ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Скачати 64.74 Kb.
НазваТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Дата01.04.2013
Розмір64.74 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА”


 1. Предмет науки теорії держави і права.

 2. Методи науки теорії держави і права: поняття, система та характеристика.

 3. Функції науки теорії держави і права: поняття, класифікація та характеристика видів.

 4. Теорія держави і права в системі соціогуманітарних та юридичних наук.

 5. Сучасні підходи до визначення категорії „держава”.

 6. Сутність та соціальне призначення держави.

 7. Загальносоціальний аспект сутності держави.

 8. Класовий аспект сутності держави.

 9. Основні теорії походження держави.

 10. Договірна теорія походження держави.

 11. Матеріалістична теорія походження держави.

 12. Поняття та сутність влади.

 13. Влада та норми поведінки у первісному суспільстві.

 14. Влада у сучасному суспільстві: форми і методи її здійснення.

 15. Становлення легітимної влади в Україні.

 16. Держава та бюрократія: історичний досвід та сучасні проблеми.

 17. Історичний тип держави.

 18. Цивілізаційний підхід до типології держав.

 19. Формаційний підхід до типології держав.

 20. Поняття та природа державного суверенітету.

 21. Проблеми державного, національного та народного суверенітету в Українській державі.

 22. Політична реформа в Україні: теоретико-правовий аналіз.

 23. Форми держави: традиції, сучасність та перспективи.

 24. Форма державного правління.

 25. Сучасні конституційні монархії: теоретико-правова характеристика.

 26. Сучасні парламентські республіки: теоретико-правова характеристика.

 27. Сучасні змішані республіки: теоретико-правова характеристика.

 28. Сучасні президентські республіки: теоретико-правова характеристика.

 29. Форма державного (територіального) устрою.

 30. Унітарні децентралізовані держави.

 31. Конфедерація як форма державного устрою.

 32. Форма державного (політичного) режиму.

 33. Теоретико-правова характеристика демократичного державного режиму.

 34. Теоретико-правова характеристика антидемократичного державного режиму.

 35. Форма державного правління та державний (політичний) режим: співвідношення категорій.

 36. Форми сучасної Української держави.

 37. Форми виникнення держави у різних народів.

 38. Місце та роль судової влади у правовій державі.

 39. Право і мораль: проблема співвідношення.

 40. Представницька демократія у сучасному світі.

 41. Пряма демократія у сучасному світі: теоретико-правовий аналіз.

 42. Сутність сучасного парламентаризму.

 43. Зовнішні функції сучасної Української держави.

 44. Внутрішні функції сучасної Української держави.

 45. Загальна характеристика політичної системи суспільства.

 46. Види політичних систем: загальна характеристика.

 47. Суб’єкти політичної системи суспільства: загальна характеристика.

 48. Політичні партії в політичній системі суспільства.

 49. Громадські організації в політичній системі суспільства.

 50. Політико-правові проблеми становлення багатопартійності в Україні.

 51. Правовий статус церкви в Україні.

 52. Теоретико-правова характеристика громадянського суспільства.

 53. Елементи громадянського суспільства.

 54. Проблеми формування громадянського суспільства в Україні.

 55. Теоретико-правова характеристика правової держави.

 56. Проблеми розбудови правової держави в Україні.

 57. Єдність та розподіл державної влади: теорія та практика.

 58. Теоретико-правова характеристика законодавчої влади.

 59. Теоретико-правова характеристика виконавчої влади.

 60. Теоретико-правова характеристика судової влади.

 61. Держава і громадські організації.

 62. Політичні партії: засади правового статусу.

 63. Механізм Української держави: питання теорії.

 64. Механізм і апарат держави: співвідношення категорій.

 65. Державні органи влади в Україні.

 66. Система „стримувань і противаг” органів законодавчої, виконавчої, судової влади.

 67. Право та держава: їх єдність, відмінності та взаємодія.

 68. Теорії походження права.

 69. Сучасні концепції праворозуміння.

 70. Ознаки та принципи права: загальнотеоретична характеристика.

 71. Функції права: загальнотеоретична характеристика.

 72. Право та мораль: питання співвідношення.

 73. Норми права в системі соціальних норм.

 74. Корпоративні норми і норми права.

 75. Структура норми права: характеристика елементів.

 76. Традиційні школи права: загальна характеристика.

 77. Поняття та ознаки правової системи.

 78. Англосаксонська правова система: теоретико-правовий аналіз.

 79. Романо-германська правова система: теоретико-правовий аналіз.

 80. Мусульманська правова система: теоретико-правовий аналіз.

 81. Форми (джерела) права: теоретико-правовий аналіз.

 82. Правовий звичай як форма (джерело) права.

 83. Правовий прецедент як форма (джерело) права.

 84. Правова доктрина як форма (джерело) права.

 85. Міжнародно-правовий акт як форма (джерело) права.

 86. Нормативно-правовий акт в системі форм (джерел) права в Україні.

 87. Закон в системі нормативно-правових актів держави.

 88. Підзаконні акти: поняття, ознаки, види та їх характеристика.

 89. Конституція – основний закон громадянського суспільства і держави.

 90. Нетипові нормативно-правові приписи.

 91. Правове регулювання в сучасному суспільстві.

 92. Поняття, стадії та основні елементи механізму правового регулювання.

 93. Умови ефективності правового регулювання.

 94. Поняття системи права та її структурні елементи.

 95. Підстави, принципи побудови та функціонування системи права України. Загальна характеристика основних галузей права.

 96. Система права і система законодавства: теоретико-правовий аналіз.

 97. Система права та правова система: співвідношення категорій.

 98. Правові відносини: поняття, ознаки та класифікація.

 99. Об’єкти правовідносин: загальнотеоретична характеристика.

 100. Суб’єкти правовідносин: загальнотеоретична характеристика.

 101. Зміст правовідносин: теоретико-правовий аналіз.

 102. Юридичні факти та їх класифікація: теоретико-правовий аналіз.

 103. Правосуб’єктність фізичної особи: теоретико-правовий аналіз.

 104. Правосуб’єктність юридичної особи: теоретико-правовий аналіз.

 105. Дія нормативного акту у часі, просторі та за колом осіб.

 106. Предмет правового регулювання як підстава поділу на галузі і інститути.

 107. Метод правового регулювання як підстава поділу на галузі і інститути.

 108. Сучасні проблеми співвідношення матеріального і процесуального права.

 109. Теоретико-правова характеристика публічного права.

 110. Теоретико-правова характеристика приватного права.

 111. Теорія і практика правотворчості.

 112. Стадії правотворчого процесу: загальна характеристика.

 113. Законодавча техніка: поняття, особливості, функції.

 114. Законодавчий процес як вид правотворчого процесу: поняття, етапи, проблеми вдосконалення.

 115. Кодифікація як різновид систематизації нормативно-правових актів.

 116. Інкорпорація як різновид систематизації нормативно-правових актів.

 117. Теорія реалізації права.

 118. Застосування права: поняття, ознаки, функції.

 119. Стадії правозастосувального процесу.

 120. Поняття, ознаки і види актів застосування норм права.

 121. Інститут аналогії в праві: питання теорії і практики.

 122. Офіційне тлумачення норм права та його значення.

 123. Неофіційне тлумачення норм права та його види.

 124. Інтерпретаційно-правові акти: поняття, види.

 125. Юридична техніка та її значення в правотворчості.

 126. Поняття, склад та види правомірної поведінки.

 127. Поняття та ознаки правопорушення.

 128. Склад правопорушення: поняття, характеристика елементів.

 129. Міжнародні правопорушення: теоретико-правові засади.

 130. Юридична відповідальність та її види.

 131. Підстави притягнення та звільнення від юридичної відповідальності.

 132. Причини правопорушень та шляхи їх усунення.

 133. Теорія правосвідомості.

 134. Правова культура: поняття, види та зв’язок з правосвідомістю.

 135. Правовий нігілізм та шляхи його подолання.

 136. Правовий ідеалізм: поняття та загальна характеристика.

 137. Правове виховання: поняття, форми, функції.

 138. Юридична практика та шляхи її вдосконалення.

 139. Прогалини в праві. Аналогія права та аналогія закону.

 140. Поняття та основні риси юридичного процесу.

 141. Стадії юридичного процесу: поняття та характеристика.

 142. Норми процесуального права: структура, ознаки.

 143. Демократія та права людини в Україні.

 144. Правовий статус особи: поняття, структура, загальна характеристика.

 145. Система основних прав і свобод людини і громадянина.

 146. Система обов’язків людини і громадянина.

 147. Проблеми реалізації захисту прав людини.

 148. Правовий статус народу: теоретичні засади.

 149. Міжнародне співробітництво держав у забезпеченні основних прав і свобод людини.


Завідувач кафедри

загальноправових дисциплін

ННІ права та безпеки ДДУВС

доктор юридичних наук, професор Л. Р. Наливайко

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ
Тематика курсових робіт з дисципліни “Технологія і організація туристичної діяльності”
ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ з дисципліни «Цивільний процес» на 2012-2013 навчальний рік
Процесуально-правове положення осіб, які сприяють здійсненню цивільного судочинства
Методичні рекомендації шодо проведення семінарських та практичних...
Методичні рекомендації щодо проведення семінарських і практичних занять з кримінального процесу для студентів інституту фінансово-економічної...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Харків “ХАІ” 2012
Виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Правознавство для документознавця»
Міністерство освіти і науки України Східноукраїнський національний...
Методичні вказівки, тематика та рекомендована література до виконання курсових робіт з дисципліни "Сучасна українська мова і стилістика"...
ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З МАКРОЕКОНОМІКИ
Національна економіка: особливості та проблеми її формування і розвитку в Україні
ЗАТВЕРДЖУЮ
Методичні вказівки (рекомендації) для виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Теорія держави і права» / Укладачі: к ю н.,...
Тематика курсових робіт з курсу „Теорія держави і права” 2011-2012 н р
Правове виховання та його вплив на формування правосвідомості і правової культури
Тематика курсових робіт з предмету «Економіка підприємства» для груп...
Правові основи та напрямки діяльності підприємства в ринкових умовах господарювання
Тематика курсових робіт з курсу “Міжнародне право” для студентів...
Проблема співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права в сучасному міжнародному праві
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка