П.І. Б. Звання Посада і Підрозділ


Скачати 57.58 Kb.
НазваП.І. Б. Звання Посада і Підрозділ
Дата31.03.2013
Розмір57.58 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
П.І.Б.

Звання

Посада і Підрозділ
Тести для перевірки знань Закону України „Про засади запобігання та протидії корупції”. 1. Що розуміється відповідно до Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції” під корупцією:

а) діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій держави, спрямована на протиправне використання наданих їм повноважень для порушення прав і законних інтересів громадян.

б) використання особою наданих їй службових повноважень та пов’язаних з цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки (пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб).

в) діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій держави, спрямована на протиправне використання наданих їм повноважень з метою незаконного збагачення.

2. Які уповноважені органи держави ведуть боротьбу з корупцією?

а) підрозділи МВС, СБУ, органів прокуратури України, державної податкової адміністрації, інші органи та підрозділи, що створюються для боротьби з корупцією згідно з чинним законодавством.

б) підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю МВС, податкової міліції, по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ, військової служби правопорядку у Збройних силах України, якщо інше не передбачено законом.

в) підрозділи МВС, СБУ, органів прокуратури, інші органи та підрозділи, що створюються для боротьби з корупцією згідно з чинним законодавством.

3. Яка відповідальність наступає за вчинення корупційного діяння?

а) кримінальна, адміністративна, б) цивільно-правова, дисциплінарна, кримінальна, в) дисциплінарна, кримінальна, адміністративна г) цивільно-правова, дисциплінарна, кримінальна, адміністративна

4. Згідно Закону України «Про засади та протидії корупції» близькими особами є:

а) брати, сестри, мати, батько.

б) подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи за умовами їх постійного проживання разом з суб’єктом, визначеним у Законі.

в) двоюрідні брати та сестрі, племінник, син, дочка.

  1. Що забороняється особам які є суб’єктами Закону України «Про засади та запобігання протидії корупції»?

а) займатися інструкторською та суддівської діяльністю із спорту, що здійснюється в позаробочий час.

б) займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю.

в) займатися викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної практикою
П.І.Б.

Звання

Посада і Підрозділ
Тести для перевірки знань Закону України „Про засади запобігання та протидії корупції”.

1.Керівники органів державної влади, юридичних осіб, їх структурних підрозділів у разі виявлення корупційного правопорушення в межах своїх повноважень забов`язані:

а) вжити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції

б) самостійно прийняти рішення щодо звільнення співробітника.

в) перевести підлеглого на другу роботу.

2.Особи які є суб’єктами відповідальності за корупційні правопорушення у разі одержання подарунка зобов’язані:

а) відмовитись від одержання подарунку.

б) прийняти подарунок якщо його вартість не перевищує розміру однієї податкової соціальної пільги.

в) отриманий подарунок у триденний строк передати органу державної влади або організації де вони працюють.

3.. Дії керівника у разі виявлення близьких осіб в безпосередньому підпорядкуванні.

а) особи або близькі їм особи в місячний строк підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування.

б) самостійно звільнити співробітника.

в) особи або близькі їм особи в місячний строк підлягають переведенню в установленому порядку в підрозділи іншої області.

4.Спеціальній перевірці підлягають відомості про:

а) сімейний стан, притягнення особи до кримінальної відповідальності, інформація про доходи, їх джерела.

б) участь в роботи партій, громадських об`єднань, стан здоров`я, освіту, наявність наукового ступеня, вченого звання, підвищення кваліфікації.

в) притягнення особи до кримінальної відповідальності, інформація про доходи, їх джерела, наявність у особи та близьких їй осіб корпоративних прав, стан здоров`я, освіту, наявність наукового ступеня, вченого звання, підвищення кваліфікації.

5.Які дії керівника відносно особи, яка притягнута до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення?

а) підлягають відстороненню від виконання повноважень на посаді.

б) підлягають звільненню з відповідних посад у триденний строк з дня набрання рішенням суду законної сили.

в) відносно неї повинно бути проведене службове розслідування.


  1. Відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень заносяться до Єдиного державного реєстру:

а) у місячний термін.

б) у триденний строк.

в) у 15 денний строк.

  1. У який строк повинна бути проведена спеціальна перевірка?

а) у місячний термін.

б) у 15 денний строк.

в) у 10 денний строк.

  1. Яка інформація не є конфіденційною та не може становити комерційну або банківську таємницю?

а) депозити або грошові вклади у банках.

б) розміри, види винагороди, що одержують особи, а також правочини, пов`язані з одержанням подарунків цими особами або близькими їм особами, працевлаштування, виконання робіт, надання послуг за цивільно-правовими угодами близьким особам.

в) інформація про стан здоров’я. притягнення особи до кримінальної відповідальності, інформація про доходи, їх джерела, наявність у особи та близьких їй осіб корпоративних прав, стан здоров`я, освіту.

  1. Що повинні зробити суб’єкти згідно Закону у разі відкриття валютного рахунку в установі банку- нерезидента?

а) у десятиденний строк письмово повідомити орган державної податкової служби за місцем проживання.

б) повідомити про це безпосереднього керівника.

в) не повідомляти нікого.

  1. Що визначає Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції»?

а) правові та організаційні засади запобігання корупції, виявлення та припинення їх прояв.

б) засади запобігання та протидії корупції в публічній і приватній сферах суспільних відносин, відшкодування завданої внаслідок вчинення корупційних правопорушень шкоди, поновлення порушених прав, свобод фізичних, юридичних осіб, інтересів держави.

в) засади запобігання корупції, виявлення та припинення їх прояв, усунення наслідків корупційних діянь.

17. Дії відносно осіб щодо яких винесено постанову про притягнення, як обвинуваченої у вчиненні злочину у сфері службової діяльності або складено протокол про корупційне правопорушення.

а) проводиться службове розслідування.

б) звільняється з посади в порядку, визначеному законом.

в) підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом, до розгляду справи судом.

  1. У який строк особа яка притягнута до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення звільняється з відповідної посади?

а) у триденний строк.

б) у десятиденний строк.

в) у 15 денний строк.

  1. Що проводиться відносно особи, яка вчинила корупційне правопорушення?

а) загальне зібрання колективу.

б) службове розслідування.

в) розгляд на раді зборів.

  1. У якій термін керівник органу державної влади, підприємства, установи, організації повідомляє суд про звільнення особи яка притягнута до відповідальності за корупційне правопорушення?

а) у 15 денний строк.

б) у місячний строк.

в) у триденний строк.

21. До якої відповідальності притягується особа за порушення обмежень щодо заняття підприємницькою діяльністю?

а) накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією отриманої винагороди від підприємницької діяльності

б) накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

в) накладення штрафу від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією отриманої винагороди від підприємницької діяльності.

Схожі:

П.І. Б. Звання Посада і Підрозділ
Тести для перевірки знань Закону України „Про засади запобігання та протидії корупції”
Назва наукового напряму в паспорті
Виконавці проекту (П.І. Б., науковий ступінь, учене звання, посада і місце основної роботи)
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ,НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну
Спеціальне звання, П.І. Б. особи, яка скоїла правопорушення, посада
Дата складання протоколу про корупційні діяння або інші правопорушення, пов’язані з корупцією
Кількість штатних співробітників,   яким присуджені звання «Заслужений...
Загальна кількість штатних співробітників, зі званням «Заслужений діяч науки і техніки», «Заслужений працівник освіти» і прирівняні...
АНКЕТА КАНДИДАТА
Посада із зазначенням установи, організації, підприємства, а також міністерства (відомства)
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з технічної підготовки з водійським складом частини
ТЕМА: Порядок виходу техніки та повернення в підрозділ. Питання щодо рейсового та після рейсового медичного огляду водіїв. Порядок...
До розпорядження міської ради від 25 липня 2011 №119
Прізвище, ім'я, по батькові (посада) та підпис запитувача (представника запитувача)
Посада кандидата із зазначенням повної назви ІГС, що висунув кандидата
Член Дніпропетровської обласної молодіжної громадської організації «Альтернативний погляд»
ЗАТВЕРДЖУЮ
Виконання нормативних вимог програми з виду спорту для присвоєння спортивного розряду чи звання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка