ПЛАН КОНСПЕК Т Проведення заняття з гуманітарної підготовки


Скачати 84.15 Kb.
НазваПЛАН КОНСПЕК Т Проведення заняття з гуманітарної підготовки
Дата08.07.2013
Розмір84.15 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи

“ З А Т В Е Р Д Ж У Ю “


В.о. начальника МВ

майор вн. сл.

І.К. Колесников
„___”_______________ 2006 року

П Л А Н - К О Н С П Е К Т


Проведення заняття з гуманітарної підготовки

з керівним складом МВЦЗ, ЗДПО-1.


Тема : Система роботи органів управління щодо зміцнення дисципліни та правопорядку. Форми і методи індивідуально-виховної роботи
Час: 1 година


Місце проведення: зал засідання ЗДПО-1.Навчально-методичне забезпечення: план-конспект

Порядок проведення заняття :  1. Організаційний момент - 5 хв. :

  • перевірка присутніх ;

  • оголошення теми і мети заняття, питання, які вивчатимуся.

2.Викладення матеріалу теми - 30 хв.

План проведення занять

.

  1. Форми і методи індивідуально-виховної роботи.

  2. Організація виховної роботи в підрозділах.

  3. Виховання особового складу в дусі патріотизму.


Питання та їх короткий змістМетодичні вказівкиВідповідно до вимог Закону України "Про правові засади цивільного захисту", Указів Президента України від 15 вересня 2003 року №1040/2003 "Про питання щодо перетворення військ Цивільної оборони і державної пожежної охорони в окрему невійськову службу" та 19 грудня 2003 року №1467/2003 "Про Державну програму перетворення військ Цивільної оборони України, органів і підрозділів державної пожежної охорони в Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту на період до 2005 року" продовжується процес удосконалення структури МНС України щодо забезпечення надійного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.

Важливою складовою готовності до дій за призначенням є забезпечення належного рівня морально-психологічного стану особового складу, підтримання в територіальних органах управління та військових частинах дисципліни і правопорядку відповідно до вимог законів України, рішень колегії, актів МНС України.

Відповідно до Указу Президента України від 4 вересня 1998
року № 981/98 "Про Концепцію виховної роботи у Збройних Силах та
інших військових формуваннях України, від 15 березня 2002 року № 258/2002 "Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя", Директиви Президента України від 28 жовтня 2002 року №1-1/1384 "Про додаткові заходи щодо поліпшення
дисципліни у Збройних Силах України та інших військових формуваннях" та з
метою удосконалення виховної роботи з особовим складом МНС України.

Виховна робота з особовим складом пожежної охорони, цивільної оборони, працівниками та службовцями МНС України (далі - з особовим складом) - це творчий, цілеспрямований процес, який представляє собою комплекс організаційних, морально-психологічних, інформаційних, педагогічних, правових, культурно-просвітницьких та соціальних заходів, спрямованих на забезпечення формування і розпитку в особового складу особистої відповідальності за свідоме виконання вимог Конституції та законів України, вірності Присязі, високої духовної культури і моральних якостей, почуття патріотизму, державного світогляду, засвоєння морально-етичних норм поведінки тощо

Метою виховної роботи є цілеспрямоване формування правосвідомості та особистісних якостей особового складу відповідно до загальнолюдських та національних морально-етичних норм і вимог служби..

Виховна робота здійснюється згідно з Конституцією України, Указами Президента України від 15 березня 2002 року № 258/2002 "Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя" та під 4 вересня 1998 року № 981/98 "Про Концепцію виховної роботи Збройних Силах та інших військових формувань України" (для військ ПО), іншими Указами, директивами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними актами МНС України та цією Настановою.

Виховна робота проводиться:

Керівниками територіальних органів управління, підрозділів державної пожежної охорони, військових частин та спеціалізованих формувань, навчальних закладів, науково-дослідних установ, підприємств і організацій МНС України (далі - апаратів та підрозділів) - відносно до безпосередньо підпорядкованого особового склад) та відповідно до функціональних обов'язків.

Працівниками апаратів та підрозділів по роботі з особовим складом (кадрових органів, виховних структур) - відповідно до функціональних обов'язків.

Громадськими організаціями, створеними в апаратах та підрозділах відповідно до чинного законодавства та нормативних документі» МНС України.

Наставниками - відносно закріплених молодих працівників.

Загальне керівництво виховною роботою з особовим складом та її
координацію здійснює керівник апарату, підрозділу.

Організація виховної роботи в апараті, підрозділі покладається на
заступників начальника по роботі з особовим складом (начальників кадрового
органу, заступників командирів частин з виховної роботи).

Підготовку і проведення виховних заходів, безпосередню виховну роботу з особовим складом в апаратах та підрозділах здійснюють заступники начальників по роботі з особовим складом (начальники кадрового органу, заступнику начальника командирів підрозділів з виховної роботи) старші інспектори (інспектори) по роботі з особовим складом, психологи, офіцери відділень виховної роботи, командири (начальники) усіх рівнів військового управління, начальники караулів, призначені керівником особи.

Методичне та організаційне забезпечення виховної роботи, що
здійснюється на ріпні апаратів та підрозділів покладається на відділи
(відділення, групи) роботи з персоналом (кадрові органі), відділення (групи)
виховної роботи та психологічного забезпечення.

Методичне та організаційне забезпечення виховної роботи, що
здійснюється:

- на рівні Міністерства покладається на управління соціальної роботи та психологічного забезпечення Департаменту кадрової політики;

- на рівні сил Цивільної оборони України - на відділ підготовки та морально-психологічного забезпечення управління військ Цивільної оборони Департаменту сил.
Основні завдання виховної роботи:
Використання людського фактора для забезпечення підвищення
ефективності службової діяльності особового складу.

Виховання особового складу в дусі патріотизму, відданості
Українському народу та його традиціям, високої дисциплінованості,
усвідомлення і бездоганного виконання покладених службових обов'язків,
неухильного дотримання законності.

Формування в особового складу високої правової культури,
прагнення набути високу професійну майстерність.

Сприяння естетичному вихованню особового складу, підвищенню його культурного та загальноосвітнього рівня.

Створення умов для духовного збагачення особового складу.

Оволодіння працівниками професійною етикою, навичками
культури, поведінки та спілкування з громадянами.

Узагальнення і поширення позитивного досвіду роботи, форм і методів навчання та виховання особового складу.

Основні форми виховної роботи з особовим складом.
Забезпечення виховного впливу на особовий склад через можливості
громадських формувань, у першу чергу-Ради зборів середнього та старшого
начальницького складу і Ради зборів рядового та молодшого начальницького
складу, які створені та діють в апаратах та підрозділах відповідно до чинного
законодавства .

Навчання особового складу з системі службової підготовки.

Інформування особового складу щодо питань внутрішньої і
зовнішньої політики України, принесення лекції з питань міжнародних
становища, історії і культури Українського народу, міжконфесійних проблем,
зустрічей з представниками депутатського корпусу різних рівнів,
держадміністрацій, політологами, економістами, вченими, представниками
творчої інтелігенції.

Організація роботи по розвитку самодіяльної художньої творчості в
колективах частин та навчальних закладах, проведення фестивалів, концертів,
оглядів-конкурсів колективів художньої самодіяльності, виставок робіт
самодіяльних художників та інших заходів, у тому числі із залученням членів
сімей.

Організація урочистих культурно-масових заходів на честь
знаменних дат і подій.

Зв'язки з творчими спілками, установами та організаціями з питань
культурного шефства над апаратами та підрозділами. Творчі зустрічі особового
складу та членів їх сімей з майстрами культури та мистецтва.

Духовно - просвітницька робота.

Виховання засобами наочної агітації.

Цілеспрямоване використання виховного впливу засобів масової
інформації (у першу чергу - відомчих).

Виховання особового складу на кращих традиціях пожежно-рятувальної служби, конкретних прикладах гасіння пожеж та рятування людей, сумлінного ставлення до виконання службових обов'язків безпосередніх та
прямих начальників, працівників підрозділів пі ветеранів. Веденим історичних формулярів підрозділів.

Єдина система заохочень та стягнень з метою стимулювання ефективної службової діяльності, дотримання особовим складом вимог чинною законодавства, наказів та статутів.

Пропаганда здорового способу життя. Організація масових спортивних заходів з особовим складом та членами їх сімей.

Організація роботи відомчих закладів культури, бібліотек і бібліотечних пунктів, музеїв та куточків історії пожежно-рятувальної служби та підрозділу, кабінетів психологічного розвантаження тощо.

Створення в апаратах та підрозділах необхідних матеріально-побутових умов. Своєчасне і повне постачання особового складу встановленими видами забезпечення.

Квартальних планів виховної роботи апаратів і підрозділів (у військах Цивільної оборони України згідно організаційно-методичних вказівок командирам,
штабам, органам виховної роботи щодо проведення виховної роботи у військах".
Цивільної оборони України на рік). За їх відпрацювання відповідають заступники начальників по роботі з особовим складом (начальники кадрових органів, заступники командирів підрозділів з виховної роботи) начальники,
відділів (відділень, груп) по роботі з персоналом.

Індивідуальна виховна робота планується та обліковується в "Журналі планування та обліку проведення індивідуальної виховної роботи з особовим складом", що його ведуть керівники, які здійснюють цю роботу відповідно до вимог п. 1.4. цієї настанови.

Палаци культури, клуби, музеї, кабінети психологічного розвантаження, громадські формування планують та узагальнюють проведену роботу самостійно.

Робота офіцерських зборні, зборів прапорщиків, загальних зборів особового складу, Ради зборів середнього та старшого начальницького складу, рядового та молодшого начальницького складу державної пожежної охорони планується та обліковується згідно вимог окремого Положення, яке регламентує організацію їх діяльності.

Керівникам: територіальних органів управління, підрозділів державної пожежної охорони, військових частин та спеціалізованих формувань, навчальних закладів, науково-дослідних установ, підприємств і організацій МНС України:

- щомісячно заслуховувати командирів (начальників) частин (підрозділів) про стан справ у підпорядкованих підрозділах;

- ввести в практику заслуховування відповідальних за забезпечення контролю за станом дисципліни та законності на нарадах керівництва щодо стану справ в закріплених підрозділах з питань дисципліни та законності з проведенням ретельного аналізу та надання оцінки ефективності вжитих заходів.
  1. Закріплення вивченого матеріалу - 5 хв.

5. Підбиття підсумків - 5 хв. :

  • вказати на питання, які вимагають підвищеної уваги ;

  • оголосити оцінки ;

  • відповісти на запитання.

План-конспект склав :
Заст. начальника МВ

капітан внутрішньої служби Ю.В. Галюго

Схожі:

ПЛАН КОНСПЕК Т Проведення заняття із гуманітарної підготовки
Тема №12, 21 Інтеграційні процеси у Європейському Союзі і перспективи подальшого розширення ЄС
ПЛАН КОНСПЕК Т Проведення заняття із гуманітарної підготовки
Тема №21 Інтеграційні процеси у Європейському Союзі і перспективи подальшого розширення ЄС
ПЛАН КОНСПЕК Т проведення заняття із гуманітарної підготовки
Тема №14: “Тарас Шевченко національна гордість українського народу. Життя та
ПЛАН КОНСПЕК Т Проведення заняття із гуманітарної підготовки
Навчальна мета: Ознайомлення особового складу з тенденціями демократичних перетворень в Україні
ПЛАН КОНСПЕК Т Проведення заняття із гуманітарної підготовки
Навчальна мета: Ознайомлення особового складу з тенденціями демократичних перетворень в Україні
ПЛАН КОНСПЕК Т Проведення заняття із гуманітарної підготовки
Навчальна мета: Ознайомлення особового складу з тенденціями демократичних перетворень в Україні
ПЛАН КОНСПЕК Т Проведення заняття із гуманітарної підготовки
Тема №20 Основні міжнародні та національні політико – правові документи з прав людини
ПЛАН КОНСПЕК Т Проведення заняття із гуманітарної підготовки
Тема №20 Основні міжнародні та національні політико-правові документи з прав людини
ПЛАН КОНСПЕК Т Проведення заняття із гуманітарної підготовки
Тема №6 “Службовий етикет і культура поведінки працівника МНС України на службі та у побуті
ПЛАН КОНСПЕК Т Проведення заняття із гуманітарної підготовки
Тема №6 “Службовий етикет і культура поведінки працівника МНС України у на службі та в побуті
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка