Регламент Новоушицької районної ради


Скачати 467.93 Kb.
НазваРегламент Новоушицької районної ради
Сторінка1/3
Дата30.03.2013
Розмір467.93 Kb.
ТипРегламент
bibl.com.ua > Право > Регламент
  1   2   3

Україна

Хмельницька область

Новоушицька районна рада

РІШЕННЯ

Другої сесії

VІ скликання

від 9 грудня 2010 року № 1

смт. Нова Ушиця
Про затвердження регламенту

районної ради

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 43 та частини 13 статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ВИРІШИЛА:


 1. Затвердити регламент районної ради (додається).


Голова ради В.БарчишинРегламент

Новоушицької районної ради

І. Загальні положення

Стаття 1.

Новоушицька районна рада (далі – рада) є представницьким органом місцевого самоврядування, який представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селища Новоушицького району та діє лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керується у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, цим регламентом та своїми рішеннями.

Стаття 2.

Рада є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, рахунки у відповідних установах.

Стаття 3.

Рада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради, який визначається радою відповідно до закону про вибори.

Загальний склад ради шостого скликання визначений обласною радою у кількості 44 депутати.

Стаття 4.

Рада утворює свої органи, якими є постійні і тимчасові контрольні комісії, президія ради, тимчасові групи та комісії ради.

Стаття 5.

Діяльність ради здійснюється у відповідності з планом роботи, який затверджується за пропозицією голови ради рішенням ради.

План роботи складається на півріччя і включає в себе зміст діяльності ради та її органів, визначає основні питання порядку денного чергових сесій, містить заходи з підготовки та реалізації прийнятих рішень, визначає конкретних осіб, відповідальних за виконання планових завдань. План роботи ради є підставою для поточного планування роботи постійних комісій, інших органів ради.

Стаття 6.

Регламент районної ради є нормативним документом, який передбачає порядок проведення першої сесії ради, обрання голови та заступника голови ради, скликання чергової та позачергової сесій ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях ради, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань.

Регламент затверджується не пізніше як на другій сесії ради, рішенням ради, прийнятим більшістю голосів від загального складу ради. У тому ж порядку приймаються рішення про внесення змін і доповнень до регламенту.

Цей регламент діє до затвердження регламенту радою нового скликання.

Стаття 7.

Пленарні засідання, засідання постійних та тимчасових контрольних комісій, президії ради проводяться у адміністративному будинку районної ради (смт. Нова Ушиця , вул. Подільська,17).

У разі необхідності пленарне засідання ради та засідання її органів може бути проведене в іншому місці.

Постійні та тимчасові контрольні комісії ради для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до їх відання, можуть проводити виїзні засідання.

Стаття 8.

Робота ради, її діловодство, виступи депутатів та запрошених ведуться державною мовою.

У разі, коли промовець не володіє державною мовою, він може виступати іншою мовою. При цьому переклад його виступу державною мовою організовується виконавчим апаратом ради.

Стаття 9.

Діяльність ради здійснюється на принципах законності, гласності, колегіальності, поєднання місцевих і державних інтересів, виборності, правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень та у спосіб, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами України.

Стаття 10.

Рада та її органи проводять роботу відкрито і гласно, систематично інформують населення району про свою діяльність, прийняті рішення та про хід їх виконання.

У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

Гласність роботи ради забезпечується шляхом публікації звіту про засідання ради в газеті «Наддністрянська правда».

Про засідання ради в газеті «Наддністрянська правда» публікується офіційний звіт та офіційна документована інформація створена в процесі діяльності ради, яка доводиться до відома населення в порядку, встановленому Конституцією України та законами України «Про інформацію» і «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації».

Стаття 11.

На будинку, де проводяться сесії ради піднімається Державний Прапор України.

На час проведення пленарних засідань в залі де проходить засідання встановлюються Державний Прапор та Герб України, прапор та герб Новоушицького району.

ІІ. Повноваження ради

Стаття 12.

Повноваження ради визначаються Конституцією України, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України.

Відносини ради з підприємствами, установами та організаціями, що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища Новоушицького району і перебувають в управлінні ради будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності раді.

Рішенням ради голові ради можуть бути делеговані окремі повноваження щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища Новоушицького району, що перебувають в управлінні ради, звільнення їх керівників. Розпорядження голови ради з цих питань набирають чинності з моменту їх видання, якщо не встановлено пізніший термін набрання ними чинності, та підлягають наступному затвердженню радою.

Стаття 13.

З метою забезпечення здійснення радою наданих їй повноважень, рада утворює виконавчий апарат, який за посадою очолює голова ради.

Стаття 14.

Для більш ефективного здійснення своїх повноважень, захисту прав та інтересів територіальних громад сіл, селища Новоушицького району рада може прийняти рішення про об’єднання в асоціації і інші форми добровільних об’єднань та про входження до відповідних міжнародних асоціацій, інших добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування.

ІІІ. Сесії ради

Стаття 15.

Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія є основною організаційною формою роботи ради як представницького органу і складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Сесії можуть бути як чергові, так і позачергові.

Чергові сесії ради скликаються відповідно до плану роботи ради, у виняткових випадках можуть скликатись позачергові сесії ради.

Пленарні засідання ради починаються о 10-ій і закінчуються не пізніше 18-ої години. Обідня перерва встановлюється з 12-ої до 13-ої години. Через кожні наступні 2 години роботи сесії оголошується перерва на 15 хвилин. У разі необхідності, за рішенням ради, пленарне засідання може бути продовжене.

Рада може прийняти рішення про проведення пленарного засідання впродовж кількох днів, а також про оголошення перерви в пленарному засіданні для опрацювання документів, проведення засідань комісій, депутатських груп, фракцій, запрошення посадових осіб тощо. Наступна сесія проводиться після закінчення попередньої.

Перша сесія ради

Стаття 16.

Першу сесію новообраної ради скликає районна територіальна виборча комісія не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів. З моменту визначення повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п’яти осіб – представників партій , які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради. З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та регламенту ради.

Обрання голови ради проводиться за процедурою встановленою статтями 58, 59, 80 регламенту.

Стаття 17.

Після обрання голови ради за його пропозицією та під його головуванням утворюється робоча група з числа депутатів для підготовки проекту регламенту, пропозицій щодо порядку денного продовження роботи першої сесії ради, формування її робочих органів. Після цього пленарне засідання першої сесії ради головуючим закривається або за рішенням ради оголошується перерва в роботі сесії на певний строк.

Рішення про утворення робочої групи приймається як на сесії ради, так і розпорядженням голови ради з наступним затвердженням радою.

Стаття 18.

До порядку денного першої сесії ради можуть бути включені наступні питання:

а) про обрання заступника голови ради;

б) про утворення постійних комісій ради та обрання їх голів;

в) про положення про постійні комісії ради;

г) про утворення президії ради, затвердження положення про неї;

д) інші питання.

Наступні сесії ради

Стаття 19.

Наступні сесії ради скликаються головою ради в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

Сесію ради (крім першої) відкриває, веде і закриває голова ради, а за його відсутності – заступник голови ради. У випадках, передбачених статтями 20 та 22 регламенту, за дорученням групи депутатів, з ініціативи яких скликана сесія, її відкриває один із депутатів, який входить до складу групи, а веде за рішенням сесії ради – один із депутатів ради.

Стаття 20.

У разі немотивованої відмови голови ради або його неможливості скликати сесію, вона скликається заступником голови ради.

У цих випадках сесія скликається:

1) якщо сесія не скликається головою ради у строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

2) якщо голова ради без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених статтею 21 регламенту.

Стаття 21.

Сесія ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради або голови районної державної адміністрації.

Стаття 22.

У випадках, передбачених статтею 21 цього регламенту, рішення про скликання сесії ради може бути прийняте не менш як одною третиною депутатів від складу ради або постійною комісією ради з власної ініціативи, або за пропозицією голови Новоушицької районної державної адміністрації.

Стаття 23.

Про скликання сесії ради голова ради або його заступник не пізніш як за 10 днів до сесії видає розпорядження із зазначенням часу скликання, місця проведення та переліку питань, які передбачається внести на розгляд ради.

У виняткових випадках, розпорядження про скликання позачергової сесії видається головою ради або його заступником не пізніш як за день до сесії.

Стаття 24.

Розпорядження голови ради або його заступника, рішення групи депутатів або постійної комісії про скликання сесії доводяться до відома депутатів і населення району у строки та порядку, встановлені статтею 23 регламенту шляхом їх публікації в газеті «Наддністрянська правда».

Стаття 25.

Закриті пленарні засідання ради для розгляду окремо визначених питань проводяться за рішенням ради, прийнятим після скороченого обговорення більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

На закритому пленарному засіданні ради мають право бути присутніми: голова Новоушицької районної державної адміністрації, а також особи, присутність яких визнана радою необхідною. Головуючий на закритому пленарному засіданні повідомляє депутатам про запрошених на це засідання осіб.

Особам, які беруть участь у закритому пленарному засіданні ради, забороняється використовувати фото-, кіно-, відеотехніку, засоби зв'язку, звукозапису та обробки інформації.

Наприкінці закритого пленарного засідання рада, після обговорення, приймає рішення щодо необхідності публікації результатів голосування, прийнятого рішення та інших відомостей щодо цього засідання.

Підготовка протоколу закритого пленарного засідання ради здійснюються відповідними структурними підрозділами виконавчого апарату ради в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні питань.

Стаття 26.

Проекти рішень ради та інші документи, які передбачається внести на розгляд сесії ради передаються депутатам не пізніше як за 1 день до початку роботи сесії.

У виняткових випадках проекти рішень ради та інші документи надаються депутатам при проведенні реєстрації у день проведення сесії.

Документи, передбачені частиною 1 даної статті, за наявності у депутатів електронних поштових скриньок, можуть направлятись їм за допомогою електронної пошти.

Проекти рішень ради також можуть надаватися сільським та селищному головам в разі їх запрошення на пленарне засідання.

Підготовка та внесення питань на розгляд ради

Стаття 27.

Пропозиції щодо питань на розгляд сесії ради можуть вноситись постійними комісіями, депутатами, депутатськими групами і фракціями, головою Новоушицької районної державної адміністрації, головою Новоушицької районної ради,сільськими та селищним головами , загальними зборами громадян.

Стаття 28.

Пропозиції щодо питань на розгляд сесії ради повинні містити: супровідний лист, проект рішення ради, пояснювальну записку по суті питання, необхідні додатки, інформацію про доповідачів і співдоповідачів, список запрошених, перелік суб’єктів, яким необхідно надіслати рішення. Ці матеріали подаються не пізніше як за 10 днів до початку роботи сесії ради.

Стаття 29.

У разі, якщо пропозиції щодо питань на розгляд сесії ради внесено з порушенням визначених у цьому регламенті вимог або в цілому чи в окремій частині не відповідають чинному законодавству голова ради або його заступник повертає їх суб’єкту подання із супровідним листом.

Стаття 30.

Порядок денний сесії ради формується головою ради з урахуванням пропозицій, внесених постійними комісіями ради, депутатами, депутатськими групами і фракціями, головою Новоушицької районної державної адміністрації.

Стаття 31.

Попередній розгляд питань, які вносяться до порядку денного сесії ради, проводиться постійними комісіями та президією ради.

Стаття 32.

Проект порядку денного оголошується головуючим на початку пленарного засідання ради, він приймається за основу більшістю депутатів від загального складу ради.

Зміни та доповнення до проекту порядку денного ставляться головуючим на голосування у порядку їх надходження, після чого порядок денний приймається в цілому більшістю депутатів від загального складу ради.

Пропозиції, внесені безпосередньо при розгляді порядку денного на сесії ради, включаються до порядку денного лише у тому випадку, якщо вони були попередньо розглянуті відповідними органами ради або їх розгляд на сесії ради не потребує додаткового вивчення. При цьому заслуховується повідомлення ініціатора пропозиції про виконану підготовчу роботу, готовність проектів документів та можливість надання їх депутатам, а також заслуховується виступ з цього питання представника відповідної постійної комісії, райдержадміністрації тощо.

Пропозиції про зміни та доповнення порядку денного сесії ради, які надійшли після прийняття його в цілому, приймаються більшістю депутатів від загального складу ради.

Стаття 33.

У порядок денний сесії ради першим, як правило, включається питання розгляду депутатських запитів, а останнім – „Різне”.

Стаття 34.

До порядку денного позачергової сесії ради вносяться, як правило, питання, розгляд яких визначено у пропозиціях про скликання такої сесії.

Запрошені на сесію ради

Стаття 35.

На пленарне засідання ради можуть бути запрошені представники органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, політичних партій і громадських організацій, особи, присутність яких необхідна під час розгляду питань порядку денного.

Головуючий на засіданні інформує депутатів про склад і кількість запрошених на сесію ради. Для запрошених на сесію відводяться місця у залі засідань окремо від місць для депутатів.

Запрошені особи можуть виступати на сесії ради за умови їх письмового звернення до робочої президії, якщо буде дана на це згода більшістю присутніх депутатів.

Запрошені особи не повинні втручатись у роботу сесії ради, висловлювати своє ставлення до виступів оплесками, вигуками чи в інший спосіб, зобов'язані дотримуватись порядку і виконувати вимоги головуючого. Хто із запрошених допускає порушення порядку, не реагує на зауваження головуючого може бути за рішенням сесії, прийнятим більшістю депутатів від складу ради, видалений із залу.

Умови присутності на сесії ради незапрошених осіб

Стаття 35-1.

На відкритому засіданні сесії можуть бути присутніми громадяни України , що перед початком засідання пройшли реєстрацію в секретаріаті сесії.

Присутні особи не повинні втручатися у роботу сесії , висловлювати свої зауваження , пропозиції , вигуками чи в інший спосіб, зобов’язані дотримуватися регламенту районної ради і підкорятись головуючому .

Слово для виступу присутнім на засіданні може надаватися за їх письмовим зверненням до секретаріату сесії не пізніше, як за три дні до проведення засідання і якщо на це буде дана згода простої більшості голосів зареєстрованих депутатів . В разі виникнення форс – мажорних обставин на території Новоушицького району слово для виступу присутнім особам може надаватись за їх письмовим зверненням до головуючого на сесії та після прийняття рішення депутатами .

Присутні особи, що допускають порушення регламенту , не реагують на зауваження головуючого за рішенням більшості зареєстрованих депутатів позбавляються права бути присутніми на засіданні з обов’язковим залишенням залу засідань

Розгляд питань на сесії ради

Стаття 36.

Розгляд питань на пленарному засіданні ради складається з доповіді, запитань доповідачу та відповідей на них, співдоповіді або співдоповідей (у разі потреби), запитань співдоповідачам та відповідей на них, обговорення, яке проводиться шляхом виступів депутатів та запрошених (у разі необхідності) і у разі потреби заключного слова доповідача та співдоповідачів.

Стаття 37.

Для доповідей на пленарних засіданнях ради надається до 30 хвилин, співдоповідей - до 15 хвилин. Виступаючим в обговоренні, а також для заключного слова - до 10 хвилин, для повторних виступів, виступів при обговоренні кандидатур, проектів рішень - до 5 хвилин, для виступів з процедурних питань, з мотивів голосування, пояснень, зауважень, пропозицій, повідомлень і довідок - до 3 хвилин.

В окремих випадках головуючий на засіданні за згодою ради може продовжити час виступу.

За рішенням ради може встановлюватися загальний час на виступи, відповіді на запитання тощо.

Стаття 38.

Рішення про припинення виступів приймається радою більшістю голосів від присутніх депутатів у випадках:

а) якщо список бажаючих виступити вичерпано;

б) у разі закінчення визначеного для виступів часу;

в) у разі внесення пропозицій депутатів щодо припинення обговорення.

Стаття 39.

Запис на виступ проводиться через робочу президію пленарного засідання в письмовій формі. Головуючий надає слово згідно із списком.

Головуючий на пленарному засідання сесії ради також надає слово депутатам у разі усного звернення для виступу, оголошення, внесення пропозицій, запитань, повідомлень, довідок тощо.

Слово з процедурних питань надається депутатам позачергово.

На пленарному засіданні ради ніхто не може виступати без дозволу головуючого.

Депутат у будь-який момент може відмовитися від права на виступ або передати його іншому депутату.

Голова ради, його заступник та голова районної державної адміністрації мають право взяти слово для виступу під час пленарного засідання ради в будь-який час.

Позачергово може також надаватися слово головам постійних комісій або депутатам, уповноваженим відповідними постійними комісіями, керівникам депутатських фракцій або уповноваженим відповідними фракціями для роз’яснення висновків, до яких прийшла постійна комісія з питання, що обговорюється, а також завідувачу юридичного відділу виконавчого апарату районної ради.

Право на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного мають депутатські групи і фракції.

Депутат може виступати з одного питання не більше двох разів.

Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно.

Головуючий на пленарному засіданні ради

Стаття 40.

Головуючий на пленарному засіданні сесії ради:

 • забезпечує дотримання регламенту ради всіма присутніми на пленарному засіданні ради;

 • відкриває, веде та закриває пленарне засідання, оголошує перерви в пленарних засіданнях ради;

 • вносить на обговорення запропоновані проекти рішень;

 • організовує розгляд питань;

 • оголошує списки осіб, які записалися для виступу, інформації, запитання та запити депутатів;

 • надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу;

 • створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

 • ставить питання на голосування, оголошує його результати;

 • робить офіційні та інші повідомлення;

 • здійснює інші повноваження відповідно до регламенту.

Під час виконання своїх обов'язків головуючий не повинен коментувати виступи, висловлювати своє ставлення до внесених пропозицій.

Головуючий може звернутись до виступаючого з проханням щодо уточнення висловлених ним пропозицій.

Головуючий має право зупинити виступаючого, зробити йому зауваження, якщо той під час виступу порушує регламент або депутатську етику. У разі, якщо зауваження не мають впливу, головуючий ставить на голосування пропозицію про позбавлення виступаючого слова. Рада приймає відповідне рішення з цього приводу більшістю депутатів від загального складу ради.

Головуючий вживає також інших заходів для підтримання порядку на пленарному засіданні ради.

Робоча президія пленарного засідання ради

Стаття 41.

Робоча президія пленарного засідання ради складається з голови ради та його заступника, голови районної державної адміністрації або, у випадку його відсутності, особи, яка виконує його повноваження.

Робоча президія пленарного засідання ради сприяє головуючому в організації проведення роботи пленарного засідання ради.

Реєстрація депутатів

Стаття 42.

Перед відкриттям кожного пленарного засідання ради проводиться реєстрація депутатів на підставі пред’явлення посвідчення депутата ради .

У разі неможливості депутата прибути на сесію він зобов’язаний повідомити про це голову ради або його заступника.

Дані реєстрації є підставою для відкриття пленарного засідання сесії ради.

Головуючий інформує раду про кількість присутніх на пленарному засіданні депутатів та кількість депутатів, про яких відомо, що вони відсутні з поважних причин.

Лічильна комісія

Стаття 43.

Для проведення таємного голосування та поіменного голосування рада утворює своїм рішенням шляхом відкритого голосування лічильну комісію.

Лічильна комісія утворюється на період роботи ради, з числа її депутатів, за пропозицією голови ради у кількості 7 осіб з урахуванням пропорційного представництва в ній депутатських груп і фракцій.

Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника голови комісії, секретаря, про що складає протокол, який доводиться до відома депутатів.

У роботі лічильної комісії не можуть брати участь її члени, кандидатури яких висунуті до складу органів ради та на посади голови і заступника голови ради, які обираються. На цей час їх повноваження як членів лічильної комісії зупиняються.

Члени лічильної комісії можуть входити до складу постійних комісій ради.

За підсумками засідань лічильної комісії складаються протоколи, які підписуються всіма членами лічильної комісії, повноваження яких не зупинені. Рішення комісії приймаються більшістю голосів членів комісії від її складу.

Секретаріат сесії

Стаття 44.

Обов’язки секретаріату сесії покладаються на виконавчий апарат районної ради

Протоколи організаційних засідань секретаріату доводяться до відома депутатів.

Секретаріат сесії ради:

а) здійснює контроль за реєстрацією депутатів та запрошених перед початком роботи сесії і далі у разі потреби;

б) організовує спільно із виконавчим апаратом ради ведення фонографічного запису та складання протоколу сесії;

- реєструє записки з проханням на виступи, на їх підставі формує список депутатів, які бажають виступити та передає його головуючому на сесії ради;

- веде облік виступаючих на сесії ради;

- реєструє проекти документів, заяв, повідомлень, пропозицій і прохань депутатів, постійних комісій, депутатських груп і фракцій та, в разі потреби, забезпечує їх розповсюдження як офіційних документів сесії.

ІV. Рішення ради

Стаття 45.

Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

Стаття 46.

В межах своїх повноважень рада приймає нормативні та інші акти у формі рішень, які є обов’язковими до виконання всіма розташованими на території Новоушицького району органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають чи перебувають на території Новоушицького району.

Рішенням ради нормативно-правового характеру є рішення, прийняте радою в межах її компетенції яке встановлює, змінює чи скасовує норми права, має загальний чи локальний характер та застосовується неодноразово.

Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

Стаття 47.

Іншими актами ради, що приймаються у формі рішень є:

- рішення ненормативного характеру – рішення ради, які породжують права і обов'язки тільки у того суб'єкта (чи визначеного ними певного кола суб'єктів), якому вони адресовані;

- доручення – рішення ради, що стосується органу чи посадової особи ради і містить зобов’язання або повноваження до вчинення певних дій;

- звернення – рішення ради, звернене до не підпорядкованих раді суб’єктів із закликом до вчинення певних дій та ініціатив;

- заяви – рішення ради, що містять в собі виявлення позиції ради з певних питань;

- процедурні рішення – рішення ради, що стосуються визначення способу розгляду питань на пленарному засіданні і не потребують попереднього розгляду в постійних комісіях ради та обговорення.

Голосування

Стаття 48.

Рішення ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та цим регламентом.

Стаття 49.

Рішення ради приймається відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням.

При голосуванні кожний депутат має один голос та голосує персонально.

При наявності різних пропозицій щодо голосування перевага надається поіменному перед таємним та відкритим, таємному перед відкритим.

Рішення про проведення таємного голосування приймається однією третиною депутатів від загального складу ради.

Стаття 50.

При відкритому голосуванні після підрахунку голосів лічильною комісією, головуючий на засіданні (голова лічильної комісії) оголошує результати голосування і повідомляє чи прийнято проект (пропозицію) чи відхилено. При очевидній явній перевазі голосів підрахунки голосування можуть не проводитись, якщо жоден з депутатів не вимагає іншого.

При поіменному голосуванні кожен за пред'явленням лічильній комісії свого посвідчення робить особисто у списку депутатів проти свого прізвища запис "за", "проти" або "утримався" та власноручний підпис.

Лічильна комісія підраховує голоси, складає протокол та подає дані про результати поіменного голосування головуючому на засіданні, а списки голосування у секретаріат сесії. Підсумки голосування заносяться до стенограми сесії.

Стаття 51

Після оголошення головуючим на засіданні ради про початок голосування, ніхто не має права його переривати і до оголошення результатів слово нікому не надається.

Стаття 52

Перед голосуванням кількох пропозицій, які виключають одна одну, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх і, якщо немає зауважень до змісту, переходить до голосування кожної пропозиції окремо, в порядку їх надходження.

Перед кожним голосуванням головуючий на засіданні чітко формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, і якщо немає заперечень, пропонує провести голосування щодо нього.

Стаття 53

При наявності двох або більше альтернативних проектів рішень з одного і того ж питання порядку денного пленарного засідання ради, головуючий ставить на голосування кожний з них, в порядку черговості надходження. Розгляду підлягає проект, який отримав більшість голосів депутатів.
Стаття 54

У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення, після виступу з мотивів голосування проводиться повторне голосування без обговорення.

Стаття 55

Кожному рішенню ради присвоюється номер, який складається із порядкового номеру, номеру пленарного засідання ради та календарного року (наприклад 10-2/2010).
Стаття 56

Підписані рішення ради тиражуються виконавчим апаратом ради і надсилаються відповідним посадовим особам чи органам, підприємствам, установам і організаціям, яких вони стосуються, та депутатам.

Таємне голосування

Стаття 57

Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках:

- обрання голови та заступника голови ради, звільнення їх з посади;

- прийняття рішення про недовіру голові районної державної адміністрації;

- внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо голови Новоушицької районної державної адміністрації.

Таємне голосування може проводитись також за рішенням ради у інших випадках.

Стаття 58

Таємне голосування проводиться за наступною процедурою.

Бюлетені для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній кількості присутніх на сесії депутатів, виготовляються під контролем лічильної комісії. Вони повинні бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом. Бюлетені підписуються членами лічильної комісії.

Вид бюлетеня для таємного голосування визначається лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів.

Депутати за алфавітним списком на запрошення лічильної комісії, після пред’явлення тимчасового посвідчення, разом з документом, який посвідчує особу, отримують виборчий бюлетень, про що розписуються у списку. Бюлетені видаються членами лічильної комісії у сесійній залі на столі президії. За столом встановлюється кабіна для голосування, на столі – урна. В залі присутні лише депутати районної ради та представники акредитованих засобів масової інформації.

Голосування проводиться у відведеному місці кожним депутатом особисто.

Кожному депутату видається бюлетень без будь-яких позначок і поміток, про що депутат ставить свій підпис.

Кожний депутат робить лише одну позначку „+” (плюс) або іншу у квадраті напроти прізвища кандидатури, за яку він голосує.

Кожний депутат при опусканні бюлетеня в урну, складає його вдвоє текстом всередину.

Бюлетені, у яких буде підтримано дві і більше канди­датури на одну посаду, вважаються недійсними.

Недійсними вважаються бюлетені не встановленого зразка та бюле­тені без відтиску печатки, а також бюлетені, які містять позначки, проставлені не у квадраті напроти прізвища кандидата.

Кожний бюлетень, який викликає сумнів, розглядається лічильною комісією та приймається рішення на предмет визнання його дійсним чи недійсним.

Прізвища кандидатів в бюлетень вносяться в алфавітному порядку.

Прізвища додатково вписані до бюлетеня при підрахунку голосів не враховуються.

Бюлетень, у якому проти жодного прізвища не зроблено позначки, вважається недійсним.

Урна перевіряється та опечатується шляхом нанесення підписів усіх членів лічильної комісії та встановлення печатки районної ради, відкриття урни проводиться головою лічильної комісії в присутності всіх членів лічильної комісії в сесійній залі.

Якщо бюлетенів у скриньці для таємного голосування виявиться більше, ніж їх було видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійсними і проводиться переголосування.

У разі встановлення лічильною комісією порушень порядку голосування, рада приймає рішення про пере голосування більшістю голосів від загального складу ради.

Результати таємного голосування лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі присутні її члени. В разі незгоди будь-кого з членів лічильної комісії з протоколом, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні.

За доповіддю голови лічильної комісії (або визначеного нею доповідача - члена лічильної комісії) про підсумки таємного голосування, головуючий на пленарному засіданні оголошує рішення ради, яке заноситься до протоколу пленарного засідання.

Контроль сторонніми особами за волевиявленням депутата забороняється.

Протокол пленарного засідання

Стаття 59

Засідання ради протоколюються. Складання протоколу організовує та візує секретаріат сесії, а здійснює виконавчий апарат ради.

У протоколі сесії ради зазначаються:

- дата, час, місце проведення засідання та номер скликання сесії;

- кількість депутатів, присутніх на засіданні;

- питання порядку денного, винесені на розгляд;

- прізвища та ініціали головуючого на засіданні, виступаючих і приналежність депутатів до груп та фракцій;

- всі внесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення;

- повні результати голосування і прийняті рішення.

В ході засідання сесії ради ведеться повний фонографічний запис, який зберігається у виконавчому апараті ради до наступної сесії.

Протокол сесії та фонографічний запис є офіційними документами, що підтверджують процес обговорення та прийняття рішень радою.

Протокол сесії підписується головою ради або головуючим на засіданні і зберігається у виконавчому апараті ради.

Виконавчий апарат ради після кожного пленарного засідання формує матеріали сесії, які включають:

- протокол засідання;

- фонографічний запис засідання;

- відомості про реєстрацію депутатів;

- документи, які не увійшли до фонографічного запису;

- проекти документів, які розглядалися на сесії;

- висновки і пропозиції органів ради щодо розглянутих на засіданні питань;

- тексти виступів депутатів, які не було проголошено;

- запити депутатів;

- матеріали, які поширювалися серед депутатів у зв’язку з розглядом питань.
  1   2   3

Схожі:

Про основні тижневі заходи Новоушицької районної ради
Проведення дня депутата на базі Бучайської сільської ради за участю голови районної ради В. Барчишина
Про основні тижневі заходи Новоушицької районної ради
Проведення дня депутата на базі Браїлівської сільської ради за участю голови і спеціалістів виконавчого апарату районної ради
Про основні тижневі заходи Новоушицької районної ради та райдержадміністрації...
Проведення дня депутата на базі Березівської сільської ради за участю голови районної ради В. Барчишина
БЮДЖЕТНИЙ РЕГЛАМЕНТ
Бюджетний регламент Коломийської районної ради (надалі – Бюджетний регламент) визначає порядок подання депутатами місцевих рад пропозицій,...
ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Внести зміни до регламенту Новоушицької районної ради, затвердженого рішенням районної ради від 9 грудня 2010 року №1 зі змінами...
Про основні тижневі заходи Новоушицької районної ради і
Нарада з керівниками комунальних підприємств, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл та селища району
Про основні тижневі заходи Новоушицької районної ради
...
3 РЕГЛАМЕНТ
Регламент громадської ради при Ульяновській районній державній адміністрації (далі – регламент) регулює організаційні та процедурні...
ПРАВИЛА внутрішнього трудового розпорядку для працівників виконавчого...
Правила визначають основні обов'язки та права працівників, режим праці, засади регулювання трудових відносин
ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
Цей Технічний регламент розроблений з урахуванням вимог Директиви Ради Європи від 29 травня 1997 р. №97/23/ЄС про обладнання, що...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка