Широков Владимир Анатольевич, Сидоренко


Скачати 62.42 Kb.
НазваШироков Владимир Анатольевич, Сидоренко
Дата18.05.2013
Розмір62.42 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
СЕМАНТИЧНІ СТАНИ В КОНЦЕПТУАЛЬНІЙ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО ТЕЗАУРУСУ УКРАЇНИ
Широков Владимир Анатольевич, Сидоренко Алексей Алексеевич
Український мовно-інформаційний фонд НАН України

Киев, Украина

vshirokov48@mail.ru
У праці [1] було сформульовано основні засади концептуального моделювання Державного тезаурусу України (ДТУ) як базової системи лексикографічної підтримки законотворчої та законозастосувальної діяльності. Згідно із засадами концептуальної моделі джерелом лексикографічної інформації для ДТУ повинен стати морфологічно та семантично анотований лінгвістичний корпус законодавчих та інших нормативно-правових актів (ЛК НПА) України. Основними одиницями лінгвістичного моделювання, які водночас відіграватимуть роль базових індексних підсистем, в ДТУ передбачаються слова та семантично-значущі (ідіоматично визначені) словосполучення української мови. Це означає, що всі елементи зазначених індексних підсистем в ДТУ повинні одержати семантичну інтерпретацію (дефініцію, тлумачення тощо).

Постає питання: яким мусить бути формальний апарат концептуальної моделі, який подавав би уніфіковані засоби для побудови семантичних інтерпретацій відзначеного типу?

Ми вважаємо, що такий апарат надає теорія семантичних станів, розвинена в працях [2]. Згідно з цією теорією, витоки якої слід шукати в ідеях А.М. Колмогорова [3], де було уперше застосовано поняття стану слова, власними («елементарними») об’єктами концептуального представлення в лінгвістиці мусять виступати не безпосередньо одиниці мови (одиниці фонетичного, морфологічного, лексичного та інших рівнів), а певні «проміжні» стосовно мови об’єкти, феноменологічними корелятами яких є психофізичні стани й процеси, що мають місце в мовнорозумовому апараті людини, так що усна й писемна її форми служать елементами інфраструктури мовного процесу.

Таким чином, при розгляді формальних аспектів семантики ми виходитимемо із існування відповідності між мовною одиницею та її станом:

s : х s(х), (1)

де х – деяка одиниця мови; s – відповідність між х та s(х) – формальним об’єктом, що представляє семантичний стан одиниці х, який має своїми детермінантами елементи засобів матеріального вираження семантики.

Лінгвістичний аналіз семантичної структури дозволяє виписати загальну форму представлення семантичного стану для одиниць лексичного рівня у такому вигляді [4]:

(х) = i [ і r t (х t)gі r t (х t) І (g; l; х t)] lі(х) , (2)

і r t

де і r t(х t)gі r t(х t) gі (х) – повний граматичний стан лексеми х з лексич-

r t

ним значенням lі(х); І (g; l; х t) – фактор взаємодії лексичної та граматичної семантики; коефіцієнти i інтерпретуються як відносні ваги (середні частоти), з якими різні лексичні значення lі(х), і = 1, 2, …, зустрічаються в ЛК НПА.

У відповідності із семантичною теорією Морріса-Мельчука-Апресяна [5] лексичне значення lі(х) в загальній формулі семантичного стану (2) можна подати в такому вигляді:

lі(х) = і (х)Zі(х) + і (х)Uі(х) + і (х)Vі(х). (3)

В останній формулі вважаємо, що Zі(х) репрезентує власне семантичні параметри одиниці х у значенні lі(х), Uі(х) – параметри синтактики, Vі(х) – параметри прагматики; і(х), і(х) та і(х) є числовими коефіцієнтами, які відзначають внесок (вагу, амплітуду) семантичних, синтактичних та прагматичних аспектів, відповідно, у лексичне значення lі(х), причому:

і (х) + і (х) + і (х) = 1; і (х) 0; і (х) 0; і(х) 0. (4)

Таким чином, повний семантичний стан лексеми х набуває такого вигляду [4]:

(х)=i[ і r t(х t)gі r t(х t) І (g;l;х t)] [і(х)Zі(х) + і(х)Uі(х) + і(х)Vі(х)]. (5)

і r t

Багатопараметричність цієї формули і змістовість її складових демонструє її гнучкість й великі можливості щодо експлікації й деталізації широкого кола лексико-граматичних і лексико-семантичних ефектів через конструктиви семантичних станів у Державному тезаурусі України.
Література

1. Сидоренко А.А. О концепции Государственного тезауруса Украины. Тезисы Международной конференции «Горизонты прикладной лингвистики и лингвистических технологий», –К.: Довіра, 2009, сс. 102-103.

2. В.А.Широков. Феноменологія лексикографічних систем. –К.: Наукова думка, 2004, сс. 262-273.; В.А.Широков. Елементи лексикографії. –К.: Довіра, 2005, сс. 224-253.; В.А.Широков та ін. Корпусна лінгвістика. –К.: Довіра, 2005, сс. 224-253. сс..169-193.

3. В.А.Успенский. К определению падежа по А.Н.Колмогорову. Бюллетень Объединения по про­блемам машинного перевода. — № 5. — М.: [I МГПИИЯ], 1957. — с. 11 – 18).

4. В.А.Широков та ін. Лінгвістичні та технологічні основи тлумачної лексикографії. –К.:Довіра, 2010 (у друці).

5. Ch. Morris. Signs, language and behaviour. N. Y., 1947.; И. А. Мельчук. Строение языковых знаков и возможные формально-смысловые отношения между ними. - Изв. АН СССР. Серия литературы и языка. 1968, т. XXVII, вып. 5.; Апресян Ю. Д. Интегральное описание языка и системная лексикография. Избранные труды. Т. 2. –М.:, 1995.
Схожі:

Коміки Вова Зеленський та Женя Кошовий
Киеве, люди, которые сдают в аренду квартиру в Ялте и в наше программе вы также легко можете получить такие деньги. Поприветствуйте...
Черняков Г. О., Кочін І. В., Сидоренко П.І. Медицина катастроф
Засвоїти основні положення нормативно-правових актів, що визначають організацію та функціонування ДСМК, взаємодія ДСМК з іншими аварійно-рятувальними...
Черняков Г. О., Кочін І. В., Сидоренко П.І. Медицина катастроф
Засвоїти характеристики аварій на РНО, методик оцінки радіаційної обстановки. Вивчити прилади радіаційної розвідки, освоїти і навчитись...
Мацько Л.І., Мацько О. М., Сидоренко О. М
У 2011/2012 навчальному році атестація в основній школі проводиться з п'яти навчальних предметів: української мови, біології, географії,...
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Трудове навчання. 5-9 класи Нова редакція Рекомендовано...
Гнеденко О. П., Денисенко Л.І., Закатнов Д. О., Калініченко Н. А., Кільдеров Д. Е., Климук М. К., Коберник О. М., Корець М. С., Кондратюк...
Задачі з правознавства Задача 1
Згідно статті 975 п. 2 цивільного кодексу України («Зберігання речей у готелі») готель має нести відповідальність за зберігання цінностей...
Автор: вчитель початкових класів Сидоренко Олена Олександрівна
Парні числа жили праворуч, а непарні – ліворуч. Посередині мешкав Нулик. Він був такий гарненький, кругленький, чепурненький і дуже...
Методичний супровід проведення державної підсумкової атестації з...
«Збірником диктантів для державної підсумкової атестації з української мови. 9 клас» (укл. Мацько Л.І.,Христенюк В. Ф.,Сидоренко...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка