На виконання вимог ст ст. 9,13, 36 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Шполянська міська рада


Скачати 120.15 Kb.
НазваНа виконання вимог ст ст. 9,13, 36 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Шполянська міська рада
Дата25.12.2013
Розмір120.15 Kb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Право > Закон
На виконання вимог ст.ст. 9,13, 36 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Шполянська міська рада повідомляє, про оприлюднення рішення «Про затвердження проекту рішення міської ради «Про затвердження Положення про орган приватизації житлового фонду» та затвердження зразка бланку свідоцтва про право власності» для оприлюднення.

Даним проектом рішення пропонується врегулювати питання приватизації житла мешканцями м. Шпола.

Пропозиції та зауваження щодо проекту рішення Шполянської міської ради «Про затвердження Положення про орган приватизації житлового фонду» та затвердження зразка бланку свідоцтва про право власності» для оприлюднення, від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, приймаються в письмовій формі за адресою: 20603, м. Шпола , вул. Пролетарська, 59 в місячний строк з моменту опублікування на сайті.

У К Р А Ї Н А

ШПОЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
29-3/VІ
від 03.10.2013
Про затвердження проекту рішення міської ради «Про затвердження Положення про орган приватизації житлового фонду» та затвердження зразка бланку свідоцтва про право власності» для оприлюднення
Відповідно ст. 25, 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 15 Житлового кодексу України, пп. 3 п. 1 ст. 19 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» та «Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян», затвердженого наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 16.12.2009 року № 396, ст. 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», враховуючи висновок депутатської комісії з питань забезпечення законності та правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян від 27.09.2013 року, міська рада вирішила:


 1. Затвердити текст проекту рішення міської ради «Про затвердження Положення про орган приватизації житлового фонду» та затвердження зразка бланку свідоцтва про право власності» для оприлюднення (проект додається).

 2. Даний проект регуляторного акту затвердити в остаточній редакції на черговій сесії міської ради 2013 року.

 3. Секретарю міської ради здійснити оприлюднення даного проекту рішення в ЗМІ, в строк відповідно до чинного законодавства.

 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови.


Міський голова В.М.Заскалета

У К Р А Ї Н А

ШПОЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

___/VІ

_______2013
Про затвердження Положення про орган

приватизації житлового фонду та

затвердження зразка бланку свідоцтва

про право власності
Відповідно до ст. 15 Житлового кодексу України, пп. 3 п. 1 ст. 19 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» та «Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян», затвердженого наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 16.12.2009 року № 396 та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила: 1. Затвердити Положення про орган приватизації житлового фонду, який перебуває в комунальній власності Шполянської міської ради, згідно з додатком 1.

 2. Затвердити зразок бланку свідоцтва про право власності на квартири (будинки, жилі приміщення) для видачі громадянам органом приватизації житлового фонду при виконавчому комітеті Шполянської міської ради, згідно з додатком 2.

 3. Секретарю органу приватизації завести:

 • Журнал реєстрації заяв та прийнятих документів;

 • Журнал обліку видачі свідоцтв про право власності на квартири (будинки).

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Плетінь В.В.


Міський голова В.М. Заскалета
Додаток 1

до рішення міської ради

від _________ 2013 р. № _____
ПОЛОЖЕННЯ

про орган приватизації житлового фонду, який перебуває у комунальній власності Шполянської міської ради
Положення складене відповідно до Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» і визначає правові основи, повноваження, порядок діяльності органу приватизації та порядок передачі квартир (будинків, житлових приміщень) (надалі – квартир) у власність громадян.
1. Загальні положення, склад і порядок роботи

 1. Органом приватизації житлового фонду (надалі - орган приватизації), що перебуває у комунальній власності Шполянської міської ради, є виконавчий комітет Шполянської міської ради.

 2. Орган приватизації діє з метою розгляду питань щодо передачі у власність громадянам квартир у багатоквартирних будинках, одноквартирних будинків, які використовуються громадянами на підставі договору найму у спосіб та на умовах, визначених Законом України «Про приватизацію державного житлового фонду».

 3. Орган приватизації є колегіальним органом, що діє на громадських засадах.

 4. Засідання органу приватизації проводяться по мірі поступлення заяв, але не рідше одного разу на місяць. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні 1/2 членів від загального складу. Рішення приймається простою більшістю голосів.

 5. Очолює орган приватизації голова виконавчого комітету – міський голова.

 6. Передача квартир у власність громадян здійснюється на підставі рішення органу приватизації, що приймається не пізніше одного місяця з дня одержання заяви громадянина.

 7. Збір, реєстрацію, підготовку та оформлення документів про передачу у власність громадян квартир здійснює секретар виконавчого комітету – керуючий справами виконавчого комітету міської ради, який виконує функції секретаря органу приватизації.

 8. Передача займаних квартир в приватну (для одиноких наймачів) та у спільну (сумісну або часткову) власність здійснюється за письмовою згодою всіх повнолітніх (віком від 18 і більше років) членів сім’ї з обов’язковим визначенням уповноваженого власника квартири.

 9. До членів сім’ї наймача включаються лише громадяни, які постійно мешкають у квартирі разом з наймачем або за якими зберігається право на житло.

 10. Передача житла у власність громадян здійснюється безоплатно, виходячи з розрахунку санітарної норми (21 квадратний метр загальної площі на наймача і кожного члена сім’ї та додатково 10 квадратних метрів на сім’ю).

2. Склад документів і порядок їх оформлення при передачі житла у власність громадян

 1. Громадянин, який виявив бажання приватизувати займану ним і членами його сім’ї на умовах найму квартиру, звертається в орган приватизації, де отримує бланк заяви та необхідну консультацію.

 2. Заяву підписують всі повнолітні члени сім’ї. Згода тимчасово відсутніх членів сім’ї наймача на приватизацію квартири підтверджується письмово і додається до заяви.

 3. При оформленні заяви на приватизацію квартири громадянин додає:

  • оригінал та копію технічного паспорта на квартиру, виготовленого БТІ;

  • копію документа, на підставі якого громадянин набув право найму квартири (ордер, рішення та інше);

  • копії паспортів повнолітніх членів сім’ї, копії свідоцтв про народження дітей;

  • для громадян, які зареєстровані (прописані) у житловому приміщенні після 1993 року, документи, де вони проживали до цього часу і документи про те, чи за попереднім місцем проживання не брали участі у безплатній приватизації житла.

 1. Обов’язковими умовами видачі комунальним підприємством вказаних довідок є:

 • відсутність заборгованості перед надавачами комунальних послуг, яка числиться за даною квартирою;

 • відсутність на даний час приміщень, які самовільно захоплені мешканцем;

 • довідку про склад сім’ї та займані приміщення від комунального підприємства (форма 2), у довідці вказуються члени сім’ї наймача, які зареєстровані (прописані) та мешкають разом з ним, а також тимчасово відсутні особи, за якими зберігається право на житло, відомості про займані наймачем приміщення та їх площу згідно технічного паспорта.

 1. Оформлена заява на приватизацію квартири з доданими до неї документами подаються громадянином секретарю органу приватизації, який проводить її реєстрацію.

 2. Зареєстрована заява з пакетом долучених документів подається на чергове засідання органу приватизації для подальшого її розгляду та вирішенні по суті.

 3. Орган приватизації, в разі потреби, уточнює необхідні для розрахунків дані в залежності від складу сім’ї і розміру загальної площі квартири, оформляє розрахунки та видає рішення.

 4. При відповідності поданих документів нормам чинного законодавства орган приватизації приймає рішення про передачу житлових приміщень у власність громадян та видає свідоцтво про право власності згідно встановленого зразка.

 5. Свідоцтво на право власності на квартиру підлягає обов’язковій реєстрації відповідно до чинного законодавства.

 6. Кожний громадянин, який приватизував займане ним житло безоплатно, з компенсацією чи з доплатою, вважається таким, що використав право на безоплатне одержання житла від держави. Одержання нового житла у держави може здійснюватися на платній основі з використанням одержаних при приватизації житлових чеків.


3. Заключні положення

20. Припинення діяльності органу приватизації здійснюється у встановленому законодавством порядку за рішенням виконавчого комітету міської ради.

Керуюча справами виконкому М.В.Кулішова

Додаток 2

до рішення міської ради

від ________ 2013 р. № ____
 

 

СВІДОЦТВО

про право власності на нерухоме майно

СЕРІЯ А № 0000

Дата видачі «__»________ 20___ року місто Шпола Черкаської області
Орган приватизації житлового фонду

виконавчого комітету Шполянської міської ради
Тип об’єкта: квартира (будинок, житлове приміщення).

Адреса об’єкта: Черкаська область, м. Шпола,

вул. ______________ .


Власники

Форма власності

Частка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Опис об’єкта: загальна площа ____ м2, житлова площа ____ м2.

Технічна характеристика квартири (будинку, житлового приміщення в гуртожитку) наведена згідно технічного паспорта від «__» ______ 20__ року, який є складовою частиною даного свідоцтва.

Квартира (будинок, житлове приміщення в гуртожитку) передана громадянам у власність відповідно до Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» та «Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян», затвердженого наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства від 16.12.2009 року № 396.

Свідоцтво видано, згідно рішення органу приватизації житлового фонду

від «__»____________ 20__ року №____.

Керівник органу приватизації житлового фонду,

голова виконавчого комітету В.М. Заскалета

Аналіз

регуляторного впливу проекту рішення сесії Шполянської міської ради

«Про затвердження Положення про орган приватизації житлового фонду» та затвердження зразка бланку свідоцтва про право власності»


1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

   Даний проект розроблено відповідно до ст. 15 Житлового кодексу України, пп. 3 п. 1 ст. 19 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» та «Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян», затвердженого наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 16.12.2009 року № 396.
2.Чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів?

Дане питання висвітлено законодавцем лише щодо процедури приватизації житлового фонду але не прописано питання подальшої державної реєстрації речових прав, тому дане питання потребує врегулювання додатковим порядком.
3. Чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів?

На сьогоднішній день процедура приватизації державного житлового фонду регулюється декількома нормативно – правовими актами, при цьому повний механізм оформлення права власності залишається не визначеним.

Проектом рішення врегульовані основні питання, та вимоги щодо оформлення свідоцтва про право власності на нерухоме майно в зв’язку з приватизацією житлового фонду.
4. Очікувані результати прийняття регуляторного акта за методом аналізу вигод та витрат є:

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси громадян

- визначення механізму приватизації житлового фонду та оформлення права власності на нерухоме майно у м. Шпола.

Відсутні

Інтереси місцевої влади.

Інтереси держави.

- нормативно-правове врегулювання даного питання на місцевому рівні

- нормативне врегулювання даного питання на місцевому рівні

Відсутні.

Відсутні.


5. Цілі державного регулювання.

 Основним завданням запропонованого проекту рішення є дотримання принципів державної регуляторної політики, удосконалення системи відносин між органами місцевого самоврядування і фізичними особами, які мають намір приватизувати житловий фонд на території м. Шпола.         

6. Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення цілі.

Перша альтернатива – відмова від прийняття регуляторного акту призведе до неврегульованості до кінця питання приватизації житлового фонду в м. Шпола. Дана альтернатива не дасть змоги оформити право власності на житловий фонд, який підлягає приватизації.

Друга альтернатива – прийняття даного регуляторного акту, найбільш прийнятний варіант, оскільки це дасть можливість врегулювати механізм приватизації житлового фонду та оформлення права власності в м. Шпола.

7. Переваги обраного способу досягнення цілей.

Запропонований проект регуляторного акту відповідає вимогам діючого законодавства України. Не потребує бюджетних витрат. Після проходження процедури оприлюднення та обговорення, може бути затверджений міською радою.

8.Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми.
Цим регуляторним актом пропонується затвердити Положення про орган приватизації житлового фонду та затвердити зразок бланка свідоцтва про право власності.
9. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

В разі затвердження даного проекту регуляторного акту, буде врегульовано питання оформлення права власності під час приватизації житлового фонду в м. Шпола.

10. Ризик впливу зовнішніх чинників.

Зовнішніми чинниками, які негативно впливатимуть на дію регуляторного акта є зміни до чинного законодавства.

11. Обґрунтування строку дії регуляторного акту.

Дія порядку передбачається без встановлення строку .

12. Показниками результативності акта є:

 • статистичні показники реалізації намірів приватизувати житловий фонд у місті.

.
13. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

Оскільки для визначення значень показників результативності регуляторного акта використовуються виключно статистичні дані, базове відстеження результативності даного нормативу буде проведено через рік з дня набрання ним чинності, розробниками цього проекту.

Повторне відстеження результативності даного регуляторного акта буде проведено через два роки з дня набрання ним чинності. За результатами встановлюється повнота та ефективність введення в дію нормативу.

Періодичні відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюються раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Міський голова В.М.Заскалета


Вик.

Кулішова М. В.

Схожі:

З метою громадського обговорення та згідно Закону України «Про засади...
Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Шполянська міська рада публікує проект...
З метою громадського обговорення та згідно Закону України «Про засади...
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Шполянська міська рада оприлюднює проект рішення сесії...
З метою громадського обговорення та згідно Закону України «Про засади...
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Шполянська міська рада публікує проект рішення...
На виконання вимог ст ст. 9,13, 36 Закону України «Про засади державної...

УКРА Ї Н А ШПОЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Керуючись підпунктом 2 пункту «а» ст. 28, ст. 30, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 9, 13, 35 Закону...
УКРА Ї Н А ШПОЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
«а» ст. 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 31 Закону України Про житлово комунальні послуги, ст. 9 Закону...
УКРА Ї Н А ШПОЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
«а» ст. 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,, ст. 31 Закону України Про житлово комунальні послуги, ст. 9 Закону...
УКРА Ї Н А ШПОЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Відповідно до ст. 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 31 Закону України про житлово комунальні послуги,...
УКРА Ї Н А ШПОЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Відповідно до ст. 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 31 Закону України про житлово комунальні послуги,...
На виконання вимог ст ст. 13. Закону України «Про засади державної...
«Про затвердження порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м. Шпола». Згаданим порядком...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка