План практичних (семінарських) занять Тема 1 Міжнародне приватне право як галузь права Поняття та місце міжнародного приватного права


НазваПлан практичних (семінарських) занять Тема 1 Міжнародне приватне право як галузь права Поняття та місце міжнародного приватного права
Сторінка1/8
Дата17.03.2013
Розмір0.62 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8
План практичних (семінарських) занять

Тема 1

Міжнародне приватне право як галузь права1.Поняття та місце міжнародного приватного права.

2.Предмет міжнародного приватного права

3.Міжнародні приватноправові відносини: поняття, елементи та ознаки.

4. Поняття та види «іноземного елемента».

5.Методи та принципи міжнародного приватного права.

6.Співвідношення міжнародного приватного права з міжнародним публічним правом та іншими галузями національного права.

7.Система міжнародного приватного права.

Завдання1. Визначте чи будуть предметом правового регулювання міжнародного приватного права такі відносини:

а) підприємство з німецьким капіталом, яке знаходиться в м. Житомирі уклало контракт на поставку оргтехніки з спільним українсько-італійським підприємством, зареєстрованим в Тернополі;

б) громадянин України А.. , перебуваючи на навчанні у ФРН одружився з громадянкою ФРН.

в) громадянин України О. отримав у спадок будинок у Франції;

г) громадянин України Л. придбав будинок в США;

д)фірма з м.Познані (ПР) уклала договір з ТОВ "Ріма" в м.Львові на виконання підрядних робіт в м.Львові;

е) перебуваючи у Польщі громадянин України Л. порушив правила дорожнього руху.
2. Країна отримала від Міжнародного валютного фонду кредит на реконструкцію металургійної промисловості. Кредит був розподілений між окремими підприємствами під гарантії уряду. З цими підприємствами укладено кредитні договори.

Проаналізуйте ситуацію з позиції співвідношення міжнародного публічного і міжнародного приватного права.
3. Дайте приклади відносин з участю "іноземного елементу" в таких інститутах:

а) договірного (контрактного) права;

б) спадкового права;

в) інтелектуальної власності;

г) укладення шлюбу;

д) укладення трудового договору;

е) деліктних відносинах;

є) вирішення господарських спорів;

ж) договорах перевезення.
4. Уряд Австрії уклав договір з урядом Німеччини про купівлю 7000 тон металів іридієво-платинової групи. Яким правом повинен регулюватися даний договір міжнародним публічним чи міжнародним приватним? Визначте його правову природу.
Законодавство:
1.Закон України від 23 червня 2005 року “Про міжнародне приватне право” // Відомості Верховної Ради України.-2005, N 32, ст.422
Література:

 1. Актуальные проблемы международного частного и гражданского права // под ред. проф. С.Н. Лебедева.- М.: Статут, 2006.-284с.

 2. Ануфреева Л.П. Соотношение международного публичного и международного частного права: правовые категории. М., 2002.

 3. Довгерт А.С. Гармонізація цивільно (приватного) права в Європі // Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом. Матеріали науково-практичної конференції. К., 1998.- С.237-240.

 4. Кисіль В.І. Міжнарождне приватне право: питання кодифікації.- К.: Україна, 2000.-С.3-38.

 5. Колодій А.М. Публічне і приватне право: міжнародний і національний аспект// Реферативний огляд діючого законодавства України та практика його застосування. К.: Регіональний центр Академії правових наук України.-1996.

 6. Коссак В.М. Правове регулювання міжнародних приватних відносин на підставі законодавства Польщі та України // В кн. JUS ET AMICITIA, 2006р.

 7. Кузнецов М.Н. Некоторые особенности развития международного частного права //Сов. журнал международного права. –1991. - №1.

 8. Матвеев Г.К. Предмет, система и источники международного частого права // Международное частное право. К.: Наукова думка, 1985.

 9. Мережко А.А. Наука международного частного права: история и современность. – К.: Таксон, 2006.-356с.

 10. Мосс Д.К. Автономия воли в практике медждународного коммерческого арбитража.-М.:Бек,1996.

 11. Мюллерсонр А. О соотношении международного публичного, международного частного и национального права // Сов. Государство и право. - 1982.- №2

 12. Суверинітет України і міжнародне право. // Під ред. Н.Денисова, В.Євінтова. К.: Манускрипт.-1995.

 13. Тищик Б.Й., Орач Є.М. Основи приватного римського права. Львів. ЛДУ. 1993.

 14. Фединяк Г. Деякі питання структурного та функціонального співвідношення міжнародного публічного, міжнародного приватного та європейського права: початок ХХІ століття // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. Вип.9.-2002.- С.82-90.

 15. Фединяк Г. Міжнародне приватне право України: деякі актуальні теоритичні та практичні аспекти розвитку // Право України.-2002.- №11.- С.141-143.


Тема 2

Джерела міжнародного приватного права
1.Поняття та загальна характеристика джерел міжнародного приватного права.

2.Національне законодавство як джерело міжнародного приватного права.

3.Міжнародні договори як джерело міжнародного приватного права: поняття та види.

4.Звичаї як джерело міжнародного приватного права: поняття та види.

5.Роль судової та арбітражної практики в регулюванні міжнародних приватних відносин.

6.Уніфікація норм міжнародного приватного права. Діяльність міжнародних організацій з питань уніфікації міжнародного приватного права (Гаагська конференція з міжнародного приватного права, комісія ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ), Інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) тощо).

7.Поняття та значення матеріальних та колізійних норм в міжнародному приватному праві.

8.Характеристика договорів в сфері надання правової допомоги.

  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Закон України «Про міжнародне приватне право»
Змістовий модуль І. Поняття, предмет, методи міжнародного приватного права. Міжнародна купівля продаж
1 Походження терміна «міжнародне право». Визначення поняття «міжнародне...
Походження терміна «міжнародне право». Визначення поняття «міжнародне публічне право». Поняття і сутність міжнародного права. Функції...
Питання з курсу «Міжнародне право»
Поняття міжнародного публічного права. Сутність і характер сучасного міжнародного публічного права
Міністерство освіти України Національний Технічний Університет України...
Вона спрямована на врегулювання певного кола суспільних відносин, має загальний метод правового регулювання та фіксує правові норми...
Конспект лекцій з міжнародного приватного права. Лекція 1
Ще відомий римський юрист Ульпіан стверджував, що право поділяється на публічне і приватне, які в свою чергу мають поділ за предметом...
Цивільне право в системі приватного права
Підходів до критеріїв розмежування було досить багато. Черепахін – класифікація ідей стосовна поділу права на публічне і приватне...
ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ”
Трудове право України як самостійна галузь права, її співвідношення з суміжними галузями права. Предмет трудового права. Метод трудового...
Тема 2 (заняття 2). Джерела міжнародного права (2 год.)
Поняття і значення джерел міжнародного права. Роль ст. 38 Статуту Міжнародного Суду ООН у визначенні джерел міжнародного права
ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Особливості правового регулювання охорони довкілля як об’єкта екологічного права
Тематика курсових робіт з курсу “Міжнародне право” для студентів...
Проблема співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права в сучасному міжнародному праві
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка