ПРАВИЛ А організації та проведення


Скачати 172.76 Kb.
НазваПРАВИЛ А організації та проведення
Дата17.04.2013
Розмір172.76 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Математика > Документи
Хмельницький обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти


29000 м.Хмельницький, Майдан Незалежності,1, Будинок Освіти, тел. 656164, 657274, 654504

E-mail: hmoippo@i.ua, факс: 650386, 657472 (приймальня)

ідентифікаційний код 02139802
_610_ від “__30_" __12_____ 2008 р.

на № ____ від “___” _________________ 2008 р.

Начальникам відділів (управлінь) освіти

міських рад та районних держадміністрацій

Завідуючим районними (міськими)

методичними кабінетами
Прошу довести до відома керівників закладів освіти про те, що згідно листа Міністерства освіти і науки від 17.11.20081/9-752, що на виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 24.05.2000 №149 "Про участь школярів України у Міжнародному математичному конкурсі "Кенгуру" та від 20.08.2002 № 476 "Про проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу "Левеня" у 2009 році Міжнародний математичний конкурс "Кенгуру” проводиться 22 березня, а Всеукраїнський фізичний конкурс "Левеня" – 5 квітня.

Завдання інтерактивних конкурсів "Кенгуру" та "Левеня" можуть сприяти підготовці учнів до особливої форми контролю навчальних досягнень – тестування, яке активно впроваджується у навчальний процес.

Додаток: Правила організації та проведення конкурсів на 7 стор.


Ректор В.Войтенко


Додаток 1

до листа Міністерства освіти і науки України

від 17.11.08 № 19-752
П Р А В И Л А

організації та проведення

Міжнародного математичного конкурсу “Кенгуру – 2009”На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 24.05.2000 №149 “Про участь школярів України у Міжнародному математичному конкурсі "Кенгуру"” Міжнародний математичний конкурс “Кенгуру” проводиться в Україні спільно з Міжнародною асоціацією “KANGOUROU SANS FRONTIERES” ("Кенгуру без кордонів") під егідою ЮНЕСКО на базі Львівського фізико-математичного ліцею при Львівському національному університеті імені Івана Франка. Метою конкурсу є популяризація математичних ідей та підтримка талановитих школярів, розвиток їх інтелектуальних здібностей, активізація творчої діяльності вчителів, вироблення методичних рекомендацій щодо вдосконалення навчальних програм та підручників шляхом аналізу статистичних даних результатів конкурсу.

1. Оргкомітет конкурсу

Організація і проведення в Україні Міжнародного математичного конкурсу "Кенгуру" покладається на Центральний організаційний комітет, який діє на базі Львівського фізико-математичного ліцею при Львівському національному університеті імені Івана Франка (директор ліцею – Мар’ян Добосевич).

Адреса центрального оргкомітету: вул. Караджича, 29, м. Львів, 79054; тел.-факс.: (032) 2401700, e-mail: kangaroo@lpml.com.ua.; www.kangaroo.com.ua .

До повноважень Центрального оргкомітету належить:

 • вирішення питань щодо проведення конкурсу, обробки бланків відповідей учасників, відзначення переможців, оприлюднення результатів;

 • інформування Міжнародної асоціації “Кенгуру без кордонів” та освітян України про результати конкурсу;

 • формування пакету пропозицій до Міжнародної асоціації “Кенгуру без кордонів” для проведення конкурсу “Кенгуру” в наступному році;

 • делегування частини своїх повноважень регіональним координаційним центрам при підписанні відповідної двосторонньої угоди;

 • вироблення методичних рекомендацій щодо вдосконалення навчальних програм та підручників, підготовка навчально-методичних посібників.

2. Участь у конкурсі

У конкурсі можуть брати участь усі бажаючі учні 2 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх форм власності.

Конкурс у загальноосвітніх навчальних закладах проводять координатори конкурсу або вчителі цієї школи.

Для участі в конкурсі учень повинен зареєструватися у координатора конкурсу у своїй школі або в регіонального координатора в іншій установі освіти, де буде проводитися конкурс.

Координатор заповнює заявку на участь у конкурсі та надсилає її на адресу Центрального оргкомітету разом з копією переказу благочинної пожертви не пізніше 15 лютого 2009 року.

Конкурс проводиться в шести вікових групах:

МАЛЮК 2 для учнів 2 класів;

МАЛЮК 3-4 для учнів 3 – 4 класів;

ШКОЛЯРИК для учнів 5 – 6 класів;

КАДЕТ для учнів 7 – 9 класів;

ЮНІОР для учнів 10 класів загальноосвітніх шкіл і 9–10 класів шкіл з поглибленим вивченням математики;

ВИПУСКНИК для учнів 11 класів загальноосвітніх шкіл і 11 класів шкіл з поглибленим вивченням математики;

Рекомендована благочинна пожертва складає 8 гривень 50 копійок від кожного учасника та повністю використовується для покриття витрат на організацію та проведення конкурсу. До 6% цих пожертв може призначатися для забезпечення організації та проведення конкурсу в навчальному закладі чи об’єднанні навчальних закладів.

3. Порядок проведення конкурсу

Конкурс проводиться в один день 22 березня 2009 року в усіх регіонах України за однаковими завданнями для кожної вікової групи.

Місцеві осередки проведення конкурсу отримують завдання за кілька днів до його початку.

Конверти із завданнями відкриваються в день проведення конкурсу в присутності учасників.

Кількість аркушів із завданнями та бланків відповідей висилається згідно з заявкою про участь та копією переказу благодійного внеску.

Перед початком конкурсу координатором проводиться детальний інструктаж учасників щодо правил проведення конкурсу та заповнення бланку відповідей, який надсилається разом із завданнями.

Усі вчителі, що проводять конкурс у даному навчальному закладі, підписують доданий документ, у якому зобов’язуються провести конкурс згідно з даними правилами. У разі відсутності такого документу роботи учнів даного навчального закладу можуть бути вилучені з перевірки.

Головна вимога до координаторів та учасників конкурсу – самостійна та чесна робота над завданнями.

Учасники конкурсу сидять за партами по одному.

Користуватися калькулятором, підручниками та математичними таблицями категорично забороняється, розрахунки та обчислення проводяться лише на чистому аркуші паперу.

Кожен учасник конкурсу отримує аркуш із завданням, який потім залишає собі, та бланк відповідей учасника, який після закінчення конкурсу віддає координаторові;

Конкурс триває 75 хвилин – час на розв’язування завдань без урахування тривалості інструктажу.

Після закінчення роботи над завданнями координатор збирає всі бланки відповідей разом з реєстраційними бланками для учнів та вчителів, запаковує в конверт, скріплює печаткою школи в присутності кількох спостерігачів (учасників конкурсу) і висилає на адресу Центрального оргкомітету з поміткою “Кенгуру”.

Кожен учасник та координатор конкурсу може висловити у письмовій формі свої зауваження щодо проведення конкурсу.

Усі претензії щодо надісланих результатів оргкомітетом приймаються до 1 липня 2009 року.

Бланки відповідей учасників конкурсу зберігаються до 1 вересня 2009 року у Центральному оргкомітеті, після чого утилізуються.

З будь-яких питань щодо проведення конкурсу можна звертатися на адресу Центрального організаційного комітету з проведення конкурсу в Україні.

4. Зміст і структура завдань

Завдання для учасників цьогорічного конкурсу запропоновано та затверджено Міжнародним форумом асоціації “Кенгуру без кордонів” у місті Берлін (Німеччина).

Для учнів 2 класів пропонується 15 цікавих тестових завдань різного ступеня складності: 5 – трибальних, 5 – чотирибальних, 5 – п’ятибальних. Для учнів 3 – 4 класів пропонується 24 тестових завдання різного ступеня складності: 8 – трибальних, 8 – чотирибальних, 8 – п’ятибальних, а для інших учасників конкурсу – 30 завдань, з них 10 – трибальних, 10 – чотирибальних, 10 – п’ятибальних.

До кожного завдання подається п’ять відповідей, серед яких є лише одна правильна.
5. Оцінювання результатів

На спеціальному бланку відповідей необхідно вказати лише одну правильну відповідь.

Якщо вибрано дві й більше відповідей на одне завдання, то відповідь вважається неправильною.

Неправильна відповідь або її відсутність оцінюється в 0 балів.

Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник: для учнів 2 класів – 60 балів; для учнів 3 – 4 класів – 96, для учнів 5– 11 класів – 120 балів.

Основним критерієм оцінювання результату є сумарна кількість балів, набрана одним учасником.

6. Відзначення учасників конкурсу

Відзначення учасників конкурсу здійснюється за рахунок благодійних внесків учасників та залучених спонсорських коштів на місцях.

Кожному учасникові вручається спеціальний сертифікат учасника Міжнародного математичного конкурсу “Кенгуру”, який при необхідності може бути завірений дирекцією навчального закладу, що проводив конкурс, та інформаційний вісник.

Переможці з найактивніших шкіл-учасників будуть запрошені до літніх математичних таборів та 15 з них будуть представляти Україну в міжнародних математичних таборах у Польщі, Румунії та Литві.

7. Підбиття підсумків конкурсу

Результати конкурсу, отримані шляхом обробки бланків відповідей учасників, оприлюднюються не пізніше, ніж через вісім тижнів після його проведення.

Результати разом із сертифікатами та інформаційними вісниками розсилаються в усі місцеві осередки проведення конкурсу.

Центральний оргкомітет на основі отриманої при перевірці бази даних робить статистичний аналіз результатів, опрацьовує всі зауваження щодо проведення конкурсу та його завдань.

Аналітичний звіт про результати проведення конкурсу надсилається до управлінь освіти і науки обласних (міських) державних адміністрацій, інститутів післядипломної педагогічної освіти.

8. Координаційні центри та регіональні координатори.

Для роботи Центрального організаційного комітету з регіонами створено регіональні координаційні центри та визначено регіональних координаторів:

Регіон

Прізвище, ім’я та по батькові координатора

Розміщення координаційного центру

Контактні телефони

Хмельницька область

Непочатова Тетяна Сергіївна

Завідуюча кабінетом математики Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

80382650303

Хмельницька область

Сіренький

Ігор Олексійович

Методист районного методичного кабінету відділу освіти Полонської РДА

80503769740Примітка: З метою виконання наказу Міністерства освіти та науки України від 24.05.2000 № 149 та згідно з цими ПРАВИЛАМИ всім зацікавленим у проведенні конкурсу особам необхідно перераховувати благочинні пожертви через відділення Ощадного банку та інших банків на розрахунковий рахунок благодійного фонду “Ліцей”.
Львівське відділення Укрексімбанку

Р/р 260010060560 МФО 325718, код 22360064 (з поміткою “Благочинні пожертви”)

Отримувач — Благодійний фонд “Ліцей”

ЗАЯВКА

на участь у Міжнародному математичному конкурсі "Кенгуру - 2009"
від ____________________________________________________________________________________________________

(повна назва школи)

У нашому навчальному закладі бажають взяти участь у конкурсі “Кенгуру – 2009” _____________ осіб

Просимо вислати нам завдання згідно з таблицею

Рівень

МАЛЮК 2

МАЛЮК 3-4

ШКОЛЯРИК

КАДЕТ

ЮНІОР

ВИПУСКНИК

Клас

2

3

4

Σ

5

6

Σ

7

8

9

Σ10 та 10м

Σ

11 та 11м

УкраїнськаРосійська
Примітка: Символ “М” біля номера класу означає клас з поглибленим вивченням математики

Координатор проведення конкурсу в навчальному закладі (установі)
_____________________________________________ _____________________________________________ _________________________________________

(прізвище) (ім’я) (по батькові)

Повна адреса навчального закладу _________________________________________

(індекс) (область)

_________________________________________

(район)

_________________________________________

(населений пункт)

_________________________________________

(вулиця, будинок)
код: тел.: факс:

e-mail:

Повна домашня адреса
_________________________________________

(індекс) (область)

_________________________________________

(район)

_________________________________________

(населений пункт)

_________________________________________

(вулиця, будинок)
код: тел.:
e-mail:


М.П. Підпис ____________________

Додаток 2

до листа Міністерства освіти і науки України

від 17.11.08 № 19-752

П Р А В И Л А

організації та проведення

Всеукраїнського фізичного конкурсу “Левеня-2009”


На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 20.08.2003 №467 “Про проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу “Левеня” конкурс проводиться щорічно на базі Львівського фізико-математичного ліцею при Львівському національному університеті імені Івана Франка з метою популяризації ідей фізики та підтримки талановитих школярів, активізації творчої діяльності вчителів, формування методичних рекомендацій до навчальних програм та нових підручників за результатами конкурсу.

1. Оргкомітет конкурсу

Організація і проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу “Левеня” покладається на організаційний комітет, який діє на базі Львівського фізико-математичного ліцею при Львівському національному університеті імені Івана Франка (директор ліцею – Мар’ян Добосевич).

Адреса оргкомітету Всеукраїнського фізичного конкурсу “Левеня”: вул. Караджича, 29, м. Львів, 79054; тел.-факс.: (032)240-17-02, e-mail: levenia.lviv@gmail.com; http://levenia.com.ua .

До повноважень оргкомітету належить:

 • пропагування ідеї конкурсу на території України;

 • забезпечення регіональних координаторів рекламними матеріалами;

 • проведення семінарів регіональних координаторів з метою вироблення спільних критеріїв проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу “Левеня”;

 • підготовка та обговорення пакетів завдань, підготовка , друк та розсилка координаторам у регіонах бланків відповідей, бланків реєстрації учасників та координаторів, інструкцій для координаторів;

 • перевірка бланків відповідей учасників конкурсу, проведення статистичної обробки результатів конкурсу;

 • оприлюднення результатів конкурсу;

 • розробка та друк бланків сертифікатів;

 • розсилка результатів конкурсу , бланків сертифікатів координаторам у регіонах;

 • відзначення учасників і переможців конкурсу та регіональних координаторів;

 • делегування частини своїх повноважень регіональним координаційним центрам при підписанні відповідної двохсторонньої угоди;

 • подання звіту Міністерству освіти та науки України про проведення конкурсу в Україні.

 • вироблення методичних рекомендацій щодо вдосконалення навчальних програм та підручників, підготовка навчально-методичних посібників.

2. Участь у конкурсі

У конкурсі можуть брати участь усі бажаючі учні 7– 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Конкурс у загальноосвітніх навчальних закладах проводять координатори конкурсу або вчителі цього закладу.

Для участі в конкурсі учень повинен зареєструватися в координатора конкурсу в своїй школі або в регіонального координатора в іншій установі освіти, де буде проводитися конкурс.

За бажанням учасників учні 9-11 класів можуть обирати завдання для звичайних чи спеціалізованих класів, про що слід повідомити у заявці.

Координатор заповнює заявку на участь у конкурсі та надсилає її на адресу оргкомітету разом з копією переказу благодійного внеску не пізніше 5 березня 2009 року.

Рекомендований благодійний внесок складає 10 гривень від кожного учасника та повністю використовується для покриття витрат на організацію та проведення конкурсу. До 5% цих внесків призначається для забезпечення організації та проведення конкурсу в навчальному закладі.

3. Порядок проведення конкурсу

Конкурс проводиться в один день 5 квітня 2009 року в усіх регіонах України за однаковими завданнями для кожної вікової групи.

Місцеві осередки проведення конкурсу отримують завдання за кілька днів до його початку.
Конверти із завданнями відкриваються в день проведення конкурсу в присутності учасників.
Кількість аркушів із завданнями та бланків відповідей висилається відповідно до заявки про участь та копії переказу благодійного внеску.

Перед початком конкурсу координатором проводиться детальний інструктаж учасників щодо правил проведення конкурсу та заповнення бланку відповідей, який надсилається разом із завданнями.

Координатори особисто перевіряють правильність реєстрації учасників та відмітку про вибране завдання для звичайних чи спеціалізованих класів.

Головна вимога до координаторів та учасників конкурсу – самостійна та чесна робота над завданнями.

Учасники конкурсу сидять за партами по одному.

Користуватися підручниками, довідниками, та допоміжною літературою категорично забороняється, розрахунки та обчислення проводяться лише на чистому аркуші паперу.

Користуватись калькулятором дозволяється

Кожен учасник конкурсу отримує аркуш із завданням, який потім залишає собі, та бланк відповідей учасника, який після закінчення конкурсу віддає координаторові;

Конкурс триває  75 хвилин – час на розв’язування завдань без урахування тривалості інструктажу.

Після закінчення роботи над завданнями координатор збирає всі бланки відповідей разом з реєстраційними бланками учнів та вчителів, запаковує в конверт, скріплює печаткою школи в присутності кількох спостерігачів (учасників конкурсу) і висилає на адресу оргкомітету з поміткою “Левеня”.

Кожен учасник та координатор конкурсу може висловити у письмовій формі свої зауваження щодо проведення конкурсу.

Усі претензії щодо надісланих результатів оргкомітетом приймаються до 1 липня 2009 року.

Бланки відповідей учасників конкурсу зберігаються в оргкомітеті до 1 вересня 2009 року, після чого утилізуються.

З будь-яких питань щодо проведення конкурсу можна звертатися на адресу організаційного комітету з  проведення конкурсу “Левеня” в Україні.

4. Зміст і структура завдань

Учасникам конкурсу пропонується 30 цікавих тестових завдань різного ступеня складності (10 – трьохбальних, 10 – чотирибальних, 10 – п’ятибальних);

До кожного завдання є п’ять відповідей, серед яких є лише одна правильна;

На спеціальному бланку відповідей необхідно вказати лише одну правильну відповідь.

5. Критерії оцінювання результатів

Якщо вибрано дві і більше відповідей на дане завдання, то відповідь вважається неправильною.

Відсутність відповіді оцінюється в 0 балів.

За неправильну відповідь знімається 25% від кількості балів, що визначено за дану задачу.

Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник – 150; з них 30 балів кожен учасник отримує авансом.

Основним критерієм оцінювання результату є сумарна кількість балів, набрана одним учасником.

6. Відзначення учасників конкурсу

Відзначення учасників конкурсу здійснюється за рахунок благодійних внесків учасників. Додатково можуть залучатися спонсорські кошти на місцях.

Кожному учасникові вручається спеціальний сертифікат учасника Всеукраїнського фізичного конкурсу “Левеня”, який при необхідності може бути завірений дирекцією навчального закладу, де проводився конкурс, та інформаційний вісник.

7. Підбиття  підсумків конкурсу

Результати конкурсу, отримані шляхом обробки бланків відповідей учасників, оприлюднюються не пізніше, ніж через вісім тижнів після його проведення.
Результати разом із сертифікатами та інформаційними вісниками розсилаються в усі місцеві осередки проведення конкурсу.

Оргкомітет на основі отриманої при перевірці бази даних робить статистичний аналіз результатів, опрацьовує  всі зауваження щодо проведення конкурсу та його завдань.
Аналітичний звіт про результати проведення конкурсу надсилається в МОН України та обласним координаторам конкурсу.

8. Координаційні центри та регіональні координатори.

Для роботи організаційного комітету з регіонами продовжується створення регіональних координаційних центрів та визначено регіональних координаторів деяких областей:

Регіон

Прізвище, ім’я та по батькові координатора

Розміщення координаційного центру

Контактні телефони

Хмельницька область

Гудзь

Віктор Володимирович

Хмельницький ОІППО

80382650303


Примітка: З метою виконання наказу Міністерства освіти та науки України від 20.08.2003 № 467 та згідно з цими ПРАВИЛАМИ всім зацікавленим у проведенні конкурсу особам необхідно перераховувати благочинні пожертви через відділення Ощадного банку та інших банків на розрахунковий рахунок благодійного фонду “Ліцей”.


Львівське відділення Укрексімбанку
Р/р 260030260560  МФО 325718 ЄДРПОУ 22360064

(з поміткою “Благочинні внески на проведення конкурсу “Левеня”)
Отримувач — Благодійний фонд “Ліцей”

Схожі:

ПЛАН КОНСПЕКТ на проведення занять зі спеціальної підготовки з водійським складом СДПЧ-3
Тема: Вивчення правил надання правил першої медичної допомоги потерпілим у ДТП
НАКАЗ
...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ «УЧИТЕЛЬ РОКУ 2014»
Для ознайомлення та відповідного реагування надсилаємо лист Міністерства освіти і науки України від 09. 10. 2013 №1/9-705 щодо методичних...
НАКАЗ
Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування,...
Організації та проведення занять із службової підготовки
Основним відомчим керівним документом щодо організації службової підготовки працівників органів управління та підрозділів є Тимчасова...
План заходів Головного управління юстиції у Волинській області щодо...
Для забезпечення організації та проведення місячника правових знань розмістити відповідну інформацію у друкованих та електронних...
Конкурсу з визначення робочого органу для організації забезпечення...
Організатор для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення конкурсного комітету
ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ І ПРОВЕДЕННЯ ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЙ
Агентство УНІАН надає послуги з підготовки, організації і проведення прес-конференцій
ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ І ПРОВЕДЕННЯ ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЙ
Агентство УНІАН надає послуги з підготовки, організації і проведення прес-конференцій
ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ І ПРОВЕДЕННЯ ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЙ
Агентство УНІАН надає послуги з підготовки, організації і проведення прес-конференцій
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка