ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з гуманітарної підготовки з начальницьким та особовим складом СДПЧ-8 Корабельного РВ


Скачати 108.43 Kb.
НазваПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з гуманітарної підготовки з начальницьким та особовим складом СДПЧ-8 Корабельного РВ
Дата26.03.2013
Розмір108.43 Kb.
ТипПлан-конспект
bibl.com.ua > Право > План-конспект
«З А Т В Е Р Д Ж У Ю»

Начальник Корабельного РВ

ГУМНС України

в Миколаївській області

майор вн . сл.

О.М.Озерний

«____» грудня 2005року

ПЛАН-КОНСПЕКТ

для проведення заняття з гуманітарної підготовки

з начальницьким та особовим складом СДПЧ-8 Корабельного РВ

ГУМНС України м.Миколаєва

ТЕМА: Система роботи органів управління щодо зміцнення дисципліни та правопорядку. Форми і методи індивідуально-виховної роботи

МЕТА: Виховання особового складу.

ЧАС: 1година.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: учбовий клас.

НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: конспект


ЛІТЕРАТУРА: Наказ МНС України № 40 від 24.01.05р. «Концепція соціального і гуманітарного розвитку Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій».

Хід заняття.
1.Організаційний момент – 10 хвилин:

перевірка присутніх;

оголошення теми і мети заняття.

провести інформування слухачів з громадсько-політичних, міжнародних та правових питань, про діяльність МНС України, стан дисципліни та роботу, що проводиться щодо її зміцнення
2.Контроль знань – 5 хвилин;

перевірка засвоєння раніше пройденого матеріалу.
3.Викладення матеріалу теми – 20 хвилин.

Питання, які вивчатимуться:

1. Основні принципи соціального і гуманітарного розвитку в МНС України.

2. Мета соціального і гуманітарного розвитку в МНС України.

3. Основні завдання соціального і гуманітарного розвитку в МНС України.

4. Механізм реалізації соціальної та гуманітарної політики держави в МНС України.

5. Координуючий та аналітичний орган.

6. Соціальне і гуманітарне забезпечення діяльності цивільного захисту.

7. Психологічна робота з особовим складом та працівниками МНС України

8. Підготовка та перепідготовка спеціалістів із соціальних і гуманітарних питань

Питання та його короткий зміст

Методичні вказівки

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС України № 40 від 24.01.05р.

Концепція

соціального і гуманітарного розвитку Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій

Концепція соціального і гуманітарного розвитку Міністерства України
з питань надзвичайних ситуацій (далі-Концепція) є науково обгрунтованою і
скоординованою системою поглядів на поширення і закріплення соціальних і
гуманітарних цінностей в органах і підрозділах цивільного захисту,
забезпечення соціального захисту осіб рядового і начальницького складу та
членів їх сімей, яка містить у собі положення про основні принципи, завдання,
пріоритети діяльності органів та підрозділів цивільного захисту щодо
впровадження соціальної і гуманітарної політики держави в МНС України, а
також механізмів їх реалізації.

Соціальна політика в МНС України є складовою частиною соціальної
політики держави і спрямована на розвиток та управління соціальною
складовою Міністерства з метою задоволення соціальних потреб та інтересів
осіб рядового і начальницького складу, працівників органів і підрозділів
цивільного захисту, членів їх сімей, підтримки, захисту та соціальної
реабілітації осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів
цивільного захисту та осіб, звільнених зі служби у МНС України.

Гуманітарна політика в МНС України - це цілеспрямована діяльність
органів управління цивільного захисту щодо забезпечення навчання,
виховання, психологічної підготовки осіб рядового і начальницького складу,
працівників органів і підрозділів цивільного захисту, їх духовного, культурного
та фізичного розвитку, реалізації конституційних прав і свобод.

Діяльність органів і підрозділів цивільного захисту щодо соціального і
гуманітарного розвитку в МНС України здійснюється шляхом планування,
проведення організаційних, соціологічних, педагогічних, психологічних,
інформаційпо-пропагандистських, правових, культурно-просвітницьких та

соціальних заходів, спрямованих на усвідомлення особовим складом органів і
підрозділів цивільного захисту політичної мети діяльності Міністерства,
системи цінностей, що вони захищають, підтримання та розвиток професійно
необхідних психологічних якостей, сприяння реалізації встановлених державою
соціально-економічних та правових гарантій, що має забезпечити високу
готовність сил, статутний порядок, згуртування колективів органів та
підрозділів цивільного захисту з метою виконання завдань служби.

Ця діяльність здійснюється відповідно до вимог Конституції України, Закону України "Про правові засади цивільного захисту", інших законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, та наказів МНС України. .

Основними принципами соціального і гуманітарного розвитку в МНС
України є:


- верховенство права, законності та гуманності, поваги до людини, її конституційних прав і свобод;

- забезпечення державного соціально-економічного та соціально-правового захисту громадян, які перебувають на службі в МНС України, а також членів їх сімей;

- гласність, відкритість для демократичного цивільного контролю;

- виховання особового складу органів і підрозділів цивільного захисту на патріотичних традиціях українського народу, орієнтація на ідеали демократії і гуманізму, загальнолюдські моральні цінності;

- єдність державних гарантій прав га свобод осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та їх відповідальність за спільну справу захисту життя і здоров'я громадян, національного багатства України, її довкілля від надзвичайних ситуацій;

- заборона створення і діяльності організаційних структур політичних партій;

- об'єктивно-науковий підхід до планування, здійснення та оцінки результатів діяльності органів і підрозділів цивільного захисту щодо соціального і гуманітарного розпитку;

- чітке розмежування повноважень, відповідальності та взаємодія органів і підрозділів цивільного захисту з питань реалізації соціальної і гуманітарної політики в МНС України.

Метою соціального і гуманітарного розвитку в МНС України є:
- утвердження особистості як найвищої соціальної цінності, впровадження гуманістичних взаємовідносин в органах і підрозділах цивільного захисту, формування світогляду та життєвої позиції особового складу, найповніше розкриття здібностей в інтересах гармонійного розвитку як громадян-патріотів, високопрофесійних спеціалістів;

- реалізація громадянських прав та свобод осіб рядовою і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, забезпечення їх морально-психологічного, духовного, культурного розвитку та створення умов для здійснення ефективної професійної діяльності;

- створення і вдосконалення засобів, форм і методів гуманітарної роботи з особовим складом органів і підрозділів цивільного захисту;

- сприяння вирішенню соціально-економічних потреб та інтересів осіб рядового і начальницького складу, членів їх сімей, працівників МНС України, а також соціальна та професійна адаптація особового складу та осіб, звільнених зі служби.

Основними завданнями соціального і гуманітарного розвитку в МНС
України є:


- реалізація прав і свобод осіб рядового і начальницького складу в органах і підрозділах цивільного захисту як громадян України, з урахуванням особливостей, що визначаються Конституцією України, законами України, наказами МНС України та іншими нормативно-правовими актами;

- підняття престижу служби цивільного захисту у суспільстві;

- поглиблення процесу гуманізації службових стосунків в органах і підрозділах МНС України, як одного із чинників покращення морально-психологічного стану особового складу та його славлення до служби;

- сприяння підвищенню рівня матеріального забезпечення та соціальної захищеності, створення належних житлово-побутових умов особам рядового і начальницького складу, працівникам МНС України та членам їх сімей;

- сприяння отриманню дітьми особового складу освіти і бажаної професії у навчальних закладах МНС України;

- розвиток культури та духовності в особового складу, створення необхідних умов для національно-культурного та духовного самовдосконалення осіб рядового і начальницького складу та членів їх сімей, розвитку їх творчих здібностей і талантів;

- задоволення прав особового складу на свободу світогляду та віросповідання;

надання допомоги щодо підвищення пенсійного забезпечення осіб рядового і начальницького складу, звільнених у запас чи у відставку, учасників бойових дій, сімей загиблих працівників.

Механізм реалізації соціальної та гуманітарної політики держави в МНС України.

Керівництво і контроль за діяльністю органів і підрозділів цивільного захисту щодо реалізації соціальної і гуманітарної політики держави у цивільному захисті здійснює Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій. На Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій покладається:

- розробка проектів законів та інших нормативно-правових актів щодо впровадження соціальної і гуманітарної політики держави у цивільному захисті, стратегії гуманітарного і соціального розвитку;

- організація і контроль за виконанням ГУ(У)МНС України в реї іонах соціальної І гуманітарної складової у державних програмах розвитку цивільного захисту, інших програмах і планах;

- моніторинг ефективності гуманітарної політики у цивільному захисті, розроблення рекомендацій ГУ(У)МНС України в регіонах щодо розшуку гуманітарної сфери;

- узагальнення та аналіз суспільно-політичної обстановки в районах дислокації органів і підрозділів цивільного захисту;

- розроблення та здійснення заходів щодо розвитку культури і духовності, патріотичного виховання особового складу;

- здійснення заходів щодо задоволення прав осіб рядового і начальницького складу на свободу світогляду і віросповідання, справляння релігійних культів;

- соціальний моніторинг органів і підрозділів цивільного захисту, розроблення та вдосконалення програм їх соціального розпитку;

- здійснення заходів щодо реалізації соціальних, правових гарантій осіб рядового і начальницькою складу органів і підрозділів служби цивільного захисту, членів сімей та працівників, осіб, звільнених у запас або відставку, а також членів сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів служби цивільного захисту, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження служби;

- планування та організація гуманітарної підготовки, інформаційно-
пропагандистського забезпечення, психологічного забезпечення
життєдіяльності та застосування сил цивільного захисту;

- удосконалення системи соціального забезпечення осіб рядового і начальницького складу, звільнених у запас або відставку, учасників бойових дій, сімей загиблих працівників;

- розробка та здійснення заходів щодо соціальної адаптації осіб рядового і начальницького складу, які звільняються у запас або відставку та членів їх сімей;

- організація взаємодії з міжнародними інституціями, центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, релігійними організаціями, громадянами України та засобами масової інформації.

Координуючим та аналітичним органом Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій з питань соціальної і гуманітарної політики держави у
цивільному захисті є управління соціального і гуманітарного розвитку
Департаменту кадрової політики МНС України.

Соціальне і гуманітарне забезпечення діяльності цивільного захисту
здійснюють ГУ(У) МНС України в регіонах.


На них покладається:

- задоволення соціально-економічних потреб та інтересів осіб рядового і начальницького складу, членів їх сімей, працівників МНС України, а також соціальна та професійна адаптація особового складу та осіб, звільнених зі служби;

- організація та проведення гуманітарної підготовки, суспільно-політичного інформування, психологічного забезпечення життєдіяльності та застосування сил цивільного захисту;

- виховання у осіб рядового і начальницького складу почуття патріотизму, свідомого і відповідального ставлення до оволодіння професійними знаннями, підвищення рівня професійної майстерності;

- формування і розвиток у осіб рядового і начальницького складу особистих якостей, необхідних для особового складу служби цивільного захисту;

- здійснення моніторингу морально-психологічного стану особового складу у підпорядкованих підрозділах служби цивільного захисту;

- аналіз суспільно-політичної обстановки в районах дислокації підпорядкованих підрозділів цивільного захисту;

- планування та організація роботи з нейтралізації вплину негативних чинників на морально-психологічний стан особового складу;

- проведення інформаційно-пропагандистського забезпечення, культурно-виховної та просвітницької роботи з особовим складом;

- забезпечення взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, громадськими організаціями, релігійними конфесіями та засобами масової інформації.

Загальне керівництво соціальним і гуманітарним розвитком в органах і підрозділах цивільного захисту здійснюють їх керівники.

Безпосередніми організаторами діяльності з питань соціального і гуманітарного розвитку МНС України є заступники керівників по роботі з персоналом з підпорядкованими відповідними структурними підрозділами.

Психологічна робота з особовим складом та працівниками
МНС України проводиться відповідно до наказу від 23.11.2004 № 187 "Про
затвердження Концепції психологічного забезпечення службової діяльності
працівників апарату та підрозділів Міністерства України з питань надзвичайних
ситуацій".

Основним джерелом фінансування соціального і гуманітарного розвитку є кошти державного бюджету. Додатковим джерелом ресурсів соціального і гуманітарного розвитку можуть бути; цільове спрямування частини коштів, отриманих від господарської діяльності, цільові допомоги, позики і кредити, а також інвестиції для виконання конкретних програм та інші джерела, що не заборонені чинним законодавством.

Права, обов'язки і порядок діяльності органів соціального і гуманітарного розвитку визначаються Положенням про органи із соціальних і гуманітарних питань.

Діяльність органів із соціальних і гуманітарних питань у цивільному
захисті забезпечують фахівці в галузі соціальної роботи, психології, соціології,
політології, педагогіки та правознавства.

Підготовка та перепідготовка спеціалістів із соціальних і
гуманітарних питань в органах і підрозділах цивільного захисту здійснюється у
навчальних закладах Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та
інших профільних навчальних закладах.
Заступник Міністра

генерал-майор

служби цивільного захисту БП. Бут


Прочитати


4. Закріплення вивченого матеріалу - 8 хвилини

Питання для опитування:

1. Основні принципи соціального і гуманітарного розвитку в МНС України.

2. Мета соціального і гуманітарного розвитку в МНС України.

3. Основні завдання соціального і гуманітарного розвитку в МНС України.

4. Механізм реалізації соціальної та гуманітарної політики держави в МНС України.

5. Координуючий та аналітичний орган.

6. Соціальне і гуманітарне забезпечення діяльності цивільного захисту.

7. Психологічна робота з особовим складом та працівниками МНС України

8. Підготовка та перепідготовка спеціалістів із соціальних і гуманітарних питань
5. Підбиття підсумків – 2 хвилини

- вказати на питання, які вимагають підвищеної уваги;

- оголосити оцінки;

- відповісти на запитання.

План-конспект склав:

заступник начальника СДПЧ-8

Корабельного РВ ГУМНС

України м.Миколаєва

капітан вн. сл. В.П.Філімонов
02.12.2005 року.

Схожі:

ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з гуманітарної підготовки з...
ТЕМА: “ 26 квітня 2006 року 20 річниця аварії на Чорнобильській АЕС. Чорнобиль це спільний біль, що не має кордонів.”
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з гуманітарної підготовки з...
ТЕМА: Система роботи органів управління щодо зміцнення дисципліни та правопорядку. Форми і методи індивідуально-виховної роботи
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з гуманітарної підготовки з...
Чорнобильської катастрофи – головний інструмент надійного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з особовим складом СДПЧ-3 з...
МЕТА: вивчити з особовим складам чергових караулів Державні символи України, та їх походження
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з особовим складом СДПЧ-3 з...
МЕТА: довести до особового складу чергових караулів відомості щодо економічного стану в країні
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з особовим складом СДПЧ-3 з...
ТЕМА: Президент України гарант державного суверенітету, територіальної цілісності України
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з особовим складом СДПЧ-3 з...
ТЕМА: Правові основи діяльності політичних партій України. Особливості формування багатопартійної системи на сучасному етапі
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з особовим складом СДПЧ-3 з...
МЕТА: ознайомити особовий склад чергових караулів з основними напрямками діяльності та станом речей в освіті та культурі України
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з особовим складом СДПЧ-3 з...
ТЕМА: Організація та правове забезпечення президентських виборів. Закон України “Про вибори Президента України”
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з особовим складом СДПЧ-3 з...
ТЕМА: Закон України “Про звернення громадян“. Робота МНС за зверненнями громадян. Їх реєстрація та розгляд
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка