МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ


НазваМІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Сторінка1/7
Дата18.05.2013
Розмір0.85 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7
                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

23.11.2007 N 740/1030/4154/321/614а

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2007 р.
за N 1405/14672
Про заходи щодо організації профілактики
передачі ВІЛ від матері до дитини, медичної допомоги
і соціального супроводу ВІЛ-інфікованих дітей
та їх сімей
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
04.03.2004 N 264 ( 264-2004-п ) "Про затвердження Концепції
стратегії дій Уряду, спрямованих на запобігання поширенню
ВІЛ-інфекції/СНІДу, на період до 2011 року та Національної
програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та
лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004-2008 роки",
Міжгалузевої програми "Профілактика передачі ВІЛ-інфекції від
матері до дитини та забезпечення медико-соціальною допомогою
ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД дітей" на 2006-2008 роки",
затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України,
Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у
справах сім'ї, молоді та спорту, Державного комітету телебачення
та радіомовлення України, Державного департаменту України з питань
виконання покарань від
30.11.2006 N 786/796/4074/299/231
( va786282-06 ), та з метою удосконалення організації
медико-соціальної допомоги ВІЛ-інфікованим вагітним і дітям
Н А К А З У Є М О:1. Затвердити:

1.1. Інструкцію про порядок профілактики передачі ВІЛ від
матері до дитини (додається).

1.2. Інструкцію про порядок профілактики передачі ВІЛ від
матері до дитини в закладах Державної кримінально-виконавчої
служби України (додається) (
z1406-07 ).1.3. Інструкцію про порядок надання медико-соціальної
допомоги ВІЛ-інфікованим дітям (додається) (
z1407-07 ).1.4. Типове положення про міждисциплінарну команду із
забезпечення медико-соціальної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям та
їх сім'ям (додається) (
z1408-07 ).2. Міністерству охорони здоров'я України, Міністерству
України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерству освіти і
науки України, Міністерству праці та соціальної політики України,
Державному департаменту України з питань виконання покарань
забезпечити виконання вимог наказу на регіональному рівні.

3. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам Головних управлінь охорони здоров'я Дніпропетровської,
Львівської та Харківської, Головного управління охорони здоров'я
та медицини катастроф Черкаської, управління охорони здоров'я та
курортів Вінницької, управління охорони здоров'я та медицини
катастроф Одеської, управлінь охорони здоров'я обласних державних
адміністрацій, Головного управління охорони здоров'я та медичного
забезпечення Київської та управління охорони здоров'я
Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити:

3.1. Усі родопомічні заклади аптечками для надання термінової
медичної допомоги медичним працівникам та технічному персоналу під
час аварії (уколи, порізи та інші ситуації, які спричинили
попадання на слизові оболонки та шкіру співробітника крові або
інших біологічних рідин пацієнтки).

3.2. Засобами індивідуального захисту співробітників
родопомічних та педіатричних закладів охорони здоров'я.

3.3. Адаптованими замінниками грудного молока для
новонароджених, яким протипоказано грудне вигодовування.

3.4. Підготовку персоналу родопомічних закладів з питань
проведення до- та післятестового консультування пацієнтів.

3.5. Спеціалізовану підготовку лікарів-акушерів-гінекологів з
проведення операції кесарів розтин у ВІЛ-інфікованих вагітних.

4. Управлінню охорони материнства, дитинства та санаторної
справи Міністерства охорони здоров'я України:

4.1. Провести протягом I кварталу 2008 року семінар-нараду з
питань впровадження Інструкцій про порядок профілактики передачі
ВІЛ від матері до дитини, про порядок профілактики передачі ВІЛ
від матері до дитини в закладах Державної кримінально-виконавчої
служби України (
z1406-07 ), про порядок надання медико-соціальної
допомоги ВІЛ-інфікованим дітям (
z1407-07 ) для керівників
регіональних служб охорони здоров'я матерів та дітей, спеціалістів
профільних кафедр вищих медичних навчальних закладів.4.2. Забезпечити державну реєстрацію цього наказу в
Міністерстві юстиції України.

4.3. Щорічно аналізувати стан перинатальної ВІЛ-інфекції та
її причини.

4.4. Готувати інформаційно-аналітичні матеріали щодо
перинатальної ВІЛ-інфекції для направлення їх до органів охорони
здоров'я.

5. Департаменту кадрової політики, освіти та науки
Міністерства охорони здоров'я України забезпечити підготовку
спеціалістів на до- та післядипломному рівні щодо впровадження
вимог Інструкцій про порядок профілактики передачі ВІЛ від матері
до дитини, про порядок профілактики передачі ВІЛ від матері до
дитини в закладах Державної кримінально-виконавчої служби України
(
z1406-07 ), про порядок надання медико-соціальної допомоги
ВІЛ-інфікованим дітям (
z1407-07 ).6. Уважати такими, що втратили чинність, наказ Міністерства
охорони здоров'я України від
25.05.2000 N 120 ( z0819-00 ) "Про
вдосконалення організації медичної допомоги хворим на
ВІЛ-інфекцію/СНІД" в частині надання медичної допомоги вагітним та
дітям, зареєстрований в Міністерстві юстиції України
14.11.2000 за
N 819/5040, та наказ Міністерства охорони здоров'я України від
29.11.2002 N 448 ( v0448282-02 ) "Про затвердження методичних
рекомендацій "Організація медичної допомоги та догляду за
ВІЛ-інфікованими дітьми у дошкільних і загальноосвітніх навчальних
закладах".7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра охорони здоров'я України Мусієнка А.В., заступника
Міністра освіти і науки України Тесленко В.В., заступника Міністра
України у справах сім'ї, молоді та спорту Толстоухову С.В.,
заступника Міністра праці та соціальної політики України
Дьяченка В.М., заступника Голови Державного департаменту України з
питань виконання покарань Оленцевича А.Є.

Міністр охорони здоров'я України Ю.О.Гайдаєв

Міністр освіти та науки України С.М.Ніколаєнко

Міністр України у справах сім'ї,
молоді та спорту В.П.Корж

Голова Державного департаменту
України з питань виконання
покарань В.В.Кощинець

Міністр праці та соціальної
політики України М.М.Папієв

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра юстиції
України В.В.Лутковська
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України,
Міністерства освіти і науки
України,
Міністерства України
у справах сім'ї, молоді
та спорту,
Державного департаменту
України з питань виконання
покарань,
Міністерства праці
та соціальної політики
України
23.11.2007
N 740/1030/4154/321/614а

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2007 р.
за N 1405/14672
ІНСТРУКЦІЯ
про порядок профілактики передачі ВІЛ
від матері до дитини
1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція є обов'язковою для всіх закладів охорони
здоров'я, дошкільних, середніх, загальноосвітніх,
професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-IV рівня
акредитації всіх форм власності, центрів соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді (далі - ЦСССДМ), закладів соціального
обслуговування, їх спеціалізованих формувань, притулків для дітей,
центрів соціально-психологічної реабілітації, установ Державної
кримінально-виконавчої служби України (далі - ДКВС).

1.2. Інструкція визначає порядок профілактики передачі ВІЛ
від матері до дитини.

1.3. Медична допомога ВІЛ-інфікованим жінкам та дітям
надається в акредитованих закладах охорони здоров'я.

1.4. Медична допомога надається з дотриманням принципу
конфіденційності та вимог законодавства щодо кримінальної
відповідальності про розголошення таємниці діагнозу ВІЛ-інфекції.

1.5. Відповідальність за кодування та нерозголошення
особистих даних пацієнта покладається на спеціаліста закладу
охорони здоров'я, який надає медичну допомогу. Керівник закладу
несе відповідальність за організацію та створення умов надання
медичної допомоги ВІЛ-інфікованим пацієнтам.

1.6. ВІЛ-інфікована особа при первинному встановленні
діагнозу зобов'язана письмово засвідчити факт одержання інформації
щодо інфікованості ВІЛ та попередження про кримінальну
відповідальність за завідоме поставлення в небезпеку зараження або
зараження ВІЛ іншої особи (осіб).

1.7. Спеціалісти при наданні медичної допомоги пацієнтам
застосовують універсальні методи професійної профілактики
інфекцій, що передаються через кров, у тому числі ВІЛ-інфекції
(додаток 1 до цієї Інструкції).

1.8. Усі підрозділи родопомічних та педіатричних закладів
забезпечуються аптечками для надання термінової медичної допомоги
медичним працівникам та технічному персоналу під час аварії
(уколи, порізи та інші ситуації, які спричинили попадання на
слизові оболонки та шкіру співробітника крові або інших
біологічних рідин пацієнтки чи ВІЛ-інфікованої дитини) за
встановленим переліком (додаток 2 до цієї Інструкції).

Реєстрація аварій здійснюється відповідно до форми 108-0 1/о
(
z0820-00 ) "Журнал реєстрації аварій при наданні медичної
допомоги ВІЛ-інфікованим та роботі з ВІЛ-інфікованим матеріалом",
затвердженої наказом МОЗ України від
25.05.2000 N 120
(
z0819-00 ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
14.11.2000 за N 820/5041.1.9. Керівник закладу охорони здоров'я відповідає за
забезпечення препаратами постконтактної профілактики ВІЛ-інфекції
відповідно до діючого клінічного протоколу. Препарати зберігаються
у визначеному адміністрацією лікувального закладу відділенні,
доступному цілодобово для проведення постконтактної профілактики.

1.10. У разі потреби із метою надання медико-соціальної
допомоги залучається міждисциплінарна команда із спеціалістів
ЦСССДМ, притулків для дітей, центрів соціально-психологічної
реабілітації, закладів соціального обслуговування, їх
спеціалізованих формувань.

1.11. У ВІЛ-інфікованих цитологічне обстеження проводиться
кожні 6 місяців, за умови виявлення патології шийки матки
проводиться кольпоскопія.

2. Організація профілактики ВІЛ-інфекції
у жіночого населення

2.1. Профілактичні заходи з питань профілактики ВІЛ-інфекції
у жінок здійснюються відповідними методами та формами в:

- дошкільних, середніх, спеціалізованих та вищих навчальних
закладах I-IV рівнів акредитації;

- ЦСССДМ та закладах соціального обслуговування, притулків
для дітей, центрів соціально-психологічної реабілітації;

- органах реєстрації актів цивільного стану;

- центрах здоров'я, центрах профілактики та боротьби зі СНІД;
центрах планування сім'ї та репродукції людини, центрах
репродуктивного здоров'я підлітків, у лікувальних закладах із
сімейної медицини, педіатрії ("Клініках, дружніх до молоді"),
акушерства та гінекології, дерматовенерології, наркології,
медичної генетики;

- підвідомчих установах ДКВС.

2.2. Проведення профілактичних заходів забезпечують
підготовлені спеціалісти за спільними програмами, затвердженими
Міністерством охорони здоров'я України.

2.3. До проведення профілактичних заходів можуть залучатися
представники недержавних організацій (далі - НДО) та волонтери,
які пройшли підготовку із зазначених питань. Дозвіл на проведення
цих заходів волонтери та НДО отримують у відповідних Міністерствах
та їх підвідомчих установах.

2.4. У місцях масового перебування людей, в установах усіх
форм власності розміщуються інформаційні матеріали з питань
профілактики ВІЛ, погоджені з Міністерством охорони здоров'я
України.

2.5. Питання профілактики ВІЛ включаються до обов'язкових
навчальних програм дошкільних, середніх, спеціалізованих та вищих
навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, програм до- та
післядипломної медичної та педагогічної освіти, спільних програм
центрів планування сім'ї та регіональних органів освіти, програм
підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів ЦСССДМ.

2.6. Питання профілактики ВІЛ центральні органи виконавчої
влади висвітлюють відповідно до компетенції в засобах масової
інформації, у тому числі при проведенні спеціальних акцій,
просвітницьких заходів для груп населення з ризикованою
поведінкою.

2.7. З метою профілактики ВІЛ жінкам пропонується при
проведенні щорічних профілактичних гінекологічних оглядів
обстежитись на ВІЛ з проведенням до та післятестового
консультування.

2.8. Нареченим органами реєстрації актів цивільного стану
відповідно до діючого законодавства надається інформація з питань
необхідності та можливості обстеження на ВІЛ.

3. Організація послуг для ВІЛ-інфікованих
з питань планування сім'ї

3.1. Консультування ВІЛ-інфікованих жінок з питань планування
сім'ї проводиться спеціалістами центрів планування сім'ї (далі -
ЦПС), центрів профілактики та боротьби з ВІЛ-інфекцією, жіночих
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я Управління охорони здоров’я Хмельницької...
М. Хмельницький, вул. І. Франка 13 Тел/факс (8-0382) 65-20-17 Е-mail
Міністерство охорони здоров’я Управління охорони здоров’я Хмельницької...
М. Хмельницький, вул. І. Франка 13 Тел/факс (8-0382) 65-20-17 Е-mail
Міністерство охорони здоров’я України НАКАЗ від 22. 02. 2010 р. №158...
України» з врахуванням положень настанов Всесвітньої організації охорони здоров’я та Міжнародної фармацевтичної федерації «Стандарти...
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАУКИ,...
Про посилення заходів з профілактики гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь серед
Міністерство охорони здоров’я України

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я...
...
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О. О. БОГОМОЛЬЦЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ
Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27. 12. 2007 за...
Р. Д. Левчук Про Проект Стратегії реформ в галузі охорони здоров'я м. Тернополя
План заходів по оптимізації закладів охорони здоров'я міста Тернопіль на 2011 рік. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну...
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Щодо підготовки до проведення кампанії додаткової імунізації проти кору та краснухи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка