Основні міжнародні документи з прав людини Загальна декларація прав людини


Скачати 40.62 Kb.
НазваОсновні міжнародні документи з прав людини Загальна декларація прав людини
Дата07.04.2013
Розмір40.62 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Основні міжнародні документи з прав людини
Загальна декларація прав людини

Є засадничим міжнародним документом в області права людини. Прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року. Складається з преамбули і 30 статей. У преамбулі відзначається, що визнання гідності, властиву всім членам людської родини, рівних і невід'ємних прав їх є основою волі, справедливості і всезагального миру. Статті Декларації закріплюють широкий спектр прав людини. Декларація є "стандартом, до досягнення якого повинні прагнути всі народи і всі держави". На сьогоднішній день більш ніж 90 національних Конституцій, прийнятих після Загальної Декларації прав людини відтворюють її положення. Цей документ має величезне значення для розвитку держав шляхом демократії і законності.

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права

Прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН у грудні 1966 року. Містить комплекс прав і свобод, що належать людині як громадянину і пов'язані з його участю в політичному житті країни. Пакт гарантує наступні права: право на життя, волю й особисту недоторканність, на свободу думки, релігії та свободу вираження своєї думки та інші. З метою здійснення положень Пакту був створений Комітет ООН з прав людини. До Пакту додається два факультативних протоколи. Держави, що підписали перший з них, дають згоду на розгляд Комітетом з прав людини скарг громадян на порушення їхніх прав. Другий факультативний протокол спрямований на скасування смертної кари.

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права

Прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН у грудні 1966 року. У цьому документі визнається право кожної людини на працю, вільний вибір роботи, на справедливі і сприятливі умови праці, на рівну оплату за рівну працю, на відпочинок і дозвілля та ряд інших прав. Для контролю за здійсненням прав, передбачених пактом, у рамках ООН з 1985 р. діє Комітет з економічних, соціальних і культурних прав, що розглядає доповіді держав про їхню діяльність по дотриманню положень Пакту.

Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод

Прийнята 4 листопада 1950 року в рамках Ради Європи. Чотири рази доповнювалася новими положеннями. Конвенція захищає тільки громадянські і політичні права. Дії або бездіяльність держав, що підписали Конвенцію, у випадку порушення прав, закріплених у ній, можуть бути оскаржені в Європейському суді з прав людини, рішення якого обов'язкові для держав-учасниць Конвенції.
Порушення прав людини
Нацизм – політична ідеологія заснована на расизмі, шовінізмі і верховенстві держави над особистістю. Нацизм має багато спільного з фашизмом і зазвичай класифікується, як один з його різновидів. Фашизм використовується для означення широкого спектру політичних рухів, які існували в різних країнах, в той час як термін “нацизм” використовують лише у зв'язку з Нацистською партією та Третім Рейхом

У 1946 році нацизм був засуджений світовим співтовариством як злочин проти світу та людей. У сучасній Німеччині нацизм є заборонений.

Ксенофобія(від гр. ξένος (ксенос) - "чужинець", "незнайомець", та φόβος (фобос) - "страх") – це фобія стосовно чужинців чи просто чогось незнайомого чи чужоземного. Дві основні форми ксенофобії: 1). направлена на групу всередині суспільства, що вважається чужою та шкідливою суспільству, наприклад нові іммігранти, біженці, трудові мігранти, євреї; 2). об'єктом є культурні елементи, що вважаються чужими. Усі культури підпадають чужоземному впливу, але культурна ксенофобія є часто вузьконаправленою на певні прояви такого впливу, наприклад поширення нетрадиційної для даної країни релігії. Незначні прояви ксенофобії є цілком природними і нешкідливими для суспільства в цілому. Протилежністю ксенофобії можна назвати космополітизм.

Антисемітизм, одна з форм національної нетерпимості (ксенофобії), що виражається у ворожому ставленні до євреїв, ідеологія та політика, спрямовані на обмеження або позбавлення євреїв громадських та інших прав. Антисемітизм був складовою частиною офіційної нацистської ідеології в гітлерівській Німеччині. За період 1933-1945 загинуло близько 6 мільйонів євреїв – в концентраційних таборах, гетто, під час таких акцій, як масові розстріли у Бабиному Ярі (Київ), або придушення повстання у Варшавському гетто.

Геноцид - цілеспрямовані дії з метою знищення окремих груп населення чи цілих народів за расовими, національними або релігійними мотивами. Геноцид - крайня форма дискримінації.

Слово винайдене Рафаелем Лемкіним у 1943-му році та походить з грецького γενοσ (genos — родина, сім'я, плем’я — саме як в "генетика", тощо) та латинського cide (вбивати – як в "пестициди")

Засідання 2

Класифікація прав людини


Особисті права

стосуються приватного життя особистості, її свободи, безпеки


Політичні права

це права, якими користується людина, як учасник громадського життя, і які пов'язані з участю громадян у формуванні та контролюванні органів влади

Економічні, соціальні і культурні права

стосуються людини, як учасника господарського життя, зобов'язують державу до створення умов достойного рівня життя, і соц. забезпечення.

* Право на життя

* Заборона застосування катувань

* Заборона рабської праці

* Право на свободу

* Право на справедливий судовий процес

* Право на невтручання в особисте і сімейне життя

* Свобода совісті, думки, віросповідання

* Заборона дискримінації

* Свобода мирних зібрань

* Свобода об'єднань і асоціацій

* Право на обрання представника і право бути обраним (дійсне і справедливе виборче право)

* Свобода висловлення думки


* Право на працю

* Право на відпочинок

* Право на користування досягненнями культури

* Право на освіту

* Право на доступну систему охорони здоров'я

* Право на пенсійне забезпечення за віком і за станом здоров'я


Схожі:

Основні права людини і громадянина. Міжнародні стандарти в галузі прав людини
Основні права людини – гарантована законом міра свободи (можливості) особи, яка відповідно до досягнутого рівня еволюції людства...
ПЛАН КОНСПЕК Т Проведення заняття із гуманітарної підготовки
Тема №20 Основні міжнародні та національні політико-правові документи з прав людини
ПЛАН КОНСПЕК Т Проведення заняття із гуманітарної підготовки
Тема №20 Основні міжнародні та національні політико – правові документи з прав людини
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по гуманітарній підготовці з співробітниками...
Тема №20 Основні міжнародні та національні політико-правові документи з прав людини
Загальна декларація прав людини Прийнята і проголошена резолюцією...
Беручи до уваги, що визнання гiдностi, яка властива всiм членам людської сiм'ї, i рiвних та невiд'ємних їх прав є основою свободи,...
Загальна декларація прав людини Прийнята і проголошена резолюцією...
Беручи до уваги, що визнання гiдностi, яка властива всiм членам людської сiм'ї, i рiвних та невiд'ємних їх прав є основою свободи,...
Реферат на тему: „ Конституція України про права і свободи особи ”
Нині визнання та практичне здійснення прав і свобод людини й громадянина стало основним критерієм міри демократичності тієї чи іншої...
Питання на іспит з конституційного права
Система конституційних прав і свобод людини і громадянина. Основні способи закріплення прав і свобод людини та громадянина
Особисті і соціальні права за КУ
Комісія ООН з прав людини, її роль у формуванні міжнародних стандартів прав людини
Реферат на тему “Система конституційних прав, свобод та обв’язків громадянина України”
Від народження кожна людина має певні права. 10 грудня 1948 Генеральна Асамблея Організації Об’єднанних Націй проголосила Загальну...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка