Зведені дані науково-дослідної роботи Ради молодих вчених історичного факультету за 2012 р


Скачати 254.25 Kb.
НазваЗведені дані науково-дослідної роботи Ради молодих вчених історичного факультету за 2012 р
Сторінка1/3
Дата03.04.2013
Розмір254.25 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Філософія > Документи
  1   2   3Зведені дані науково-дослідної роботи

Ради молодих вчених історичного факультету за 2012 р.


 1. Назви і статус конференцій, проведених на базі факультету (всеукраїнські, міжнародні)Назва та статус конференції

Дата прове-дення

Кафедри-організатори

Кількість учасників

Всього

Іногородніх

1


XXIІІ наукова сесія НТШ (Дрогобицький осередок НТШ)

23 березня 2012 р.


Кафедра давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін

36

-

2

Звітна наукова конференція викладачів та студентів за 2011 р.

20 березня 2012 р.

Кафедра всесвітньої історії

34

-

3


IX Міжнародна науково-практична конференція „Молодіжна політика: проблеми та перспективи”

18 – 19 травня

2012 р.

Кафедра правознавства, соціології та політології


110

79

4


Міжнародний філософсько-методологічний семінар «Проблема людини: історія і сучасність»

2 березня 2012

Кафедра філософії

29

20

5


Міжнародна наукова конференція «Есхатологічна проблематика у філософії та культурі Російського Срібного віку»

26-28 квітня 2012

Кафедра філософії

103

18

6


Всеукраїнська наукова конференція студентів філософів та молодих науковців «Діалектика духовних процесів - 11» «Ідеальне як репрезентація духовного»

3-6 травня 2012

Кафедра філософії

45

0

7


4-а Міжнародна науково-практична конференція з питань сім’ї та сімейного виховання: «Сім’я – основа Церкви і Держави»

22-23 вересня 2012

Кафедра філософії

41

7

8


Міжнародна наукова конференція «Творчість о. Павла Флоренського у контексті філософії та культури російського Срібного віку»

4-6 жовтня 2012

Кафедра філософії

66

14

9

24-і Міжнародні людинознавчі філософські читання «Гуманізм. Людина. Пам’ять»

12-13 жовтня 2012

Кафедра філософії

159

51.2. Кількість НПП, які приймали участь у конференціях, проведених на базі факультету: 15; з них виступили з доповідями 13.
1.3. Кількість НПП факультету, які приймали участь в інших конференціях, зокрема:

а) у міжнародних: 12, з них виступили з доповідями: 10;

б) у всеукраїнських: 13, з них виступили з доповідями: 10.
2. Захисти дисертацій

2.1. Докторські дисертації – немає.

П.І.Б.

Кафедра

Тема дисертації

Спеціальність: номер, назва

Дата і місце захисту

немає

немає


немає


немає


немає


2.2. Кандидатські дисертації – 3.

П.І.Б.

Кафедра

Тема дисертації

Спеціальність: номер, назва

Дата і місце захисту

Лазорак

Богдан

Орестович*

Кафедра всесвітньої історії

Церковні братства Львівсько-Кам’янецької єпархії

07.00.01

Історія України

ДК № 006109

від 17 травня

2012 р.

22 лютого 2012 року, Волинський національний університет імені Лесі Українки

Момот

Марія Олександрівна**


Кафедра право-знавства, соціології та політології


Реалізація принципу справедливості у правотворчій діяльності

12.00.12

Філософія права

ДК № 006327

від 17 травня

2012 р.


11.06.2011 року, Національна академія внутрішніх справ України

Стецько

Дмитро Ярославович***

Кафедра філософії

Антропокультурна природа свободи: феноменологічний аналіз

09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури

21 червня 2011 р. на засіданні вченої ради

Д 35.051.02, Львівський національний університет ім. Івана Франка

Примітки:

*Лазорак Богдан Орестович – диплом видано на підставі рішення Атестаційної комісії від 17 травня 2012 року (ДК № 006109).

** Момот Марія Олександрівна – диплом видано на підставі рішення Атестаційної колегії від 17 травня 2012 року (ДК № 006327).

*** Стецько Дмитро Ярославович – є підтвердження ДК № 000460.
3. Міжнародна науково-технічна співпраця факультету

3.1. Міжнародна співпраця.Назва установи, країна

Кафедра

Тематика співпраці

Результати співпраці, дата

1

Жешувський університет

(Республіка Польща)

Інститут історії

Міжнародна дослідницька група "Галичина 1772 – 1918"

Публікація статей, виступ на Міжнародній науковій конференції "Монографії істориків: очікування і реальність". 21 вересня 2012 р.

2

Люблінській університет імені Марії Кюрі-Склодовської (РП)

Гуманістичний відділ

Дослідження українсько-польських взаємин кінця ХХ – ХХІ ст., вивчення сучасної польської історіографії інтеграційних проблем, питання обміну проблем викладання сучасної методики і дидактики

Проведення спільних конференцій відвідування лекцій з методики викладання історії, травень 2012 р.

3

Музей регіональний імені Адама Фастнахта,

Бжозов (Республіка Польща)

Польсько-українські відносини у минулому та сьогоденні

Виступи на Міжнародній науковій конференції, публікація статей у наукових збірниках (2011 р.,

доц. Попп Р.П.,

доц. Галів М.Д.)

4

Східноєвропейська вища державна школа в Перемишлі, Республіка Польща

Інститут соціології

Участь у науковій конференції «European Central Slavic conference»

Виступ на конференції, 9 – 10 липня 2012 р.

5

Східноєвропейська вища державна школа в Перемишлі, Республіка Польща

Інститут соціології

Проведення спільних наукових досліджень

Угода про співпрацю, 18 травня 2012 р.

6

Інститут філософії Російської академії наук (Російська Федерація)

Сектор історії російської філософії

Філософія та культура російського Срібного віку

Міжнародна наукова конференція «Есхатологічна проблематика у філософії та культурі Російського Срібного віку» 26-28 квітня 2012 р.;

Міжнародна наукова конференція «Творчість о. Павла Флоренського у контексті філософії та культури російського Срібного віку» 4-6 жовтня 2012 р.4. Зведений список публікацій – 119 / 348,4 д.а.
а) монографії (з них згідно з вимогами МОНмолодьспорту України) – 3 / 16,89 д.а.

 1. Галик В. М. Хорватія у житті та творчій спадщині Івана Франка. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 258 с. (5, 53 д.а.)

 2. Ільницький В.І. Героїчний чин ОУН і УПА на Дрогобиччині в роки Другої світової війни (Довідник про керівний склад Організації українських націоналістів Дрогобицького району). – Дрогобич: Посвіт, 2012. – 88 с. (5,11 др. арк.)

 3. Galyk V. M. Ivan Franko і hrvatska kulturna baština. – Zagreb: Hrvatsko-ukrajinsko društvo, 2012. – 153 s. (6, 25 д.а.)


б) статті у наукових виданнях – 89 /52,69 д.а.

з них у фахових виданнях – 26 / 20,3 д.а.


 1. Галик В. М. Взаємини Івана Франка з Остапом Левицьким // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. – Ч. 18-19. – С. 155 – 163. (0, 53 д.а.)

 2. Галик В. М. Зв’язки Івана Франка із хорватським містом-курортом Ловран // Історична панорама: збірник наукових статей Чернівецького національного університету. Спеціальність “Історія”. – Чернівці, 2012. – Вип. 14. – С. 18 – 28. (0, 59 д.а.)

 3. Галик В. М. Історик Мирон Кордуба – кореспондент Івана Франка // Мандрівець: всеукраїнський науковий журнал. –Тернопіль, 2011. – № 6. – листопад-грудень. – С. 35 – 40. (0, 87 д.а.)

 4. Галик В. М. Кореспонденти Івана Франка із Трускавця // Дрогобицький краєзнавчий збірник. –Дрогобич: Коло, 2012. – Вип. XVІ. – С. 533 – 545. (0, 68 д.а.)

 5. Галик В. М. Про взаємини Івана Франка з Ілярієм Гарасимовичем, одним із редакторів часопису “Хлібороб” (за листами до Івана Франка) // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / ред. кол. Т. Біленко (головний редактор), Р. Попп, С. Макарчук та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – Вип. 28. Історія. – С. 33 – 46. (0, 7 д.а.)

 6. Галик В. М. Різьбяр Василь Якіб’юк із Криворівні – кореспондент Івана Франка // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці, 2012. – Вип. 590 – 591. – С. 95-101. (0,6 д.а.)

 7. Галик В. М. Стрийщина у науково-краєзнавчій діяльності Івана Франка // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету. Збірник наукових праць. – 2010. – Вип. 11. – С. 203 – 212. (0, 71 д.а.)

 8. Галик В. М. Участь Івана Франка у радикальних вічах та товариствах Прикарпаття у першій половині 90-х рр. ХІХ ст. // Питання історії України. Збірник наукових праць. – Чернівці, 2011. – Т. 14. – С. 43 – 49. (0, 69 д.а.)

 9. Галик В. М. Фольклорист, етнограф та юрист Мелітон Бучинський – станіславівський приятель Івана Франка // Вісник Прикарпатського університету. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2011. – Вип. 20. – Історія. – С. 42-50. (0, 5 д.а.)

 10. Галик В. М. Хорватське місто-курорт Липик у житті та спадщині Івана Франка // Історична панорама: збірник наукових статей Чернівецького національного університету. Спеціальність “Історія”. – Чернівці: “Рута”, 2011. – Вип. 13. – С. 32 – 48. (0, 89 д.а.)

 11. Галів М.Д. Pelczar R. Szkoły parafialne na pograniczu polsko-ruskim (ukraińskim) w Galicji w latach 1772 – 1869. – Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009. – 343 s. // Дрогобицький краєзнавчий збірник / Ред. кол. Л.Тимошенко (голов. ред.), Л.Винар, Л.Войтович, Г.Гмітерек та ін. – Вип. ХVІ. – Дрогобич: Коло, 2012. – С. 577 – 585. (0,5 др. арк.)

 12. Галів М.Д. Матеріальне забезпечення сільського вчительства Галичини у 1867 – 1918 рр. (на прикладі Дрогобицького повіту) // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць ДДПУ імені Івана Франка. – Випуск двадцять восьмий. Історія. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – С. 48 – 64. (0,8 др. арк.)

 13. Галів М.Д. Соціальний спектр королівських сіл Самбірського Підгір’я у XV – XVIII ст. (на прикладі села Літиня) // Краєзнавство: науковий журнал НАН України. – 2012. − № 2 (79). – С. 47 – 59. (1,0 др. арк.)

 14. Дмитришин Ю. Л. Хелмінське право як джерело «Прав за якими судиться малоросійський народ» 1743 Р. / Ю. Л. Дмитришин // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2012. – Випуск 56. – С. 103 – 108. (6 с. / 0,5 д.а.)

 15. Ільницький В.І. Вибори до Верховних рад СРСР (1946 р., 1950 р.) і УРСР (1947 р., 1951 р.) як одна із форм радянізації у Карпатському краї ОУН // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип. XVІ. – Коло, 2012. – С. 361 – 384. (2 др. арк.)

 16. Ільницький В.І. Використання репресивно-каральними органами повстанських родин в агентурно-оперативних заходах у Карпатському краї ОУН (1945 – 1950-ті рр.) // Науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал “Українознавство” Науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії. – № 2 (43). – Київ: Українське агентство інформації та друку “Рада”, 2012. – С. 68 – 75. (0,5 др. арк.)
  1   2   3

Схожі:

Звіт Голови Ради молодих вчених факультету економічної освіти та...
Впродовж 2012 року Радою молодих вчених та молодими науковцями факультету економічної освіти та управління проведено такі заходи
Звіт Ради молодих вчених історичного факультету про науково-дослідну роботу за 2011 р
Назви і статус конференцій, проведених на базі факультету (всеукраїнські, міжнародні) за участю членів РМВ
ЗВІТ Голови Ради молодих вчених педагогічного факультету
Протягом 2012 року Радою молодих вчених та молодими науковцями педагогічного факультету проведено такі заходи
Звіт ради молодих вчених біологічного факультету про науково-дослідну роботу за 2012 р
Назви і статус конференцій, проведених на базі факультету (всеукраїнські, міжнародні) за участю членів РМВ
ЗВІТ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ЗА 2012 р
Назви і статус конференцій, проведених на базі факультету (всеукраїнські, міжнародні) за участю членів РМВ
Звіт Ради молодих вчених філологічного факультету про науково-дослідну...
Міжнародна наукова конференція «Ціннісні парадигми української літератури ХХ століття»
ЗВІТ про діяльність ради молодих вчених інженерно-педагогічного факультету...
Нищак І. Д., к пед наук, доцент кафедри методики трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва (голова)
ЗВІТ про діяльність ради молодих учених філологічного факультету...
Дмитрів І.І., канд філол наук, доцент кафедри української літератури і теорії літератури (голова)
Рада молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету...
...
Рада молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету...
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка