Матеріали „Ярмарку Проектів” в рамках XV науково-практичної конференції студентів та аспірантів „Дні Науки ФСП” (20-21 квітня 2012р., м. Київ) / Уклад. Б. В. Новіков, І. І. Федорова, К. О. Стецюра. РОЗДІЛ 1 – НАВЧАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ


НазваМатеріали „Ярмарку Проектів” в рамках XV науково-практичної конференції студентів та аспірантів „Дні Науки ФСП” (20-21 квітня 2012р., м. Київ) / Уклад. Б. В. Новіков, І. І. Федорова, К. О. Стецюра. РОЗДІЛ 1 – НАВЧАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Сторінка1/7
Дата15.03.2013
Розмір0.61 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Культура > Документи
  1   2   3   4   5   6   7
Матеріали „Ярмарку Проектів” в рамках XV науково-практичної конференції студентів та аспірантів „Дні Науки ФСП” (20-21 квітня 2012р., м. Київ) / Уклад. : Б. В. Новіков, І. І.Федорова, К. О.Стецюра.

РОЗДІЛ 1 – НАВЧАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ

c:\program files\microsoft office\media\cagcat10\j0292020.wmf
Проект «Медіапара: сучасний спосіб навчання в ХХІ столітті»


Резюме

Даний проект спрямовано на впровадження нової форми навчання на факультеті соціології і права в НТУУ «КПІ», яка дасть можливість освоєння студентами навчального матеріалу за форс-мажорних обставин за допомогою сучасних інтерактивних технологій.


Автори проекту:

Шевчук Ю.А.

Модератор:

Шаповалова О.А.
Актуальність проекту

Медіакультура в сучасній соціокультурній ситуації набуває все більшого впливу і поширення. Потенційні можливості медіакультури в сучасному освітньому і виховному процесі визначаються її широким спектром можливостей для розвитку людської індивідуальності: емоцій, інтелекту, самостійного творчого мислення, світогляду, активізації знань, отриманих студентами в процесі навчання.

Значення і роль медіакультури зростає в геометричній прогресії, оскільки сьогодні це комплексні засоби освоєння людиною навколишнього світу в його соціальних, моральних, психологічних, художніх, інтелектуальних аспектах.

Таким чином, актуальність даного проекту визначається нагальною необхідністю теоретично і методично обґрунтованої системи освіти із застосуванням інтерактивних технологій.

Особливо актуальною медіапара є у разі виникнення непередбачуваних форс-мажорних ситуацій, які ускладнюють навчальний процес. В таких випадках матеріали занять можуть бути дані на самостійне опрацювання та супроводжуватись медіапарою. Це забезпечить кращу підготовку та розуміння матералів для самостійного опрацювання. Самі медіапари можна розміщувати на сайтах факультутів або розповсюджувати на носіях (дисках, флешках).

Використання медіапар в навчальному процесі дасть можливість уникнути недоопрацювань з боку студентів та можливість викладання більше матеріалу, ніж безпосередньо в аудиторії, з боку викладача.

Мета проекту – зняти проведення медіапари з однієї із дисциплін в НТУУ «КПІ» на факультеті соціології і права.

Завдання проекту:

 • підготувати матеріально-технічну базу для проведення медіапари;

 • побудувати хід організації та проведення медіапари;

 • забезпечити можливість ознайомлення студентів з матеріалами медіапари.

План реалізації проекту:
Етап І. Вибір дисципліни для проведення медіапари

Термін реалізації етапу: до 25.04.2012.

Завдання на даному етапі:

 • проаналізувати можливі варіанти дисциплін для проведення медіапари;

 • домовитися з викладачем обраної дисципліни про проведення медіапари;

 • обрати курс, для якого буде розроблено медіапару з навчальними матеріалами;

 • розробити програму проведення медіапари (займається викладач з обраної дисципліни).

Результати здійснення етапу: розроблена програма та структура проведення медіапари з обраної дисципліни.

Етап ІІ. Проведення організаційно-технічних робіт для проведення медіапари

Термін реалізації етапу: до 09.04.2012.

Завдання на даному етапі:

 • знайти зручну для знімання проведення медіапари аудиторію;

 • домовитися з деканатом факультету соціології і права про використання обраної аудиторії;

 • забезпечити аудиторію необхідним технічним забезпеченням.

Результати здійснення етапу: технічно підготовлена аудиторія для проведення медіапари.

Етап ІІІ. Організація робіт для знімання медіапари

Термін реалізації етапу: до 09.04.2012.

Завдання на даному етапі:

 • зібрати групу з 3-5 студентів для безпосередньої участі в зніманні медіапари та для роботи над опрацюванням відео;

 • орендувати (або придбати) технічне забезпечення (відеокамеру, штатив тощо);

 • облаштувати аудиторію технічними засобами.

Етап IV. Безпосереднє проведення медіапари

Термін реалізації етапу: до 20.04.2012.

Завдання на даному етапі:

 • провести медіапару з обраної дисципліни;

 • зафіксувати на відеокамеру проведення медіапари;

 • кінцеве опрацювання відео;

 • розповсюдження відео з меріапарою, тобто розміщення відео на сайті, розповсюдження матеріалів з медіапарою на носіях.

Результати здійснення етапу: можливість доступу студентів до відеоматеріалів з медіапарою.

Ресурси, необхідні для реалізації проекту

Для реалізації проекту необхідним є залучення викладача з факультету соціології і права для безпосередньої участі в проекті (проведення медіапари) – старший викладач кафедри філософії факультету соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Тихонюк Ольга Володимирівна.

Для мантажних та інших робіт з відеоматеріалами проекту необхідним є залучення спеціаліста з ПП «Comp&Copy» ФОП Дзівідзінський Владислав Євгенійович, (044) 383 19 85.

Проектом передбачено оренду та обслуговування обладнання (відекамери Samsung SMX-F70BP, 5 Мпикс, Flash пам’ять 16 ГБ) терміном на п’ять діб, яке буде здійснено у фізичної особи. Обслуговування передбачає оснащення відеокамери акумулятором.

Реалізація проектної пропозиції також передбачеє витрати на послуги зв’язку, інформаційні послуги, канцелярські витрати тощо.

Кошторис витрат на реалізацію проектуСтаття витрат

Сума витрат, грн.

1.

Оренда обладнання, оргтехніки

500

2.

Витрати на обслуговування і експлуатацію

190

3.

Послуги зв’язку

73

4.

Інформаційні послуги

104

5.

Канцелярські витрати

42

6.

Інші витрати

60
Усього

969

Розрахунок витрат

з/п

Стаття витрат

Розрахунок

Усього, грн.

1

2

3

4

5

6

1

Оренда обладнання, оргтехніки

Ціна за одиницю часу

Кількість днів (годин) оренди


Вартість оренди, грн.
Відеокамера

100

5

500Усього500


2

Витрати на обслуговування і експлуатацію обладнання

Кількість одиниць

Період використання (дні)


Витрати на одиницю, грн.Акумулятор

1

5

190Касета

1

-

22Усього212


3

Послуги зв’язку

Кількість одиниць (хв, шт.)

Ціна за одиницю (год), грн.

Вартість за одиницю, грн.
Відео

90

30

45Телефон

60

0,47

28Усього73


4

Інформаційні послуги

Кількість одиниць

Ціна за одиницю, грн.

Вартість за одиницю, грн.Опрацювання відео

1

100

104Усього104


5

Канцелярські витрати

Кількість одиниць

Ціна за одиницю, грн.

Вартість за одиницю, грн.Диски

3

14

42Усього42


6

Інші витрати

Кількість одиниць

Ціна за одиницю, грн.

Вартість за одиницю, грн.
60Усього60Разом витрат за кошторисом991
Очікувані результати проекту

 • розроблено програми та структура проведення медіапари;

 • забезпечено робочу групу матеріально-технічними засобами;

 • технічно оснащено аудиторії для проведення медіапари;

 • відзнято медіапари та організовано доступ студентів до матеріалів.

Кінцевий результат проекту

На факультеті соціології і права сформовано електронну базу з відеоматеріалами медіапар.

Інформація про автора проекту:

студентка групи АМ-74 ФСП НТУУ «КПІ»

Шевчук Юлія Анатоліївна

E-mail: Yulya05.90@bigmir.net

contract_logistics(1)

Проект: Впровадження ігрової технології на шляху побудови відносин «Студент-викладач» моделі «Суб'єкт-суб'єкт»
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

України ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 2013 Тези доповідей міжнародної...
Матеріали тез містять короткий зміст доповідей науково-дослідних робіт студентів та аспірантів
ФАКУЛЬТЕТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ПЕРЕПІДГОТОВКИ
Національного банку України (м. Київ) запрошує Вас взяти участь у роботі ІV-ї Міжвузівської науково-практичної конференції студентів,...
ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
Національного банку України (м. Київ) запрошує Вас взяти участь у роботі ІV-ї Міжвузівської науково-практичної конференції студентів,...
ЗАЯВКА АНКЕТА
Міжнародної науково–практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів
ЗАЯВКА – АНКЕТА учасника Міжнародної науково-практичної конференції...

Дорогі друзі! Факультет соціології і права запрошує Вас до участі...
Факультет соціології і права запрошує Вас до участі у найбільшій студентській конференції НТУУ "КПІ" "Дні Науки ФСП"
ВИКЛАДАЧ ТОДОРОШКО Т. А
«Актуальні досягнення юридичної науки в ХХІ столітті» Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Вибрані найкращі тези...
ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
Національного банку України (м. Київ) запрошує Вас взяти участь у роботі ІІІ-їМіжвузівської науково-практичної конференції студентів,...
ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) запрошує Вас взяти участь у роботі ІІ-ї науково-практичної...
66-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу,...
Адміністрація державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка