Про надання послуг з розміщення веб-сайтів, віртуальних серверів (хостінгу) та реєстрації доменних імен у мережі Інтернет


Скачати 195.92 Kb.
НазваПро надання послуг з розміщення веб-сайтів, віртуальних серверів (хостінгу) та реєстрації доменних імен у мережі Інтернет
Дата08.05.2013
Розмір195.92 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
ДОГОВІР № ______

Про надання послуг з розміщення веб-сайтів, віртуальних серверів (хостінгу) та реєстрації доменних імен у мережі Інтернет

м. Рівне «____» _____________ 2010 р.

ТОВ "ДІСОР", назване у подальшому Виконавець, в особі Стопи Юрія Миколайовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та _______________________________________________________________________________, названий у подальшому Замовник, що зареєстрований __________________________________________ за адресою: ________________________________________________________________________, паспорт серії _____ №_________, виданий ________________________________________________________________________________, з іншої сторони, названі у подальшому «Сторони», уклали цей Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:

    1. Виконавець надає Замовнику Послуги з розміщення веб-сайтів, ресурсів Замовника на серверах Виконавця (хостинг) та/або реєстрації доменних імен в мережі Інтернет (повний перелік Послуг визначений на Веб ресурсі www.it-host.net), іменовані далі Послуги, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити зазначені Послуги.2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Послугами за даним Договором є:

- надання Замовникові унікального імені та паролю, які дозволяють йому розміщувати свою інформацію на серверах Виконавця (протягом 3 робочих днів після надходження оплати на розрахунковий рахунок Виконавця);

- реєстрація доменних імен та їх підтримка на первинному і вторинному сервері імен DNS;

- можливість організації імен електронної пошти з об'ємом інформації, що зберігається в кожний момент часу в межах квоти, передбаченої тарифним планом;

- можливість використання всіх доступних програм та функцій;

- доступ до статистики відвідувань;

- одержання, електронною поштою чи по телефону, консультацій, необхідних для підключення до Послуги.

2.2. До переліку Послуг за даним Договором не входить надання можливості приймання-передачі електронних повідомлень Замовника в офісі Виконавця, налагодження або діагностика персонального комп'ютера, модему та програмного забезпечення Замовника як в офісі Виконавця, так і з виїздом до Замовника, а також навчання навичкам роботи в мережі Інтернет.

2.3. Виконавець сприяє в проведенні реєстрації доменного імені згідно правил даної доменної зони.

2.3.1. При сприянні Замовникові в реєстрації доменного імені Виконавець не несе відповідальності за можливі затримки в реєстрації, пов'язані з технологічними особливостями роботи Адміністратора, що реєструє домені імена. Також Виконавець не відповідає за відмову організації, яка реєструє, в реєстрації домену з будь-яких причин, які не суперечать її внутрішньому Регламенту.

2.3.2. Нове доменне ім'я реєструється у тому випадку, якщо виконано всі необхідні умови, правила та норми його реєстрації, зокрема:

- на момент реєстрації таке доменне ім’я вільне;

- не порушуються загальноприйняті морально-етичні норми при реєстрації такого імені;

- у заявці зазначена повна та коректна інформація, необхідна для реєстрації;

- дотримані правила даної доменної зони;

- виконані умови, вказані в Розділі "Особливі умови" даного Договору.

2.3.3. Права на доменне ім'я (імена), яке реєструється (реєструються), передаються Замовникові на весь термін дії Договору, за умови внесення відповідної плати згідно Розділ 4 даного Договору.

2.3.4. Замовник гарантує, що на момент підписання Договору, за наданою ним інформацією, ні реєстрація доменного імені, ні порядок його використання не порушують права інтелектуальної власності третіх осіб.

2.3.5. За зареєстрований домен (домени) повернення грошових коштів не відбувається ні в якому разі.

2.3.6. Замовник погоджується з розглядом будь-яких суперечок, які виникають щодо доменних імен, згідно з п.6.5 даного Договору.
3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Обов'язки Виконавця:

3.1.1. На високому якісному рівні виконувати свої обов'язки, перелік яких зазначено в Розділі 1 даного Договору;

3.1.2. Надавати Послуги відповідно до обраного Замовником тарифного плану та базових тарифів (які розміщені на Веб ресурсі www.it-host.net);

3.1.3 Не пізніше ніж за 1 (одну) добу попереджати Замовника про проведення профілактичних та ремонтних робіт, розсилаючи такі попередження на електронну пошту Замовника.

3.1.4. Зберігати конфіденційність інформації Замовника, отриманої від нього при реєстрації, а також зміст особистих повідомлень електронної пошти, за винятком випадків, які передбачені пунктом 7.3 даного Договору та діючим законодавством України;

3.1.5. Публікувати офіційні повідомлення, пов'язані з обслуговуванням Замовників та зміною тарифів на оплату, на веб-сайті Виконавця – www.it-host.net;

3.1.6. Виконавець не має право втручатися в діяльність Замовника з приводу його роботи в межах наданих послуг крім випадків, передбачених законодавством.

3.2. Обов'язки Замовника:

3.2.1 Вчасно оплачувати Послуги Виконавця відповідно до вибраного тарифного плану та базових тарифів (які розміщені на Веб ресурсі www.it-host.net). Замовник зобов'язаний оплачувати Послуги Виконавця лише від особи, яку було вказано при реєстрації в контактній або біллінговій інформації. Замовник зобов'язується самостійно знайомитися з інформацією про умови обслуговування і тарифи на веб-сайті Виконавця - www.it-host.net;

3.2.2. Використовувати Послуги Виконавця тільки законним шляхом, відповідно до діючого законодавства України та міжнародних актів;

3.2.3. Не перекладати на Виконавця відповідальність за будь-які збитки, понесені Замовником або третіми особами у ході користування послугами Виконавця;

3.2.4. Дотримуватися правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, а саме:

- не проводити дій, направлених на обмеження або перешкоду в доступі іншим користувачам до Послуг, а також здійснення спроб несанкціонованого доступу до ресурсів Виконавця та до інших систем, які доступні через мережу Інтернет;

- не розсилати через мережу Інтернет інформацію, яка суперечить вимогам законодавства України або нормам міжнародного права;

- не публікувати та не передавати будь-яку інформацію або програмне забезпечення, які містять в собі комп'ютерні віруси або інші компоненти, що прирівнюються до них;

- не здійснювати дій, направлених на те, щоб посилати, публікувати, передавати, відтворювати, надавати або у будь-якому вигляді використовувати інформацію, програмне забезпечення або інші матеріали, повністю або частково отримані за допомогою Послуг (якщо це не дозволено власником подібної інформації, програмного забезпечення або іншої продукції), за умови наявності письмової вимоги власника такої інформації про обмеження перерахованих дій;

- не відправляти електроні повідомлення комерційного та іншого характеру, неузгоджені (при відсутності запиту) заздалегідь з їх одержувачем, а також у разі порушення Норм користування мережею, прийнятих робочою групою Відкритого Форуму Інтернет-Сервіс-Провайдерів за наявності письмової заяви одержувача такої розсилки;

- не публікувати та не передавати через мережу Інтернет будь-яку інформацію, яка суперечить чинному українському або міжнародному законодавству. Зокрема, це відноситься до:

- інформації, яка закликає до:

1) повалення конституційного ладу;

2) порушення територіальної цілісності України;

3) пропаганди війни;

4) розпалювання расової, національної, релігійної ворожнечі;

5) вчинення терористичних актів.

- інформація, яка містить елементи:

1) жорстокості;

2) насильства;

3) порнографії;

4) цинізму;

5) приниження людської честі та гідності.

У зв'язку з відсутністю законодавчо встановлених методик визначення того, чи є конкретне зображення порнографічним, Виконавець залишає за собою право такого визначення.

Також сторони домовились, що заборонено публікувати чи передавати через мережу Інтернет інформацію порнографічного або еротичного змісту, що знаходиться на межі з порнографічним, на погляд Виконавця.

- не розміщувати або не запускати PROXY, VPN або тунелі.

- не замовляти та не пропонувати розсилання спаму, у тому числі з метою реклами;

- не розсилати спам, у тому числі з метою реклами;

Спам - це не замовлені попередньо споживачами електронні повідомлення, які або є масовими, або в яких не наведено достовірні відомості про повну назву, власну поштову чи електронну адресу замовника чи відправника цих повідомлень, або подальше отримання яких споживач не може припинити шляхом інформування про це замовника чи відправника;
- не розсилати спам, у тому числі з метою реклами;
- не вчиняти та не сприяти вчиненню будь-яких дій, які перешкоджають роботі інших Замовників до послуг або нормальному функціонуванню обладнання Виконавця.

3.2.5. Негайно повідомляти Виконавця про будь-які зміни інформації, вказаної у пункті 7.1.2. Договору, з метою збереження її повноти, правдивості та точності протягом всього строку делегування доменного імені та дії даного Договору.

3.2.6. У випадку виявлення факту розповсюдження спаму, що містить інформацію про ресурс/сайт Замовника, розміщений на сервері Виконавця, Замовник зобов’язується протягом 6 годин видалити даний ресурс/сайт.

3.2.7. Підписувати Договір та Акт приймання-передачі наданих Послуг (виконаних робіт), протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання вказаних документів від Виконавця.
3.3. Права Виконавця:

3.3.1. Виконавець має право припинити/блокувати доступ до послуг та відмовити у наданні Послуг у подальшому, виключити аккаунт та розірвати Договір в односторонньому порядку без попереднього повідомлення та повернення грошей у разі:

- публікації або передачі Замовником будь-якої інформації або програмного забезпечення, які містять в собі комп'ютерні віруси або інші компоненти, що прирівнюються до них;

- дій Замовника, які тягнуть за собою обмеження доступу інших користувачів до Послуг Виконавця;

- спроб протиправного доступу Замовника до ресурсів, які доступні в мережі Інтернет;

- розсилання через мережу Інтернет будь-якої інформації, яка суперечить вимогам законодавства України або нормам міжнародного права;

- розсилання спаму або рекламування ресурсів, які підтримуються за допомогою Послуг;

- протиправного розміщення та використання інформації, захищеної авторськими правами;

- будь-яких дій, які можуть призвести або призвели до збоїв в роботі мережі або телекомунікаційних служб Виконавця;

- розміщення інформації та розповсюдження реклами, яка суперечить чинному або міжнародному законодавству;

- дій, які спричиняють шкоду Виконавцю або Інтернет-товариству;

- порушення будь-якого з положень правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, вказаних у п. 3.2.4. Договору;

- будь-яких інших протиправних дій або дій, які суперечать вимогам діючого законодавства України;

- у випадку виявлення Виконавцем факту надання Замовником, при проходженні реєстрації, згідно п.7.1 даного Договору, неповної, неправдивої, неточної інформації.

3.3.2. Виконавець має право тимчасово припинити/блокувати надання Послуг Замовникові у випадку порушення положень Розділу 4 Договору.

3.3.3. По закінченні 48 (сорока восьми) годин після відмови Виконавця від надання послуг Замовникові або розірвання Договору автоматично видалити всю інформацію, яка належала Замовнику. Протягом цих 48 (сорока восьми) годин Виконавець в повному обсязі зберігає всю інформацію та документи, що надані йому Замовником з метою делегування доменних імен та підписання даного Договору.

3.3.4. При підвищених потребах Замовника до апаратних та інших ресурсів, що надаються в рамках замовленого обслуговування, Виконавець залишає за собою право запропонувати Замовникові перехід на інший тарифний план, а при відмові Замовника – припинити його обслуговування без повернення грошей та розірвати даний Договір в односторонньому порядку.

3.3.5 Виконавець має право змінювати тарифи, що наведені в Додатках до даного Договору. Нові тарифи починають діяти з моменту їх опублікування на офіційному сайті Виконавця www.it-host.net. Зміна тарифів на вже передплачені Послуги не здійснюється.

3.3.6. Виконавець залишає за собою право негайно припинити надання послуг та розірвати Договір у випадку невиконання Замовником п. 3.2.6. даного Договору.
3.4. Права Замовника:

3.4.1. Вимагати від Виконавця своєчасного та якісного надання Послуг відповідно до умов даного Договору;

3.4.2 Отримувати від Виконавця інформацію щодо якості, вартості та порядку надання послуг.

3.4.3. Змінювати Адміністративний контакт доменного імені (Admin-C) в українських доменних зонах першого та другого рівня. Вартість зміни складає 100 (Сто) гривень.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість Послуг визначається відповідно до тарифних планів та базових тарифів, які опубліковані на Веб ресурсі www.it-host.net .

4.2. Виконавець має право змінювати тарифи. Нові тарифи починають діяти з моменту їх опублікування на офіційному сайті Виконавця www.it-host.net. Зміна тарифів на вже передплачені Послуги не здійснюється. У разі незгоди з новими тарифами, Замовник повинен надіслати відповідний лист на адресу електронної пошти Виконавця.

4.3. Послуги надаються за умови наявності позитивного балансу на особовому рахунку (аккаунті) Замовника. Замовник зобов’язаний самостійно слідкувати за настанням негативного балансу на своєму особовому рахунку (аккаунті).

4.4. Оплата Послуг за обраний Замовником та узгоджений з Виконавцем розрахунковий період здійснюється у національній валюті України у формі передоплати, не пізніше 3 (трьох) днів з моменту виставлення рахунку.

4.5. Оплата Послуг здійснюється готівкою до каси Виконавця або у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця у будь-якому відділенні банків України. Також можливо здійснювати платежі за допомогою кредитних карток VISA MASTERCARD або за допомогою платіжної системи Webmoney.ru в титульних знаках WMU. При оплаті через банк Замовник зобов'язаний вказати у платіжному документі тарифний план та своє облікове ім'я (login), вказане ним при реєстрації. У випадку, якщо в призначені платежу, зарахованого на розрахунковий рахунок Виконавця не вказані тарифний план та облікове ім'я (login) Виконавець має право не надавати Послуги до моменту підтвердження даної оплати від Замовника.

4.6. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснюваних ним платежів. У разі зміни банківські реквізити Виконавця публікуються на його офіційному веб-сайті. З моменту публікації нових реквізитів на офіційному веб-сайті Виконавця Замовник самостійно несе відповідальність за платежі, проведені за застарілими реквізитами.

4.7. При безготівковому розрахунку факт оплати Послуги вважається підтвердженим, а особовий рахунок Замовника відкритим, після надходження відомостей з банку про зарахування грошей на рахунок Виконавця.

4.8. Оплата, здійснена в безготівковій формі шляхом перерахування грошей на поточний рахунок Виконавця, не від особи, яка вказана при реєстрації в контактній або біллінговій інформації, не зараховується на особовий рахунок Замовника і не підлягає поверненню.

4.9. При утворенні негативного балансу Замовник зобов’язаний протягом 3 (трьох) календарних днів здійснити передплату Послуг за обраний Замовником та узгоджений з Виконавцем розрахунковий період.

4.10. Протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту утворення негативного балансу на особовому рахунку Замовника облікове ім’я (Login) Замовника та інформація зберігаються за Замовником. Після закінчення цього строку, всі дані Замовника можуть бути автоматично видалені.

4.11. Виконання Послуг підтверджується Актом прийому-передачі наданих Послуг, що Замовник зобов’язаний підписати протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту його отримання. Сторони домовилися, що із-за специфічності Послуг, які надаються, Послуги і виконані роботи слід вважати наданими і виконаними належним чином з моменту відправки активаційного листа, з вказівкою облікового імені і пароля, на адресу електронної пошти Замовника, вказану їм при реєстрації. У випадку якщо Замовник має претензії до наданих послуг, він направляє свої претензії у письмовій формі на поштову адресу Виконавця, або на адресу електронної пошти: sales@it-host.net протягом 12 (дванадцяти) годин з моменту отримання Акту прийому-передачі наданих послуг.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1 Відповідальність Виконавця:

5.1.1. Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ до Послуг;

5.1.2. Виконавець не несе відповідальності за будь-які витрати або збитки, прямим або непрямим чином понесені через користування Послугами;

5.1.3. Виконавець не несе майнової відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань з надання послуг, яке сталося внаслідок дії непереборної сили (землетрус, повінь, ураган тощо), викрадення чи пошкодження зловмисниками ліній та станційних споруд або з вини Замовника.

5.1.4. Виконавець не несе відповідальності за збереження та правове забезпечення інформації, яка знаходиться на сайті (сайтах) або в базі даних та FTP Замовника.

5.1.5. Виконавець не несе відповідальності за сповіщення будь-яких третіх сторін про позбавлення Замовника доступу і за можливі наслідки, які виникли в результаті відсутності такого попередження.

5.1.6. Виконавець не є відповідачем або співвідповідачем за будь-якими зобов'язаннями і витратами, пов'язаними з порушенням положень даного Договору Замовником або іншими особами, які використовують облікове ім'я (Login) та пароль Замовника; пов'язаними з використанням Інтернету за допомогою Послуг; пов'язаними з розміщенням або передачею будь-якого повідомлення, інформації, програмного забезпечення або інших матеріалів в мережі Інтернет Замовником або іншими особами, які використовують його облікове ім’я (Login) та пароль.

5.1.7. Виконавець не несе відповідальності за діяльність Замовника в межах поштового простору, який визначено обліковим ім’ям (Login) Замовника.
5.2 Відповідальність Замовника:

5.2.1. Замовник несе відповідальність за несвоєчасне підписання та передачу Виконавцеві Договору та додатків до Договору, актів приймання-передачі наданих послуг. Доставка Виконавцю підписаних документів здійснюється за кошти та силами Замовника. У випадку порушення Замовником умов підписання вказаних документів Виконавець має право призупинити/блокувати надання послуги до моменту отримання Виконавцем вказаних документів, підписаних Замовником відповідним чином. При цьому час, протягом якого надання Послуги було призупинено, зараховується в загальний час надання Послуг за даним Договором та не продовжує строк виконання Виконавцем своїх обов’язків.

5.2.2. У разі ухилення або відмови Замовника від підписання Акту приймання-передачі наданих Послуг (виконаних робіт) без представлення мотивованого обґрунтування своїх дій, протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту отримання Акту приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт), вважати надані послуги (виконані роботи) прийнятими, Акти здачі-приймання підписаними та закритим в односторонньому порядку.

5.2.3. Згідно діючого законодавства України Замовник приймає на себе повну відповідальність і ризик, пов'язані з використанням мережі Інтернет за допомогою Послуг, зокрема, відповідальність за оцінку точності, повноти і корисності будь-яких думок, ідей або іншої інформації, а також якості і властивостей товарів та послуг, які поширюються в Інтернеті та надаються Замовникові за допомогою Послуг.

5.2.4. Замовник несе повну відповідальність за збереження свого паролю та за збитки, які можуть бути завдані внаслідок несанкціонованого його використання. За фактом крадіжки облікового імені (Login) та паролю, спричиненої з вини третіх осіб, Замовник має право направити в адресу Виконавця письмову заяву про зміну паролю з обов'язковим додатком до заяви відповідного фінансового документа, який підтверджує сплату Послуг. Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, які призвели до крадіжки облікового імені, паролю, а для відшкодування збитків, спричинених цією крадіжкою, Замовник повинен звернутися у відповідні слідчі та правоохоронні органи.
6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Всі спори та розбіжності, що виникли в ході виконання даного договору, будуть вирішуватись шляхом проведення переговорів між Сторонами. Сторони встановлюють обов’язкову досудову форму врегулювання спорів шляхом пред’явлення претензії згідно Господарського процесуального кодексу України.

6.2. До розгляду Виконавцем приймаються тільки ті претензії щодо Послуг, що заявлені Замовником в письмовій формі та в строк, який не перевищує 3 (трьох) календарних днів з дати виникнення суперечної ситуації. Термін розгляду претензій Замовника складає не більше 30 (тридцяти) календарних днів.

6.3. Розгляд претензій, пов'язаних з наданням Послуг, здійснюється за умови пред'явлення Замовником відповідних фінансових документів, які підтверджують оплату Послуг, щодо яких заявлено претензію.

6.4. З метою вирішення технічних питань при визначенні провини Замовника в результаті його неправомірних дій при користуванні мережею Інтернет Виконавець має право самостійно залучати компетентні організації у якості експертів.

6.5. Суперечки, які виникають щодо доменних імен у зоні UA розглядаються за процедурою, передбаченою Розділом 5 діючих «Правил домену .UA», опублікованих на офіційному сайті адміністрації домену .UA за адресою - www.Hostmaster.net.UA.

6.6. При розгляді суперечок сторони мають право надавати роздруковані електронні листи (e-mail) як докази, із збереженою службовою технічною інформацією в них (заголовках). У випадку, якщо службова технічна інформація (заголовки) відсутня, такий лист не є доказом. Оригінальність заголовків електронного листа може підтвердити Інтернет-Сервіс-Провайдер, за допомогою якого був відправлений відповідний електронний лист або незалежні експерти.

6.7. У випадку неможливості врегулювання шляхом переговорів спори вирішуються у судовому порядку згідно чинного законодавства України.
7. ОСОБЛИВІ УМОВИ.

7.1. Реєстрація фізичної особи:

7.1.1 Фізична особа має право укласти договір та стати Замовником тільки під своїм ім’ям. Укладання договору під ім’ям іншої особи не допускається.

7.1.2 При реєстрації фізичної особи Замовник повинен зазначити (обрати):

- облікове ім’я (Login);

- пароль входу до панелі керування;

- паспортні дані або дані іншого документу, які підтверджують особу;

- контактну інформацію (адресу, телефон, е-mail).

Делегування приватного доменного імені другого рівня відбувається виключно за умови надання Замовником таких документів:

  • для доменного імені, яке повністю або його компонент другого рівня (до знака ".", але не включаючи цей знак) за написанням співпадає із Знаком, який охороняється на території України відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків – засвідченої центральним органом виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності виписки з Офіційного бюлетеня Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності, яка підтверджує факт міжнародної реєстрації Знака та факт його правової охорони на території України;

  • для доменного імені, яке повністю, або його компонент другого рівня (до знака ".", але не включаючи цей знак), за написанням співпадає із Знаком, на який центральним органом виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності видане свідоцтво України на знак для товарів та послуг – належним чином засвідченої копії такого свідоцтва;

  • в разі, якщо безпосередньо реєстрант (Замовник) приватного доменного імені другого рівня не є власником прав на використання Знака на території України – належним чином засвідченої копії договору про передачу власником Знака реєстранту (Замовнику) доменного імені прав на використання цього Знака на території України, або ліцензійної угоди.

7.2. Підписуючи цей Договір Замовник стверджує, що інформація про себе, надана Виконавцю з метою делегування доменного імені, зокрема контактна інформація, є повною, правдивою та точною. Замовник самостійно несе відповідальність за достовірність та конфіденційність даних, вказаних ним або його представником.

7.3. Підписуючи цей Договір Замовник стверджує, що йому відома та зрозуміла мета збору, зберігання та публікації інформації, яка надається ним Виконавцю та необхідна для забезпечення процесу делегування доменного імені, а також про те, що він знає та погоджується з тим, що актуальний стан такої інформації буде публічно доступним в реальному часі через WHOIS або подібний сервіс.
8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє протягом строку, за який Замовником здійснена передплата Послуг.

8.2. В разі внесення Замовником до закінчення строку дії Договору сплати за Послуги на наступний розрахунковий період дія Договору продовжується автоматично на тих самих умовах, які зазначені в даному Договорі.

8.3. Договір припиняє своя дія у випадку:

- закінчення терміну дії Договору у зв'язку з виконанням Сторонами всіх своїх зобов'язань;

- розірвання Договору за угодою сторін;

- відмови Замовника від Послуг, про якого він повинен сповістити Виконавця за 5 (п'ять) календарних днів до дати припинення дії Договору, шляхом відправлення повідомлення на адресу електронної пошти Виконавця;

- відмови Виконавця від надання Послуг, після закінчення терміну дії Договору, шляхом відправлення повідомлення про розірвання Договору на поштову адресу і адресу електронної пошти Замовника не пізніше 30 (тридцяти) днів до закінчення терміну дії Договору;

- розірвання Договору у зв'язку з порушенням Замовником своїх обов'язків, вказаних в п.п. 3.2.4., 3.2.6. даного Договору.

8.4. Договір може бути розірваний за угодою сторін або в односторонньому порядку у випадках, вказаних в Договорі, якщо сторони повністю виконали свої зобов'язання за Договором. У будь-якому з випадків припинення дії Договору передплата за Послуги Замовнику не повертається.

8.5. У випадку дострокового розірвання Договору передплата за Послуги Замовнику не повертається.

8.6. У разі розірвання Договору сторони передбачають процедуру переходу доменного імені, делегованого Замовнику, до обслуговування іншим реєстратором без відміни делегування такого доменного імені.


  1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Договір укладено українською мовою у двох оригінальних примірниках‚ що мають однакову юридичну силу‚ по одному для кожної із сторін.

9.2 . Всі документи, на підставі яких виконується даний Договір (Додатки, Акти тощо) є його невід’ємною частиною.

9.3. Всі зміни та доповнення до цього Договору є чинними, якщо вони оформлені у письмовому вигляді за належними підписами повноважних представників обох Сторін та скріплені печатками.

9.4 У всіх випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

9.5. Договір не втрачає чинності, а Сторони не звільняються від виконання своїх обов’язків за Договором, у разі зміни реквізитів Сторін, їх установчих документів, а також зміни власника, організаційно-правової форми, назви, адреси, службових телефонів тощо. Про зазначені зміни Сторони зобов’язані повідомляти одна одну на протязі 15 календарних днів.

9.6. Кожна із Сторін зобов’язана забезпечити конфіденційність отриманої при виконанні Договору технічної, комерційної або іншої інформації та вжити заходів щодо її нерозголошення. В разі розірвання Договору передача зазначеної інформації третім особам, її опублікування або розголошення будь-яким іншим способом можливі лише за письмовим дозволом другої Сторони, незалежно від причин і строку припинення Договору.

9.7. Після припинення строку дії або розірвання Договору з будь-якої причини положення про конфіденційність залишається чинним протягом 3 (трьох) років з моменту такого припинення (розірвання).


  1. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
ВИКОНАВЕЦЬ

ТОВ «ДІСОР»

Юридична/почтова адреса: Україна, 33000, м. Рівне,

вул. Кавказька, 7 / 412

Тел./факс: +38 (0362) 45 37 00

Е-mail: sales@it-host.net

р/р 2600201530409

в АКБ «Правекс-Банк»,

МФО 321983

Код ЄДРПОУ 36597994

____________________ / Ю.М. Стопа /

м.п.

ЗАМОВНИК

___________________________________________

зареєстрован__ за адресою: ___________________

___________________________________________

паспорт серії ______ № _____________________

виданий ___________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________ /____________________/
Схожі:

Про надання послуг з розміщення веб-сайтів, віртуальних серверів...

Про надання послуг з розміщення віртуальних веб-серверів (хостингу)...
Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. №295 (надалі – «Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг»), іншими...
1. ОБРАНІ ПОСЛУГИ
Домен – частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, яка має унікальну назву, що її ідентифікує, обслуговується групою...
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про надання послуг реєстрації, перереєстрації,...
Міністрів України від 11 квітня 2012 р. №295 (надалі – «Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг»), іншими нормативними...
Політика конфіденційності компанії ТОВ «Дата Інтернет»
Процес реєстрації доменних імен передбачає надання персональної інформації про потенційного власника прав на доменне ім'я. При цьому...
Надалі Виконавець, пропонує надання Послуг з
Абонент (у випадку надання послуг з реєстрації доменних імен та хостингу). Ця угода носить характер публічної оферти, є еквівалентом...
Структура веб-сайтів. Етапи створення сайту. Засоби автоматизованої...
Розвивальна мета: Розвивати координацію рухів, зорову пам’ять, вміння працювати з програмами
Структура веб-сайтів. Етапи створення сайту. Засоби автоматизованої...
Розвивальна мета: Розвивати координацію рухів, зорову пам’ять, вміння працювати з програмами
Тема : Створення особистої Веб-сторінки та розміщення її в мережі Інтернет
Мета: Створити за допомогою засобів програми Microsoft FrontPage особисту сторінку та розмістити її за допомогою засобів віддаленого...
Про надання послуг доступу до мережі Інтернет та мережі внутрішніх ресурсів

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка