Тема. Мито в системі непрямих податків: платники, об ’ єкти, ставки, пільги


Скачати 76.07 Kb.
НазваТема. Мито в системі непрямих податків: платники, об ’ єкти, ставки, пільги
Дата10.04.2013
Розмір76.07 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Тема. Мито в системі непрямих податків: платники,

обєкти, ставки, пільги

 1. Загальна характеристика мита: платники, об’єкти, ставки.

 2. Пільги при справлянні мита.

Література:

 1. Податковий кодекс України: [ел. ресурс] / Прийнятий 2.12.2010 року. − К.: Кондор, 2011. – 472с.

 2. Онисько С.М., Тофан І.М., Грицина О.В. Податкова система: підр. / за заг. ред. С.М. Онисько. – Львів: «Магнолія Плюс», 2004», 2009. – 312с.

 3. Постанова КМ України від 27.12.10 № 1251 «Про затвердження Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів » : [електрон. ресурс]. – Режим доступу:www. rada.gov.ua 1. Загальна характеристика мита: платники, обєкти, ставки.

Мито – вид непрямого податку. Це один із найдавніших видів оподаткування.

Мито було і залишається основним засобом торговельної політики держави, що обмежує ввезення іноземних товарів з метою захисту внутрішнього ринку країни.

Це сприяє розвитку вітчизняної промисловості та захисту прав вітчизняного товаровиробника.

Мито являє собою податок на товари та інші предмети, що переміщуються через митний кордон.

В Україні порядок справляння мита регулюється Митним кодексом України.

Митний кодекс України є зведеним документом про ставки мита та порядок оподаткування.

Платниками (суб’єктами) сплати мита є фізичні, юридичні особи при здійсненні експортно – імпортних операцій.

Розрізняють ввізне та вивізне мито.

Ввізне мито нараховується на товари та інші предмети при їх ввезенні на митну територію України.

Даний вид мита є диференційований до певних товарів, предметів.

Вивізне мито нараховується на товари та інші предмети при їх вивизенні за межі митної території України.

В залежності від специфіки оподаткування ввізне та вивізне мито буває:

 • адвалерне,

 • специфічне,

 • комбіноване,

 • сезонне.

Адвалерне мито – це мито, що нараховується у відсотках до митної вартості товарів та інших предметів (легкові автомобілі).

Митна вартість – вартість товару, яка ввозиться з-за кордону або вивозиться за кордон відображена у митній декларації.

Специфічне – нараховується у встановленому грошовому розмірі на одиницю товарів (сигарети, нафтопродукти, горілка).

Комбіноване – це мито, що поєднує адвалерне та специфічне мита.

Сезонне мито нараховується на строк не більше чотирьох місяців з моменту їх встановлення.

Особливі види мита в Україні:

 1. Спеціальне (застосовується як: захисний захід, запобіжний захід, як захід у відповідь на дискримінаційні дії з боку іноземних держав проти України).

 2. Антидемпінгове застосовується у випадках:

 • ввезення на митну територію України товарів за ціною, істотно нижчою за їх конкурентну ціну в країні експорту, що загрожує завдати шкоди вітчизняним виробникам,

 • вивезення за межі митної території України товарів за ціною, істотно нижчою за ціни інших експортерів таких товарів.

 1. Компенсаційне мито застосовується при ввезенні (вивезенні) на/з України товарів, при виробництві або експорті яких прямо чи побічно використовується субсидія.

Ставка компенсаційного мита не може перевищувати виявленого розміру субсидій.

Об’єктом оподаткування є митна вартість товарів або інших предметів, які переміщаються через митний кордон України або їх кількісні показники.

Мито нараховується митним органом України відповідно до ставок Єдиного митного тарифу України, чинними на день подання митної декларації, і сплачується як у валюті України, так і в іноземній валюті, яку купує Національний банк України.
Мито вноситься до державного бюджету України.
При визначенні митної вартості і сплаті мита іноземна валюта перераховується у валюту України за курсом Національного банку України, який застосовується для розрахунків по зовнішньоекономічних операціях і діє на день подання митної декларації.
Мито сплачується митним органам України, а стосовно товарів та інших предметів, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях, - підприємствам зв'язку.
Порядок надання відстрочки та розстрочки сплати мита встановлюється Державною митною службою України.
Запровадження мита може переслідувати кілька цілей:

 • фіскальні,

 • економічні (захист вітчизняних товарів від конкуренції з імпортними),

 • політичні.

На відміну від інших непрямих податків стягнення мита має на меті формування раціональної структури експорту і імпорту.

Мито збільшує ціну реалізації товарів.

Ставки мита визначаються Митним тарифом України і є диференційованими в залежності від товарної позиції, якій відповідає імпортований товар.
В залежності від країни походження товару, може бути застосована преференційна, пільгова чи повна ставка мита.
Єдиний митний тариф України - це систематизований звід ставок мита, яким обкладаються товари та інші предмети, що ввозяться на митну територію України або вивозяться за межі цієї території.
Єдиний митний тариф України встановлює на єдиній митній території України обкладення митом предметів, що ввозяться на митну територію України або вивозяться з цієї території.
Єдиний митний тариф України базується на міжнародно визнаних нормах і розвивається у напрямі максимальної відповідності до загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів і правил митної справи.
Ставки Єдиного митного тарифу України є єдиними для всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності незалежно від форм власності, організації господарської діяльності та територіального розташування, за винятком випадків, передбачених законами України та її міжнародними договорами.
Єдиний митний тариф затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України.
З метою розроблення пропозицій з питань митно-тарифного регулювання та врахування при цьому інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності і держави в цілому при Кабінеті Міністрів України діє Митно-тарифна рада.
На Митно-тарифну раду покладаються:


 • розроблення пропозицій щодо основних напрямів митно-тарифної політики України, включаючи пропозиції про встановлення, скасування або зміну митних ставок, надання тарифних пільг і преференцій, а також про зміни в номенклатурі Єдиного митного тарифу України;

 • підготовка та розгляд проектів законодавчих актів України і міжнародних договорів України щодо митно-тарифного регулювання;

 • розроблення заходів, спрямованих на захист українського ринку при ввезенні на митну територію України і вивезенні за межі цієї території товарів.


Функції робочого апарату Митно-тарифної ради здійснює Державна митна служба України.
Положення про Митно-тарифну раду та її склад затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Існує два методи, за якими обчислюється сума мита, що підлягає сплаті до бюджету:

 • у процентах до митної вартості товарів,

 • у встановленому грошовому виразі на одиницю товару.


Митна вартість товарів - це заявлена декларантом або визначена митним органом вартість товарів, що переміщуються через митний кордон України, яка обчислюється на момент перетинання товарами митного кордону України.

Митна вартість товарів і метод її визначення заявляються (декларуються) митному органу декларантом під час переміщення товарів через митний кордон України шляхом подання декларації митної вартості.
Заявлена декларантом митна вартість товарів і подані ним відомості про її визначення мають базуватися на достовірній, документально підтвердженій інформації, що подається у кількісному виразі.
У разі потреби у підтвердженні заявленої декларантом митної вартості товарів декларант зобов'язаний на вимогу митного органу надати йому необхідні для цього відомості.
У разі відсутності даних, що підтверджують правильність визначення заявленої декларантом митної вартості товарів, або за наявності обгрунтованих сумнівів у достовірності поданих декларантом відомостей митний орган може самостійно визначити митну вартість товарів, що декларуються, послідовно застосовуючи методи визначення митної вартості, встановлені Митним кодексом України, на підставі наявних у нього відомостей.


 1. Пільги при справлянні мита.

При справлянні мита встановлена розгалужена система пільг.
Так, наприклад, від сплати мита повністю звільняються:

 • транспортні засоби, що здійснюють регулярні міжнародні перевезення вантажів;

 • валюта України, іноземна валюта та цінні папери;

 • товари, що підлягають оберненню у власність держави;

 • товари та предмети, що стали в результаті пошкодження непридатними для використання, та багато інших.


Для фізичних осіб встановлені наступні пільги.
Не підлягають оподаткуванню при ввезені товарів на митну територію України громадянами:

 • товари, сукупна вартість яких не перевищує суму, еквівалентну 200 євро;

 • товари, що були попередньо вивезені (переслані) громадянами за митний кордон України під письмове зобов'язання про їх зворотне ввезення і ввозяться (пересилаються) назад на митну територію України, за наявності відповідної вивізної митної декларації та інші.


Громадяни можуть ввозити алкогольні напої та тютюнові вироби на митну територію України без сплати податків, установлених на імпорт, у таких кількостях з розрахунку на одну особу, яка досягла 18 років:

а) 2 літри вина та 1 літр міцних алкогольних напоїв;

б) 200 цигарок або 50 сигар, або 250 грамів тютюну, або набір таких виробів загальною вагою не більше 250 грамів.

Схожі:

Система податків
Складається з прямих і непрямих податків. Прямі встановлюються безпосередньо на дохід або власність платника податків, непрямі включаються...
Любарське відділення
Шановні платники податків пропонуємо вашій увазі строки сплати податкових зобов’язань в умовах податкового кодексу України
ПОВІДОМЛЕННЯ* про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з...
Найменування органу державної податкової служби за основним місцем обліку платника податків
Повідомляйте про об’єкти оподаткування
Міністерства фінансів України від 09. 12. 2011 р. №1588 «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів». Неподання...
1. Предмет і метод мікроекономіки Мікроекономіка в системі економічних...
У центрі уваги мікроекономіки перебуває поведінка споживача і виробника та її оптимізація, ринковий попит і пропозиція, відносні...
Визначення податкового контролю та компетенція органів державної влади щодо його здійснення
Організація та методи податкового контролю в системі справляння податків. Організаційно-правові засади податкового контролю в Україні....
План. Визначення податкового контролю та повноваження органів державної...
Тема Особливості організації податкового контролю над платниками податків – підприємствами в Україні
Ставки збору ставки збору послуг, що належать до побутових і підлягають...
...
Урок №1 Тема. Призначення і функції електронних таблиць. Електронна...
Розглянути основні об’єкти ЕТ: файл, книга, аркуш, комірка, адреса комірок, діапазон комірок
1. Суть та функції податків, елементи податків
Цим основним інструментом і в далекому минулому і на даний час вважаються податкові платежі. Податковими платежами вважаються -податок,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка