Колись в Америці було обіцяно велику премію тому, хто напише книжку під назвою “Як людина жила без математики”. Бажаючих одержати премію знайшлося чимало, та


Скачати 64.28 Kb.
НазваКолись в Америці було обіцяно велику премію тому, хто напише книжку під назвою “Як людина жила без математики”. Бажаючих одержати премію знайшлося чимало, та
Дата29.03.2013
Розмір64.28 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Математика > Документи
Слайд 1

Колись в Америці було обіцяно велику премію тому, хто напише книжку під назвою “Як людина жила без математики”. Бажаючих одержати премію знайшлося чимало, та написати таку книжку ніхто не зміг. Дуже важко уявити людину без математичних знань.

Адже математичні компетентності складають основу для формування ключових компетентностей.

Слайд 2
Моє педагогічне кредо: «Недостатньо знати, необхідно вміти застосовувати»

Тому прагну на своїх уроках розв’язувати задачі практичного змісту для того, щоб навчити учнів застосовувати набуті знання у повсякденному житті.

Слайд 3
Саме тому я обрала проблему, над якою працюю

Формування математичних компетентностей школярів

на основі принципів історизму та прикладної спрямованості”

Слайд 4

Метою моєї роботи є:

 • опанування учнями навичок практичного застосування базових математичних понять;

 • оволодіння прийомами математичної діяльності;

 • формування уявлень про математику як метод пізнання дійсності;

 • формування позитивного ставлення та інтересу до математики;

 • інтелектуальний розвиток учнів;

 • формування гуманістичної системи спілкування між учителем та учнями


Слайд 5

Для реалізації даної проблеми у своїй роботі застосовую такі прийоми

Використання історичного матеріалу

Зокрема знайомлю учнів з життям видатних математиків і їх внеском у розвиток математичної науки, у тому числі математиками нашого краю. Пропоную для розв’язання текстові старовинні задачі. Текстові арифметичні задачі відображають типові життєві ситуації, тому кожну з них можна сприймати як документ свого часу, а збірник задач як збірник документів.
Наприклад, в 5 класі при розв’язуванні текстових задач пропоную дітям таку:

За місце всередині вагона конки платять 5 коп., а за місце з двору 3 коп. З 22 пасажирів 13 сиділо всередині вагона. Скільки грошей повинні заплатити всі пасажири ?

Конка – кінна залізна дорога, трамвай, який рухався за допомогою кінної тяги. Бідні пасажири їздили на відкритій площадці, а багаті - всередині.
На уроці узагальнення і систематизації знань з теми: «Арифметична та геометрична прогресія» розв’язую з учнями таку задачу :

Одного разу розумний бідняк попросив у скупого багатія притулку на два тижні на таких умовах: „За це я тобі першого дня заплачу 1 крб., другого - 2 крб., третього - 3 крб. і т.д., збільшуючи щоденну плату на 1 крб. Ти ж будеш подавати милости-ню: першого дня 1 коп., другого - 2 коп., третього - 4 коп. і т.д., збільшуючи щодня милостиню вдвічі„ Багатій з радістю погодився, вважаючи умови вигідними. Скільки грошей одержав багатій?

Задачі, створені на основі арифметичної та геометричної прогресій були і залишаються доброю нагодою випробувати кмітливість, гнучкість розуму.

При вивченні теми „Пропорції” у 6 класі я ознайомила учнів із золотим перерізом, продемонструвала „золотий циркуль” – прилад для вимірювання золотої пропорції, який допоможе знайти математичну гармонію в предметах, що нас оточують.

У побутовому варіанті пропорція золотого перерізу - це приблизно 8:5, а ще точніше - 13:8. Історичний матеріал часто передбачає прикладну спрямованість. Тому ще одним важливим прийомом моєї роботи є використання прикладних задач.

Наприклад, при вивченні теми «Площа трапеції» пропоную задачу:

«Для газифікації дачного кооперативу «Трудове літо» потрібно провести газову трубу, яка розділяє ділянку у формі трапеції на дві рівновеликі частини. Як це зробити?».

А при вивченні задач економічного змісту у 6 класі пропоную розв’язати таку задачу:

Новий автомобіль «Рено Логан» коштує 76 000грн. Згідно умов кредитування, при його купівлі, покупець сплачує половину суми, а іншу половину суми може сплачува-ти протягом двох років рівними порціями. При цьому банку потрібно заплатити тільки одноразову комісію в сумі 2,5% від суми кредиту. Також обов’язково потрібно застрахувати автомобіль, вартість страховки становитиме 5% від вартості автомобіля. Яку загальну суму на автомобіль потрібно витратити? Скільки грошей потрібно сплачувати банку щомісяця?
Використання історичного матеріалу та прикладних задач сприяє здійсненню між предметних зв’язків, кращому усвідомленню необхідності вивчення теми та взаємозв’язку теорії й практики.

Слайд 6

Крім того, використовую такі прийоми:

 • тести з відкритими завданнями;

 • математичні, графічні диктанти;

 • постановка та розв’язання проблемних завдань;

 • включення учнів у дослідницьку діяльність;

А також інтерактивні прийоми:

 • «Мікрофон»;

 • «Навчаючи учусь»;

 • «Закінчи речення»;

 • «Відтвори і озвуч формулу».


Слайд 7

З метою формування необхідних математичних компетентностей використовую елементи інноваційних освітніх технологій.

 • групове навчання

 • інтерактивне

 • ігрове

 • проблемне

 • розвивальне

 • проектні технології

 • мультимедійні технології


Всі вони спрямовані на особистісно зорієнтоване та компетентнісно орієнтоване навчання
Слайд 8
Групова форма роботи сприяє розвитку міжособистісного спілкування і вміння працювати в групах та парах, високому рівню самостійності учнів, таким чином веде до виховання компетентної особистості.

Наприклад, при вивченні теми «Відсотки» у 5 класі ділю учнів на групи і роздаю кожній групі буклети з супермаркетів, де зазначені ціни на відповідні товари та знижки на них. Завдання для учнів:

 • визначити, скільки відсотків становить вартість одного товару по відношенню до іншого;

 • визначити ціну товару після знижки;

 • обчислити вартість продуктоввого кошику до і після знижки.


Слайд 9
У своїй роботі часто використовую проектну технологію. Наприклад, при вивчені теми « Відсотки» пропоную учням скласти задачі прикладного змісту і оформити їх у вигляді проектів.
Слайд 10
Підвищенню результативності навчання сприяє використання мультимедійних засобів. Що дозволяє демонструвати на екрані історичний матеріал, умови задач, схеми їх розв’язку, тестові завдання.
Слайд 11
Крім традиційних форм практикую проведення нестандартних уроків:

 • -урок - подорож

Так, у 6 класі урок на тему «Задачі економічного змісту» я провела у вигляді подорожі до автосалону. Учні знаходили відсоткове відношення проданих інномарок, визначали, яку кількість літрів основи необхідно взяти для виготовлення автомобільної фарби, дізнавалися, як можна взяти авто в кредит.


 • урок-аукціон,

наприклад, у 8 класі при вивченні теми «Теорема Фалеса. Середня лінія трикутника» відбувся прилюдний розпродаж цінностей учнів, тобто знань. Розглядалися такі лоти, як експрес-розминка, теоретичний, практичний, пізнай себе, історичний, пошуковий.


 • урок-практикум,

наприклад, «Тотожні перетворення тригонометричних виразів», 10 кл.; «Суміжні та вертикальні кути», 7 кл.


 • урок - захист проектів

наприклад, «Застосування подібності трикутників», 8 кл


 • урок з елементами театралізованого дійства.Слайд 12

Успіх роботи учня значною мірою залежить від його здатності контролювати й оцінювати свої дії.

Згідна з думкою Ш. Амонашвілі: «Чим сильніший оціночний компонент у навчально пізнавальній діяльності, тим краще буде навчатися дитина».
На одному з уроків під час рефлексії пропонувала учням прикрасити ялинку стрічками, вибравши один з трьох кольорів в залежності від рівня засвоєння ними вивченого матеріалу.

Оцінювання діяльності учнів проводжу таким чином:

 • зелений - дуже добре володію

 • жовтий - добре володію

 • червоний - недостатньо володію

Слайд 13

Всебічний розвиток обдарувань школярів та формування математичних компетентностей здійснюється не тільки в ході навчальної діяльності, а й під час організації позакласних заходів, при проведенні яких використовую цікаві історичні відомості, поєдную набуті на уроках знання з їх застосуванням у повсякденному житті.

Проведені мною математичні турніри, конкурси, змагання, вечори розвивають мислення, математичні здібності учнів, допомагають ввійти у світ наукових і технічних ідей.
Слайд 14

Усе, що говорить вчитель, бажано втілювати в зримі образи. Наочність має бути динамічною. В цьому велику роль надає матеріальна база кабінету математики.
Слайд 15

Таким чином, реалізація принципів історизму та прикладної спрямованості сприяє:

 • посиленню мотивації навчання,

 • активізації пізнавальної діяльності,

 • опануванню учнями навичок застосування математичних понять у повсякденному житті.

Як результат, веде до формування математичних та життєвих компетентностей учнів.
Слайд 16

Математика - важкий і серйозний предмет . (хлопчик)

Тому я не пропускаю можливості зробити його цікавішим.

Прагну, щоб кожен із моїх учнів полюбив математику і вмів застосовувати набуті знання у житті.
Життя вчить як розв'язувати задачі.
З невдачі зумій ти добути корінь удачі.

Схожі:

В березні місяці Італія святкує 150 років об,єднання. Свято яке викликало...
Хто згіден, хто ні; хто протестує, хто критикує, хто підтримує, а декому взагалі байдуже. Але тим не менш живуть під одним прапором,...
Красний Іванко і закляте місто
Жила, де не жила, одна жінка, що одного разу без нікого подалася в місто — до самої столиці. По дорозі перестрів її якийсь чоловік...
Бібліографічний покажчик до Нобелівських читань
Альфред Нобель заповідав перетворити на щорічну премію і присуджувати її за діяльність, що послужила прогресу людства в науковій...
Ми раді вітати всіх хто зібрався в цій залі. Вітаємо всіх, хто любить...
Учень: У мене для вас ось така новина! Всїх вчителів направили на семінар, залишилися тільки математики. І у нас сьогодні 6 уроків...
VIII. АСКЕТИЧНА БЕСІДА (4-а)
Тому хто втратить Божу подобу, тратить тим самим і звязок із життям. Хто жиє без Бога, неможливе, щоби мав щасливе життя. Тому вернімся...
Завдання для ККР з навчальної дисципліни «Мікробіологія» Спеціальність...
З давніх давен людина жила в оточенні невидимих істот та шукала шляхи пояснення різним явищам і захворюванням, пов’язаних з ними....
Без творчого життя особистість не може бути вихованою
Марківської ЗОШ І-ІІІ ступенів було проведено заняття школи професійної адаптації молодого вчителя математики під керівництвом методиста...
10. Редактор MS Word: Основи роботи з редактором
Застосування електронних таблиць спрощує роботу з даними і дозволяє одержати результати без проведення розрахунків вручну і без спеціального...
Актуальність екологічної освіти на уроках географії
Землі, людина безповоротно порушувала рівновагу екосистеми планети. Археологи знаходять сотні мертвих міст які колись були багатими...
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДИВІДЕНДНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ ЙОГО АКЦІЙ
Ня дивідендної політики підприємства, визначено дивідендну премію фондового ринку України, розроблено методику формування ефективної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка