Кодекс України про адміністративні правопорушення


НазваКодекс України про адміністративні правопорушення
Сторінка1/5
Дата10.04.2013
Розмір0.57 Mb.
ТипКодекс
bibl.com.ua > Право > Кодекс
  1   2   3   4   5
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА
Факультет економічної та громадської безпеки

Кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності


ПАКЕТ

КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

З АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОГО ПРАВА
для студентів (слухачів) напряму підготовки «Правознавство»

(6.030401; 7.03040101)

Затверджено на засіданні кафедри (назва)

Протокол № __ від __.__.200__ р.

Начальник (завідувач) кафедри_________________________

(підпис, ініціали та прізвище)

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА

Факультет економічної та громадської безпеки

Кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОГО ПРАВА

для студентів (слухачів) напряму підготовки «Правознавство»

(6.030401; 7.03040101)
1

І. Теоретична частина

Визначити правильні відповіді
1. Джерелами адміністративно-деліктного права виступають:

 1. Кримінальний процесуальний кодекс України

 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення

 3. Кодекс законів про працю

 4. Митний кодекс України

 5. Кримінальний кодекс України


2. Заходи адміністративного примусу поділяються на:

 1. Заходи заохочення

 2. Заходи адміністративного припинення

 3. Заходи запобігання правопорушень

 4. Заходи переконання


3. Адміністративними стягненнями, що не закріплені у Кодексі України про адміністративні правопорушення виступають:

 1. Штраф

 2. Видворення іноземців

 3. Виправні роботи

 4. Конфіскація майна


4. Факультативними елементами складу проступку виступають:

 1. Діяння

 2. Мотив

 3. Вина

 4. Місце


5. Правом складання протоколів про адміністративні правопорушення наділені:

 1. Прокурор

 2. Член громадської організації

 3. Суддя

 4. Працівник міліції


Дайте обґрунтовану відповідь на запитання

Визначте систему адміністративно-деліктного права.
ІІ. Практична частина

Проаналізуйте ст. 1621 Кодексу України про адміністративні правопорушення, виділіть основі елементи складу адміністративного правопорушення і визначте порядок притягнення до адміністративної відповідальності.

Розробив доцент кафедри адміністративного права

та адміністративної діяльності ______________ Є.О. Несвіт

Затверджено на засіданні кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності

протокол № __від _._.2012 р.

Начальник кафедри _______________ А.П. Головін

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА

Факультет економічної та громадської безпеки

Кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОГО ПРАВА

для студентів (слухачів) напряму підготовки «Правознавство»

(6.030401; 7.03040101)
2

І. Теоретична частина

Визначити правильні відповіді
1. Джерелами адміністративно-деліктного права не виступають:

 1. Кримінальний процесуальний кодекс України

 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення

 3. Кодекс законів про працю

 4. Митний кодекс України

 5. Кримінальний кодекс України


2. До заходів адміністративного примусу не відносяться:

 1. Заходи заохочення

 2. Заходи адміністративного припинення

 3. Заходи запобігання правопорушень

 4. Заходи переконання


3. Адміністративними стягненнями, що закріплені у Кодексі України про адміністративні правопорушення виступають:

 1. Штраф

 2. Видворення іноземців

 3. Виправні роботи

 4. Конфіскація майна


4. Основними елементами складу проступку виступають:

 1. Діяння

 2. Мотив

 3. Вина

 4. Місце


5. Правом складання протоколів про адміністративні правопорушення не наділені:

 1. Прокурор

 2. Член громадської організації

 3. Суддя

 4. Працівник міліції


Дайте обґрунтовану відповідь на запитання

Визначте систему суб’єктів адміністративно-деліктного права
ІІ. Практична частина

Проаналізуйте ст. 44 Кодексу України про адміністративні правопорушення, виділіть основі елементи складу адміністративного правопорушення і визначте порядок притягнення до адміністративної відповідальності.

Розробив доцент кафедри адміністративного права

та адміністративної діяльності ______________ Є.О. Несвіт

Затверджено на засіданні кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності

протокол № __від _._.2012 р.

Начальник кафедри _______________ А.П. Головін

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА

Факультет економічної та громадської безпеки

Кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОГО ПРАВА

для студентів (слухачів) напряму підготовки «Правознавство»

(6.030401; 7.03040101)
3

І. Теоретична частина

Визначити правильні відповіді
1. Джерелами адміністративно-деліктного права виступають:

 1. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»

 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення

 3. Кодекс законів про працю

 4. Закон України «Про відповідальність підприємств їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування»

 5. Кримінальний кодекс України


2. До заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення відносяться:

 1. Адміністративне затримання

 2. Тимчасове відсторонення від виконання службових обов’язків

 3. Вилучення речей і документів


3. Виключно основними видами адміністративних стягнень виступають:

 1. Штраф

 2. Оплатне вилучення предмета

 3. Виправні роботи

 4. Конфіскація предмета


4. Елементами об’єктивної сторони складу проступку виступають:

 1. Діяння

 2. Мотив

 3. Місце

 4. Вина


5. Правом розгляду справ про адміністративні правопорушення наділені:

 1. Прокурор

 2. Член громадської організації

 3. Суди

 4. Комісії у справах неповнолітніх


Дайте обґрунтовану відповідь на запитання

Визначте основні ознаки адміністративного правопорушення та охарактеризуйте їх.
ІІ. Практична частина

Проаналізуйте ст. 51 Кодексу України про адміністративні правопорушення, виділіть основі елементи складу адміністративного правопорушення, визначте порядок притягнення до адміністративної відповідальності.


Розробив доцент кафедри адміністративного права

та адміністративної діяльності ______________ Є.О. Несвіт

Затверджено на засіданні кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності

протокол № __від _._.2012 р.

Начальник кафедри _______________ А.П. Головін

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА

Факультет економічної та громадської безпеки

Кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОГО ПРАВА

для студентів (слухачів) напряму підготовки «Правознавство»

(6.030401; 7.03040101)
4

І. Теоретична частина

Визначити правильні відповіді
1. До процесуальних дій у справах про порушення митних правил відносяться:

 1. Адміністративне затримання

 2. Складення протоколу про порушення митних правил

 3. Вилучення речей і документів


2. Джерелами адміністративно-деліктного права виступають:

 1. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»

 2. Указ президента України № 436 «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки»

 3. Кодекс законів про працю

 4. Закон України «Про відповідальність підприємств їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування»


3. Елементами суб’єктивної сторони складу проступку виступають:

 1. Діяння

 2. Мотив

 3. Місце

 4. Вина


4. Адміністративне затримання вправі здійснювати:

 1. Органи внутрішніх справ

 2. Члени громадських формувань з охорони громадського порядку

 3. Посадові особи Державної міграційної служби України

 4. Посадові особи Державної екологічної інспекції


5. Стягненнями, що застосовуються до юридичних осіб, виступають:

 1. Штраф

 2. Оплатне вилучення предмета

 3. Виправні роботи

 4. вилучення доходуДайте обґрунтовану відповідь на запитання

Визначте особливості адміністративної відповідальності військовослужбовців.
ІІ. Практична частина

Проаналізуйте ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, виділіть основі елементи складу адміністративного правопорушення і визначте порядок притягнення до адміністративної відповідальності.

Розробив доцент кафедри адміністративного права

та адміністративної діяльності ______________ Є.О. Несвіт

Затверджено на засіданні кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності

протокол № __від _._.2012 р.

Начальник кафедри _______________ А.П. Головін

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА

Факультет економічної та громадської безпеки

Кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОГО ПРАВА

для студентів (слухачів) напряму підготовки «Правознавство»

(6.030401; 7.03040101)
5

І. Теоретична частина

Визначити правильні відповіді
1. До процесуальних дій у справах про порушення митних правил відносяться:

 1. Адміністративне затримання

 2. Доставляння правопорушника

 3. Тимчасове вилучення посвідчення водія


2. Джерелами адміністративно-деліктного права виступають:

 1. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»

 2. Кодекс законів про працю

 3. Закон України «Про відповідальність підприємств їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування»

 4. Митний кодекс України


3. Види об’єктів правопорушення:

 1. Цінності

 2. Родовий

 3. Суспільні відносини

 4. Факультативний


4. Тимчасове затримання транспортних засобів вправі здійснювати:

 1. Органи внутрішніх справ

 2. Посадові особи Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті

 3. Працівники ДАІ

 4. Посадові особи Державної міграційної служби України5. Стягненнями, особистісного характеру, виступають:

 1. Штраф

 2. Громадські роботи

 3. Виправні роботи

 4. Попередження


Дайте обґрунтовану відповідь на запитання

Проаналізуйте Кодекс України про адміністративні правопорушення і визначте систему спеціальних суб’єктів адміністративної відповідальності.

ІІ. Практична частина

Проаналізуйте ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, виділіть основі елементи складу адміністративного правопорушення і визначте порядок притягнення до адміністративної відповідальності.

Розробив доцент кафедри адміністративного права

та адміністративної діяльності ______________ Є.О. Несвіт

Затверджено на засіданні кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності

протокол № __від _._.2012 р.

Начальник кафедри _______________ А.П. Головін

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА

Факультет економічної та громадської безпеки

Кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОГО ПРАВА

для студентів (слухачів) напряму підготовки «Правознавство»

(6.030401; 7.03040101)
6

І. Теоретична частина

Визначити правильні відповіді
1. Протокол про адміністративне правопорушення не складається у разі:

 1. Відсутності правопорушника

 2. Коли правопорушник не оспорює вчиненого правопорушення

 3. Складається у будь-якому разі

 4. Вилучення речей і документів

 5. Коли правопорушник не оспорює стягнення


2. Органи місцевого самоврядування вправі приймати рішення, за порушення яких відповідальність передбачена:

 1. Законом України «Про місцеве самоврядування»

 2. ст. 107 КУпАП

 3. ст. 178 КУпАП

 4. ст. 152 КУпАП


3. Види об’єктів правопорушення:

 1. Цінності

 2. Додатковий

 3. Суспільні відносини

 4. Факультативний


4. Особистий огляд проводиться:

 1. У присутності двох понятих

 2. У службовому приміщенні

 3. Особою одного полу з оглядуваним

 4. На підставі рішення суду5. У разі вчинення кількох правопорушень, протокол складається:

 1. Один

 2. За кількістю правопорушень


Дайте обґрунтовану відповідь на запитання

Проаналізуйте Кодекс України про адміністративні правопорушення і виділіть процесуальні строки на стадії адміністративного розслідування.

ІІ. Практична частина

Проаналізуйте ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення, виділіть основі елементи складу адміністративного правопорушення і визначте порядок притягнення до адміністративної відповідальності.

Розробив доцент кафедри адміністративного права

та адміністративної діяльності ______________ Є.О. Несвіт

Затверджено на засіданні кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності

протокол № __від _._.2012 р.

Начальник кафедри _______________ А.П. Головін
  1   2   3   4   5

Схожі:

Кодекс України про адміністративні правопорушення

НІКОПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
Про надання повноважень на складання протоколів про адміністративні правопорушення за статтею 159 Кодексу України про адміністративні...
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
Порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення визначається Кодексом України про адміністративні правопорушення...
АДМІНІСТРАТИВНІ КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
НАВЧАЛЬНА МЕТА: вивчити з начальницьким та особовим складом ПДПЧ-36 можливі злочини та відповідальність за них у відповідності до...
Кодекс України про адміністративні правопорушення
Автономна Республіка Крим у відповідних відмінках згідно із Законом N 209/94-ВР від 14. 10. 94 }
Кодекс України про адміністративні правопорушення
Стаття 18819. Невиконання законних вимог Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Рахункової палати, народного депутата...
Кодекс України про адміністративні правопорушення
Вводиться в дію Постановою Верховної Ради Української РСР №8074-10 від 07. 12. 84, ВВР 1984, додаток до №51, ст. 1123}
Закон №889 Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб»
КпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07. 12. 84р. №8073-Х
До Інструкції з оформлення посадовими особами Державної інспекції...
Кодексу України про адміністративні правопорушення, склав(ла) це протокол про те, що
Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 212-20)
Зміни по Закону №3830-VI від  06. 10. 2011 будуть внесені після набрання чинності Указом Президента України про утворення  відповідного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка