Громадська експертиза виконання Кіровоградською обласною та районними державними адміністраціями реалізації державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в частині проведення консультацій з громадськістю


Скачати 273.35 Kb.
НазваГромадська експертиза виконання Кіровоградською обласною та районними державними адміністраціями реалізації державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в частині проведення консультацій з громадськістю
Сторінка1/3
Дата09.04.2013
Розмір273.35 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3

Громадська експертиза виконання Кіровоградською обласною та районними державними адміністраціями реалізації державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в частині проведення консультацій з громадськістю
ЕКСПЕРТНІ ПРОПОЗИЦІЇ

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГРОМАДСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

І. Інформація про ініційовану громадську експертизу

Громадська експертиза виконання у 2009 році Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства (далі – Концепції) здійснюється силами Коаліції неурядових організацій та громадських активістів Кіровоградської області в складі Творчого об’єднання «ТОРО» та учасників Програми професійної підготовки активістів громадських рад Кіровоградської області.

Метою громадської експертизи є покращення державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства, визначеної Концепцією сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства (Розпорядження КМУ № 1035-р від 21.11.2007).

Предметом громадської експертизи є оцінювання стану виконання у 2009 році Кіровоградською обласною та районними державними адміністраціями реалізації в Кіровоградській області державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в частині проведення консультацій з громадськістю та забезпечення участі громадськості у врядуванні, а також надання пропозицій щодо покращення державної політики.

В рамках громадської експертизи були поставлені такі завдання:

- оцінка діяльності місцевих державних адміністрацій Кіровоградської області щодо забезпечення ними участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики,

- дослідження ефективності прийняття і виконання місцевими державними адміністраціями області рішень КМУ, пропозицій щодо залучення громадськості до участі в державному управлінні, розв'язання суспільно-значущих проблем.

Громадській експертизі були піддані місцеві державні адміністрації області, а саме:

- Кіровоградська обласна державна адміністрація

- Кіровоградська, Знамянська, Онуфріївська, Світловодська, Петрівська, Новгородківська, Бобринецька, Голованівська, Компаніївська районні державні адміністрації

Громадська експертиза виконання державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Кіровоградській області здійснювався в напрямках:

- аналіз планів та звітів по виконанню Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства;

- аналіз документації, що регламентує діяльність громадських рад, створених при досліджуваних органах виконавчої влади;

- аналіз документації, що регламентує проведення досліджуваними органами виконавчої влади консультацій з громадськістю;

- експертні інтерв’ю з лідерами громадянського суспільства щодо оцінювання ними якості державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства.

Період та територія здійснення експертизи: квітень – липень 2010 року; експертизою було охоплено всю Кіровоградську область з акцентом на дев’яти районах.

Контактна інформація ініціаторів громадської експертизи:

Творче об’єднання «ТОРО» (зареєстроване Кіровоградським обласним управлінням юстиції 17.11.1999 р.); президент – Хмара Олексій Сергійович; адреса офісу: м.Кіровоград, вул.Єгорова 17, пом.4: к.т. +38(0522)27-27-54, e-mail: info@toro.org.ua, WEB-сайт: www.toro.org.ua;

Висновки та рекомендації за результатами громадської експертизи
Висновки по результатах громадської експертизи ґрунтуються на інформації, наданій обласною та семи районними державними адміністраціями. Бобринецька та Голованівська районні державні адміністрації інформації для аналізу не надали, чим порушили вимоги Порядку сприяння органами виконавчої влади в проведенні громадської експертизи (затверджений Постановою КМУ від 05.11.2008 р. №976).

Жодна з місцевих державних адміністрацій у повному обсязі не дотрималася вимог вищеозначеного Порядку. Найтиповішими порушенням є невидання головою місцевої державної адміністрації розпорядження про ініціювання громадської експертизи, а також неоприлюднення інформації про громадську експертизу на власному веб-сайті чи в засобах масової інформації. .

Більше про типи та повноту наданої інформації, а також про місцеві держадміністрації, що взяли участь в громадській експертизі, можна дізнатися з Додатку 1 до Експертних пропозицій.

1 Загальна спрямованість діяльності місцевих державних адміністрацій
Таблиця 1

Повнота та ефективність виконання завдань Концепції

місцевими державними адміністраціями


Завдання Концепції

Виконання завдань Концепції на рівні адміністрації

Особливо ефективні адміні-страції

Мало ефективні адміні-страції

Кіровоградська ОДА

районні держадміністрації

частка від усіх

усе вико-нано

ефекти-вні заходи*

частка від усіх

усе вико-нано

ефекти-вні заходи*

Удосконалення нормативно-правової бази з питань розвитку громадянського суспільства

25%

100%

70%

0%

0%

0%

Кіровоград-ська ОДА

РДА уваги завданню не приділяли

Впровадження ефективного механізму налагодження комунікацій

65%

100%

40%

75%

80%

35%

Кіровоград-ська ОДА, Петрівська РДА, Новгород-ківська РДА

Знам’ян-ська РДА, Онуфрі-ївська РДА, Сітловод-ська РДА

Створення належних умов для розвитку ІГС

9%

45%

70%

0%

0%

0%

Кіровоград-ська ОДА

РДА уваги завданню не приділяли

Формування громадянської культури суспільства

5%

100%

90%

15%

50%

90%

Кіровоград-ська РДА

РДА переважноуваги завданню не приділяли

Розвиток волонтерського руху, благодійництва і меценатства

6%

45%

50%

10%

0%

0%

Кіровоград-ська ОДА

РДА переважноуваги завданню не приділяли


* під ефективністю заходів розуміється їх відповідність завданням та пріоритетам Концепції
Переважна більшість місцевих адміністрацій вбачає свою діяльність по виконанню Концепції в здійсненні комунікацій з громадськістю (65% заходів на рівні ОДА та 75%   на рівні РДА), а також у формуванні громадянської культури (5%   на рівні ОДА та 15%   на рівні РДА).

При цьому загальна ефективність заходів місцевих адміністрацій із виконання концепції для ОДА не перевищує 65%, а для РДА – 25%. Особливо активними та ефективними у виконанні окремих завдань концепції стали: Кіровоградська ОДА (переважна більшість завдань Концепції); Новгородківська та Петрівська РДА (проведення консультацій з громадськістю), а також Кіровоградська РДА (формування громадянської культури).
Практично не долучалися до виконання Концепції (затверджена Розпорядженням КМУ № 1035-р від 21.11.2007) Знам’янська, Онуфріївська, Сітловодська районні державні адміністрації.
Серед заходів, за допомогою яких місцеві державні адміністрації Кіровоградської області виконували окремі завдання Концепції були такі:

 • Удосконалення нормативно-правової бази з питань розвитку громадянського суспільства – заходи із надання пропозицій до нормативно-правових актів (особливо активні - Кіровоградська ОДА);

 • Впровадження ефективного механізму налагодження комунікацій - тематичні форуми, конференції, круглі столи, диспути (особливо активні - Кіровоградська ОДА, Петрівська РДА); громадські слухання та обговорення, спільні зустрічі (особливо активні - Новгородківська, Петрівська РДА);

 • Створення належних умов для розвитку ІГС - заходи із розширення доступу ІГС до окремих типів ресурсів, напр., інформаційних, фінансових, матеріально-технічних, інших (особливо активні - Кіровоградська ОДА);

 • Формування громадянської культури суспільства - теле-, інтернет-, радіопередачі, дебати (особливо активні - Кіровоградська ОДА); нагородження / відзначення лідерів ІГС спеціальними нагородами (особливо активні - Кіровоградська РДА);

 • Розвиток волонтерського руху, благодійництва і меценатства - місцеві програми активізації та розвитку волонтерства (особливо активні - Кіровоградська РДА).


Разом з тим, як вже було сказано вище, загальна активність та ефективність дій місцевих державних адміністрацій Кіровоградської області залишається вкрай низькою.
Рекомендації

 • провести навчання для структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій щодо практичної реалізації Концепції сприяння розвитку громадянського суспільства та застосування Порядку сприяння розвитку громадянського суспільства;

 • передбачити створення на офіційних веб-сайтах місцевих державних адміністрацій тематичної рубрики «Сприяння розвитку громадянського суспільства», в якій розміщувати інформацію про діяльність адміністрації в даному напрямі;

 • перейняти позитивний досвід виконання концепції та взаємодії з громадськістю на рівні Кіровоградської ОДА;

 • залучати інститути громадянського суспільства до розроблення та обговорення проектів нормативно-правових актів з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку території, інтересів широких верств населення, прав і свобод людини та громадянина;

 • структурним підрозділам місцевих державних адміністрацій ініціювати створення спільних з інститутами громадянського суспільства консультативно-дорадчих та експертних органів для забезпечення врахування громадської думки у формуванні та реалізації державної політики;

 • не пізніше листопада 2010 року провести на рівні Кіровоградської ОДА публічне громадське обговорення результатів реалізації державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства, визначеної Розпорядженням КМУ № 1035-р від 21.11.2007)

 • Кіровоградській ОДА ініціювати підвищення кваліфікації структурних підрозділів, відповідальних за взаємодію з громадськістю в Знам’янській, Онуфріївській, Світловодській районних державних адміністраціях.


2 Якість планування роботи ОВВ з виконання Концепції
Загалом планування місцевими державними адміністраціями Кіровоградської області власної політики із виконання Концепції сприяння розвитку громадянського суспільства є на вкрай низькому рівні.

План заходів про виконання концепції відсутній в кожній третій державній адміністрації. Для прикладу Кіровоградська РДА в своїй діяльності керувалася планом для облдержадміністрації. Це виявився єдиний в області план заходів, більшою мірою орієнтований на виконання Концепції.
Характерною є ситуація, коли фактично виконана діяльність адміністрації вдвічі-втричі перевищує заплановану (наприклад на рівні Кіровоградської ОДА, Кіровоградської, Петрівської, Компаніївської РДА).

Разом з тим загрозливо поширеною є й зворотня тенденція – практично вся запланована діяльність не здійснюється місцевою державною адміністрацією (наприклад на рівні Знам’янської, Новгродківської РДА).
Водночас і звітність по вже проробленій місцевими державними адміністраціями носить переважно формальний характер. Так, звіти про виконання ОДА /РДА концепції виявилися лише в трьох з десяти досліджених місцевих адміністрацій, проте в жодній з них він не містив елементи аналітики.
Поширеною є практика, коли місцеві державні адміністрації в рамках виконання Концепції сприяння розвитку громадянському суспільству здійснюють заходи, що напряму не стосуються цієї Концепції та якісно не впливають на її зміст.

Так, переважна більшість заходів планів ОВВ носять інформаційний характер без реального залучення громадськості.
Рекомендації:

 • Оприлюднювати на офіційних веб-сайтах місцевих державних адміністрацій щорічний план заходів з реалізації Концепції сприяння розвитку громадянського суспільства та звіт про результати виконання плану заходів за попередній рік;

 • залучати до виконання Концепції інститути громадянського суспільства на принципах партнерства та взаємозацікавленості у досягненні цілей, передбачених Концепцією;

 • змінити систему планування заходів по виконанню Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства (Розпорядження КМУ № 1035-р від 21.11.2007) та, відповідно, систему звітування по ній, зокрема, враховувати при розробці плану заходів кожне з завдань Концепції; передбачати в плані заходів конкретні дати проведення заходів, їх мету та цільову аудиторію, очікувані результати, включно з кількісними показниками оцінювання;

 • при підготовці звітності про виконання Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства готувати аналітичні висновки, вказувати дату, кількість, місце проведених заходів, цільову аудиторію.

  1   2   3

Схожі:

Районний план заходів щодо реалізації у 2012 році Концепції сприяння...
Структурний підрозділ райдержадміністрації відповідальний за проведення консультацій з громадськістю
Форма та способи проведення консультацій з громадськістю
Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 року №1035 „Про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку...
ЗАТВЕРДЖЕНО
Про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства”, на виконання розпорядження голови...
Голова районної державної адміністрації І. КУЧЕР ЗАТВЕРДЖЕНО
Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики на виконання розпорядження голови Кіровоградської...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВ А від 3 листопада 2010 р. N 996
Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики
ПОЛОЖЕННЯ про громадську раду при Ульяновській районній державній адміністрації
Про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства” та на виконання постанови Кабінету...
РОЗПОРЯДЖЕНН Я
України від 21 листопада 2007 року №1035-р «Про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства»,...
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН КОНСУЛЬТАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ НА 2013 РІК з/п
Структурний підрозділ (працівник) органу виконавчої влади, відповідальний за проведення консультацій
РАЙОННА ПРОГРАМА сприяння розвитку громадянського суспільства "Свідома...
...
ЗАТВЕРДЖЕНО
Про затвердження районного плану заходів щодо реалізації у 2011 році Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка