ИНСТИТУТ СОГЛАШЕНИЯ ПО НОВОМУ УГОЛОВНОМУ ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ КОДЕКСУ УКРАИНЫ


Скачати 128.41 Kb.
НазваИНСТИТУТ СОГЛАШЕНИЯ ПО НОВОМУ УГОЛОВНОМУ ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ КОДЕКСУ УКРАИНЫ
Дата19.05.2013
Розмір128.41 Kb.
ТипКодекс
bibl.com.ua > Право > Кодекс


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Юридичний факультет Таврійського національного університету

імені В. І. Вернадського

Кафедра кримінального процесу та криміналістики

Слідче управління ГУМВС України в АР Крим


ОРГАНІЗАЦІЙНЕ, ПРОЦЕСУАЛЬНЕ

ТА КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

ПРОГРАМА

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

СТУДЕНТІВ і МАГІСТРІВ
21 ГРУДНЯ 2012 РОКУ


Сімферополь

2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Голова оргкомітету – Донська Л. Д., декан юридичного факультету Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського, кандидат юридичних наук, доцент.


Заступник голови оргкомітетуМихайлов М. А., завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського, кандидат юридичних наук, доцент.

Заступник голови оргкомітету Омельченко Т. В., доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського, кандидат юридичних наук, доцент.

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ
Мошкіна Н. В., перший заступник начальника – начальник організаційно – методичного відділу слідчого управління ГУМВС України в АР Крим, полковник міліції.

Юрченко Л. В., доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського, кандидат юридичних наук, доцент.

Велігодський Д. В., доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського, кандидат юридичних наук, доцент.
21 грудня 2012 р. (п’ятниця)
10.30 – 11.00 – Реєстрація учасників.

11.00 – 13.00 – Початок роботи, доповіді та повідомлення

13.30 – Екскурсія до музею рідкої книги
Доповіді – до 10 хв.

Повідомлення – до 5-7 хв.
Програма роботи

Вступне слово-привітання

Донська Людмила Дмитрівна декан юридичного факультету Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського, кандидат юридичних наук, доцент.
Доповіді та повідомлення:

Акопян Гайк Геворгович

ИНСТИТУТ СОГЛАШЕНИЯ ПО НОВОМУ УГОЛОВНОМУ ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ КОДЕКСУ УКРАИНЫ


Экономико-правовой факультет Национального университета "Одесская юридическая академия" в г. Симферополь

Научный руководитель: Робак Владимир Анатольевич кандидат юридических наук, доцент заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин Экономико-правового факультета Национального университета "Одесская юридическая академия" в г. Симферополе
Артьоменко Тетяна Олександрівна

Введення інституту слідчого судді в Україні


Юридичний факультет Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського

Науковий керівник: Омельченко Тарас Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Таврійського національного університету ім. В .І. Вернадського
Бакланов Дмитрий Дмитриевич

Тактические особенности расследования фальшивомонетничества в современных условиях


Юридический факультет Таврического национального университета им. В. И. Вернадского

Научный руководитель: Бородин Виктор Сергеевич, старший преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики Таврического национального университета им. В. И. Вернадского
Быховец Ольга Александровна

Процессуальный порядок уведомления о подозрении в уголовном процессе


Юридический факультет Таврического национального университета им. В. И. Вернадского

Научный руководитель: Омельченко Тарас Владимирович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Таврического национального университета им. В. И. Вернадского
Вахрушева Карина Викторовна

НАЧАЛО ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ: НОВЕЛЛА УПК УКРАИНЫ 2012 года


Юридический факультет Таврического национального университета им. В. И. Вернадского

Научный руководитель: Юрченко Лидия Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Таврического национального университета им. В. И. Вернадского
Велиляева Гайде Рустамовна

Соглашения в уголовном производстве


Юридический факультет Таврического национального университета им. В. И. Вернадского

Научный руководитель: Омельченко Тарас Владимирович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Таврического национального университета им. В. И. Вернадского
Віротченко Сергій Сергійович

Обмеження процесу досудового РОЗСЛІДУВАННЯ введенням інституту розумних строків


Національна академія прокуратури України

Науковий керівник: Михайлов Михайло Анатолійович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського
Власов Ігор Олександрович

ЗНАЧЕННЯ ІНСТИТУТУ ОСВІДУВАННЯ ОСОБи В КОНТЕКСТІ НОВОГО КПК України


Національна академія прокуратури України

Науковий керівник: Юрченко Лідія Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського
Гафинець Олександр Іванович

Проблемні аспекти доказування відповідно до нового КПК


Національна академія прокуратури України

Науковий керівник: Омельченко Тарас Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського
Глущенко Антоніна Анатоліївна

Повноваження слідчого судді у кримінальному процесі України


Економіко-правовий факультет Національного університету "Одеська юридична академія" у м. Сімферополь

Науковий керівник: Робак Володимир Анатольович кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Економіко-правового факультету Національного університету "Одеська юридична академія" у м. Сімферополь
Гольба Николай Сергеевич

СУД ПРИСЯЖНЫХ В УКРАИНЕ


Юридический факультет Таврического национального университета им. В. И. Вернадского

Научный руководитель: Омельченко Тарас Владимирович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Таврического национального университета им. В. И. Вернадского
Горб Марина Ігорівна

Особливості розслідування злочинів з елементами ефтаназії


Інститут підготовки фахівців кримінальної міліції Харківського національного університету внутрішніх справ

Науковий керівник: Омельченко Тарас Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського
Еленёва Виктория Сергеевна

ЗНАНИЯ ТЕХНИКИ ИНТЕРВЬЮ НЕОБХОДИМЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЯМ


Юридический факультет Таврического национального университета им. В. И. Вернадского

Научный руководитель: Михайлов Михаил Анатольевич, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики Таврического национального университета им. В. И. Вернадского
Забабуріна Анастасія Геннадіївна

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ – НОВИЙ ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ


Юридичний факультет Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського

Науковий керівник: Юрченко Лідія Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Таврійського національного університету ім. В .І. Вернадського
Завойська Ганна Юріївна

Характеристика негласних (розшукових) слідчих дій


Економіко-правовий факультет Національного університету "Одеська юридична академія" у м. Сімферополь

Науковий керівник: Робак Володимир Анатольович кандидат юридичних, доцент Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Економіко-правового факультету Національного університету "Одеська юридична академія" у м. Сімферополь
Заяева Елизавета Александровна

Новый институт уголовно-процессуального права "Соглашение о признании вины"


Юридический факультет Таврического национального университета им. В. И. Вернадского

Научный руководитель: Омельченко Тарас Владимирович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Таврического национального университета им. В. И. Вернадского
Ігнатенко Артем Олександрович

Процесуальне оформлення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та електронних інформаційних систем на досудовому розслідуванні


Інститут підготовки фахівців кримінальної міліції Харківського національного університету внутрішніх справ

Науковий керівник: Омельченко Тарас Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського
Касьян Ростислав Александрович

ПЕРСПЕКТИВЫ ОТКАЗА ОТ ИНСТИТУТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ


Крымский юридический институт Национальный университет "Юридическая академия имени Ярослава Мудрого"

Научный руководитель: Захаров Денис Александрович, кандидат юридических наук, доцент кафедры административно-правовых и уголовно-правовых дисциплин Крымского юридического института Национального университета "Юридическая академия имени Ярослава Мудрого"
Кочетова Анна Александрова

Домашний арест в уголовном процессе украины


Юридический факультет Таврического национального университета им. В. И. Вернадского

Научный руководитель: Юрченко Лидия Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Таврического национального университета им. В. И. Вернадского
Кошман Володимир Олексійович

ПРОЦЕСУАЛЬНЕ КЕРІВНИЦТВО ПРОКУРОРА ПРИ ПРОВЕДЕННІ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ ДІЙ


Національна академія прокуратури України

Науковий керівник: Михайлов Михайло Анатолійович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського
Кутепова Татьяна Александровна

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ЗАЩИТЫ СВИДЕТЕЛЕЙ


Юридический факультет Таврического национального университета им. В. И. Вернадского

Научный руководитель: Михайлов Михаил Анатольевич, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики Таврического национального университета им. В. И. Вернадского
Макаров Александр Петрович

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕГЛАСНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ (РОЗЫСКНЫХ) ДЕЙСТВИЙ В УГОЛОВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ УКРАИНЫ


Юридический факультет Таврического национального университета им. В. И. Вернадского

Научный руководитель: Макаров Пётр Александрович, старший преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики Таврического национального университета им. В. И. Вернадского
Мезенцева Ірина Анатоліївна

УГОДА ПРО ВИЗНАННЯ ВИНИ: ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА США


Юридичний факультет Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського

Науковий керівник: Юрченко Лідія Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського
Михайлова Ксения Михайловна

Использование служебной видеосвязи при рассмотрении следственным СУДЬЁЙ ходатайств следователя


Юридический факультет Таврического национального университета им. В. И. Вернадского

Научный руководитель: Юрченко Лидия Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Таврического национального университета им. В. И. Вернадского
Мурадян Ани Араиковна, Арутюнян Айкуи Генриковна, Минасян Диана Ваагновна

Процессуальное положение свидетеля по судебнику Мхитара Гоша и УПК Республики Армения


Юридический факультет Таврического национального университета им. В. И. Вернадского

Научный руководитель: Омельченко Тарас Владимирович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Таврического национального университета им. В. И. Вернадского
Нестерова Юлия Сергеевна

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ


Юридический факультет Таврического национального университета им. В. И. Вернадского

Научный руководитель: Велигодский Денис Витальевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Таврического национального университета им. В. И. Вернадского
Паскаленко Наталія Андріївна

ЗМІНА ПОРЯДКУ ПОЧАТКУ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА НОВИМ КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ: ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ АСПЕКТИ


Юридичний факультет Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського

Науковий керівник: Омельченко Тарас Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського
Пікалова Дар’я Олександрівна

Особисте зобов'язання та домашній арешт: порівняльно-правова характеристика


Юридичний факультет Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського

Науковий керівник: Омельченко Тарас Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського
Пластун Олександра Геннадіївна

ПОРЯДОК КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЗА ПРИВАТНИМ ОБВИНУВАЧЕННЯМ: ГЕНЕЗИС ТА СУЧАСНІСТЬ


Юридичний факультет Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського

Науковий керівник: Юрченко Лідія Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського
Плевако Виктория Юрьевна

ПРЕСТУПНАЯ ИНСЦЕНИРОВКА КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСКРЫТИЮ И РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ


Юридический факультет Таврического национального университета

им. В. И. Вернадского

Научный руководитель: Бородин Виктор Сергеевич, старший преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики Таврического национального университета им. В. И. Вернадского
Почтовик Юрий Юрьевич

КОНЦЕПЦИИ ДОПУСТИМОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В АСПЕКТЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ


Крымский юридический институт Национальный университет "Юридическая академия имени Ярослава Мудрого"

Научный руководитель: Захаров Денис Александрович, кандидат юридических наук, доцент кафедры административно-правовых и уголовно-правовых дисциплин Крымского юридического института Национального университета "Юридическая академия имени Ярослава Мудрого"
Туробов Олексій Володимирович

ПОЄДНАННЯ ФУНКЦІЙ НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КЕРІВНИЦТВОМ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ У ЗВ'ЯЗКУ З РЕФОРМУВАННЯМ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ


Юридичний факультет Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського

Науковий керівник: Омельченко Тарас Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського
Тызунь Инесса Владимировна

Развитие криминалистической гипнологии и перспективы её применения при расследовании преступлений


Юридический факультет Таврического национального университета им. В. И. Вернадского

Научный руководитель: Михайлов Михаил Анатольевич, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики Таврического национального университета им. В. И. Вернадского

Самсыкина Ольга Сергеевна

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА ТРУПА, СВЯЗАННОГО С ЭКСГУМАЦИЕЙ


Юридический факультет Таврического национального университета им. В. И. Вернадского

Научный руководитель: Омельченко Тарас Владимирович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Таврического национального университета им. В. И. Вернадского
Умерова Эльзара Ленуровна,

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДИСПОЗИТИВНОГО МЕТОДА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ


Крымский юридический институт Национальный университет "Юридическая академия имени Ярослава Мудрого"

Научный руководитель: Захаров Денис Александрович, кандидат юридических наук, доцент кафедры административно-правовых и уголовно-правовых дисциплин Крымского юридического института Национального университета "Юридическая академия имени Ярослава Мудрого"
Фильченко Агата Витальевна

Обжалование решений, действий или бездействия органов досудебного расследования


Юридический факультет Таврического национального университета им. В. И. Вернадского

Научный руководитель: Омельченко Тарас Владимирович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Таврического национального университета им. В. И. Вернадского

Підведення підсумків та завершення роботи конференції:
Михайлов Михайло Анатолійович, завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського, кандидат юридичних наук, доцент.

Схожі:

КОНЕЦ ЭПОХИ МИСТЕРА «ЮЩЕНКО» ИЛИ «КОРОЛЬ УМЕР!!! ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ???»
Не надо обладать сверх-аналитическими способностями, чтобы сообразить, что президентом Украины станет нынешний премьер-министр Украины...
Книга четвёртая Гражданского кодекса Украины содержит нормы о праве...
Конкурентному законодательству характерны в основном три источника: нормативный акт, правовой обычай и нормативный договор. Нормативный...
Правила оформления статьи ПРЕЗИДИУМА ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ...
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными или практическими заданиями
RETRO 2010 02 — 06. 07. Crimea, Ukraine
Луцкий институт развития человека Открытого международного университета развития человека “Украина”
ЕРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ЕВРОПЕЙСКИЕ МОДУЛИ ЖАНА МОНЕ...
Интеграционные приоритеты Украины в современном геоэкономическом пространстве: материалы научно-практической конференции «Интеграционные...
Кодекс законов о труде Украины (КЗоТ)

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ АДМИНИСТРАТОР ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЕ
Вашему вниманию предлагается целый комплекс программных услуг для образовательных учреждений в рамках Всеукраинского школьного портала...
Аграрного Фонда Украины Приложение №1 к Протоколу интервьюирования Примеры документов

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

ГОСПОДАРСЬКОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
У книзі дається роз'яснення прийнятого 16 січня 2003 р. Господарського кодексу Укра­їни, що набрав чинності з 1 січня 2004 р. Офіційний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка