Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держава»


Скачати 239.64 Kb.
НазваМіжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держава»
Дата14.03.2013
Розмір239.64 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Інформаційний вісник

Відділ інформаційно-організаційного забезпечення

Закарпатського державного університету

29 жовтня 2012 р. № 32

 1. Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держава»

присвячена пам’яті видатних вчених-юристів

П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова

17-18 листопада 2012 року, м. Одеса
Національний університет «Одеська юридична академія» Студентське наукове товариство

Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка Студентське наукове товариство

Львівська лабораторія прав людини і громадянина НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування Академії правових наук України
Шановні друзі!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної щорічної наукової конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держава», присвяченої пам’яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, яка відбудеться 17-18 листопада 2012 року в Національному університеті «Одеська юридична академія» (65009, м. Одеса, вул. Піонерська, 2)

Основні тематичні напрямки конференції:

 • Філософсько-правові дослідження;

 • Дослідження у загальній теорії прав людини;

 • Загальнотеоретичні дослідження права;

 • Загальнотеоретичні проблеми державності;

 • Історичні дослідження права та держави;

 • Правові дослідження в англомовному вимірі.


Робочі мови: українська, російська, англійська, польська.

До участі в конференції запрошуються студенти, аспіранти та молоді вчені. Для цього Вам необхідно до 11 листопада 2012 року заповнити заявку на участь у конференції за посиланням: http://bit.ly/Tc5XTy.

Адреса оргкомітету:

65009, м. Одеса, вул. Піонерська 2, 1003 ауд.

Тел. 719-64-31

За додатковою інформацією звертатись з ателефонами:

(093) 419-15-88 – ас. Кафедри теорії держави та права Горобець Костянтин Валерійович;

(063) 601-58-24 – Голова СНТ Чекмарьова Лариса Юріївна;

(063) 306-21-35 – помічник голови СНТ Денисенко Віктор.

E-mail: surilov.snt.2012@gmail.com 1. Міжнародна науково-практична конференція

«Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права», що присвячена 15-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю Одеської школи права

30 листопада 2012 року. м. Одеса
Національний університет «Одеська юридична академія»

Південно регіональний центр Національної академії правових наук України
Конференція відбудеться 30 листопада 2012 року в Національному університеті «Одеська юридична академія». Метою даної конференції є обговорення широкого кола актуальних правових проблем сучасності та ролі Одеської школи права в розвитку юридичної науки та практики. Для участі в науковому заході запрошуються вчені, викладачі, аспіранти, співробітники судових та правоохоронних органів, органів державної влади і місцевого самоврядування як України, так і зарубіжних країн.
Пропонуються наступні тематичні напрямки конференції:

 1. Становлення та розвиток Одеської школи права

 2. Наукові ідеї видатних вчених Одеської школи права та їх розвиток в сучасних умовах

 3. Філософські основи права та держави

 4. Загальнотеоретичні та історичні дослідження держави і права

 5. Політичні та соціологічні основи розвитку держави і права

 6. Моделі паритетної демократії: світовий досвід та національні реалії

 7. Соціально-політичні аспекти трансформаційного процесу

 8. Теоретичні та практичні проблеми сучасного конституціоналізму

 9. Актуальні проблеми міжнародного публічного права

 10. Актуальні проблеми європейського права і порівняльного правознавства

 11. Проблеми застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського Суду з прав людини

 12. Питання адміністративного права та процесу, фінансового права

 13. Правове регулювання трудових та соціально-забезпечувальних відносин

 14. Теоретичні та практичні проблеми морської та митної політики сучасної України

 15. Інноваційні інформаційні технології в митній справі

 16. Актуальні проблеми цивільного права та міжнародного приватного права

 17. Розвиток інститутів цивільного права

 18. Методологічне підґрунтя вдосконалення цивільного законодавства

 19. Проблеми теорії та практики цивільного процесу

 20. Актуальні проблеми господарського права та процесу

 21. Організаційно-правове забезпечення взаємодії держави та підприємств морського транспорту на сучасному етапі.

 22. Теоретичні та практичні проблеми земельного, аграрного та екологічного права

 23. Актуальні питання права інтелектуальної власності та корпоративного права

 24. Правові проблеми захисту авторських та суміжних прав від контрафакції, піратства та плагіату

 25. Проблеми права інтелектуальної власності та корпоративного права в сучасних умовах

 26. Актуальні проблеми кримінального права

 27. Системно-правові передумови поділу кримінального правопорушення на кримінальні проступки та злочини

 28. Актуальні проблеми кримінально-процесуального права

 29. Доказова діяльність суду (судді) у кримінальному процесі

 30. Проблеми реалізації норм нового кримінально-процесуального законодавства

 31. Роль криміналістики, судової експертизи, судової психології та медицини у забезпечення судочинства

 32. Сучасні проблеми кримінології та кримінально-виконавчого права

 33. Теоретичні та практичні питання протидії злочинності

 34. Правові та інституціональні основи діяльності судових та правоохоронних органів

 35. Правозахисна діяльність судів, прокуратури та інших правоохоронних органів в умовах реформування

 36. Удосконалення організації та діяльності суду, прокуратури та адвокатури

 37. Лінгвістика, психологія та інформатика в правовій сфері

 38. Проблеми сучасної правової лінгвістики та перекладу

 39. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у правовій сфері

 40. Юридична психологія та педагогіка в сучасних умовах

 41. Юридична журналістика: сучасний стан та перспективи розвитку

 42. Актуальні проблеми військової та фізичної підготовки майбутніх юристів

Робочі мови конференції: українська, російська. англійська

Реєстрація учасників конференції відбудеться 30 листопада з 9-00 по 10-00 за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 23, Актова зала.

Форма участі у конференції – очна та заочна.

Для участі в конференції необхідно не пізніше 12 листопада 2012 року надіслати на електрону адресу Оргкомітету (odesaconf2012@gmail.com) одним листом:

 • заявку (див. зразок заявки);

 • відредаговані тези доповіді (див. зразок та вимоги до оформлення);

 • відскановану рекомендацію наукового керівника (для учасників без наукового ступеня);

 • відскановану квитанцію про сплату витрат, пов’язаних з публікацією тез.

Просимо дотримуватись вказаних правил! У разі прийняття по електронній пошті заявки і тез доповіді Вам буде надісланий електронною поштою відповідний лист.

Додаткова інформація:

 • Усі витрати по відрядженню, проживанню та харчуванню здійснюються учасником конференції за власний рахунок або за рахунок організації, яка його відрядила;

 • Відшкодування витрат, пов’язаних з публікацією тез, здійснюється в розмірі 100 грн. у науково-дослідній частині НУ ОЮА за адресою: м. Одеса, вул. Піонерська, 2, каб. 1007, (тел.: (048) 719-64-32). Також переказ коштів може бути здійснений через термінал на розрахункову картку ПриватБанку: 4405 8858 2032 7515 (отримувач: Дубінін Юрій Сергійович). Відсканована квитанція про переказ коштів повинна бути надіслана одночасно з поданням тез доповіді.

 • У разі заочної участі в конференції учасники додатково сплачують витрати на поштове відправлення збірника матеріалів конференції у розмірі 20 гривень або замовляють доставку за власний рахунок;

 • Збірник матеріалів конференції буде виданий до початку роботи конференції і вручений під час її проведення, а у разі заочної участі – протягом 10 днів;

 • Оргкомітет залишає за собою право відхилення текстів доповідей, які не відповідають вимогам.

За додатковою інформацією звертайтеся: науково-дослідна частина НУ «Одеська юридична академія», доц. Цехан Дмитро Миколайович, тел. (048) 719-64 -32 моб. тел. 0935100395

Офійний веб-сайт: www.onua.edu.ua

E-mail: odesaconf2012@gmail.com 1. Всеукраїнська науково-методична конференція з міжнародною участю

«Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ٭плюс – 2012»

6-7 грудня 2012 року, м Суми
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Інститут педагогіки АПН України

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Брянський державний педагогічний університет імені академіка І.Г. Петровського (Росія)

Мозирський державний педагогічний університет імені І.П. Шамякина (Бєларусь)

Московський міський педагогічний університет

Факультет математики та інформатики Пловдивського університету ім. Паісія Хілендарського (Болгарія)

Науково-дослідна лабораторія змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики (СумДПУ ім. А.С. Макаренка)
Тематичні напрямки конференції

 1. Орієнтація дисциплін природничо-математичного циклу на розвиток творчої особистості учня.

 2. Розвиток інтелектуальних вмінь студентів при навчанні дисциплін природничо-математичного циклу.

 3. Оптимізація навчання дисциплін природничо-математичного циклу засобами інформаційних технологій.

Мови конференції: українська, російська, англійська.

Публікації

До відкриття конференції планується видати збірник матеріалів конференції.

Для участі у конференції необхідно надіслати за адресою itm_2012@mail.ru або на дисках на адресу 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87, СумДПУ ім. А.С. Макаренка, кафедра математики:

 • Заявку на участь у конференції і матеріали доповіді (з анотаціями трьома мовами) – до 1 листопада 2012 р.

 • Квитанцію про оплату оргвнеску – до 16 листопада 2012 р.

Найкращі доповіді будуть рекомендовані до публікації у збірнику наукових статей «Педагогічні науки: теорія, історія, інновації», який затверджено Президією ВАК України як фахове наукове видання (Бюлетень ВАК України, 2012 р., № 6). Публікація статті у збірнику наукових робіт оплачується додатково (обсяг статті 6-12 повних сторінок).

Адреса:

40009, м. Суми, вул. Павлова, 42 Шишенко Інна Володимирівна

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами:

(066) 177- 53-65, (098) 742-57-81 – Чашечникова Ольга Серафимівна

(066) 208-33-61 – Колесник Євгенія Анатоліївна 1. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція

«Актуальні проблеми сучасної біології та здоров’я людини»

7-8 грудня 2012 року, м. Миколаїв
Міністерство освіти і науки, молоді та сорту України

Академія наук вищої школи України

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Навчально-науковий інститут фізичної культури та спорту

Кафедра теорії і методики фізичного виховання та біології спорту
Наукові напрямки конференції:

 1. Актуальні проблеми сучасної біології.

 2. Морфологія та фізіологія людини і тварин.

 3. Медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту.

 4. Екологія людини та навколишнього середовища і здоров’я людини.

Матеріали конференції будуть опубліковані в щорічному збірнику наукових праць.

Бажано попереднє подання статей по електронній пошті:

E-mail: IgorNikolaevichR@yandex.ru

Статті приймаються до 20 листопада 2012 року за адресою: 54030, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24 Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, кафедра ТМФВ та біології спорту.

Телефон для довідок: (0512) 37-88-06

37-88-03 1. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція

«Маркетинг в Україні»

Присвячується 15-річчю Української асоціації маркетингу

14-15 грудня 2012 року, м. Київ
Київський національний економічний університет

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Держаний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Українська асоціація маркетингу
Мета конференції: визначення сучасних тенденцій розвитку маркетингу в Україні, знайомство з новітніми технологіями, презентація методик викладання, обмін досвідом із зарубіжними колегами.

Основні секції:

Маркетинговий менеджмент та його ефективність

Маркетингові дослідження

Маркетингова освіта в Україні

Соціально-етичний маркетинг

Наукові статті будуть опубліковані у збірнику КНЕУ «Формування ринкової економіки», який внесено до затвердженого ВАК України переліку фахових видань.

Тези та стаття надсилаються на електронну адресу: marketing_konf@ukr.net та umaukr@mail.ru

Адреса оргкомітету:

03680, м. Київ, пр. Перемоги, 54/1 ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кафедра маркетингу (к. 332)

Телефон для довідок: (044) 456-98-73, 067-775-85-61, 093-957-68-52, 099-308-64-38 (Дима О.О.) 1. Всеукраїнська наукова конференція студентів та магістрів

«Організаційне, процесуальне та криміналістичне забезпечення кримінального провадження»

21 грудня 2012 року, м. Сімферополь
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

Юридичний факультет

Кафедра кримінального процесу та криміналістики

Слідче управління ГУМВС в АР Крим
На конференції обговорюватимуться питання реформування кримінального провадження, правової регламентації системи кримінального судочинства, організаційних аспектів розслідування злочинів та розгляду кримінальних справ, криміналістичного забезпечення сучасного кримінального провадження.

Під час проведення конференції планується відвідування музею рідкісної книги, ботанічного саду, криміналістичного музею Таврійського університету.

Робота секції «Кримінальний процес» буде проходити у залі судових засідань юридичного факультету, робота секції «Криміналістика, судова експертиза» на криміналістичному полігоні.

Для участі у роботі наукової конференції необхідно завчасно надіслати:

 • заяву із зазначенням теми повідомлення;

 • відомості про автор ата наукового керівника;

 • рецензію наукового керівника;

 • текст повідомлення (3-5 стор.) в друкованому та електронному варіантах – до 1 грудня 2012 року;

 • копію платіжного доручення про перерахування організаційного внеску (80 грн.)

Адреса:

95007, м. Сімферополь, пр.. Вернадського, 4, ТНУ імені В.І. Вернадського, юридичний факультет, кафедра кримінального процесу та криміналістики.

Контактна особа: Михайлов М.А. (моб. 050 5908029), Омельниченко Т.В., morislaw@list.ru, моб. 050 8134394

e-mail: exlaw@crimea.edu

www.jurkonf.crimea.edu 1. Научно-практическая интернет конференция

«Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании'2012»

18-27 декабря 2012 года
Приглашаем Вас принять участие в работе конференции, которая будет проходить на сайте www.sworld.com.ua.

Конференция будет подана на регистрацию в Web Of Science и Scopus.

Авторы получают:

 • Опубликованный на сайте Доклад, Программу и Выводы конференции

 • Сборник научных трудов SWorld (издается с 2005 г.), зарегистрирован в ISSN International Centre (International Standard Serial Number), зарегистрирован в РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) и публикуется на сайте электронной библиотеки Elibrary.ru.

 • +ВОЗМОЖНОСТЬ при Вашем желании опубликовать (БЕСПЛАТНО) свой текст на англ.языке (полный или частично) в новом научном электронном журнале Е-Журнал (подается на регистрацию в Web of Science, Scopus).

Секции конференции: ТРАНСПОРТ, ЭКОНОМИКА, ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ, ЮРИДИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ, ФИЗИКА И МАТЕМАТИКА, ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОЛОГИЯ, ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЯ, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ИСТОРИЯ, ГЕОГРАФИЯ, МЕДИЦИНА, ВЕТЕРИНАРИЯ И ФАРМАЦЕВТИКА, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ, АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО, ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ, ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ.

Срок подачи текстов и оплаты: до 12 декабря 2012 г.

Полная информация о конференции (Сборник научных трудов) в буклете. Скачать можно: http://www.sworld.com.ua/files/info_ru.doc

Пошаговый помощник оформления заявок и текстов: http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/stepping-assistant
СИМПОЗИУМ

Приглашаем Вас принять участие в работе научного интернет симпозиума (заочный - нет необходимости приезжать) «Наука в жизни современного человека», который будет проходить в период с 18 по 25 февраля 2012 г. на сайте www.sworld.com.ua.

Авторы получают:

 • Сертификат участника симпозиума,

 • Тексты будут размещены на сайте по секциям,

 • Коллективную монографию (будет разослана заказными письмами авторам с возможностью слежения за доставкой)

 • +ВОЗМОЖНОСТЬ при Вашем желании опубликовать (БЕСПЛАТНО) свой текст на англ.языке (полный или частично) в новом научном электронном журнале (подается на регистрацию в Web of Science).

Секции симпозиума (названия МОНОГРАФИЙ):

 1. Ключевая роль транспорта в современном мире.

 2. Эффективные подходы к развитию предприятий, отраслей, комплексов.

 3. Инновационные технологии управления.

 4. Автоматизация и информационные технологии – от постановки до ввода в эксплуатацию.

 5. Перспективные технологии XXI века.

 6. Современное состояние и пути развития экономики современности.

 7. Эффективные подходы к учету и отчетности на предприятиях.

 8. Развитие системы образования – обеспечение будущего.

 9. Современные аспекты педагогической работы.

 10. Лингвистика и межкультурная коммуникация – инновационные подходы и пути развития.

 11. Философия: современность и ретроспектива.

 12. Юриспруденция – актуальные проблемы и пути совершенствования.

Срок подачи текстов и оплаты: до 12 февраля 2013 г.

Рабочие языки конференции и симпозиума: украинский, русский, английский.

Полная информация о симпозиуме (Коллективная Монография) в буклете. Скачать можно: http://www.sworld.com.ua/files/info_simpoz.pdf
КОНГРЕСС:

Приглашаем Вас принять участие в работе научного интернет конгресса (заочный - нет необходимости приезжать) «Передовые научные исследования и разработки, как неотъемлемая часть современной жизни», который проходит ПОСТОЯННО на сайте www.sworld.com.ua.
Авторы получают:

 • Сертификат участника конгресса,

 • Тексты будут размещены на сайте по секциям,

 • Авторскую монографию (будет разослана заказными письмами авторам с возможностью слежения за доставкой)

 • +ВОЗМОЖНОСТЬ при Вашем желании опубликовать (БЕСПЛАТНО) свой текст на англ.языке (краткое содержание моногграфии) в новом научном электронном журнале (подается на регистрацию в Web of Science).


Секции конгресса: ТРАНСПОРТ, ЭКОНОМИКА, ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ, ЮРИДИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ, ФИЗИКА И МАТЕМАТИКА, ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОЛОГИЯ, ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЯ, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ИСТОРИЯ, ГЕОГРАФИЯ, МЕДИЦИНА, ВЕТЕРИНАРИЯ И ФАРМАЦЕВТИКА, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ, АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО, ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ, ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ.

Первым 10-ти участникам скидка 10%

Полная информация о конгрессе (Авторская Монография) в буклете. Скачать можно: http://www.sworld.com.ua/files/info_congr.pdf

ОРГКОМИТЕТ:

Председатель Оргкомитета – д.т.н., проф. Шибаев А.Г.; сопредседатель – Лесник А.С. - к.т.н., директор УКРНИИМФ; сопредседатель - Яценко А.В. – проф., ректор ИМП

 • Гончарук С.М. - д.т.н., проф., Действительный член Российской академии транспорта и Международной академии информатизации, заслуженный работник транспорта России;

 • Ломотько Д. В. - д.т.н., проректор по научной работе Украинской государственной академии железнодорожного транспорта, чл.-корр. Транспортной академии Украины;

 • Лапкина И.А. - д-р.экон.наук, проф.;

 • Рылов С.И., - к-т.экон.наук, проф.;

 • Петров И.М., - к-т.техн.наук, доц.;

 • Кириллова Е.В. - к-т.техн.наук, доц.;

 • Демидова В.Г. - к-т.педаг.наук;

 • Кантарович Ю.Л. - к-т.искусствовед.наук;

 • технические менеджеры-организаторы – к.т.н. Куприенко С.В., Федорова А.Д.

НАША КОНФЕРЕНЦИЯ позволяет Вам получить:

участникам из Украины:

 1. обязательную апробацию (основание - «Апробація матеріалів дисертації на наукових конференціях, конгресах, симпозіумах, семінарах, школах тощо обов’язкова») и

 2. дополнительную публикацию (основание - «До опублікованих праць, які додатково відображають наукові результати дисертації, належать… друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл тощо.»)

участникам из РФ:

 1. Публикацию, отражающую основные научные результаты (ВАК-овская) (основание - «К опубликованным работам, отражающим основные научные результаты диссертации, приравниваются … работы, опубликованные в материалах международных конференций»)


Для участников из других стран: участие в международной конференции, апробация и публикация.
НАШ СИМПОЗИУМ и КОНГРЕСС позволяет Вам получить:

Участникам из Украины:

1. Обязательную публикацию основных научных результатов – коллективную монографию

2. Обязательную апробацию научных результатов и дополнительную публикацию

ОСНОВАНИЕ - "Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника"

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 07 березня 2007 р. №423.

Участникам из РФ:

1. участие в международном симпозиуме/конгрессе с публикацией, которая приравнивается к работам, отражающим основные научные результаты диссертации

2. коллективную монографию, которая приравнивается к публикациям в научных периодических изданиях, включенных в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,

ОСНОВАНИЕ - "Положение о порядке присуждения ученых степеней" от 14.10.2002.Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2002 г. N74

«Информационное сообщение Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Министерства образования и науки Российской Федерации № 45.1-132 от 14.10.2008 г.
Подробная информация на сайте: www.sworld.com.ua

Все вопросы направляйте по e-mail: orgcom@sworld.com.ua, ksv80@rambler.ru

С уважением,

Администрация SWorld

Председатель Оргкомитета SWorld: д.т.н., проф. А.Г.Шибаев

Технический менеджмент: к.т.н. С.В. Куприенко, Федорова А.Д.

Дополнительная Информация:

По мнению Председателя ВАК РФ, «перечень журналов ВАК – вещь временная, связанная двумя обстоятельствами: с состоянием нашей нынешней экспертизы и нашей научной периодики». Он отметил, что российским журналам нужен переходный период в 5-6 лет, который позволит им подстроиться под международные требования к научным изданиям и войти в мировые базы данных (Web of Science и др.). Вхождение журнала в Web of Science – является достаточным условием для попадания в перечень ВАК. На переходный период вводится российский индекс научного цитирования (РИНЦ), ....... «Через 5-6 лет ..... мы должны будем вообще уйти от специального перечня ВАК.

Наш "Сборник научных трудов SWorld" входит в РИНЦ,занимает весомые позиции среди ведущих научных журналов по Индексу Цитирования РИНЦ и публикуется на их официальном сайте.

Кроме того, начата работа по включению статей участников конференции (на англ.яз.) в Web of Science

Внимание! В сети Интернет появились сайты, авторы которых используют наши формы документов и другую интеллектуальную собственность.

Проект SWorld не имеет к ним отношения и не несет ответственности за их работу. Оригинальным является сайт www.sworld.com.ua с адресами e-mail: orgcom@sworld.com.ua , ksv80@rambler.ru

 1. Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держава». Національний університет «Одеська юридична академія» Студентське наукове товариство, Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка Студентське наукове товариство, Львівська лабораторія прав людини і громадянина НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування Академії правових наук України. 17-18 листопада 2012 року, м. Одеса.

Термін подачі матеріалів: до 11 листопада 2012 року

Адреса: 65009, м. Одеса, вул. Піонерська 2, 1003 ауд.

Тел.: 719-64-31;

(093) 419-15-88 – ас. Кафедри теорії держави та права Горобець Костянтин Валерійович;

(063) 601-58-24 – Голова СНТ Чекмарьова Лариса Юріївна;

(063) 306-21-35 – помічник голови СНТ Денисенко Віктор

E-mail: surilov.snt.2012@gmail.com

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права», що присвячена 15-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю Одеської школи права. Національний університет «Одеська юридична академія», Південно регіональний центр Національної академії правових наук України. 30 листопада 2012 року. м. Одеса

Термін подачі матеріалів: до 12 листопада 2012 року

Адреса: 65009, м. Одеса, вул. Піонерська 2, 1007 каб.

Тел.: (048) 719-64-32

E-mail: odesaconf2012@gmail.com

Веб-сайт: www.onua.edu.ua

 1. Всеукраїнська науково-методична конференція з міжнародною участю «Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ٭плюс – 2012». Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Брянський державний педагогічний університет імені академіка І.Г. Петровського (Росія), Мозирський державний педагогічний університет імені І.П. Шамякина (Бєларусь), Московський міський педагогічний університет, Факультет математики та інформатики Пловдивського університету ім. Паісія Хілендарського (Болгарія), Науково-дослідна лабораторія змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики (СумДПУ ім. А.С. Макаренка). 6-7 грудня 2012 року, м Суми

Термін подачі матеріалів: до 01 листопада 2012 року

Адреса: 40009, м. Суми, вул. Павлова, 42

Тел.: (066) 177- 53-65, (098) 742-57-81 – Чашечникова Ольга Серафимівна

(066) 208-33-61 – Колесник Євгенія Анатоліївна

E-mail: itm_2012@mail.ru

 1. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної біології та здоров’я людини». Міністерство освіти і науки, молоді та сорту України, Академія наук вищої школи України, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, Навчально-науковий інститут фізичної культури та спорту Кафедра теорії і методики фізичного виховання та біології спорту 7-8 грудня 2012 року, м. Миколаїв

Термін подачі матеріалів: до 20 листопада 2012 року

Адреса: 54030, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24 Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, кафедра ТМФВ та біології спорту.

Тел.: (0512) 37-88-06; 37-88-03.

E-mail: IgorNikolaevichR@yandex.ru

 1. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг в Україні», присвячується 15-річчю Української асоціації маркетингу. Київський національний економічний університет, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Держаний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Українська асоціація маркетингу. 14-15 грудня 2012 року, м. Київ.

Термін подачі матеріалів: до 15 листопада 2012 року

Адреса: 03680, м. Київ, пр. Перемоги, 54/1 ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кафедра маркетингу (к. 332).

Тел.: (044) 456-98-73, 067-775-85-61, 093-957-68-52, 099-308-64-38 (Дима О.О.)

E-mail: marketing_konf@ukr.net та umaukr@mail.ru

 1. Всеукраїнська наукова конференція студентів та магістрів «Організаційне, процесуальне та криміналістичне забезпечення кримінального провадження». Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського Юридичний факультет Кафедра кримінального процесу та криміналістики, Слідче управління ГУМВС в АР Крим. 21 грудня 2012 року, м. Сімферополь.

Термін подачі матеріалів: до 01 грудня 2012 року

Адреса: 95007, м. Сімферополь, пр.. Вернадського, 4, ТНУ імені В.І. Вернадського, юридичний факультет, кафедра кримінального процесу та криміналістики.

Тел.: 050-590-80-29 – Михайлов М.А., 050-813-43-94 – Омельниченко Т.В.

E-mail: exlaw@crimea.edu

Веб-сайт: www.jurkonf.crimea.edu

 1. Научно-практическая интернет конференция «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании'2012». 18-27 декабря 2012 года.

Научный интернет симпозиум «Наука в жизни современного человека». С 18 по 25 февраля 2012 г.

Термін подачі матеріалів на конференцію: до 12 декабря 2012 года

на симпозіум: до 12 февраля 2012 года

Оформления заявок: http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/stepping-assistant

Інформаційні повідомлення щодо проведення наукових форумів знаходяться у відділі інформаційно-організаційного забезпечення.

(К. Мовчан) т. 0509710488

Схожі:

Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених
Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Молодь – медицині майбутнього», присвяченій 165-річчя з дня народження...
VII Міжнародна заочна науково-практична конференція «Наукова дискусія:...
Міжнародні та всеукраїнські наукові конференції, семінари, круглі столи для молодих науковців та студентів
ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
Національного банку України (м. Київ) запрошує Вас взяти участь у роботі ІV-ї Міжвузівської науково-практичної конференції студентів,...
ФАКУЛЬТЕТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ПЕРЕПІДГОТОВКИ
Національного банку України (м. Київ) запрошує Вас взяти участь у роботі ІV-ї Міжвузівської науково-практичної конференції студентів,...
ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
Національного банку України (м. Київ) запрошує Вас взяти участь у роботі ІІІ-їМіжвузівської науково-практичної конференції студентів,...
ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) запрошує Вас взяти участь у роботі ІІ-ї науково-практичної...
Звіт Ради молодих вчених філологічного факультету про науково-дослідну...
Міжнародна наукова конференція «Ціннісні парадигми української літератури ХХ століття»
ЗАЯВКА АНКЕТА
Міжнародної науково–практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів
ЗАЯВКА – АНКЕТА учасника Міжнародної науково-практичної конференції...

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Актуальні проблеми...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Актуальні проблеми теорії та практики фінансів” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка