Законодавсвто передбачає три інстанції розгляду справи в суді. Це


Скачати 91.69 Kb.
НазваЗаконодавсвто передбачає три інстанції розгляду справи в суді. Це
Дата18.04.2013
Розмір91.69 Kb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Право > Закон
I Під тур

Містить 10 запитань.Оцінюється правильність відповіді (коротка відповідь). За кожну правильну відповідь можна отримати 5 балів. Час 30 с.:

1. Чи можна відразу подати скаргу на місцевий суд та його рішення до

ВСУ, якщо рішення стосується позбавлення волі на 4 роки?

Відповідь: НІ

(Законодавсвто передбачає три інстанції розгляду справи в суді. Це

місцевий суд, апеляційни та касаційний суд. ВСУ має право лише

переглядати деякі категорії справ. Тому подати одразу до ВСУ, без

проходження апеляції та касації, Ви не можете. )

2. Чи може студент вищого навчального закладу 2-го рівня акредитації пройти Військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу?

ВІДПОВІДЬ : Ні

(Ви можете навчатися якщо: 1. Ваш ВУЗ ІІІ-IV рівня акредитації. 2. Ваш ВУЗ має договір, на навчання студентів, с КПІ.)

3.Чи має право громадянин України мати друге громадянство?

ВІДПОВІДЬ:Ні

Стаття 1. Громадянство в УкраїніВ Україні існує єдине громадянство.

Підстави набуття і припинення громадянства України
визначаються цим Законом.

Стаття 16. Прийняття до громадянства УкраїниІноземці та особи без громадянства можуть бути за їх
клопотаннями прийняті до громадянства України.Умовами прийняття до громадянства України є:

1) визнання і виконання Конституції України та законів
України;


2) неперебування в іноземному громадянстві;

3) безперервне проживання на законних підставах на території
України протягом останніх п'яти років.Це правило не поширюється на осіб, які виявили бажання стати
громадянами України, за умови, якщо вони народилися чи довели, що
хоча б один із їх батьків, дід чи баба народилися на її території;4) володіння українською мовою в обсязі, достатньому для
спілкування;


5) наявність законних джерел існування.

4. 18 років – неповна цивільну дієздатність фізичної особи?

Відповідь: НІ

Стаття 34. Повна цивільна дієздатність

1. Повну цивільну дієздатність має фізична особа, яка досягла

вісімнадцяти років (повноліття).

5. Чи можна продовжувати працювати на посаді державного службовця

після оформлення пенсії державного службовця зі зниженим

пенсійним віком до досягнення граничного віку перебування на

державній службі?

Відповідь: Так

(http://nads.gov.ua/sub/kiev/ua/publication/print/5270.htm Стаття 23 Закону України "Про державну службу")

6. Чи може нотаріус засвідчити копію сертифікату незалежного

тестування?

Відповідь: НІ

(http://ua-info.biz/legal/baseqw/ua-emtedt.htm Копію сертифікату зовнішнього незалежного тестування нотаріально посвідчувати не можна.

Відповідно до технічного опису сертифікату (Додаток 1 до наказу Міністерства освіти і науки України 28.03.2008 № 267) в основній частині Сертифіката вказуються прізвище, ім'я, по батькові учасника тестувань, предмет, з якого проводилося зовнішнє незалежне оцінювання, отримані оцінки за шкалою 100-200 балів.

Якщо оцінювання передбачало окремий субтест, то вказуються предмет субтесту та отримані результати за 12-бальною шкалою. Нижче цієї інформації вказуються прізвище й ініціали керівника Українського центру оцінювання якості освіти та розміщується його підпис і печатка Українського центру оцінювання якості освіти.

Тобто, описом не передбачено факсимільне або кольорове сканування печатки та підпису.

Копії сертифікатів посвідчуються безпосередньо у вищих навчальних закладах.

Зараз ще готується лист Міністерства юстиції з офіційним роз’ясненням з приводу цього питання.)

7.Молодіжний кредит –це державна програма, створена для забезпечення пільгового державного кредитування молоді та надання їм часткової компентсації відсоткової ставки кредитів комерційних на придбання , будівництво чи добудову житла.

До якого віку можно можна отримати цей кредит?

ВІДПОВІДЬ:35 років

Тепер ми підійшли до найцікавішого питання: хто має право на молодіжний кредит? Відповідно до чинного законодавства право на отримання кредиту мають сім'ї і самотні молоді громадяни, які визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов, а саме:
1) сім'я, в якій чоловік і дружина у віці до 35 років включно;

2) неповна сім'я, в якій мати (батько) у віці до 35 років включно має неповнолітніх дітей або одну дитину;

3) самотні молоді громадяни у віці до 35 років включно;

4) молоді учені.

8. Чи може подружжя укласти спільний заповіт?

Відповідь: Так

Так (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Стаття 1243 Сімейного кодексу. Заповіт подружжя

1. Подружжя має право скласти спільний заповіт щодо майна, яке належить йому на праві спільної сумісної власності.

2. У разі складення спільного заповіту частка у праві спільної сумісної власності після смерті одного з подружжя переходить до другого з подружжя, який його пережив. У разі смерті останнього право на спадкування мають особи, визначені подружжям у заповіті.

3. За життя дружини та чоловіка кожен з них має право відмовитися від спільного заповіту. Така відмова підлягає нотаріальному посвідченню.

4. Уразі смерті одного з подружжя нотаріус накладає заборону відчуження майна, зазначеного у заповіті подружжя.)

9. Чи мають право працювати в одному державному органі особи, які є

близькими родичами?

Відповідь: Так

(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2493-14 Відповідно до п. 4 ст. 12 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування” (далі – Закон) на службу в органи місцевого самоврядування не можуть бути прийняті особи, які у разі прийняття на службу в органи місцевого самоврядування будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, що є близькими родичами чи свояками.

Згідно з абз. 4, ч. 1, ст. 20 Закону служба в органах місцевого самоврядування припиняється у разі виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню на службі, чи недотримання вимог, пов‘язаних із проходженням служби в органах місцевого самоврядування (стаття 12 Закону).

На підставі ст. 251 Кодексу законів про працю України особами, які є близькими родичами або свояками визнаються: батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також брати, сестри, батьки та діти подружжя.

Враховуючи викладене особи, які є близькими родичами чи свояками, не мають права обіймати посаду в одному органі місцевого самоврядування особи, якщо вона безпосередньо підпорядкована або підлегла одному з них.

Разом із цим, якщо зазначені особи працюють на посадах, які безпосередньо не підпорядковані або не підлеглі одному з них, вони мають право працювати в одному органі місцевого самоврядування. )

10. Чи встановлюється випробувальний термін для молодих спеціалістів

після закінчення ВНЗ?

Відповідь: НІ

(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08 КЗпП України стаття стаття 26. Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу: осіб, які не досягли вісімнадцяти років; молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів; молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів; осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби; інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи. Випробування не встановлюється також при прийнятті на роботу в іншу місцевість і при переведенні на роботу на інше підприємство, в установу, організацію, а також в інших випадках, якщо це передбачено законодавством.)

II Під тур

Питання середньої складності. Містить 3 запитаня. Оцінюється повнота відповіді. Максимальна кількість балів,яку можна отримати за кожну правильну відповідь складає 15 балів. Бали нараховуються в залежності від правильності та повноти відповіді. Час 2 хв.:

1) Які основні завдання органів студентського самоврядування?

Згідно із ст. 38 Закону України «Про вищу освіту» основними завданнями органів студентського самоврядування є: (8 пунктів)

 - забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема, стосовно організації навчального процесу;

- забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;

- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

- сприяння створенню відповідних умов для проживання та відпочинку студентів;

- сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;

- організація співробітництва із студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;

- сприяння працевлаштуванню випускників;

- участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

 

2) Які рівні вищої освіти складають її структуру?

Відповідно до статей 6-8 Закону України «Про вищу освіту» до структури вищої освіти входять:

1)      освітні рівні:

неповна вища освіта;

базова вища освіта;

повна вища освіта;

2) освітньо-кваліфікаційні рівні:
- молодший спеціаліст;

- бакалавр;

- спеціаліст,

-  магістр.

3) Дисциплінарні правила в НТУУ “КПІ” , які категорично забороняється порушувати: (6 пунктів)

1 вживати спиртні напої, наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги;

2 курити тютюнові вироби;

3 перебувати у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння;

4 порушувати тишу під час проведення занять;

5 грати в азартні ігри;

6 вчиняти аморальні дії.

Правила внутрішнього розпорядку Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

III Під тур

Підтур містить 3 складних запитання. За правильну відповідь на кожне із запитань можна отримати до 20 балів в залежності від повноти та правильності відповіді. Час 3 хв.  1. Якщо з вікна гуртожитку вилазить нелегал, і це побачили працівники СБ, або ДНД. Зайшовши до студента в кімнату з якої було створене правопорушення. Висувають звинувачення студенту. В якому випадку студент уникне покарання?

Відповідь: Його не було в кімнаті, а в цей час спускали нелегала. При умові що він знайде свідків які засвідчать його відсутність в кімнаті.

  1. Які Ваші права при затриманні за підозрою у вчиненні кримінального злочину?


Під час затримання за підозрою у вчиненні кримінального злочину Ви маєте право:

- не свідчити проти себе чи своїх рідних;

- давати показання або у будь-який час відмовитися давати показання і відповідати на запитання;

- мати захисника і побачення з ним до першого допиту;

- надавати докази, заявляти клопотання і відводи;

- вимагати перевірки судом законності затримання;,

- особисто брати участь у судовому розгляді щодо взяття Вас під варту.


  1. В п’яному вигляді в громадських місцях особа може знаходитись і у працівників міліції немає підстав для адміністративного застримання особи у випадку відсутності ознак і дій, що ображають людську гідність і суспільну мораль.

Які конкретно ці ознаки і дії:

  • Брутальні викрики, надокучливі приставання до громадян і т. ін.., шо явно порушують прийняті норми поведінки.

  • Неприємний зовнішній вигляд, який викликає бридливість і огиду.

  • Повністю, або частково втрачене орієнтування.

  • Повністю непритомний стан.

  • Можливе створення аварійної ситуації на проїждій частині дороги.

  • Втрата здатності самостійного пересування тощо.

IV Під тур

Підтур містить 5 ребусів. За кожну правильну відповідь можна отримати 10 балів

5 хв.

1)Захист

2)Право

3)Студент

4)Арешт

5)Обшук

Схожі:

Усна юридична консультація від 50 грн але не більше 150 грн
Комплексне ведення справи (надання консультацій, складання процесуальних документів, збір доказів, представлення інтересів в суді...
1. Загальна характеристика провадження у справі до судового розгляду
України також передбачає не обов'язок, а право судді проводити попереднє судове засідання (п. 4 ч. 2 ст. 110 КАС). Питання про необхідність...
КУРСОВА РОБОТА
«Теоретичні і практичні питання участі державного обвинуваченого в суді першої інстанції»
ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
Склад суду 1 інстанції; апеляційної інстанції; касаційної інстанції: при перегляді рішень у зв’язку з винятковими і нововиявленними...
Рішення районного суду за позовом Сидорки до заводу “Дормашбуд” було...
Оскільки один із суддів був тяжко хворий, для того, щоб не порушувати строки розгляду справи, за рішенням обласного управління юстиції...
«Представництво в суді»
У судовому засiданнi вiдповiдач просив перенести слухання справи у зв’язку з тим, що вiн належним чином делегував власнi повноваження...
Реферат на тему: ОФОРМЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ
Про день розгляду кримінальної справи в розпорядчому засіданні секретар судового засідання згідно зі ст. 239 КПК України сповіщає...
«господарські зобов*язання»
Примірники позовних заяв до суду 1 інстанції, апеляційної та касаційної інстанції
Апеляційний суд Луганської області
Доказів протилежного протягом розгляду справи суду надано не було. Клопотань про витребування додаткових доказів суду не заявлялося...
Вирішення господарських спорів у першій інстанції
Місцеві господарські суди розглядають у першій інстанції усі спори, підвідомчі господарським судам
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка