ШОСТЕ СКЛИКАННЯ


Скачати 76.94 Kb.
НазваШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Дата29.03.2013
Розмір76.94 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи


УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від 22 березня 2012 року № 13 -7/2012

смт. Нова Ушиця

Про внесення змін до регламенту Новоушицької районної ради
Відповідно до законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та «Про внесення змін до деяких законів України щодо видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», керуючись пунктами 5, 6 частини першої статті 43, частинами дванадцятою та чотирнадцятою статті 46, частиною 15 статті 47, пунктом 17 частини шостої статті 55, частиною дванадцятою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

Внести зміни до регламенту Новоушицької районної ради, затвердженого рішенням районної ради від 9 грудня 2010 року № 1 зі змінами від 7 липня 2011 року, а саме:

1. Частину першу статті 5 регламенту доповнити словами «з урахуванням вимог статті 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

2. Статтю 28 регламенту доповнити частиною другою такого змісту: «Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до законодавства є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

3. Статтю 45 регламенту викласти у такій редакції:

«Рада у межах своїх повноважень приймає нормативні, регуляторні та інші акти у формі рішень.

Рішення ради, які відповідно до закону є регуляторними актами розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

4. Частину першу статті 46 викласти у такій редакції: «Рішення ради є обов’язковими до виконання всіма розташованими на території Новоушицького району органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають чи перебувають на території району».

5. Пункт 18 частини 19 статті 80 викласти у такій редакції: «звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, у тому числі про здійснення державної регуляторної політики виконавчим апаратом районної ради, а на вимогу не менше як третини депутатів – у визначений радою термін».

6. Частину першу статті 82 регламенту доповнити словами: «з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

8. Доповнити регламент розділом VІ «Про планування, підготовку, перегляд, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів ради» (додається).
Голова ради В.БАРЧИШИН

Додаток

до рішення районної ради від 22 березня 2012 року № 13
VІ. Про планування, підготовку, перегляд, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів ради

Стаття 87

1.Регуляторна діяльність ради здійснюється відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон).

2. Регуляторний акт – це:

- прийнятий районною радою нормативно-правовий акт, який або окремі положення якого, спрямовані на правове регулювання господарських та адміністративних відносин між районною радою та суб’єктами господарювання;

- інший офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і який або окремі положення якого, спрямовані на правове регулювання господарських та адміністративних відносин між районною радою та суб’єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ відповідно до закону, що регулює відносини у певній сфері, нормативно-правовим актом.

Регуляторна діяльність ради – діяльність, спрямована на підготовку, прийняття, відстеження результативності та перегляд регуляторних актів, яка здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією України, вищезазначеним Законом, іншими нормативно-правовими актами.

Розробники проекту регуляторного акта ради – суб’єкти, що визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим регламентом.

3. З метою реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, рада здійснює свої повноваження через постійну комісію районної ради з питань економічної політики, планування, бюджету і фінансів. (далі – відповідальна комісія).

4. За поданням відповідальної комісії, рада затверджує річний план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів.

Пропозиції щодо формування плану подаються раді до 1 листопада поточного року.

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів повинен містити визначення видів і назв проектів, мету їх прийняття, термін підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, які відповідають за розроблення проектів регуляторних актів.

Якщо рада готує або розглядає проект регуляторного акта, який не внесений до затвердженого плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, то вона вносить відповідні зміни до зазначеного плану у термін не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки цього проекту або з дня внесення проекту на розгляд Ради, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.

Затверджений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та зміни до нього оприлюднюються шляхом опублікування в газеті «Наддністрянська правда» та шляхом розміщення на веб-сайті ради в мережі «Інтернет» не пізніше як у десятиденний термін після їх затвердження.

5. Дотримання вимог законодавства у сфері регуляторної діяльності з підготовки проектів регуляторних актів до розгляду радою покладається на розробників проектів.

6. Розробник проекту кожного регуляторного акта готує аналіз регуляторного впливу.

З метою одержання зауважень та пропозицій аналіз регуляторного впливу готується відповідно до вимог вищезазначеного Закону до оприлюднення проекту регуляторного акта.

7. Кожен проект регуляторного акта разом з відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у термін не пізніше п’яти робочих днів з дня опублікування повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта.

Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється розробником проекту регуляторного акта, але не може бути меншим, ніж один місяць та більшим, ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.

8. За рішенням ради або відповідальної постійної комісії ради:

- оприлюднюються проекти регуляторних актів, які не оприлюднювались до внесення їх на розгляд районної ради;

- можуть повторно оприлюднюватися проекти регуляторних актів, які оприлюднювалися до внесення їх на розгляд ради.

У разі оприлюднення проектів регуляторних актів, за рішенням районної ради або відповідальної постійної комісії ради, функцію розробника проекту виконує орган, особа чи група осіб, які внесли цей проект на розгляд ради, якщо інше не встановлено у рішенні ради чи відповідальної постійної комісії.

Зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта, внесеного на розгляд ради, та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями розробникові цього проекту та відповідній постійній комісії ради.

9. Розробником кожного регуляторного акта послідовно здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.

10. Витрати, пов’язані з оприлюдненням документів, зазначених у пунктах 4, 7, 8 фінансуються за рахунок розробників проектів регуляторних актів.

11. Кожен проект регуляторного акта, що внесений на розгляд ради, подається до відповідальної постійної комісії ради для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта вимогам вищевказаного Закону.

12. Відповідальна постійна комісія ради забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта.

Відповідальна постійна комісія ради для підготовки експертного висновку може залучати органи виконавчої влади, підприємства, установи, організації, громадські об’єднання, науковців та фахівців відповідних галузей. Термін підготовки експертного висновку не повинен перевищувати один місяць.

13. На підставі аналізу регуляторного впливу та експертного висновку щодо регуляторного впливу відповідальна постійна комісія ради готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 вищезазначеного Закону.

Висновки відповідальної постійної комісії ради готуються на підставі аналізу регуляторного впливу, яким проект регуляторного акта супроводжувався при його внесенні, лише у разі якщо експертний висновок щодо регуляторного впливу не був наданий відповідальній постійній комісії ради протягом строку, встановленого для його підготовки.

14. Висновки відповідальної постійної комісії ради передаються для вивчення до відповідної постійної комісії ради, за винятком випадків, коли питання відносяться до компетенції відповідальної комісії.

15. При представленні проекту регуляторного акта на пленарному засіданні ради голова відповідальної постійної комісії ради доповідає про висновки цієї комісії щодо відповідності проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 вищезазначеного Закону.

16. У разі внесення на розгляд ради проекту регуляторного акта, розробленого органами та посадовими особами місцевого самоврядування, без аналізу регуляторного впливу відповідальна постійна комісія ради приймає рішення про направлення проекту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі, яка внесла цей проект.

За мотивованим поданням депутата ради, постійної комісії ради, голови ради відповідальна постійна комісія ради може прийняти рішення про забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу. У цьому разі аналіз регуляторного впливу не готується.

17. Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

- відсутній аналіз регуляторного впливу або експертний висновок щодо регуляторного впливу;

  • проект регуляторного акта не був оприлюднений.

У разі виявлення будь-якої з цих обставин, рада має право вжити передбачених чинним законодавством України заходів для усунення виявлених порушень, у тому числі відповідно до вищезазначеного Закону, скасувати або зупинити дію регуляторного акта, прийнятого з порушеннями.

18. Відповідно до пункту 18 частини першої статті 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 37 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повноваження щодо забезпечення виконання заходів з відстеження результативності прийнятих радою регуляторних актів делегуються районній державній адміністрації.

19. Звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого радою, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається до відповідної постійної комісії ради.

20. Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта, прийнятого радою, приймає відповідальна постійна комісія ради або розробник проекту цього регуляторного акта на підставі аналізу звіту про відстеження результативності впливу регуляторного акта.

Відповідальна постійна комісія ради готує і попередньо розглядає питання щодо звіту голови ради про здійснення державної регуляторної політики.


Схожі:

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та рішенням 5 сесії районної ради...
ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Проводити щорічно, до Дня Незалежності України, районний конкурс «Краща сільська рада»
ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
До 01. 01. 2014 створити центр надання адміністративних послуг при виконавчому комітеті Синельниківської міської ради
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Про програму підвищення енергоефективності у Новоушицькому районі на 2013-2017 роки
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Про затвердження технічних документацій з нормативної грошової оцінки земельних ділянок
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Створити комунальну установу «Новоушицький центр первинної медико-санітарної допомоги»
ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада вирішила
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Про надання дозволу відділу освіти Новоушицької районної державної адміністрації
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Про програму розвитку та підтримки тваринництва в Новоушицькому районі на 2013-2015 роки
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Про програму поліпшення кінообслуговування населення Новоушицького району на 2013-2017 роки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка