Закони України


Скачати 121.31 Kb.
НазваЗакони України
Дата18.06.2013
Розмір121.31 Kb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Право > Закон

з/п

Назва акта

1

Конституція України

Закони України

1

від 23.05.1991 № 1060-XII «Про освіту»

2

від 11.07.2001 № 2628-III «Про дошкільну освіту»

3

від 13.05.1999 № 651-XIV «Про загальну середню освіту»

4

від 22.06.2000 № 1841-III «Про позашкільну освіту»

5

від 03.07.2012 № 5029-VI «Про засади державної мовної політики»

6

від 02.10.1992 № 2657-XII «Про інформацію»

7

від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних»

8

від 02.10.1996 № 393/96-ВР «Про звернення громадян»

9

від 15.11.1996 № 504/96-ВР «Про відпустки»

10

від 10.12.1971 № 322-VIII «Кодекс законів про працю України»

11

від 09.04.1999 № 586-XIV ст.ст. 6, 22 «Про місцеві державні адміністрації»

12

від 14.10.1992 № 2694-XII ст.ст. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 «Про охорону праці»

13

від 26.04.2001 № 2402-III «Про охорону дитинства»

14

від 04.09.2008 № 375-VI «Про оздоровлення та відпочинок дітей»

15

від 16.12.1993 № 3723-XII ст.ст. 9, 10, 11, 12, 13 «Про державну службу»

16

від 28.02.1991 № 796-XII ст.ст. 19, 20, 21, 22, 23 «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

17

від 21.11.1992 № 2811-XII ст. 18-3 «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

18

від 13.01.2005 № 2342-IV ст.ст. 2, 3, 21 «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

19

від 02.06.2005 № 2623-IV ст.ст. 10, 17 «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей»

20

від 20.12.1991 № 2011-XII п. 4 ст. 13 «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей»

21

від 15.11.2001 № 2789-III ч. 2 ст. 3 «Про попередження насильства в сім’ї»

22

від 11.12.2003 № 1382-IV ст.ст. 4, 5 «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

23

від 22.09.2011 № 3773-VI ч. 10 ст. 4 «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»

24

від 24.02.1994 № 4004-XII ст. 7 «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

25

від 24.12.1993 № 3814-XII ст.ст. 22, 23«Про Національний архівний фонд та архівні установи»

26

від 01.07.1993 № 3356-XII «Про колективні договори і угоди»

27

від 01.03.1991 № 803-XII ч. 1 ст. 8 «Про зайнятість населення»

28

від 07.04.2011 № 3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції»

29

від 17.12.1993 № 3745-XII ст.ст. 2, 3, 4, 5 «Про пожежну безпеку»

30

від 20.11.1989 Конвенція про права дитини

31

від 10.01.2002 № 2947-III ст.ст. 146, 147, 148, 149, 150«Сімейний Кодекс України»

32

від 24.12.1993 № 3808-XII ст.ст. 11, 21 «Про фізичну культуру і спорт»

33

від 23.09.1999 № 1105-XIV ст.ст. 5, 6, 7 ,8 «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»

34

від 01.06.2010 № 2289-VI «Про здійснення державних закупівель»

35

від 21.05.1997 № 280/97-ВР підпункт 3 пункту «а» абзац 1 ст. 32 «Про місцеве самоврядування в Україні»

Акти Президента України

1

Указ від 05.05.2008 № 411/2008 «Про заходи щодо забезпечення прав і законних інтересів дітей»

2

Указ від 18.10.2001 № 992/2001 абзац 17 «Про Національну програму правової освіти населення»

3

Указ від 20.03.2008 № 244/2008 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні»

4

Указ від 11.07.2005 №1086/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей»

5

Указ від 30.12.2000 №1396/2000 «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей»

6

Указ від 28.01.2000 № 133/2000 «Про додаткові заходи щодо 6запобігання дитячій бездоглядності»

7

Указ від 23.06.2001 №4672001 «Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім’ями»

8

Указ від 05.05.2004 №506/2004 «Про додаткові заходи щодо вдосконалення системи здійснення соціальних виплат громадянам»

9

Указ від 04.05.2007 №376/2007 «Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей»

10

Указ від 01.06.2007 900/2005 «Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями»

11

Указ від 18.12.2007 №1228/2007 «Про невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями»

12

Указ від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»

13

Розпорядження від 11.06.2007 № 119/2007-рп «Про заходи щодо захисту дітей, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків»

акти Кабінету Міністрів України

1

Постанова від 12.03.2003 №305 «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад»

2

Постанова від 27.08.2010 №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад»

3

Постанова від 06.05.2001 №433 «Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад»

4

Постанова від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкцій з обліку дітей і підлітків шкільного віку»

5

Постанова від 14.04.1997 № 346 «Про затвердження порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам»

6

Постанова від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»

7

Постанова від 14.06.2000 № 963 «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників»

8

Постанова від 02.08.1995 №597 «Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності»

9

Постанова від 03.04.1993 №245 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій»

10

Постанова від 27.04.1993 № 301 «Про трудові книжки працівників»

11

Постанова від 31.01.2001 № 78 «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України "Про освіту", частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту", частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту"»

12

Постанова від 30.09.2009 № 1073 «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек»

13

Постанова від 04.11.1993 № 909 «Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років»

14

Постанова від 28.04.2009 № 422 «Про затвердження Типового положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку»

15

Постанова від 28.04.2009 № 425 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку»

16

Постанова від 28.04.2009 № 426 «Про затвердження Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій»

17

Постанова від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження Норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»

18

Постанова від 12.11.1997 № 1260 «Про документи про освіту та вчені звання»

19

Постанова від 05.04.1994 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»

20

Постанова від 17.10.07 № 1242 «Про затвердження Концепції Державної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

21

Постанова від 26.04.2002 № 565 пункт 21, абзац перший пункту 23 «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю»

22

Постанова від 08.10.2008 №905 пункт 73 «Про затвердження Порядку впровадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей»

23

Постанова від 14.04.2000 № 656 «Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення»

24

Постанова від 19.06.2002 № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах»

25

Постанова від 28.02.2000 № 419 «Про затвердження порядку подання фінансової звітності»

26

Постанова від 08.08.2007 №1004 пункти 7, 8, 9, 10, 11 «Про проведення експертиз цінності документів»

27

Постанова від 30.11.2011 № 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади»

28

Постанова від 24.09.2008 № 858 «Про затвердження Класифікатора звернень громадян»

29

Постанова від 14.04.1997 № 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації»

30

Постанова від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку»

31

Постанова від 25.08.2004 № 1095 «Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти»

32

Постанова від 31.12.2005 № 1312 «Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти»

33

Постанова від 27.08.2010 № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності»

34

Постанова від 22.03.2001 № 270 пункти 6, 7, 3 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру»

35

Постанова від 05.04.1994 № 228 «Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів»

36

Постанова від 11.03.1999 № 347 «Про внесення змін і доповнень до Типового положення про управління освіти обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації і затвердження Типового положення про відділ освіти районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації»

37

Постанова від 23.05.2001 № 559 «Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим медичним оглядам» (п1.-п.6, п.9-п.15).

38

Постанова від 01.08.1992р. № 442 «Про Порядок проведення атестації
робочих місць за умовами праці» (п.1-п.11).

39

Постанова від 30.11.2011 № 1232 «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» (р.I, п.1.1-п.1.4,р.II, п.2.1-2.10,р.III,п.3.1-3.12, р.IV, п 4.1-4.19).

40

Постанова від 14.01.2004 №24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»

41

Постанова від 20.04.2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»

42

Розпорядження від 16.06.2003 № 364-р «Про затвердження концепції запобігання та використання найгірших форм праці дітей»

акти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту

1

Наказ від 24.07.2001 № 553 «Про затвердження порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів»

2

Наказ від 14.02.2005 № 99 «Про затвердження Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів»

3

Наказ від 06.10.2010 № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»

4

Наказ від 29.04.2002 № 284 «Про затвердження Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу»

5

Наказ від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»

6

Наказ від 10.06.2011 № 572 «Про Типові навчальні плани початкової школи»

7

Наказ від 04.07.2005 № 397 «Про затвердження Положення про вечірню (змінну) школу»

8

Наказ від 17.03.2008 № 186 «Про внесення змін до Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні"»

9

Наказ від 10.12.2003 № 811 «Про затвердження Положення про ІВС "ОСВІТА" та Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка»

10

Наказ від 11.12.2000 № 579 «Про затвердження Положення про похвальний лист "За високі досягнення у навчанні" та похвальну грамоту "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів"»

11

Наказ від 20.12.2002 №732 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»

12

Наказ від 19.05.2008 № 431 «Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах»

13

Наказ від 22.09.2011 № 1099 «Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності»

14

Наказ від 08.12.2008 № 1119 «Про затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр)»

15

Наказ від 31.08.2001 № 616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах»

16

Наказ від 12.07.2001 № 510 «Про затвердження Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту»

17

Наказ від 21.04.2005 №242/178 «Про посилення роботи щодо профілактики захворювання дітей у навчальних закладах та формування здорового способу життя учнівської та студентської молоді»

18

Наказ від 19.06.1996 № 216 «Про затвердження Інструкції про виготовлення і правила користування Єдиним квитком для дітей сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків»

19

Наказ від 23.08.2006 № 631 «Про вжиття вичерпних заходів, спрямованих на дотримання законодавства щодо захисту прав неповнолітніх»

20

Наказ від 25.12.2006 № 844 «Про вжиття додаткових заходів щодо профілактики та запобігання жорстокому поводженню з дітьми»

21

Наказ від 17.11.2003 № 763 «Про затвердження норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також вихованців шкіл-інтернатів»

22

Наказ від 28.12.2006 № 864 «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України»

23

Наказ від 22.12.2009 №1175 «Про вдосконалення контролю за охопленням навчанням дітей і підлітків шкільного віку»

24

Наказ від 07.09.2000 № 439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України»

25

Наказ від 15.04.1993 № 102 Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти

26

Наказ від 15.08.2011 № 976 «про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 2011/2012 навчальному році»

27

Наказ від 18.04.2006 № 304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань
з питань охорони праці в закладах, установах,
організаціях, підприємствах, підпорядкованих
Міністерству освіти і науки України» .

28

Наказ від 20.07.2004 № 601 «Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів»

Схожі:

Закони термохімії
Хімічна термодинаміка вивчає переходи хімічної енергії в інші форми – теплову, електричну і т п., встановлює кількісні закони для...
Закони сучасної загальної риторики
Більша увага буде приділена тому, як ці закони працюють при безпосередній взаємодії з тим (або з тими), кому ця мова адресована,...
Закони України
Міністерства юстиції України, що забезпечує реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби України, – суб'єкта надання адміністративної...
Тема уроку: Газові закони. Комп ’ ютерні презентації. Мета уроку:...
Закон Бойля- Маріотта. Добуток тиску даної маси газу об’єм, що його займає газ за сталої температури, є величиною сталою
Закони України
Про електронні документи та електронний документообіг” №851/IV від 22. 05. 2003 р
РОЗ’ЯСНЕННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МДПІ ЩОДО ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ
Основними документами, що регулюють земельні відносини в Україні є Земельний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України...
Закони України
Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
План: Закони України про ЦЗ. Основні визначення. Структура ЦЗ України
Практична робота № Закон України про ЦЗ. Структура ЦЗ України. Структура ЦЗ на ОНГ
Тема уроку: Фотоефект. Закони фотоефекту. Мета уроку
Навчальна: активізувати знання про методи наукового пізнання природи; сформувати в учнів уявлення про фотоефект і вивчити його закони;...
Тема: Кола постійного струму: паралельне, послідовне та змішане з'єднання...
Мета: Розглянути залежність сили струму від напруги на ділянці кола, сформувати основні закони послідовного та паралельного з’єднання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка