Укладач: Баришполець О. Т., кандидат історичних наук, доцент Програму обговорено і схвалено на засіданні кафедри Протокол № від 2004 року Рекомендовано до друку Головною вченою радою Університету Протокол №5 від 30 червня 2004 р


НазваУкладач: Баришполець О. Т., кандидат історичних наук, доцент Програму обговорено і схвалено на засіданні кафедри Протокол № від 2004 року Рекомендовано до друку Головною вченою радою Університету Протокол №5 від 30 червня 2004 р
Сторінка1/5
Дата14.03.2013
Розмір0.73 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Культура > Документи
  1   2   3   4   5
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
ІНСТИТУТ КУЛЬТУРИ

КАФЕДРА СОЦІОЛОГІЇ

МЕТОДИ І ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Робоча програма

для студентів спеціальності 6.040200

“Соціологія”

КИЇВ – 2004

Укладач: Баришполець О.Т., кандидат історичних

наук, доцент

Програму обговорено і схвалено на засіданні кафедри

Протокол № від 2004 року

Рекомендовано до друку Головною вченою радою

Університету

Протокол № 5 від 30 червня 2004 р.

Пояснювальна записка

Курс є базовим для практичної підготовки фахівців за спеціальністю “Соціологія”. Його мета:

– засвоїти теоретичні основи прикладної соціології;

– з’ясувати функції, категорії, методи; зв’язки із загальною соціологією та галузевими соціологічними теоріями;

– ознайомитись з досвідом діяльності провідних соціологічних установ України, методами їх роботи.

Завдання курсу:

– набуття навичок соціологічного аналізу соціальних явищ і процесів; організації і проведення соціологічних досліджень (розроблення програм, інструментарію, методичних рекомендацій для роботи з інтерв’юерами, експертами і респондентами; підготовки заключних матеріалів соціологічного дослідження і ін.).

Студенти розробляють програми соціологічних досліджень за обраними темами, відповідними їм інструментарієм з обговоренням на практичних і лабораторних заняттях, проводять опитувань, машину та ручну обробку інформації, складають соціологічні звіти.

Тематичний план

для студентів денної форми навчанняп/п

Назви тем

Всього
Форми контролю

Лекц.

Семін.

Практ.

Лабор.

Самост. робота

Розділ І. Основи прикладної соціології

1.

Об’єкт, предмет і функції прикладної соціології

10

2


8

Співбесіда

2.

Закони і категорії прикладної соціології.

16

4
4
8

Співбесіда

3.

Соціальний процес, його теоретичне та емпіричне дослідження.

18

4

2

2

2

8

Співбесіда

4.

Соціальний факт, соціальні норми та орієнтири.

18

4

2

2

2

8

Реферати

5.

Системно-функціональний аналіз соціологічних явищ.

18

4

2

2

2

8

Співбесіда

6.

Спеціальні соціологічні теорії та їх роль в соціологічних дослідженнях.

16

4

2

2
8

Співбесіда

Розділ ІI. Методологія соціологічного дослідження

7.

Метод, методика, техніка і процедура в соціологічному дослідженні

10

2


8
8.

Організація соціологічного дослідження

14

2
4
8

Співбесіда

9.

Програма соціологічного дослідження

20

6
6

4

10

Письмові роботи

10.

Вибірковий метод у соціологічному дослідженні

20

4

2

4

2

8

Письмові роботи

11.

Вимірювання соціальних характеристик

24

6

2

4

2

10

Письмові роботи

Розділ IІІ. Методи соціологічних досліджень

12.

Опитування

34

8

6

4

6

10

Письм.

роб.

13.

Експертне опитування

24

4

4

4

4

8

Письм.

роб.

14.

Метод структурного аналізу малих груп

24

4

4

4

4

8

Письм.

роб.

15.

Метод фокус-груп

26

6

2

4

4

10

Письм.

роб.

16.

Аналіз документів

30

6

4

4

6

10

Письм.

роб.

17.

Метод спостереження

19

4

2
5

8

Письм.

роб.

18.

Соціальний експеримент

23

4

2

4

5

8

Контр.

опит.
Розділ IV. Обробка, аналіз та узагальнення соціологічної інформації

19.

Надійність вимірювання первинної інформації

12

22

8

Контр.

опит.

20.

Обробка інформації

22

4

2

4

4

8

Колокв.

21.

Аналіз і узагальнення результатів соціологічного дослідження

26

4

2

4

6

10

Контр.

роб.

Всього


432

88

40

62

62

180

Заліки/ Екзамен
  1   2   3   4   5

Схожі:

ПРОБЛЕМИ
Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (протокол №7 від 14 червня...
ПРОБЛЕМИ
Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (протокол №7 від 14 червня...
Д І ЛОВАУКРА Ї НСЬКАМОВ А КУРС ЛЕКЦІЙ Навчально-методичний посібник
Рекомендовано до друку кафедрою українознавства та філософії, методичною радою будівельно-гідромеліоративного факультету Херсонського...
Дудар Н. П., Филипович Л. О. Д81 Нові релігійні течії: український...
Рекомендовано до друку вченою радою Відділення реліг­ієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН Ук­раїни (протокол №8...
ПРОБЛЕМИ
Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (протокол №13 від 22 грудня...
ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ШОСТИЙ
Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка протокол №10 від
АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС УКРАЇНИ
Рекомендовано до друку Вченою радою Харківського національного університету внутрішніх справ (протокол №6 від 3 березня 2007 р.)
ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТИЙ
Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (протокол №9 від 17 вересня...
Лагутін В. Д. Кредитування: теорія і практика: Навч посіб. 3-тє вид., перероб. і доп
Рекомендовано до друку вченою радою Волинського державного університету імені Лесі Українки (протокол №2 від 27 вересня 2001 р.)
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО
Рекомендовано вченою радою Львівського державного університету внутрішніх справ (протокол №…від р.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка