ЗВІТ про діяльність ради молодих учених філологічного факультету за 2011 р. Склад ради молодих вчених на філологічному факультеті


Скачати 61.88 Kb.
НазваЗВІТ про діяльність ради молодих учених філологічного факультету за 2011 р. Склад ради молодих вчених на філологічному факультеті
Дата23.03.2013
Розмір61.88 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
ЗВІТ

про діяльність ради молодих учених

філологічного факультету за 2011 р.
Склад ради молодих вчених на філологічному факультеті:

1. Дмитрів І.І., канд. філол. наук, доцент кафедри української літератури і теорії літератури (голова).

2. Варнацька Г.О., канд. філол. наук, старший викладач кафедри світової літератури.

3. Вовк О.В., викладач кафедри української літератури і теорії літератури.

4. Лазірко Н.О., викладач кафедри світової літератури.

5. Марочканич І.Ф., викладач кафедри української літератури і теорії літератури.

6. Паночко М. М., викладач кафедри української мови.

7. Розлуцький І. М., викладач кафедри світової літератури.
1. Участь у конференціях і семінарах:

1.1. Конференції та науково-практичні семінари, організовані і проведені за участю членів РМВ:

 1. Наукова конференція “Класична спадщина й сучасний літературний процес”, присвячена 70-річчю від дня народження М. Борецького (27 вересня 2011 р.);

 2. Міжнародна наукова конференція “Література Галицького Підгір’я кін. ХІХ – поч. ХХ ст. і процес національного відродження (З нагоди 140 р. від дня народження Івана Филипчака)” (17. 02. 2011 р.);

 3. Всеукраїнська наукова конференція “Творчість Юрія Клена і міжвоєнна доба в українській літературі: історична основа, естетичні контексти, культурні особливості” (14-15 квітня 2011 р.);

 4. Всеукраїнська наукова конференція “Тарас Шевченко в естетиці, культурології та націософії вісниківства” (26-27 травня 2011 р.);

 5. Всеукраїнський науково-культурологічний круглий стіл “Нагуєвицькі читання 2011: Іван Франко і проблеми духовно-культурної емансипації та деколонізації” (Пам’яті проф. З. Гузара) (1 жовтня 2011 р.);

 6. Науково-методичний семінар “Креативність учителя зарубіжної літератури у контексті особистісно зорієнтованого навчання” (для учителів-словесників Дрогобицького педагогічного ліцею) (2 березня 2011 р.);

 7. Науково-методичний семінар “Сучасний світовий літературний процес: осмислення та виклики” (для учителів шкіл м. Дрогобича та району) (26 жовтня 2011 р.).


1.2. Конференції, у яких брали участь члени РМВ:

 1. Міжнародна наукова конференція “Українознавство та всесвітня історія: теоретико-методологічні засади наукових парадигм” (Київ, 2011 р.) − Вовк О. В.;

 2. Всеукраїнська наукова конференція “Творчість Юрія Клена і міжвоєнна доба в українській літературі: історичні основи, естетичні контексти, культурні особливості” (Вінниця, 14-15 квітня 2011 р.) − Марочканич І. Ф.;

 3. Всеукраїнська наукова конференція “Карбівничий чистого металу” (до 140-річчя від дня народження Василя Стефаника) (Львів, 19-20 травня 2011 р.) − Марочканич І. Ф.;

 4. Всеукраїнська наукова конференція “Тарас Шевченко в естетиці, культурології та націософії вісниківства” (Львів, 26-27 травня 2011 р.) − Марочканич І. Ф.;

 5. Міжнародна наукова конференція “Українознавство та всесвітня історія: теоретико-методологічні засади наукових парадигм” (Київ, 25-26 жовтня 2011 р.) − Марочканич І. Ф.;

 6. Наукова конференція “Українське термінознавство і світ” (Львів, жовтень 2011 р.) − Паночко М. М.;

 7. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Рідне слово в етнокультурному вимірі” (Дрогобич, 10-11 листопада 2011 р.). − Дмитрів І. І.


2. Міжнародна співпраця:

Філологічний факультет, зокрема кафедра української літератури і теорії літератури співпрацює з Університетом ім.Марії Кюрі-Склодовської (Польща).

Варнацька Г.О. є учасником міжнародного товариства Вірджинії Вулф (IVWS – International Virginia Woolf Society)
3. Публікації за авторством членів РМВ:

а) монографії − немає;

б) статті у наукових виданнях:

 1. Дмитрів І. Літургійна символіка збірки Богдана-Ігоря Антонича “Велика гармонія” // Життя у світлі освіти. Studia in honorem. Науковий збірник на пошану Ярослава Грицковяна / За ред. проф. І. Добрянського, проф. М. Зимомрі. – Кіровоград – Кошалін – Торонто – Дрогобич: Посвіт, 2011. – С. 195-206;

 2. Дмитрів І. Образ Богоматері у творчості Богдана-Ігоря Антонича // Рідне слово в етнокультурному вимірі. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції / Упор. М. Федурко, В. Котович, Г. Філь. – Дрогобич: Посвіт, 2011. – С. 282-290;

 3. Дмитрів І. Вибрана бібліографія З. Гузара (2000-2010 рр.) (уклала І. Дмитрів) // Зенон Гузар. “У просторі Івана Франка”. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. – С. 172-178;

 4. Паночко М. Кость Левицький як дослідник української правничої термінології (за матеріалами українсько-німецьких правничих словників) // Українознавчі студії, 2011. − № 11-12. − С. 254-260;

 5. Паночко М. Дослідження апозиції у праці професора Івана Огієнка “Складня української мови” // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету, 2011. − С. 123-127.

в) підручники з грифом МОНМС – немає;

г) підручники з грифом університету – немає;

д) посібники з грифом МОНМС – немає;

е) посібники з грифом університету:

1. Лазірко Н. О. Історія зарубіжної літератури XVII – XVIII ст. Практикум : навч.-метод. пос. [для студентів спеціальності 6.02.03.03. “Філологія”] / Наталія Лазірко. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 58 с.

2. Батюк Г. О. Історія зарубіжної літератури ХІХ ст. : доба реалізму : практикум : [навч.-метод. посіб. для студ. ВНЗ] / Галина Батюк − Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 76 с.

є) тези – 2:

з них у всеукраїнських конференціях – немає;

у міжнародних конференціях – 2.

ж) збірники наукових праць:

 1. Література галицького Підгір’я кінця ХІХ – початку ХХ ст. і процес національного відродження

 1. Нагуєвицькі читання – 2010: Цивілізаційні ідеї Івана Франка та сучасні виклики перед Україною та українством.

 2. Філософія і поетика художнього твору. Наукові записки кафедри світової літератури.


4. Робота з обдарованою студентською та учнівською молоддю:

При кафедрі української літератури і теорії літератури відбулася студентська наукова конференція “Світ ідей Василя Стефаника” (до 140-річчя від дня народження письменника).

У 2011 році на факультеті працювало 5 наукових гуртків та 10 проблемних груп. Викладач кафедри української літератури і теорії літератури Вовк О. В. керує фольклорним гуртком.

На факультеті за участі членів РМВ було проведено 3 вузівські предметні олімпіади: зі спеціальності “Українська мова і література”, зі спеціальності “Російська мова та література” та зі спеціальності “Польська мова та література”, 1 загальноуніверситетський тур олімпіади ХІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та 1 загальноуніверситетський тур конкурсу імені Тараса Шевченка для спеціальностей “Українська мова і література”, “Російська мова та література” та “Польська мова та література”. Студентка групи УА-42 Явір Лілія посіла ІІІ місце в обласному етапі І мовно-літературного конкурсу імені Т. Шевченка з базового предмету і ІІ місце у третьому Всеукраїнському етапі цього ж конкурсу. Студетка групи УА-33 Ольга Русин посіла ІІІ місце в обласному етапі ІІ Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика і ІІІ місце у четвертому Всеукраїнському етапі цього ж конкурсу. Студентка гр. ПАН-4 Барабаш Наталія посіла ІІ місце в обласному етапі І Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка з базового предмету “Українська мова та література” і ІІІ місце у Всеукраїнському етапі цього ж конкурсу. Студентка групи УП-56 Мар’яна Гуцало посіла перше місце в обласному етапі І Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка з базового предмету “Польська мова та література”, студентка групи УР-55 Тетяна Лужецька зайняла ІІ місце з базового предмету “Російська мова та література”. Студентка групи УП-26 Бистрова Ганна взяла участь у Всеукраїнському конкурсі з польської орфографії в м. Івано-Франківську, де посіла ІІ місце (квітень, 2011 р.). Студентка групи УП-36 Рожанська Тетяна взяла участь у Міжнародному поетичному конкурсі в м. Варшаві (Польща, травень 2011) і посіла І місце. Тетяна Рожанська також була учасником мовних курсів в Люблінському університеті імені Марії Кюрі-Складовської з 05.07.2011 по 24.07.2011 р.

На філологічному факультеті працюють проблемні групи, у роботі яких беруть участь члени РМВ.

У 2011 р. на факультеті було проведено перший етап двох конкурсів: ІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка та ХІІ Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. У двох етапах конкурсів брали участь і студенти проблемних груп, вони посіли призові місця, а саме – Конкурс Шевченка (15 листопада 2011 р.): І місце – Явір Лілія (У-6); ІІ місце – Мигович Роксолана (УА-43), Пітен Ірина (УА-23); ІІІ місце – Сенета Марія (УА-23), Русин Ольга (УА-43). В обласному етапі Явір Лілія посіла ІІ місце. Конкурс імені Петра Яцика (29 листопада 2011 р.): І місце – Явір Лілія (У-6); ІІ місце – Русин Ольга (УА-43), Бойко Мар’яна (УП-36); ІІІ місце – Мигович Роксолана (УА-43), Марусяк Христина (У-31). В обласному етапі Явір Лілія посіла ІІ місце. Отже, студенти проблемних груп беруть активну участь і домагаються вагомих результатів.

Члени РМВ беруть активну участь в організації та проведенні зустрічей з відомими письменниками та літературознавцями, наприклад, Галиною Пагутяк та Василем Габором (1 листопада 2011 р.).
Голова ради молодих вчених

філологічного факультету І.І.Дмитрів

Схожі:

ЗВІТ про діяльність ради молодих вчених інженерно-педагогічного факультету...
Нищак І. Д., к пед наук, доцент кафедри методики трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва (голова)
Звіт Ради молодих вчених філологічного факультету про науково-дослідну...
Міжнародна наукова конференція «Ціннісні парадигми української літератури ХХ століття»
ЗВІТ Голови Ради молодих вчених педагогічного факультету
Протягом 2012 року Радою молодих вчених та молодими науковцями педагогічного факультету проведено такі заходи
Звіт Голови Ради молодих вчених факультету економічної освіти та...
Впродовж 2012 року Радою молодих вчених та молодими науковцями факультету економічної освіти та управління проведено такі заходи
Звіт Ради молодих вчених історичного факультету про науково-дослідну роботу за 2011 р
Назви і статус конференцій, проведених на базі факультету (всеукраїнські, міжнародні) за участю членів РМВ
ЗВІТ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ДДПУ ім. І. Франка за 2011 рік
Дозвольте зосередити Вашу увагу на звіті РМВ М-ПФ за календарний рік, хоча офіційно рада розпочала свою діяльність з вересня місяця...
Звіт ради молодих вчених біологічного факультету про науково-дослідну роботу за 2012 р
Назви і статус конференцій, проведених на базі факультету (всеукраїнські, міжнародні) за участю членів РМВ
ЗВІТ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ЗА 2012 р
Назви і статус конференцій, проведених на базі факультету (всеукраїнські, міжнародні) за участю членів РМВ
Рада молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету...
...
Рада молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету...
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка