Оформлення посадовими особами інспекцій державного технічного нагляду матеріалів про адміністративні правопорушення та приписів з питань, що належать до їх


Скачати 101.27 Kb.
НазваОформлення посадовими особами інспекцій державного технічного нагляду матеріалів про адміністративні правопорушення та приписів з питань, що належать до їх
Дата23.04.2013
Розмір101.27 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Додаток 1

до Інструкції з   оформлення посадовими особами інспекцій державного технічного нагляду матеріалів про адміністративні правопорушення та приписів з питань, що належать до їх компетенції
Державний Герб України

Міністерство аграрної політики України
______________________________________________________________

(найменування інспекції державного технічного нагляду та її місцезнаходження)

П Р И П И С № ______
“___” ___________ 20__ року _____________________________________________________________________________________
(місце складання припису)
_______________________________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала припис)

________________________________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові посадової особи або фізичної особи, якій видано припис)

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

(марка, модель трактора, комбайна, іншої самохідної сільськогосподарської машини)


При перевірці додержання вимог правил, норм та стандартів, що стосуються безпеки технічної експлуатації машин,
2

Продовження додатка 1

ВСТАНОВИВ:
з/п

Виявлені порушення, які потребують ужиття необхідних заходів

Заходи, яких необхідно вжити для усунення порушень

Термін

виконання

Цей припис належить до обов’язкового виконання.

Про виконання припису вимагаю повідомити мене до “___” ____________ 20__ року за адресою: ____________________________

________________________________________________________________________________________________________________(індекс, область, район, населений пункт, вулиця)
Копію припису надіслано рекомендованим листом за вих. № ____________ від “___” ____________ 20__ року


Зі змістом припису ознайомлений(а),

копію припису отримав(ла)
________________________________ ___________________________ (підпис особи, яка отримала припис) (підпис посадової особи,

яка склала припис)

М. П.  

Додаток 2

до Інструкції з   оформлення посадовими особами інспекцій державного технічного нагляду матеріалів про адміністративні правопорушення та приписів з питань, що належать до їх компетенції


ЖУРНАЛ

обліку видачі посадовим особам та громадянам обов’язкових до виконання приписів
Розпочато “___” ______________ 20__ року
Закінчено “___” ______________ 20__ року№ з/п

Прізвище, ініціали посадової особи, яка склала припис

Посада, прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання особи, якій видано припис

Дата складання припису

Дата вручення припису або надсилання рекомендованим листом

Термін виконання припису

Відмітка про виконання припису

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8
Додаток 3

до Інструкції з   оформлення посадовими особами інспекцій державного технічного нагляду матеріалів про адміністративні правопорушення та приписів з питань, що належать до їх компетенціїДержавний Герб України
Міністерство аграрної політики України

______________________________________________________________

(найменування інспекції державного технічного нагляду та її місцезнаходження)
ПРОТОКОЛ № ____________

про адміністративне правопорушення


“___” ___________ 20__ року ________________________________________________________________________________
(місце складання протоколу)
Я, _________________________________________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала протокол)
склав(ла) цей протокол про те, що _____________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

дата та місце народження_____________________________________________________________________________________, місце роботи ________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________, місце проживання____________________________________________________________________________________________

(індекс, область, район, населений пункт, вулиця)

_________________________________________________________________, телефон __________________________________, ____________________________________________________________________________________________________________

(назва документа, який посвідчує особу, серія, №)

Марка, модель трактора, комбайна, іншої самохідної сільськогосподарської машини __________________________________, реєстраційний номер________________, належність _____________ _____________________________________________________, свідоцтво про реєстрацію машини: серія ____ № ___________, ___________________________________________________________________________________________________________,

(найменування інспекції, що видала свідоцтво)

2

Продовження додатка 3

____________________________________________________________________________________________________________

(дата, час, місце вчинення і суть учиненого адміністративного правопорушення)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, чим порушив(ла) вимоги статті 108 КУпАП.

Свідки (за наявності): ________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання)

__________________________________________________________________ підпис ____________ підпис ________________

Громадянину(ці)______________________________________ роз’яснено його (її) права та обов’язки, передбачені статтею 63 Конституції України, статтею 268 КУпАП, і повідомлено, що розгляд адміністративної справи відбудеться “__” _____________ 20__ року о _______ год. ____________________________________________________________________

(адреса, за якою відбудеться розгляд справи)

____________________________________________________________________________________________________________
Підпис особи, яка ознайомлена з місцем та часом розгляду справи ______________________. Пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, по суті порушення_______________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________.
До протоколу додаються_____________________________________________________________________________________. 

Копію протоколу про адміністративне правопорушення надіслано рекомендованим листом за вих. № ____________________ від “___” ____________ 20__ року

Зі змістом протоколу ознайомлений(а), копію

протоколу отримав(ла), унесені про мене дані правильні.

________________________ _____________________

(підпис особи, яка притягається (підпис посадової особи,

до адміністративної відповідальності) яка склала протокол)

М.П.
Додаток 4

до Інструкції з   оформлення посадовими особами інспекцій державного технічного нагляду матеріалів про адміністративні правопорушення та приписів з питань, що належать до їх компетенціїДержавний Герб України
Міністерство аграрної політики України

______________________________________________________________

(найменування інспекції державного технічного нагляду та її місцезнаходження)
ПОСТАНОВА

в справі про адміністративне правопорушення, серія ____ № ______


“___” ___________ 20__ року ________________________________________________________________________________
(місце розгляду)
Я, _________________________________________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка виносить постанову)

розглянувши матеріали в справі про адміністративне правопорушення та на підставі протоколу про адміністративне правопорушення, серія № __________________ встановив таке:

____________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада (для посадових осіб), рік народження,

____________________________________________________________________________________________________________

місце проживання, місце роботи (найменування підприємства, установи, організації)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

правопорушника, серія та номер паспорта чи іншого документа, який посвідчує особу)
скоїв(ла) адміністративне правопорушення, передбачене статтею 108 КУпАП.

Керуючись положенням статті 244 КУпАП,

2

Продовження додатка 4

ПОСТАНОВИВ:
Притягти громадянина(ку) _____________________________________________ до адміністративної відповідальності і накласти на нього(неї) адміністративне стягнення у вигляді _______________________________________________________

(указується вид адміністративного стягнення (позбавлення права

____________________________________________________________________________________________________________

керування машиною на строк до одного місяця або накладення штрафу; сума штрафу зазначається цифрами та словами))

___________________________________________________________________________________________________________
З урахуванням частини другої статті 308 КУпАП у разі несплати ____________________________________________________

(прізвище, ініціали боржника)

штрафу у строк, установлений частиною першою статті 307 КУпАП, при примусовому виконанні цієї постанови органами державної виконавчої служби з правопорушника стягнути у примусовому порядку подвійний розмір штрафу у розмірі____________________________________________________________________________________________________

(цифрами та словами)
Дата набрання чинності цією постановою “_____” ___________________________ 20___ року

(заповнюється у разі направлення цієї постанови на примусове

виконання до відповідного органу державної виконавчої служби)
Строк пред’явлення постанови до виконання “_____” ___________________________ 20___ року

(заповнюється у разі направлення цієї постанови на примусове

виконання до відповідного органу державної виконавчої служби)

Примірник постанови отримав “___” ________________ 20___ року
_______________________ ____________________________

(підпис правопорушника) (підпис посадової особи, яка

винесла (відправила) постанову)

М. П.
3

Продовження додатка 4
Копію документа, що підтверджує сплату штрафу надіслати за адресою: ___________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ у

(індекс, область, район, населений пункт, вулиця)

термін до “____” __________________ 20 ____ року.

Постанова може бути оскаржена згідно зі статтями 287-289 КУпАП протягом 10 днів від дня її винесення.

Відповідно до статті 291 КУпАП постанова набирає законної сили після закінчення строку її оскарження.

Постанова є виконавчим документом і пред’являється до виконання органам державної виконавчої служби протягом трьох місяців з моменту набрання нею законної сили.

До постанови додаються______________________________________________________________________________________

(зазначаються матеріали, які додаються до постанови)

Копію постанови про притягнення до адміністративної відповідальності надіслано рекомендованим листом за вих. № _____________ від “____” ___________ 20__ року.

Додаток 5

до Інструкції з   оформлення посадовими особами інспекцій державного технічного нагляду матеріалів про адміністративні правопорушення та приписів з питань, що належать до їх компетенції

ЖУРНАЛ

обліку матеріалів про адміністративні правопорушення

Розпочато “___” ______________ 20__ року
Закінчено “___” ______________ 20__ року№ з/п

Дата реєстрації та номер справи

Прізвище, ініціали посадової особи, яка склала протокол

(серія, номер протоколу)

Прізвище, ім’я, по батькові

та місце проживання правопо-рушника

Дата вчинення правопо-рушення та його стисла суть

Дата розгляду справи та прийняте рішення

Прізвище та ініціали посадової особи, яка розглядала справу про адміністра-тивне правопо-рушення

Дата вручення примірника постанови правопорушнику або надсилання рекомендованим листом (серія, номер постанови)

Відмітка про виконання адміністра-тивного стягнення

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Схожі:

До Інструкції з оформлення посадовими особами Державної інспекції...
Кодексу України про адміністративні правопорушення, склав(ла) це протокол про те, що
Матеріали до виступу начальника інспекції державного технічного нагляду...
Відповідно до чинного законодавства інспекція державного технічного нагляду є структурним підрозділом облдержадміністрації, підзвітною...
НІКОПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
Про надання повноважень на складання протоколів про адміністративні правопорушення за статтею 159 Кодексу України про адміністративні...
АДМІНІСТРАТИВНІ КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
НАВЧАЛЬНА МЕТА: вивчити з начальницьким та особовим складом ПДПЧ-36 можливі злочини та відповідальність за них у відповідності до...
Перелік адміністративних послуг, що надаються територіальними органами...

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
Порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення визначається Кодексом України про адміністративні правопорушення...
Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 212-20)
Зміни по Закону №3830-VI від  06. 10. 2011 будуть внесені після набрання чинності Указом Президента України про утворення  відповідного...
Кодекс України про адміністративні правопорушення
Адміністративними стягненнями, що не закріплені у Кодексі України про адміністративні правопорушення виступають
ДОГОВІР № про обслуговування уніфікованої автоматизованої електронно-облікової...

Про надання доступу до уніфікованої автоматизованої електронно-облікової...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка