Публічний договір (оферта) про надання платних послуг з розміщення даних в мережі Інтернет


Скачати 159.74 Kb.
НазваПублічний договір (оферта) про надання платних послуг з розміщення даних в мережі Інтернет
Дата19.03.2013
Розмір159.74 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Публічний договір (оферта)

про надання платних послуг з розміщення даних в мережі Інтернет
м. Київ 2012 рік.
Фізична особа - підприємець Ходневич Павло Володимирович, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших платежів – 3135107930, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі – 06.12.2011 № 2 882 000 0000 032535 (надалі - «Виконавець»)
пропонує будь-якій юридичній або фізичній особі, в т.ч. іноземним громадянам та особам без громадянства, юридичнім особам – нерезидентам (надалі «Абонент»), укласти договір про надання послуг по розміщенню даних в мережі Інтернет у формі веб-хостингу (надалі - «Послуги») на умовах, наведених нижче:
І. Преамбула
а) Цей договір (оферта) (надалі – «Договір» або «Оферта») є публічним договором у відповідності до статті 633 Цивільного кодексу України, а його укладення відбувається шляхом акцепту оферти у відповідності до статей 641 - 646 Цивільного кодексу України.

б) Будь-яка з наступних дії Абонента вважаються акцептом даної Оферти:

б1. оплата послуг у розмірі та шляхом, визначеними тарифними планами Виконавця та умовами цього Договору;

б2. реєстрація аккаунту Абонента;

б3. письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Виконавця про прийняття умов Оферти;

б4. інші дії, які підтверджують прийняття Оферти у відповідності до закону.
ІІ. Терміни і визначення, що використовуються в цьому Договорі.
Послуга вебхостингу – послуга з розміщення даних Абонента в мережі Інтернет в формі вебсайту, яка включає інші, необхідні для розміщення даних сервіси та процедури (в т.ч. реєстрація доменного імені).

Аккаунт — сукупність прав користувача по відношенню до розрахованої на багато користувачів системи, що утворюється після реєстрації у вигляді «облікового запису» на веб-сервері Виконавця. Визначається наявністю власного імені (Логіна) і Пароля, а також домашнього каталога.

Домен — область простору ієрархічних імен мережі Інтернет, яка обслуговується набором серверів доменних імен (DNS). Домен ідентифікується ім'ям домену. Реєстрація домену (доменного імені) є необхідною процедурою для розміщення даних в мережі Інтернет шляхом створення Web-сайту.

Реєстрація домена — занесення інформації про домен і його адміністратора в реєстр доменних імен з метою забезпечення унікальності використання домена, а також отримання прав на адміністрування домена адміністратором. Реєстрація домену (доменного імені) є необхідною процедурою для розміщення даних в мережі Інтернет шляхом створення Web-сайту.

Web-сайт (веб-сайт, вебсайт) — дані, які розміщуються в мережі Інтернет, електронне представництво Абонента в мережі Інтернет, інформаційно-інтерактівній ресурс.

Dns-сервери — сервери доменних імен, що містять конфігураційні файли зареєстрованого домена.

Кабінет клієнта – особистий аккаунт клієнта, в якому він має можливість управляти рахунками, робити замовлення, проводити платежі і таке інше. Кабінет клієнта знаходиться на сайті Виконавця.

Логін — унікальний для веб-сервера Виконавця набір букв та цифр, який у поєднанні з Паролем слугує ідентифікатором Абонента.

Пароль — набір букв і цифр, який у поєднанні з Логіном, слугує ідентифікатором Абонента.

Спам — масова розсилка листів з інформацією рекламного, комерційного або агітаційного характеру іншим користувачам Інтернету без їх згоди, використання власних або наданих інформаційних ресурсів (поштових скриньок, адрес електронної пошти, сторінок WWW і таке інше) як контактні координати при здійсненні будь-якої з вищеописаних дій, незалежно від того, з якої частини Інтернету були здійснені ці дії.

Хостинг – спосіб розміщення даних в мережі Інтернет у формі web-сайту Абонента на сервері Виконавця.

Вебсайт Виконавця – вебсайт, розміщений в мережі Інтернет за адресою http://friendhosting.net.

Тарифні плани – опис варіантів складу та вартості послуг Виконавця, розміщені в мережі Інтернет за адресою http://friendhosting.net

Електронна пошта Виконавця (e-mail Виконавця) - support@friendhosting.net
1. Предмет договору

1.1. За даним Договором Виконавець переймає на себе обов'язок надавати Абонентові послуги з розміщення даних в мережі Інтернет шляхом (але не виключно):

 • відкриття аккаунта (з наданням унікального логіна і пароля, що дозволяють Абонентові розміщувати інформацію на устаткуванні Виконавця);

 • виділення Абонентові дискового простору на устаткуванні Виконавця відповідно до вибраного і сплаченого тарифного хостингу-плану для розміщення веб-сайту Абонента та зберігання на вказаному просторі інформації Абонента протягом термінів, встановлених цим Договором;

 • ідентифікації розміщених в мережі Інтернет даних Абонента шляхом забезпечення можливості реєстрації і продовження реєстрації доменних імен Абонента у реєстратора доменних імен;

 • підтримки первинного і вторинного сервера імен DNS для використовуваних доменів;

 • надання можливості використання всіх доступних програм і функцій відповідно до обраного і сплаченого тарифного плану;

 • забезпечення здобуття Абонентом необхідних для розміщення даних в мережі Інтернет послуг, підключення до послуг і налаштування програмного забезпечення консультацій електронною поштою і телефонної технічної підтримки;

 • надання інших супутніх послуг, необхідних для розміщення даних в мережі Інтернет, описаних на сайті Виконавця.

1.2. Абонент приймає послуги Виконавця та оплачує їх у відповідності до тарифних планів.
2. Права і обов'язки сторін

2.1. Виконавець зобов'язується:

2.1.1. Надавати послуги, вказані в пункті 1 цього Договору, належним чином і в строк відповідно до умов цього Договору і в рамках вибраного і сплаченого Абонентом тарифного плану.

2.1.2. Забезпечувати постійне цілодобове підключення устаткування, використовуваного для розміщення і обслуговування web-сайту Абонента до мережі Інтернет за винятком періодів, необхідних для проведення технічних робіт.

2.1.3 Не розголошувати дані Абонента, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

2.1.4. Сповіщати Абонента про зміни тарифів на Послуги, умов обслуговування і методів оплати, а також інших умов цього Договору не менше, ніж за 10 календарних днів до проведення таких змін шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Виконавця та /або повідомляючи Абонента засобами електронної пошти.

2.2. Абонент зобов'язується:

2.2.1. Своєчасно оплачувати послуги Виконавця згідно з вибраним тарифним планом і на умовах цього Договору.

2.2.2. Дотримуватись Правил надання послуг (Додаток № 1).
3. Вартість послуг і порядок розрахунків

3.1. Вартість послуг визначається обраним Абонентом тарифним планом. Оплата послуг здійснюється шляхом авансових платежів, суми яких відображуються в кабінеті клієнта Абонента. Період надання послуг розпочинається з дати зарахування оплати від Абонента на розрахунковий рахунок Виконавця.

3.2. Послуги Виконавця оплачуються шляхом грошового (готівкового або безготівкового) розрахунку. Абонент для оплати послуг Виконавця має право використовувати платіжні системи, які конвертують електронні гроші та інші, ніж електронні гроші засоби платежу в грошові кошти. Розрахунок з Виконавцем вважається здійсненим та оплата послуг Виконавця завершеною на дату отримання Виконавцем грошових коштів на розрахунковий рахунок або в касу.

3.3. Розмір і технічні характеристики хостінг-аккаунта для розміщення web-сайту Абонента, а також вартість послуг за даною угодою визначаються тарифним планом, обраним Абонентом.

3.4. Вартість і умови реєстрації доменних імен реєстратором доменних імен визначені і описані на сайті Виконавця на сторінці: http://friendhosting.net/domains.php.

3.5. Умови надання послуг Виконавцем, їх вартість і склад, можуть змінюватись протягом терміну дії цього Договору (з врахуванням положень пункту 2.1.4 Договору). Дане застереження не розповсюджується на передоплачені послуги на весь період, за який здійснена передоплата (за виключенням змін, які поліпшують становище Абонента в порівнянні з попереднім, або змін, які здійснюються в силу прийняття нових нормативно-правових актів або змін до чинних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Виконавця).

3.5.1. Абонент повідомляється про зміни вартості умов надання послуг Виконавцем, зміну складу цих послуг шляхом:

 • повідомлення на головній сторінці веб-сайту Виконавця;

 • повідомлення про зміну тарифних планів;

 • повідомлення Абонента засобами електронної пошти;

 • повідомлення на цій сторінці про зміну умов даного договору;

 • в інший спосіб, який відповідає законодавству та звичаям ділового обороту.

3.5.2. Зміни вступають в силу через 10 календарних днів з дати публікації (надіслання) повідомлення, якщо інша, більш пізня дата не вказана в самому повідомлені.

3.5.3. Підтвердженням погодження та прийняття змін Абонентом є факт продовження користування послугами Виконавця після дати, коли зміни вступають в силу.

3.5.5. Якщо Абонент не згоден з відповідними змінами він зобов'язаний повідомити про це Виконавця письмово (засобами електронної пошти) до закінчення терміну їх введення, вказаного в повідомленні Виконавця. В цьому випадку цей Договір припиняє свою дію з моменту вступу змін у силу і після завершення передоплаченого Абонентом періоду. Відсутність повідомлення з боку Абонента означає його згоду із змінами і цей Договір продовжує діяти з врахуванням нових умов.

3.6. Всі повідомлення про терміни закінчення надання Послуг, а також рахунки та інша фінансова і загальна інформація передається Виконавцем Абонентові виключно за допомогою контактного e-mail Абонента. Абонент несе відповідальність за актуальність і доступність його контактного e-mail. Виконавець не приймає претензії з приводу не отриманих повідомлень, рахунків і листів на e-mail Абонента, якщо такі повідомлення, листи та ін. були відправлені Виконавцем на e-mail Абонента, вказаний при реєстрації.

3.7. При порушенні Абонентом визначеного цим договором порядку розрахунків Виконавець має право припинити надання послуг Абонентові. Протягом 30-ти (тридцяти) днів з дати утворення нульового балансу на рахунку Абонента логін Абонента і вміст його Web-сайта зберігаються за Абонентом. Після закінчення цього терміну вміст аккаунта Абонента може бути автоматично видалений, а Договір вважається розірваним.
4. Особливі умови і відповідальність Сторін

4.1. Послуги Виконавця приймаються «як є». Виконавець не компенсує прямі або не прямі збитки, заподіяні Абонентові в результаті користування або неможливості користування Послугами, у тому числі за збиток, понесений Абонентом в результаті помилок, пропусків, перерв в роботі, видалення файлів, дефектів, затримок в роботі або передачі даних, змін функцій і інших причин.

Розмір відповідальності Виконавця обмежений виключно наданням додаткового часу користування web-сайтом залежно від часу перерви в наданні послуг. Упущена вигода Абонента відшкодуванню Виконавцем не підлягає.

4.2. Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ до Послуг.

4.3. Виконавець не здійснює контроль та не відповідає за зміст інформації, розміщеної Абонентом в мережі Інтернет, та інформації, яка передається Абонентом через мережу Інтернет.

4.4. Абонент самостійно відповідає за зміст інформації, розміщеної ним, або яка передається ним (або іншою особою під реєстраційними даними Абонента) через мережу Інтернет, а також за моральну та матеріальну шкоду, заподіяну його діяннями або бездіяльністю (особисто, або іншою особою, що використовує його реквізити) фізичним особам, юридичним особам, державі та / або суспільству.

4.5. Абонент переймає на себе повну відповідальність і ризики, пов'язані з використанням мережі Інтернет за допомогою послуг Виконавця, у тому числі відповідальність за оцінку точності, повноти і корисності будь-яких думок, ідей, іншої інформації, а також якості і властивостей товарів і послуг, поширюваних в мережі Інтернет і що надаються Абонентові за допомогою послуг Виконавця.

4.6. Абонент повністю відповідальний за збереження свого пароля та логіна і за збитки (моральну та матеріальну шкоду), які можуть виникнути унаслідок несанкціонованого його використання. За фактом несанкціонованого використання логіна і пароля іншою особою, що сталася з вини третіх осіб, Абонент має право направити в адресу Виконавця заяву про зміну логіна і пароля, з обов'язковим додатком до заяви відповідного фінансового документа, підтверджуючого оплату Послуг, а також, по запиту Виконавця – документа, що засвідчує особу Абонента. Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, що здійснили несанкціоноване використання логіну та паролю і що заподіяли збиток (шкоду) Абонентові чи іншим особам. Абонент самостійно вирішує, в які компетентні органи йому слід звернутися за захистом своїх прав і законних інтересів з метою залучення винних до передбаченої законом відповідальності і відшкодування за їх рахунок заподіяного йому чи іншим особам збитку.

4.7. Сторони зобов'язалися забезпечувати конфіденційність мережевих реквізитів (пароль і логін) Абонента.
5. Обставини непереборної сили (форс-мажор)

5.1. Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання передбачених цим Договором зобов'язань, якщо таке невиконання пов'язане з обставинами непереборної сили (форс-мажор). До таких обставин відносяться (не виключно і не обмежуючись наведеними): стихійні лиха, аварії, цивільні безлади, страйки, військові дії, протиправні дії третіх осіб, епідемії, пожежі, інші події, обставини або дії третіх осіб, не залежні від волі Сторін та які частково або повністю унеможливлюють виконання Сторонами обов’язків за цим Договором.

Сторони погодились вважати обставинами непереборної сили набрання чинності нормативно-правовими актами, дії уряду та / або державних органів які змінюють порядок або повністю чи частково унеможливлюють надання послуг Виконавцем.

5.2. Сторона, яка посилається на обставини непереборної сили, зобов'язана письмово сповістити іншу сторону протягом 5 днів про настання таких обставин.

5.3. Якщо обставина непереборної сили безпосередньо вплинула на виконання зобов'язань в строк, встановлений в цьому Договорі, термін виконання зобов'язань відстрочується на час дії відповідної обставини.
6. Порядок розгляду претензій і суперечок

6.1. Претензії Абонента щодо послуг, що надаються Виконавцем, приймаються Виконавцем до розгляду лише письмово і в строк не пізніше п’яти календарних днів з дати виникнення спірної ситуації. Претензія надсилається Абонентом Виконавцю за допомогою електронного або факсимільного зв'язку, оригінал документа протягом того ж дня підлягає відправці рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Термін розгляду претензій Абонента складає не більш ніж за один місяць з моменту належного повідомлення.

6.2. Для вирішення технічних і юридичних питань при визначенні вини Абонента в результаті його неправомірних дій при користуванні мережею Інтернет, Виконавець має право самостійно залучати компетентні організації та експертів.
7. Інші умови

7.1. Сторони визнають факсимільне відтворення підписів осіб, уповноважених на підписання Договору, Додатків, змін і доповнень до нього у відповідності до норм чинного законодавства.

7.2. Сторони мають право передати або доручити виконання своїх прав і обов'язків за Договором третій стороні, заздалегідь повідомивши про це іншу сторону не менше ніж за 10 календарних днів.

7.3. У всіх випадках, не обумовлених і не передбачених в цьому Договорі, сторони повинні керуватися чинним законодавством України.

7.4. Переписка між Сторонами здійснюється за допомогою пошти, електронної пошти, факсимільного зв’язку. Документи, листи, повідомлення, передані засобами електронної пошти зі скриньки електронної пошти Виконавця на скриньку електронної пошти Абонента (вказаної при реєстрації) визнаються Сторонами такими, що мають юридичну силу на рівні з паперовими документами, надісланими поштою.
8. Строк, зміна договору

8.1. Цей Договір набирає чинності з дати реєстрації аккаунту Абонента, окрім умов, якими встановлено права Абонента та обов’язки Виконавця. Умови, якими встановлено права Абонента та обов’язки Виконавця набирають чинності з дати внесення Абонентом оплати за послуги Виконавця (з врахуванням умов пункту 3.2. Договору) і поряд і іншими умовами діють протягом терміну, визначеного тарифним планом Абонента.

8.2. Після закінчення терміну дії Договору, встановленого п. 8.1, якщо Абонент продовжує користуватися послугами Виконавця і за відсутності заперечень Сторін, виражених у письмовій формі по e-mail, Договір вважається продовженим на наступний термін на тих же умовах. Встановлене цим пунктом правило продовження терміну Договору застосовується у всіх подальших випадках продовження терміну Договору.

8.3. В разі порушення Абонентом умов цього Договору Виконавець має право розірвати договір в односторонньому порядку, з одночасною відправкою Абонентові письмового повідомлення на e-mail Абонента. Моментом розірвання Договору вважається дата відправки відповідного повідомлення Абонентові.

8.4. Абонент має право у будь-який час і без пояснення причин в односторонньому порядку відмовитися від Послуг Виконавця, повідомивши Виконавця про намір відмовитися від Договору за 30 календарних днів.

8.5. В разі дострокового припинення дії (розірвання) цього Договору з ініціативи Абонента або з ініціативи Виконавця у наслідок винних дій Абонента (в тому числі, але не виключно, порушення Абонентом умов цього Договору, порушення Абонентом норм чинного законодавства, заподіяння Абонентом шкоди третім сторонам) передоплата Абоненту не повертається.

8.6. Виконавець залишає за собою право без пояснення причин не подовжувати цей Договір з Абонентом, про що Виконавець зобов'язаний повідомити Абонента по e-mail не пізніше, ніж за 15 робочих днів до дати закінчення дії Договору.

8.7. З усіх питань, не врегульованих у цьому Договорі, сторони керуються чинним законодавством України.

8.8. Сторони зберігають конфіденційну інформацію, пов'язану з цим Договором і зобов'язуються використовувати її виключно в цілях виконання своїх договірних зобов'язань.

8.9. Договір залишається в силі в разі зміни адрес і реквізитів Сторін, зміни їх засновницьких та / або реєстраційних документів.

8.9.1. Виконавець про відповідні зміни повідомляє Абонента шляхом розміщення повідомлення про це на своєму вебсайті.

8.9.2. Абонент відповідні зміни проводить за допомогою коректування даних в своєму кабінеті клієнта.
9. Порядок вирішення спорів

9.1. Спори та розбіжності за даним Договором вирішуються Сторонами шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - відповідно до чинного законодавства України.
10. Згода Абонента на обробку, зберігання, використання та передачу третім особам персональних даних

10.1. Акцептом даного Договору Абонент підтверджує надання Виконавцю згоди на обробку, зберігання та використання персональних даних Абонента, введених абонентом при реєстрації аккаунту (або при іншій реєстраційній процедурі на вебсайті Виконавця) та / або повідомлених Абонентом Виконавцю засобами електронної пошти чи в інший спосіб, з метою виконання Виконавцем зобов’язань та здійснення Виконавцем прав відповідно цього Договору, ведення Виконавцем бухгалтерського, податкового обліку та складання фінансової, податкової та статистичної звітності, передбаченої законодавством.

Абонент забороняє передавати, а Виконавець зобов’язується не передавати персональні дані Абонента третім особам, крім випадків, прямо передбаченим чинним законодавством.
Виконавець

Фізична особа - підприємець Ходневич Павло Володимирович,

реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших платежів – 3135107930, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі – 06.12.2011 № 2 882 000 0000 032535


_________________________ «_____» ________ 2012


Додаток № 1

до Публічного договору (оферти)

про надання платних послуг з розміщення даних в мережі Інтернет
1. Правила є невід'ємною частиною Договору.

2. Виконавець надає оплачені Абонентом Послуги, обумовлені в Договорі, а також забезпечує роботу технічної служби підтримки, обумовлену в регламенті роботи, опублікованому на сайті Виконавця.

3. Абонент повинен самостійно охороняти від поширення і публікації присвоєні Абонентові ім'я користувача (логін), ідентифікаційний номер аккаунта і пароль. У разі обнародування цієї інформації відповідальність за всі дії, здійснені під логіном і паролем Абонента ним самим або третіми особами, повністю покладається на Абонента. Виконавець не несе відповідальності перед Абонентом за збитки (шкоду) будь-якого роду, понесені ним у зв'язку з втратою їм своїх реквізитів доступу до аккаунту і web-сайту.

4. Всі доменні імена і сайти, розташовані в рамках підтримуваного за даним Договором аккаунта, повинні належати Абонентові. Розміщення доменних імен і сайтів, що належать третім особам, не допускається.

5. Налаштування і запуск будь-якого додаткового або нестандартного програмного забезпечення здійснюється лише після узгодження з технічною підтримкою Виконавця.

6 Абонентові забороняється:

6.1. Використовувати Послуги для передачі через мережу Інтернет будь-якої інформації, що порушує чинне українське або міжнародне законодавство;

6.2. Публікувати або передавати будь-яку інформацію або програмне забезпечення, яке містить в собі комп'ютерні «віруси», інші шкідливі програми або здатне порушити нормальну роботу комп'ютерів, доступних через мережу Інтернет;

6.3. Підроблювати службову інформацію в заголовках повідомлень, що розсилаються в телеконференції або за допомогою електронної пошти;

6.4. Фальсифікувати свою ip-адресу, а також адреси, використовувані в інших мережевих протоколах, при передачі даних в мережу Інтернет;

6.5. Встановлювати на серверах Виконавця програмне забезпечення, що не має прямого відношення до послуг віртуального хостингу (наприклад, проксі-сервери, socks-сервери, irc-сервери, irc-боти, сервери миттєвих повідомлень і таке інше), а також будь-яке програмне забезпечення, функціонування котрого порушує інтереси інших Абонентів.

6.6. Здійснювати масову розсилку повідомлень (спаму), як з серверів Виконавця, так і з будь-яких інших серверів, за допомогою електронної пошти. Відкрита публікація адреси електронної пошти або іншої системи персонального обміну інформацією не може слугувати підставою для включення адреси в який-небудь список для масової розсилки повідомлень. Включення адреси, отриманої будь-яким шляхом (через веб-сервер-форму, через підписного робота і тому подібне), в список адрес, по якому проводиться будь-яка розсилка допускається лише за умови наявності належної технічної процедури підтвердження підписки, що гарантує, що адреса не потрапить в список інакше, як з волі власника адреси. Процедура підтвердження підписки повинна унеможливлювати потрапляння адреси в список адресатів будь-якої розсилки (одиничної або регулярної) за ініціативи третіх осіб (тобто осіб, що не є власниками даної адреси).

Обов'язкова наявність можливості для будь-якого кореспондента негайно виключити себе зі списку розсилки. При цьому наявність такої можливості сама по собі не може слугувати виправданням внесення адреси в список не з волі власників адрес;

6.7. Здійснювати спроби несанкціонованого доступу до ресурсів Виконавця і до інших систем, доступних через мережу Інтернет. Під несанкціонованим доступом розуміється будь-який доступ способом, відмінним від того, що передбачався власником;

6.8. Здійснення дій з передачі комп'ютерам або устаткуванню третіх осіб безглуздої або даремної інформації, що створює зайве (паразитне) навантаження на ці комп'ютери або устаткування, а також проміжні ділянки мережі, в об'ємах, що перевищують мінімально необхідну для перевірки зв'язку мереж і доступності окремих її елементів;

6.9. Використовувати Послуги для поширення і передачі порнографічних матеріалів;

6.10. Публікувати, та/або іншим способом поширювати відомості про третіх осіб, які не відповідають дійсності, і таким чином зачіпають честь та гідність фізичних осіб, або ділову репутацію юридичних осіб;

6.11. Публікувати та/або використовувати персональні дані (імена, адреси, телефони і тому подібне) третіх осіб, крім випадків, коли ці особи прямо уповноважили Абонента;

6.12. Публікувати та/або поширювати матеріали, що захищаються авторськими правом, тим самим порушуючи авторські і суміжні права;

6.13. Розміщувати схеми обману, засоби, для злому програмного забезпечення, утиліти перенаправлення трафіку; поширювати програмне забезпечення для розсилки спаму, бази даних адрес електронної пошти; публікувати пропозиції по послугах розсилки спаму.

7. Приведений перелік неправомірних дій Абонента не є вичерпним. Будь-яка дія Абонента, не передбачена Договором і чинним законодавством України, технічними стандартами і нормами поведінки в мережі Інтернет, що містить склад кримінального або адміністративного правопорушення, або що порушує права і законні інтереси третіх осіб, може класифікуватися Виконавцем як істотне порушення умов Договору.

9. В разі порушення умов Договору Виконавець має право припинити надання послуг за даним Договором до повного усунення Абонентом фактів, що послужили підставою для такого припинення, або припинити надання Послуг і розірвати цей Договір в односторонньому порядку.

10. Невнесення передоплати Абонентом більше 30 календарних днів Сторони визнають як відмову Абонента від подальшого використання послуг за даною угодою, Договір вважається розірваним, а всі дані Абонента з бази даних і з серверів віддаляються.
Виконавець

Фізична особа - підприємець Ходневич Павло Володимирович,

реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших платежів – 3135107930, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі – 06.12.2011 № 2 882 000 0000 032535


_________________________ «_____» ________ 2012

Схожі:

Публічний договір (оферта) про надання платних послуг з розміщення даних в мережі Інтернет
Фізична особа підприємець Ходневич Павло Володимирович, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших платежів...
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ІНТЕРНЕТ ПОСЛУГ
П. П. "Інтер Д. С.", надалі за текстом «Провайдер», опубліковує даний Договір про надання Інтернет послуг (далі по тексту «Договір»),...
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про надання послуг доступу до Інтернет мережі
Мережа wifiline net, іменований надалі "Виконавець", керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує Інтернет послуги необмеженому...
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЙНОЇ КАБЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ
України (далі за текстом «Провайдер»), опубліковує даний Договір про надання доступу до інформаційної кабельної мережі (далі за текстом...
Про надання послуг з розміщення веб-сайтів, віртуальних серверів...

Про надання послуг з розміщення веб-сайтів, віртуальних серверів...

ДОГОВІР № КРІСНЕТ-ДОМО-01 про надання телекомунікаційних послуг доступу...
ТОВ «КРІСНЕТ», іменоване надалі «Провайдер», в особі директора Нiколаєва Андрiя Миколайовича, що діє на підставі Статуту, пропонує...
ДОГОВІР № СОКОМ-ДОМО-01 про надання телекомунікаційних послуг доступу...
ЗАТ «СОКОМ», іменоване надалі «Провайдер», в особі, генерального директора Буглак Олени Костянтинівни, що діє на підставі Статуту,...
Автоматизована система обліку спожитих послуг (білінгова система)
Абонент), яка звернеться у встановленому порядку до підрозділу Оператора, можливість отримання телекомунікаційних послуг в межах...
Про надання послуг з розміщення віртуальних веб-серверів (хостингу)...
Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. №295 (надалі – «Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг»), іншими...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка