Денна II III 18 18 III Маріуполь 2004р


Скачати 44.18 Kb.
НазваДенна II III 18 18 III Маріуполь 2004р
Дата30.03.2013
Розмір44.18 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
Приазовський державний технічний університет

(назва вищого навчального закладу)

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Проректор по навчальній роботі


__________ Євченко В.М. .

(підпис) ( прізвище, ініціали)

«_____» ___________2003 р.

РОБОЧА ПРОГРАМАЗ дисципліни: Англійська мова ,

(назва навчального предмета)
Для спеціальності: _ ТМ .

(номер, назва спеціальності)
Факультет механіко-машинобудівельний .
Кафедра ___________іноземних мов і перекладу .

Нормативні дані


Форма навчання

курс

семестр

Лек.

(год)

Практ.

(сем.)

(год.)

Всього

годин

Самостійна робота (год)

Заліки

(семестр)

Іспит

(семестр)

Денна


II

III

-

18

18

-

-

IIIМаріуполь

2004р.

УДК 811. 111. (073)

Робоча програма складена на основі типової програми для студентів немовних спеціальностей.

Робоча програма складена викладачем Якушиною М. Г.
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри іноземних мов і перекладу


01 вересня 2004 р. протокол № 1

Зав. кафедрою ____________________________Л.М.Лазаренко

Схвалено Радою механіко-машинобудівельного факультету
МЕТА КУРСУ
Програма курсу «Англійська мова» для спеціальності “ТМ” (3 семестр) розрахована на студентів, що успішно засвоїли курс «Англійська мова», який викладається протягом 1-2 семестрів і є базовим для даного курсу.

Основною метою курсу є подальше формування у студентів мовної та мовленнєвої компетенції в рамках тематики відповідно їх майбутній спеціальності. Досягненню цієї мети сприяє рішення таких задач:


 • формування у студентів уміння читати, розуміти і перекладати оригінальну літературу по спеціальності;

 • розвиток навичок читання, письма, говоріння і аудіювання;

 • розвиток навичок монологічного і діалогічного мовлення з використанням опрацьованного лексичного і граматичного матеріалу на теми, пов’язані з майбутньою спеціальністю;

 • повторення граматики, засвоєної раніше;

 • ознайомлення з новим граматичним матеріалом, що є характерним для науково-технічних текстів;

 • засвоєння активного в пасивного лексичного мінімуму згідно з запланованою тематикою;

 • формування навичок самостійної роботи з додатковою і довідковою літературою, спеціалізованими словниками.ФОРМИ КОНТРОЛЮ:

 • поточний – контрольні і самостійні роботи, диктанти, індивідуальні і фронтальні опитування;

 • проміжний – атестація;

 • підсумковий – іспит.

Структура питань білета :

 1. Перше питання:

переклад спеціалізованого тексту з використанням словника.
2. Друге питання:

виконання граматичного завдання на теми, опановані протягом семестру.
3. Третє питання:

висловлювання студента на запропоновану тему, що розглядалася протягом семестру (до 12 речень ).
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ


 1. Engineering profession

 2. Branches of engineering

 3. Mechanical engineering

 4. Mechanical engineering. Professional divisions

 5. Engineering materials

 6. Metals and non-metals in engineering

 7. Steel and its properties

 8. Non-ferrous metals

 9. Aluminum

 10. Plastics

 11. Fibers in engineering

 12. Types of fibers


РЕКОМЕНДОВАНІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
 1. Обовязкова література

 1. Английский язык. Учебник для машиностроительных специальностей вузов. Чернухин А.Е. и др. – М.:Высш. шк., 1990 – 416 с.

 2. Англо-русский политехнический словарь. Под ред. А.Е.Чернухина. – М.: Русский язык, 1979. – 687 с.

 3. Мюллер В.К. Англо-русский словарь. – М., Изд. “Советская энциклопедия”, 1969. – 1192 с. 1. Додаткова література

 1. Сборник технических текстов на английском языке. Под ред. Н.В. Володина. – Москва, Издательство литературы на иностранных языках, 1956. – 599с.

 2. Murphy R. English Grammar in Use. – Cambridge University Press. – 1988. – 328 c.

 3. Swan M., Walter C. How English works. A grammar practice book. – Oxford University Press, 2002. – 358 p.


 1. Відео, аудіо та електронні засобиЕлектронна версія вимог до іспиту для студентів 2 курсу спеціальності ТМ (3 семестр). Укладач Якушина М.Г. – Маріуполь: ПДТУ, 2004

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯВідмінно – Студент має уміти вести бесіду в межах вивчених тем, аргументувати власне ставлення до предмету спілкування, володіти пройденою лексикою в повному обсязі, ефективно користуватися мовними засобами, не робити орфографічних і граматичних помилок.

Добре – Студент уміє логічно висловлюватися в межах вивчених тем і підтримувати бесіду, знає більшу частину пройдених лексичних одиниць. У мовленні допускається незначна кількість помилок, які не заважають спілкуванню, а також орфографічних і граматичних помилок.

Задовільно – Студент вміє робити коротке повідомлення з вивченої теми, вживаючи прості речення, ставити запитання і відповідати на них. У його мовленні і письмі мають місце помилки.

Незадовільно – Студент не може зробити коротке повідомлення з вивченої теми, неадекватно використовує лексику, невірно розуміє запитання, робить багато помилок у мовленні і на письмі.
Оцінювання передбачає також урахування індивідуального рейтингу студента.

Схожі:

VI -III тис до н е. Неоліт. IV-III тис до н е. Енеоліт. IV- III тис до н е. Трипільська культура
Близько 1 млн років тому Поява найдавнішої людини сучасного типу на нинішній території України
VI -III тис до н е. Неоліт. IV-III тис до н е. Енеоліт. IV- III тис до н е. Трипільська культура
Близько 1 млн років тому Поява найдавнішої людини сучасного типу на нинішній території України
Закон N 2051-III 2051-14
Про приєднання до Конвенції із заявами та застереженнями див. Закон N 2051-III ( 2051-14 ) від 19. 10. 2000 )
Маріуполь, 2004р
Робоча програма складена на основі типової програми для студентів немовних спеціальностей за фахом „ВТ”
Адреси передового педагогічного досвіду
Чеканюк Лідія Григорівна, вчитель фізики Уманської загальноосвітньої школи I-III ступенів №8 Уманської міської ради, Щерба Алла Андріївна,...
Методичні рекомендації щодо написання та оформлення тез науково-дослідницьких...
Кожний учасник ІІ і III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України повинен подавати...
III. Капітальні інвестиції

III. Капітальні інвестиції

III. Капітальні інвестиції

ЗАКОНУКРА Ї Н И
Законами N 2470-III ( 2470-14 ) від 29. 05. 2001, ВВР, 2001, N 32, ст. 172 ) N 555-XIV ( 555-14 ) від 24. 03. 99, ВВР, 1999, N 19,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка