Матеріали „Ярмарку Проектів” в рамках XV науково-практичної конференції студентів та аспірантів „Дні Науки ФСП” (20-21 квітня 2012р., м. Київ) / Уклад. Б. В. Новіков, І. І. Федорова, К. О. Стецюра. РОЗДІЛ 1 – НАВЧАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ


НазваМатеріали „Ярмарку Проектів” в рамках XV науково-практичної конференції студентів та аспірантів „Дні Науки ФСП” (20-21 квітня 2012р., м. Київ) / Уклад. Б. В. Новіков, І. І. Федорова, К. О. Стецюра. РОЗДІЛ 1 – НАВЧАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Сторінка5/7
Дата15.03.2013
Розмір0.61 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Культура > Документи
1   2   3   4   5   6   7

Термін реалізації етапу: 23.01.13-24.01.13

Результати: визначення переможця та нагородження учасників і переможців.

Ресурси, необхідні для реалізації проекту:

 1. Кошти на публікацію плакатів-релізів конкурсу, преміювання переможців.

 2. Обладнання для приведення до ладу паркової території.

 3. До співпраці залучаються: органи студентського самоврядування, ЗМІ факультетів НТУУ «КПІ», адміністрація вузу та деякі викладачі (участь у ролі членів жюрі).

Кінцевий результат проекту:

 1. Створення скульптур зі снігу

 2. Творча реалізація потенціалу активного студентства НТУУ «КПІ»

 3. Популяризація НТУУ «КПІ» серед киян, в т.ч. серед студентів інших вузів

 4. Підвищилася зручність пересування по парку на період проведення конкурсу та після нього

 5. Прикрашено парк вузу

 6. Популяризація активного способу життя серед молоді

Віддалений результат: проведення конкурсу скульптур зі снігу щорічно, взаємодія в майбутньому з іншими вузами щодо проведення конкурсу.

Бюджет проекту:

Стаття витрат

Сума витрат, грн

Преміювання команди переможців

300*4(5)=1200 - 1500

Поліграфічні послуги (плакати-релізи, грамоти)

200

Канцелярські витрати

100

Інші витрати

100

Усього, грн

1600 – 1900


Інформація про авторів проекту:

студенти групи АМ-72 ФСП НТУУ «КПІ»

Любименко В.В. та Римашевський А.І.

E-mail: Lyubimenko_v@bigmir.net

тел.: 093-609-45-81

45
Репрезентація Всеукраїнської олімпіади з культурології в НТУУ «КПІ» газетою ФСП «Слог»

Резюме

Даний проект має на меті всебічне висвітлення в факультетській газеті особливостей організації Всеукраїнської олімпіади з культурології, котра проходить на базі факультету соціології і права НТУУ «КПІ» у 2012-2014 роках. Проект передбачає створення спецвипуску факультетської газети «Слог», присвяченого цій події.Автори проекту:

Каталзен А.

Москаленко К.

Столяренко Д.

Модератор:

к.ф.н., професор

Федорова І.І.
Актуальність проекту

Актуальність наведеного соціального проекту полягає, перш за все, в актуальності самої події, яка є предметом висвітлення спецвипуску газети ФСП «Слог» – а саме, Всеукраїнської олімпіади з культурології. Проведення цієї олімпіади мало на меті, перш за все, акцентування уваги на важливості розуміння механізмів культурних процесів. В сучасних умовах це питання набуває великої ваги через низку причин, серед яких можна насамперед виділити світоглядну кризу в суспільстві на глобальному рівні, яка не тільки постає проблемою у питаннях освіти, а навпаки: курс культурології як один із найважливіших моментів виховання культурної людини скорочується або зовсім знімається з учбової програми на низці факультетів. Саме тому, організація олімпіади, що включає в себе, поміж інших, такі компоненти, як організацію команди професіоналів, підготовку факультетських учасників, підбір і створення компетентного журі, є вкрай важливим у поєднанні з адекватним, своєчасним та широко доступним висвітленням цієї події через інформаційні канали факультету.

Серед інших чинників актуальності олімпіади можна виділити:

 • Попередження нівелювання гуманістичної парадигми виховання і освіти, зважаючи на технократичну спрямованість суспільства.

 • Необхідність розширення погляду на світ серед студентів.

 • Залучення до цілісного засвоєння культурних надбань попередніх поколінь.

 • Необхідність формування і розширення культурного базису формування цілісної особистості студента.

Також можна відмітити й іміджевий чинник: олімпіада при відповідному рівні висвітлення відіграє достатньо впливову роль для факультету і університету в цілому у взаємовідношеннях із зовнішнім середовищем, до якого можна віднести, крім всього іншого й вузи, які представляють на олімпіаді учасники і педагоги.

Саме з цього витікає й необхідність всестороннього висвітлення цієї події через наявні канали передачі інформації. До них відносяться: факультетський сайт, сторінки у соціальних мережах та окремо (у тісному співробітництві з іншими та з використанням усіх наявних платформ) – факультетська газета «Слог». Тому доречним є вести мову про спецвипуск, присвячений Всеукраїнській олімпіаді з культурології, який би не тільки доносив усю інформацію з приводу цієї події, але й мав адекватну запитам дійсності форму донесення інформації, для котрого були б використані усі необхідні форми журналістики та забезпечено відповідний зворотній зв’язок з учасниками олімпіади, супроводжуючими, організаторами, волонтерами та ін.

Мета проекту

Створення спецвипуску факультетської газети, присвяченого організації та проведенню Всеукраїнської олімпіади з культурології в НТУУ «КПІ».

Завдання проекту:

 1. Загальне інформування студентів та викладачів факультету щодо проведення факультетом соціології і права Всеукраїнської олімпіади;

 2. Всебічне висвітлення всіх етапів події;

 3. Висвітелння події на рівні НТУУ «КПІ», а також усіх ВУЗів, які приймали участь в олімпіаді, на Всеукраїнському рівні.

 4. Налагодження зворотнього зв’язку між:

 • студентами і викладачами;

 • представниками різних ВУЗів, факультетів;

 • учасниками олімпіади і організаторами;

 • учасниками олімпіади та членами жюрі;

 • факультетом та університетом;

 • університетами, містами, областями в сфері освіти і науки.

 1. Привнесення в конкурсний процес нового елементу – журналістської роботи, яка направлена на об’єктивне висвітлення пройдених етапів організаторами та учасниками, на можливість спілкування поза конкурсом, можливість для конкурсантів, супроводжуючих, волонтерів та організаторів поділитися враженнями, побажаннями та подякою, донести свої думки з приводу олімпіади, поділитися досвідом організації і проведення заходу такого маштабу, виявлення та передбачення в майбутньому можливих недоліків.


Етапи реалізації проекту

Етап 1. Підготовчий

Підготовка необхідних ресурсів до офіційного початку олімпіади, котра включає:

 1. Збір необхідної інформації з офіційного веб-сайту, друкованої програми заходу.

 2. Налагодження взаємозв’язку та обміну інформацією з організаційним комітетом заходу.

 3. Оформлення команди журналістів для цього захожу із редакційної колегії газети «Слог»: корреспонденти, інтерв’юери, фотографи, дизайнер, верстальщик, коректори, помічники із технічних питань тощо.

 4. Підготовка інформаційного матеріалу, необхідного для проведення інтерв’ювань та опитувань (інформація про учасників, організаторів, суддів).

 5. Підготовка необхідного матеріального забезпечення (фото-, відео- та аудіоапаратури).

 6. Визначення ключових питань, котрі обов’язково повинні бути репрезентовані в спецвипуску.

 7. Назначення днів, часу та сфери діяльності кожного члена команди журналістів.

Етап 2. Безпосередній збір матеріалів

Збір інформаційних матеріалів під час олімпіади. Цей етап включає в себе:

 1. Нотування ключових моментів кожного етапу заходу:

- під час підготовки до олімпіди;

- в кожен із конкурсних днів: під час поселення, реєстрації, самих конкурсних завдань, під час екскурсій, відпочинку тощо.

- на завршальному етапі: під час вручення дипломів, нагородження переможців, після офіційного завершення олімпіади.

 1. Інтерв’ювання та опитування організаторів, конкурсантів, суддів та інших учасників заходу:

 • проведення інтерв’ю із супроводжуючими викладачами із ВУЗів України;

 • інтерв’ю із конкурсантами олімпіади;

 • інтерв’ю із чненами суддівської колегії;

 • інтерв’ю із організаторами.

 1. Фотозйомка та аудіозапис всіх етапів заходу.

Етап 3. Обробка та репрезентація матеріалів

 1. Транскрипція аудіозаписів, уточнення згадуваних імен, назв організацій, подій тощо.

 2. Підготовка основних статей, котрі висвітлюють всі етапи заходу.

 3. Обробка фотознімків.

 4. Корегування та обробка текстів.

 5. Оформлення дизайну спецвипуску, верстка.

 6. Друк спецвипуску газети у видавництві «Політехніка».

 7. Розповсюдження спецвипуску на ФСП.

 8. Розповсюдження електронного варіанту спецвипуску газети на сайті www.fsp.kpi.ua, www.student.kpi.ua та відправлення посилань на сторінки зі «Слогом» на цих сайтах або електронного варіанту «Слогу» на адреси тих учасників, яких опитували та про котрих згадували в статтях.

Бюджет проекту

Реалізація проекту здійснюється на ресурсній базі газети ФСП «Слог» та її співробітників. Видання спецвипуску газети здійснюється в ВПІ ВПК «Політехніка» за кошти факультету соціології та права. Вартість видання становить 1500 грн.

Інформація про авторів проекту:

Студенти груп АМ-71 та АМ-72 ФСП НТУУ “КПІ”

Каталзен Анна, Москаленко Крістіна, Столяренко Дмитро

e-mail: keyfox@ukr.net


anti-microbes!!

Проектна пропозиція

«Створення центру Antiplagiat на факультеті ФСП »

Резюме

Проект направлений на вирішення існуючої проблеми на факультеті соціології і права, а саме боротьба з таким поширеним явищем як плагіат наукових робіт та захист авторським правом наукових робіт студентів, аспірантів, викладачів – зокрема, рефератів, курсових, дипломних, тез, наукових статтей, дисертацій та ін. від неправомірного використання. Ідея створення проекту полягає у створенні центру «Antiplagiat» при факультеті соціології і права, мета якого є розв’язання вище зазначених проблем.


Автори проекту:

студентки 5 курсу, гр.Ам-71

Пустовалова О.Д.,

Руденко Л.О.

Модератор:

канд. філос. наук, проф.

Федорова I.I.
Актуальність

Унiверситет НТУУ «КПІ» — це просвітницький науково-освітній центр, найбільший технічний університет України дослідницького типу, один з провідних університетів Європи та світу, що зарекомендував себе як генератор новацій і креативу. «КПІ» є одним з ініціаторів та безпосереднім учасником реформування вищої освіти, впровадження ступеневої системи освіти та створення додатків до дипломів європейського зразка. Беззаперечний той факт, що наукова діяльность є визначальним фактором прогресу суспільства, його духовного та інтелектуального зростання. Наукова діяльність є джерелом для реалізації інтелектуального потенціалу, самобутньої ідентичності окремо взятої особистості. Студент та викладач витрачає сотні годин на наукові праці. Це символ їх досягнень і резюме років навчання. Після її написання, найважливішим здається, тільки їх збереження.

В сучасному суспільстві набуло поширення таке розповсюджене явище як плагіат і настільки вкорінився в нашій свідомості, що сприяло витісненню людиною здатності до самостійної роботи, творчої діяльності. А людина за своєю природою схильна до творчості. Творчість – це не тільки процес розкриття здібностей, внутрішнього потенціалу людини, а й вміння побачити щось нове у будь-якому явищі та запропонувати свою нову ідею. Творчості притаманні неповторність, оригінальність і певна унікальність. Створюючи щось нове, людина постійно самовдосконалює себе, збагачує свій внутрішній світ, розвиває свої вміння та здібності, а також робить свій особистий внесок в розвиток науки. Кожен студент, аспірант, викладач НТУУ «КПІ» має право юридичного супровіду інтелектуальної власності, яке у свою чергу, визначає право автора на результати своєї інтелектуальної (розумової) діяльності.

На сьогоднішній день прослідковується криза цінностей в науковій діяльності сучасної людини, яка втратила старі життєві орієнтири (с-му навчання), той талант генерації оригінального мислення, не була готова до негайної переорієнтації творчо – нових позитивних цінностей і впустила в своє життя такий руйнуючий процес як плагіат.

Створення такого центру як «Antiplagiat» є досить актуальним та необхідним проектом для студентів та викладачів факультету соціології та права, які мають право захистити свої авторські права на результати творчої та наукової діяльності.

Проте, що стосується питань охорони авторського права студентських та викладацьких робіт в сучасному суспільстві, то це питання все ще залишається відкритим і недостатньо розробленим.

Мета проекту:

Створення центру «Antiplagiat» на факультеті соціології і права для захисту авторських прав студентів, викладачів, аспірантів та боротьби з плагіатом наукових робіт.

Завдання проекту:

 • надання консультаційних послуг для студентів і викладачів з питань охорони авторського права;

 • перевірка наукових праць на оригінальність та достовірність за допомогою програми «Antiplagiat»;

 • створення сайту центру «Antiplagiat»;

 • формування ресурсної бази центру;

 • формування керівного складу центру.

Етапи реалізації проекту

Етап 1. Організаційно-підготовчий

1. Формування складу ініціативної групи та організація її роботи.

1.1. Збори всіх бажаючих взяти участь у створенні центру «Antiplagiat».

1.1.1. Поширити інформацію про створення центру «Antiplagiat» на сайті НТУУ «КПІ», «Студентської ради КПІ» та на сайті Вконтакте.

1.1.2. Створити групу на сайті vkontakte.ru «Центр «Antiplagiat» на ФСП та розмістити в цій групі оголошення про організацію і створення центру «Antiplagiat», про набір студентів, аспірантів, кваліфікованих фахівців (юристів, соціологів) до цього центру, які бажають допомогти в створенні центру; розміщення інформації про проведення 1-ї зустрічі з учасниками майбутнього центру (дата, час та місце зборів).

1.2. Детальне ознайомлення ініціативною групою відгукнувшихся учасників з метою створення майбутнього центру «Antiplagiat».

1.3. Затвердження ініціативною группою склад учасників майбутнього центру на зборах.

1.4 Домовленість з факультетською газетою «СЛОГ» про написання об`яви про створення центру «Antiplagiat».
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

України ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 2013 Тези доповідей міжнародної...
Матеріали тез містять короткий зміст доповідей науково-дослідних робіт студентів та аспірантів
ФАКУЛЬТЕТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ПЕРЕПІДГОТОВКИ
Національного банку України (м. Київ) запрошує Вас взяти участь у роботі ІV-ї Міжвузівської науково-практичної конференції студентів,...
ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
Національного банку України (м. Київ) запрошує Вас взяти участь у роботі ІV-ї Міжвузівської науково-практичної конференції студентів,...
ЗАЯВКА АНКЕТА
Міжнародної науково–практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів
ЗАЯВКА – АНКЕТА учасника Міжнародної науково-практичної конференції...

Дорогі друзі! Факультет соціології і права запрошує Вас до участі...
Факультет соціології і права запрошує Вас до участі у найбільшій студентській конференції НТУУ "КПІ" "Дні Науки ФСП"
ВИКЛАДАЧ ТОДОРОШКО Т. А
«Актуальні досягнення юридичної науки в ХХІ столітті» Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Вибрані найкращі тези...
ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
Національного банку України (м. Київ) запрошує Вас взяти участь у роботі ІІІ-їМіжвузівської науково-практичної конференції студентів,...
ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) запрошує Вас взяти участь у роботі ІІ-ї науково-практичної...
66-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу,...
Адміністрація державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка