Звіт Ради молодих вчених філологічного факультету про науково-дослідну роботу за 2012 р. Члени РМВ філологічного факультету


Скачати 89.72 Kb.
НазваЗвіт Ради молодих вчених філологічного факультету про науково-дослідну роботу за 2012 р. Члени РМВ філологічного факультету
Дата14.04.2013
Розмір89.72 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
Звіт

Ради молодих вчених філологічного факультету

про науково-дослідну роботу за 2012 р.
Члени РМВ філологічного факультету:

 1. Варнацька Г.

 2. Вовк О.

 3. Дмитрів І.

 4. Лазірко Н.

 5. Марочканич І.

 6. Паночко М.

 7. Розлуцький І.


З них кандидатів наук − 4.
1. Назви і статус конференцій, проведених на базі факультету

(всеукраїнські, міжнародні)Назва та статус конференції

Дата проведення

Кафедри-організатори

Кількість учасників

Всього

Іногородніх

1

Міжнародна наукова конференція «Ціннісні парадигми української літератури ХХ століття»

23 березня

2012 р.

Кафедра української літератури та теорії літератури


22

14

2

Студентська наукова конференція «Творчість Андрія Чайковського у контексті української літератури»

16 травня

2012 р.

Кафедра української літератури та теорії літератури


14

-

3

Всеукраїнська наукова конференція «Нагуєвицькі читання – 2012: Іван Франко і стратегії мовно-культурного утвердження українства»

10 жовтня

2012 р.

Кафедра української літератури та теорії літератури


51

20

4

Міжнародна наукова конференція «Райнер Марія Рільке й Україна»

27 – 28 квітня

2012 р.

Кафедра світової літератури, кафедра слов’янських мов


50

10


2. Захисти дисертацій
2.2. Кандидатські дисертації:

П.І.Б.

Кафедра

Тема дисертації

Спеціальність: номер, назва

Дата і місце захисту

Вовк Олена Василівна

Кафедра української літератури та теорії літератури


Борис Грінченко та проблеми розвитку української дитячої літератури (художнє вираження етнокультурної кореневості)

Спеціальність

10.01.01

«Українська література»

ДК № 006431 (Видано на підставі рішення Атестаційної колегії від 17 травня 2012 р.)

27 січня 2012 року

Львівський національний університет імені Івана Франка

Лазірко Наталія Орестівна

Кафедра світової літератури

Юрій Клен (Освальд Бурґгардт) як літературознавець

Спеціальність

10.01.01

«Українська література»

Наказ МОНМС України № 1048 від 26 вересня 2012 р.

20 квітня 2012 р.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


3. Міжнародна науково-технічна співпраця факультетуНазва установи, країна

Кафедра

Тематика співпраці

Результати співпраці, дата

1.

Люблінський університет імені Марії Склодовської-Кюрі

Заклад української філології

Кафедра української літератури та теорії літератури


Спільне дослідження української літератури ХХ століття

Міжнародна наукова конференція «Ціннісні парадигми української літератури ХХ століття»;

(23 березня 2012 р.)

2.

Інститут слов’янської філології Університету імені Марії Склодовської-Кюрі (Люблін, Польща)

Кафедра слов’янської філології

Кафедра світової літератури

Видання наукових збірників

Польсько-український науковий щорічник «Пограниччя: Польща-Україна» підготовлено до друку п’яте число (листопад, 2012 р.)

3.

Інститут Слов’янської Філології Люблінського Католицького Університету Іоанна Павла ІІ

Кафедра слов’янських мов

Участь у наукових семінарах

Доповідь на науковому семінарі «Традиційна і сучасна культура України та Польщі у дзеркалі мови» завідувача кафедри Куцик О.А. на тему: «Дрогобич: історико-культурний нарис та зміни в ономастиконі»

(25 жовтня 2012 р.)

4. Зведений список публікацій:

а) монографії:

 1. Варнацька Г.О. Художня специфіка модерністської прози Вірджинії Вулф / Г. О. Варнацька: Монографія.  ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич: [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2012. – 225 с. (9,4 д. а.)


б) статті у наукових виданнях:

Фахові видання:

 1. Вовк О. Неонародництво в критичних оцінках ХІХ − ХХ століття // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія: Літературознавство. – Харків: ППВ «Нове слово». – 2012. – Випуск 3(71). – Частина друга. – С. 28-36. (0,3 д. а.) (фахове видання)

 2. Дмитрів І. Григорій Сковорода і Богдан-Ігор Антонич: діалог крізь століття // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2012. – № 11 (94). – С. 60-64. (0,4 д. а.) (фахове видання)

 3. Дмитрів І. Релігійний символізм як засіб творення художнього світу письменниками-«логосівцями» // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Лінгвістичні науки: Збірник наукових праць. – № 14. – Одеса: Астропринт, 2012. – С. 95-103. (0,3 д. а.) (фахове видання)

 4. Дмитрів І. Символ серця у творчості Богдана Ігоря Антонича // Наукові праці: науково-методичний журнал. Серія: Філологія. Літературознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – Т. 192. − Вип. 180. – С. 48-51. (0,4 д. а.) (фахове видання)

 5. Дмитрів І. Старозавітні образи у творчості Богдана-Ігоря Антонича // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Т. Біленко (головний редактор), М. Федурко, П. Іванишин та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – Випуск двадцять восьмий. Філологія. – С. 283-297. (0,6 д. а.) (фахове видання)

 6. Розлуцький І. З неоприлюдненого епістолярію (листи Ольги Кобилянської до Миколи Євшана) // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Т. Біленко (головний редактор), М. Федурко, П. Іванишин та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – Випуск двадцять восьмий. Філологія. – С. 392-408. (0,7 д. а.) (фахове видання)

Нефахові видання:

 1. Варнацька Г. Миті буття у художній прозі Вірджинії Вулф // Класична спадщина й сучасний літературний процес: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю від дня народження Мирона Борецького (Дрогобич, 27 – 28 вересня 2011 р.) / Упоряд. В. Зварич. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – С. 105-110. (0,25 д. а.)

 2. Варнацька Г. Передумови модифікації темпоральної структури модерністської прози початку ХХ ст. // Збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упрядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Вип. 1. – Дрогобич: Посвіт, 2012.  С. 266-271. (0,2 д. а.)

 3. Вовк О. Перекладацька діяльність Бориса Грінченка та Марії Загірньої // Збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упрядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Вип. 1. – Дрогобич: Посвіт, 2012.– С. 272-276. (0,2 д. а.)

 4. Вовк О. Поступ нової української дитячої літератури у другій половині ХІХ століття // Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – Вип. 3. – С. 281-288 (0,3 д. а.)

 5. Дмитрів І. Святий Франциск з Асижу і Б.-І. Антонич: дотичність світоглядів // Збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упрядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Вип. 1. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – С. 287-297. (0,4 д. а.)

 6. Дмитрів І., Іващенко О. Франкознавча хроніка // Франкознавчі студії: Збірник наукових праць / Є. Пшеничний (голов. ред.), Л. Винар, В. Винницький та ін. – Дрогобич: Коло, 2012. − Вип. 5. – С. 605-643. (2 д. а.)

 7. Дмитрів І., Кафлик О. Християнське осмислення національної історії у творчості письменників-«логосівців» // Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – Вип. 3. – С. 295-304. (0,4 д. а.)

 8. Лазірко Н. Творчість Стефана Цвейга в літературознавчій оцінці Юрія Клена // Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – Вип. 3. – С. 311-321 (0,4 д. а.)

 9. Лазірко Н. Чарльз Діккенс та Джек Лондон в літературно-критичній оцінці Юрія Клена // Збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упрядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Вип. 1. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – С. 305-316. (0,5 д. а.)

 10. Марочканич І. Тлумачення культурного імперіалізму в поетичних творах Є.Маланюка: деякі тезаурусні аспекти // Збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упрядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Вип. 1. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – С. 316-320. (0,2 д. а.)

 11. Паночко М. Особливості словотвірної структури українських правничих термінів-іменників Західної України ХІХ – початку ХХ ст. // Збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упрядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Вип. 1. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – С. 250-259. (0,4 д. а.)

 12. Розлуцький І. Хрещений батько Дон Кіхота (До 465-річниці від дня народження Мігеля Сервантеса) // Календар класного керівника на 2012 – 2013 навчальний рік / Упор. Ю. Кишакевич. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. – 2012. – С. 33-36. (0,2 д. а.)

 13. Розлуцький І. Театр став для нього життям (До 330-річниці з дня смерті Жана Батіста Мольєра) // Календар класного керівника на 2012 – 2013 навчальний рік / Упор. Ю. Кишакевич. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. – 2012. – С. 108-111. (0,15 д. а.)

 14. Розлуцький І. Аспекти національно-екзистенціальної проблематики у публіцистиці Миколи Костомарова // Класична спадщина й сучасний літературний процес. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю від дня народження Мирона Борецького (Дрогобич, 27 – 28 вересня 2011 р.) / Упоряд. В. Зварич. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – С. 214-219. (0,25 д. а.)


За рубежем − 0;

З імпакт-фактором – 0;

У науково-метричних базах даних – 0.
в) підручники з грифом МОНМС – 0;

г) підручники з грифом університету – 0;

д) посібники з грифом МОНМС – 0;

е) посібники з грифом університету − 3:

 1. Дмитрів І. Українська барокова культура в європейському контексті : практикум [для студентів напряму підготовки “Гуманітарні науки”]. Навчальний посібник. − Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. − 28 с. (1,2 д. а.)

 2. Дмитрів І. Історія української літератури (Х – ХVІІІ ст.). Ч. 1 : практикум [для студентів напряму підготовки “Гуманітарні науки”]. Навчально-методичний посібник. − Дрогобич: Посвіт, 2012. – 44 с. (1,8 д. а.)

 3. Дмитрів І. Історія української літератури (Х – ХVІІІ ст.). Ч. 2: практикум [для студентів напряму підготовки “Гуманітарні науки”]. Навчально-методичний посібник. − Дрогобич: Посвіт, 2012. − 92 с. (3,8 д. а.)


Голова РМВ філологічного факультету /Дмитрів І.І./

Схожі:

Звіт ради молодих вчених біологічного факультету про науково-дослідну роботу за 2012 р
Назви і статус конференцій, проведених на базі факультету (всеукраїнські, міжнародні) за участю членів РМВ
ЗВІТ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ЗА 2012 р
Назви і статус конференцій, проведених на базі факультету (всеукраїнські, міжнародні) за участю членів РМВ
Звіт Ради молодих вчених історичного факультету про науково-дослідну роботу за 2011 р
Назви і статус конференцій, проведених на базі факультету (всеукраїнські, міжнародні) за участю членів РМВ
Звіт Голови Ради молодих вчених факультету економічної освіти та...
Впродовж 2012 року Радою молодих вчених та молодими науковцями факультету економічної освіти та управління проведено такі заходи
ЗВІТ про діяльність ради молодих учених філологічного факультету...
Дмитрів І.І., канд філол наук, доцент кафедри української літератури і теорії літератури (голова)
ЗВІТ Голови Ради молодих вчених педагогічного факультету
Протягом 2012 року Радою молодих вчених та молодими науковцями педагогічного факультету проведено такі заходи
Зведені дані науково-дослідної роботи Ради молодих вчених історичного факультету за 2012 р
Назви і статус конференцій, проведених на базі факультету (всеукраїнські, міжнародні)
Звіт Ради молодих вчених Інституту фізики математики та інформатики...
Лешко Р. Я. — к ф м н., викладач кафедри теоретичної фізики та МВФ (голова осередку)
ЗВІТ про діяльність ради молодих вчених інженерно-педагогічного факультету...
Нищак І. Д., к пед наук, доцент кафедри методики трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва (голова)
ЗВІТ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ДДПУ ім. І. Франка за 2011 рік
Дозвольте зосередити Вашу увагу на звіті РМВ М-ПФ за календарний рік, хоча офіційно рада розпочала свою діяльність з вересня місяця...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка