Згідно ч. 1 ст. 268 КУпАП особа, яка притягається до адміністративної відповідальності має право: при розгляді справи користуватися юридичною допомогою


Скачати 56.08 Kb.
НазваЗгідно ч. 1 ст. 268 КУпАП особа, яка притягається до адміністративної відповідальності має право: при розгляді справи користуватися юридичною допомогою
Дата06.04.2013
Розмір56.08 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Кому: ________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Від кого: ______________________________

______________________________________

Проживаючого за адресою: ______________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

ЗАЯВА
Згідно ч.1 ст.268 КУпАП особа, яка притягається до адміністративної відповідальності має право: ...при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи. Зазначене право на правову допомогу гарантується статтею 59 Конституції України: «Кожен має право на правову допомогу… Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.». Дане право є непорушним та не може бути обмежене в жодному випадку в силу ст.64 Конституції України: «Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. .»

Крім того, Пленум Верховного Суду України Постановою №14 від 23.12.2005р. «Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті» звертає увагу судів на неприпустимість під час розгляду справ про адміністративні правопорушення ігнорування прав осіб, яких притягають до відповідальності (п.24).

Ст..14-1 КпАП України передбачає, що для її застосування необхідно, щоб фіксація велася у автоматичному режимі спеціальними технічними засобами , що мають функції фото-, кіно- або відео зйомки чи засобами фото-, кіно- або відео зйомки. Прилад «ВІЗІР», яким проводився нагляд за дорожнім рухом з метою фіксації порушень ПДР, не є автоматичним засобом фото- чи відеофіксації, оскільки він знаходиться у співробітника ДАІ, керується ним безпосередньо або через комп’ютер (визначаються ті параметри, які фіксуються приладом, зокрема, швидкість, або що, об’єкт зйомки, її режими, кут огляду приладу, тощо). Даний прилад відноситься до спеціальних технічних засобів, так як являється радіолокаційним відеозаписуючим вимірювачем швидкості і призначений для вимірювання швидкості транспортних засобів, при цьому забезпечує відеозапис (або фотографування) порушень швидкісного режиму або інших ситуацій.

Крім того, вказаний прилад "Візир", відповідно до листа Державної служби спеціального зв'язку й захисту інформації України за підписом Заступника голови служби О. В. Фролова, на відміну від вимог Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" для проведення державної експертизи або сертифікації до Держспецзв'язку не надавався, що в свою чергу свідчить про те, що будь-яка інформація, яка утримується у приладі «Візир», не є достовірною й не має доказового характеру.

Сертифікату про затвердження типу засобів вимірювання, що допущені до примінення в Україні, «Візир» не має!!! Отже, законність примінення результатів вимірювання даного приладу до винесення постанови на основі показань такого вимірювання нічим не підтверджена!!! Тому не може бути прямим доказом в даній справі.

Співробітник ДАІ, в якого знаходиться даний прилад, повинен, при виявленні і фіксації порушення швидкісного режиму (в даному випадку), прийняти міри для його припинення - зупинити порушника та притягти до відповідальності. Таких дій з боку інспектора ДАІ проведено не було, чим порушено частину 5 статті 10 Закону України «Про міліцію» «обов’язками міліції є: припиняти адміністративні правопорушення та забезпечувати безпеку дорожнього руху».

В даному випадку було порушено, також, наступні пункти «Інструкції

з діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби ДАІ МВС України»:

3. Завдання ДПС

3.4. Попередження та припинення злочинів і адміністративних правопорушень у сфері дорожнього руху.

4. Функції ДПС

4.1. Контроль за дорожнім рухом, тобто виявлення порушень законо-давства, правил, норм і стандартів у сфері убезпечення дорожнього руху.

4.2. Застосування в установленому порядку передбачених чинним законодавством заходів адміністративного впливу до порушників.

7. Обов’язки та права працівників ДПС

7.1.5. Постійно контролювати дотримання учасниками дорожнього руху установлених правил, норм і стандартів, діючих у сфері безпеки дорожнього руху.

7.1.6. Попереджувати та припиняти злочини, а також адміністративні правопорушення, у межах своєї компетенції застосовувати до порушників заходи адміністративного впливу та примусу.

7.5.3. Зупиняти транспортні засоби в разі порушення вимог правил, норм і стандартів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

12.7. Основними методами несення служби є:

12.7.4. Втручання при правопорушеннях.

12.11. Втручання при правопорушеннях полягає в обов’язковому реагуванні на дії громадян з метою запобігання правопорушенням та їх припинення, застосуванні до порушників установлених заходів впливу.

12.12.2. Під час контролю за дорожнім рухом працівник ДПС активно реагує на порушення Правил дорожнього руху.

12.12.4. Підставою для зупинення транспортних засобів є:

12.12.4.1. Порушення Правил дорожнього руху водіями або пасажирами.

Ніяких з вищеперечислених пунктів інструкції інспектор ДПС не виконав. Тобто, він був просто пасивним спостерігачем порушення.

Між тим, на фото не видно, чи були присутні інші автомобілі в даний момент на вказаній ділянці шляху, так як особливостями спеціального приладу «Візир» є те, що його камера може фіксувати державний номерний знак автомобіля на відстані не більше 80 (вісімдесят) метрів, а радар вказаного приладу може фіксувати швидкість на відстані до автомобіля більше 400 (чотириста) метрів. Тому не виключено, що камера зафіксувала у вказаний на фото час належний мені автомобіль, а радар – інший автомобіль, що рухався на іншій смузі руху з більшою швидкістю. Це також говорить про порушення нормативних актів МВС при фіксації порушень, та перешкоджає застосуванню її результатів для притягнення осіб до адміністративної відповідальності.

На даному фото чітко не можна вияснити правильність державного номеру автомобіля та, відповідно, належність даного держ. номеру саме моєму автомобілю. Тому сумніви, що на вказаному фото зафіксовано саме належний мені автомобіль, є незаперечними.

Стаття 2 Закону України «Про міліцію» зазначає:

«Основними завданнями міліції є:

1. забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і

свобод, законних інтересів;

2. запобігання правопорушенням та їх припинення;

3. охорона і забезпечення громадського порядку;

4. виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили;

5. забезпечення безпеки дорожнього руху;

6. захист власності від злочинних посягань;

7. виконання кримінальних покарань і адміністративних стягнень;

Стаття 1. Завдання Кодексу України про адміністративні

правопорушення

Завданням Кодексу України про адміністративні правопорушення

є охорона прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу

України, прав і законних інтересів підприємств, установ і

організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності,

запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і

неухильного додержання Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів

України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до

правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов'язків,

відповідальності перед суспільством.

{ Стаття 1 в редакції Закону N 2342-III ( 2342-14 ) від

05.04.2001 }

Згідно Цивільного Кодексу України вiд 16.01.2003 № 435-IV

Стаття 307. Захист інтересів фізичної особи при проведенні

фото-, кіно-, теле- та відеозйомок

1. Фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи

відеоплівку лише за її згодою. Згода особи на знімання її на

фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку припускається, якщо зйомки

проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах

та інших заходах публічного характеру.

3. Знімання фізичної особи на фото-, кіно-, теле- чи

відеоплівку, в тому числі таємне, без згоди особи може бути

проведене лише у випадках, встановлених законом.
На підставі викладеного, керуючись стст.287, 288 п.3, 289 КпАП України,
ПРОШУ:

  1. Предявлене мені обвинувачення скасувати, як таке, що не відповідає вимогам закону.„_____”_________________ 2009 р.

______________ /підпис/

Схожі:

Це процес планування, організації, виробництва та взяття на себе...
Підприємець, відповідно, це особа, яка займається підприємницькою діяльністю. Джеймс Коч відповідає цьому озна­ченню. Він вклав свої...
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
Примітка. Особа, цивільно-правова відповідальність якої застрахована, звільняється від адміністративної відповідальності
Види банків і порядок їх створення в Україні
Банк – юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного банку України (далі НБУ) здійснювати операції, що...
ЗАТВЕРДЖУЮ
На посаду водія-експедитора призначається особа, яка має середньо-технічну освіту
ЗАТВЕРДЖУЮ
На посаду водія автонавантажувача призначається особа, яка має середньо-технічну освіту
1. Поняття та значення судового розгляду
Дії, що здійснюються судом та іншими особами, які беруть участь у справі, при розгляді та вирішенні цивільних справ, повинні виконуватись...
ЗАТВЕРДЖУЮ
На посаду фармацевта призначається особа, яка має середню фармацевтичну освіту, диплом за спеціальністю "Фармація", (I, II, вищу)...
ЗАТВЕРДЖУЮ
На посаду касира магазину призначається особа, яка має вищу або неповну вищу освіту
Затверджую Директор ТОВ «Буран Плюс»
Цивільного кодексу України, та фізична особа (далі Абонент), яка звернеться у встановленому порядку до підрозділу Оператора, та яка...
Підставити дані органу ДАІ, де працює посадова особа, що склала протокл,...
Цей позов підлягає розгляду у судах на підставі ст ч. 3 КпАП України, яка прямо передбачає право особи оскаржити до районного (прирівненого...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка