ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з гуманітарної підготовки з начальницьким та особовим складом СДПЧ-8 Корабельного РВ


Скачати 88.17 Kb.
НазваПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з гуманітарної підготовки з начальницьким та особовим складом СДПЧ-8 Корабельного РВ
Дата14.04.2013
Розмір88.17 Kb.
ТипПлан-конспект
bibl.com.ua > Право > План-конспект
«З А Т В Е Р Д Ж У Ю»

Начальник Корабельного РВ

ГУМНС України

в Миколаївській області

майор вн . сл.

О.М.Озерний

«____» грудня 2005року

ПЛАН-КОНСПЕКТ

для проведення заняття з гуманітарної підготовки

з начальницьким та особовим складом СДПЧ-8 Корабельного РВ

ГУМНС України м.Миколаєва

ТЕМА: Система роботи органів управління щодо зміцнення дисципліни та правопорядку. Форми і методи індивідуально-виховної роботи

МЕТА: Виховання особового складу.

ЧАС: 1година.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: учбовий клас.

НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: конспект


ЛІТЕРАТУРА: Методичні рекомендації


Хід заняття.
1.Організаційний момент – 10 хвилин:

перевірка присутніх;

оголошення теми і мети заняття.

провести інформування слухачів з громадсько-політичних, міжнародних та правових питань, про діяльність МНС України, стан дисципліни та роботу, що проводиться щодо її зміцнення
2.Контроль знань – 5 хвилин;

перевірка засвоєння раніше пройденого матеріалу.
3.Викладення матеріалу теми – 20 хвилин.

Питання, які вивчатимуться:

  1. Актуальність застосування в підрозділах виховної роботи.

  2. Принципи проведення виховної роботи.

  3. Форми та методи виховної роботи.
Питання та його короткий зміст

Методичні вказівки

Необхідність виховання в колективах, підрозділах пов'язана з наявністю двох механізмів впливу на особу: управління особою і управління формуванням особи. Управління особою включає в себе три рівня: адміністративний, заснований на прямому примушенні, яке спирається на авторитет або закон (навіть коли бажання і інтереси людини не збігаються з тим, що від неї вимагають); стимулюючий (коли зовнішньо переписане людині частково не збігається з її інтересами діяльності, в умовах, коли необхідна поведінка ще не стала для особи її внутрішнім переконанням); мотиваційний, заснований на збіжності інтересів і цілей організації та особи.

Управління процесом формування особи припускає перш за все створення максимально сприятливих умов для її розвитку, реалізації її суттєвих сил і властивостей (наскільки це допускають об'єктивні умови), а також цілеспрямований виховний вплив на особу з метою її підготовки до активної професійної і громадської діяльності.

Виховання - це процес цілеспрямованого і систематичного впливу на людей з метою прищепити їм конкретні якості (світоглядна культура, моральність, культура спілкування і поведінки), виробити у них певні риси характеру і волі, звички, смак, розвити витривалі фізичні властивості тощо.

Виховна робота в органах і підрозділах МНС проводиться на підставі законодавства України, статутів органів внутрішніх справ, наказів і розпоряджень МНС України, ГУ МНС.

Світоглядна культура включає в себе систему знань, життєвих принципів, ідейну переконаність і соціальну активність. Система знань засвоюється працівниками під час їх знайомства із філософськими, політико-правовими і гуманітарними поглядами, постійного ознайомлення з політикою української держави, становищем справ у регіоні, країні і світі.

Ідейна переконаність виявляється в бажанні, готовності особи будувати свою професійну діяльність згідно з одержаними знаннями і засвоєними принципами.

Політика-правова культура свідчить про сформованість у людина таких рис, як повага до конституційного, політичного ладу країни, інститутів держави, додержання вимог Конституції України, законів України, що стоять на варті прав і інтересів громадян.

Моральна культура націлена на вироблення і закріплення у людини таких моральних якостей, як суворе дотримання норм і принципів загальнолюдської моралі, поважне ставлення до праці і навчання, стійкість, мужність, чесність і безкомпромісність під час виконання службових обов'язків, висока вимогливість до себе і підлеглих, почуття товариства, справедливості, нетерпимості до брехні, хамства, підлабузництва, зазнайства, здирництва.

Естетична культура покликана прищепити людині почуття прекрасного, залучити до багатств національної культури та духовних цінностей.

Фізична культура спрямована на зміцнення й збереження здоров'я, розвиток фізичної сили і витримки, швидкої орієнтації і реакції, вміння успішно діяти за умов великого фізичного і психологічного напруження.

Патріотичне виховання ставить на меті виховання працівників у дусі гордості за історичне минуле українського народу, відданості справі формування незалежної, могутньої української національної держави, вірності Присязі.

При вирішенні виховних завдань начальнику підрозділу необхідно враховувати основні принципи, тобто вихідні положення впливу на процес формування особистості працівника :

- безперервність, послідовність, наступальність;

- індивідуальний і диференційований підхід до того, хто підлягає вихованню;

- опора на позитивне в його особистості і поведінці;

- виховання в колективі та за допомогою колективу.

Слід чітко уявляти собі виховання як безперервний процес роботи з особовим складом. Однак на практиці замість системної діяльності спостерігається проведення разових заходів. Повсякденна індивідуально-виховна робота часто підмінюється адмініструванням і дисциплінарною практикою згідно з принципом «сигнал-реакція». Якщо начальник постійно проводить виховну роботу і добре знає підлеглих, то для нього такий факт не стане несподіванкою. Одним з ефективних принципів виховної роботи є уміле поєднання індивідуального і диференційованого підходу до особистості працівника. На практиці, на жаль, це правило не завжди правильно розуміється і застосовується.

Ознайомлення з роботою начальників підрозділів показує, що вони розглядають індивідуальний підхід тільки як проведення бесід з працівниками. В методичному плані було б вірніше розпочати вивчення особистості працівника з аналізу його індивідуальних психологічних характеристик, виявлення особистостей його поведінки у конкретних ситуаціях, мотив порушення норм перебування на службі.

Диференційований підхід вимагає застосування до працівника стимулюючих впливів. У залежності від його психологічних і вікових особливостей по-різному повинні застосовуватись методи покарання і заохочення.

Принцип виховання в групі і за допомогою групи використовується систематично. В той же час тут важливо пам'ятати, що вплив групи на працівника сприймається по-різному і не завжди ефективно. Фахівці рекомендують щодо працівників першого року служби, котрі ще не адаптувались до умов роботи в ОВС, при перших помилкових діях не користуватись виховними можливостями групи

Опора на позитивні якості в особистості дуже рідко застосовуються у виховній роботі, оскільки тут необхідно побачити індивідуальність у кожному працівникові й опиратися на позитивні якості при роботі з ними.

Наприклад, якщо працівник виявляє недисциплінованість, не виконує вказівок старших за званням і посадою, а особисті інтереси часто протиставляє і ставить вище, ніж інтереси групи, слід розібратися в причинах такої поведінки. Це можуть бути такі власні особливості, як схильність до сперечання, грубість, безтактність. Можливо, що працівник не впевнений у своїх силах, безвольний, проте намагається створити видимість виконання покладених на нього функцій. Можливо, що працівник помилився у виборі професії, профілю служби, тому до службових обов'язків ставиться недбало. Буває, що працівник впевнений у своїй безкарності і вважає, що саме йому можна порушувати службову дисципліну, і він має право не виконувати вказівок начальника. Тобто для того, щоб знайти позитивне в особистості працівника, слід вивчити мотиви його поведінки.

Недисциплінованість працівника підрозділу може бути викликана і рядом факторів як об'єктивного, так і суб'єктивного характеру:

- невисокий рівень загальної культури, відсутність відповідного виховного впливу з боку близьких осіб, членів сім'ї й оточення;

- стан здоров'я, психічна нестійкість;

- пристрасть до спиртних напоїв;

- скандали, чвари в сім'ї;

- відсутність перспектив роботи за обраним фахом.

З'ясування умов, причин, мотивів недисциплінованої поведінки працівників складають базу для проведення виховної роботи з конкретною особою.

Принципи виховної роботи застосовуються через певні форми і методи.

В органах і підрозділах МНС використовуються найрізноманітніші форми лекції, бесіди, обговорення поведінки працівника на загальних зборах підрозділу або на Раді Зборів тощо.

Однією з найбільш ефективних форм виховної роботи є індивідуальні бесіди начальника підрозділу з працівником. Молодому, починаючому начальнику потрібно пам'ятати:

а) перше враження про вихователя буває дуже сильним і надовго зберігається. У цьому зв'язку попереднє вивчення особистісних властивостей підлеглих, оточуючого їх соціального середовища, стосунків у сім'ї, групі, ставлення їх до підвищення своїх професійних знань є необхідною умовою успіху в роботі;

б) якщо у вихователя (начальника) поганий настрій, він роздратований, то треба відкласти індивідуальну бесіду (зустріч) на інший час. Необхідно продумувати форму спілкування. Загальновідомо, що психологія ображеної людини є такою, що вона втрачає можливість аналізувати свою поведінку, а її духовні зусилля спрямовані на вишукування помилок у поведінці інших. Говорити з працівником слід спокійно, тактовно, але разом з тим впевненим тоном, що не допускає заперечень. Зовнішній вигляд начальника повинен підкреслювати впевненість у правоті вимог, які він висуває;

в) під час бесіди важко сконцентрувати увагу працівника на моральних і правових поняттях, зробити спробу розкрити ціннісні орієнтації і мотиви його поведінки. Виховний вплив слід спрямовувати на почуття, емоції, волю, адже на цій основі може відбуватися переоцінка цінностей і мотивів поведінки. Виховання в обов'язковому порядку необхідно поєднувати з самовихованням. Для цього працівникові пропонується самому проаналізувати свої вчинки, оцінити їх, відчути провину і розкаятися в зробленому;

г) бесіда не повинна носити демагогічного характеру, не слід говорити загальновідомі положення. Найкраще разом із підлеглим проаналізувати факти порушення ним дисципліни. Якщо підлеглий вважає, що в його недостойній поведінці винуваті всі, крім нього, слід надати йому можливість «виговоритися». Можна мовчки вислухати його, а потім разом проаналізувати «промовлений матеріал» і намітити конкретні дії.

Вважаємо, що найбільш ефективні методи в роботі: переконання, умовляння, заохочення, покарання.

Порядок проведення виховної роботи передбачає розробку програм, планів виховних заходів, визначення кола осіб, які відповідають за їх реалізацію, а також форми обліку і контролю за виконанням запланованих завдань.

Розробка програм і планів заходів щодо виховної роботи серед особового складу є початковим етапом. Як правило, розробці заходів передують: з'ясування кола осіб, які відповідають за цю ділянку роботи; опитування працівників щодо застосування найкращих видів, форм і способів проведення запланованих заходів.

Урахування індивідуальних запитів відбувається за допомогою моніторингових опитувань, телефона «Довіра», вивчення заяв, рапортів працівників тощо.

До найбільш ефективних організаційних заходів щодо контролю за плановими заходами вважається періодичне заслуховування на оперативних нарадах таких питань:

- роль начальників караулу у формуванні морально-психологічного клімату в колективах;

- організація роботи щодо виховання, професійного ставлення і закріплення молодих працівників;

- організація роботи щодо зміцнення законності і дисципліни в підрозділах та її вплив на результати службової діяльності;

  • індивідуальна виховна робота в органах і підрозділах МНС та її вплив на кінцеві результати оперативно-службової діяльності;
Прочитати


4. Закріплення вивченого матеріалу - 8 хвилини

Питання для опитування:

  1. Актуальність застосування в підрозділах виховної роботи.

  2. Принципи проведення виховної роботи.

  3. Форми та методи виховної роботи.


5. Підбиття підсумків – 2 хвилини

- вказати на питання, які вимагають підвищеної уваги;

- оголосити оцінки;

- відповісти на запитання.

План-конспект склав:

заступник начальника СДПЧ-8

Корабельного РВ ГУМНС

України м.Миколаєва

капітан вн. сл. В.П.Філімонов
02.12.2005 року.

Схожі:

ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з гуманітарної підготовки з...
ТЕМА: “ 26 квітня 2006 року 20 річниця аварії на Чорнобильській АЕС. Чорнобиль це спільний біль, що не має кордонів.”
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з гуманітарної підготовки з...
ТЕМА: Система роботи органів управління щодо зміцнення дисципліни та правопорядку. Форми і методи індивідуально-виховної роботи
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з гуманітарної підготовки з...
Чорнобильської катастрофи – головний інструмент надійного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з особовим складом СДПЧ-3 з...
МЕТА: вивчити з особовим складам чергових караулів Державні символи України, та їх походження
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з особовим складом СДПЧ-3 з...
МЕТА: довести до особового складу чергових караулів відомості щодо економічного стану в країні
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з особовим складом СДПЧ-3 з...
ТЕМА: Президент України гарант державного суверенітету, територіальної цілісності України
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з особовим складом СДПЧ-3 з...
ТЕМА: Правові основи діяльності політичних партій України. Особливості формування багатопартійної системи на сучасному етапі
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з особовим складом СДПЧ-3 з...
МЕТА: ознайомити особовий склад чергових караулів з основними напрямками діяльності та станом речей в освіті та культурі України
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з особовим складом СДПЧ-3 з...
ТЕМА: Організація та правове забезпечення президентських виборів. Закон України “Про вибори Президента України”
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з особовим складом СДПЧ-3 з...
ТЕМА: Закон України “Про звернення громадян“. Робота МНС за зверненнями громадян. Їх реєстрація та розгляд
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка