Цей Статут прийнято у новій редакції зі змінами та доповненнями до Статуту, затверджено рішенням сесії Коломийської районної ради Івано-Франківської області №


Скачати 207.44 Kb.
НазваЦей Статут прийнято у новій редакції зі змінами та доповненнями до Статуту, затверджено рішенням сесії Коломийської районної ради Івано-Франківської області №
Дата24.02.2016
Розмір207.44 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Культура > Документи
СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КОЛОМИЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «ТУРКІВСЬКА ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА»

(нова редакція)


Коломия, 2015 р.
Цей Статут прийнято у новій редакції зі змінами та доповненнями до Статуту, затверджено рішенням сесії Коломийської районної ради Івано-Франківської області № 464-ХХ/05 від 27.10.2005 року, на підставі Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання), затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України від 06.08.2001р. № 523


 1. Загальні положення

 1. Повне найменування КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КОЛОМИЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «ТУРКІВСЬКА ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА», скорочена назва «Турківська ДМШ» (далі - школа) - початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад, початкова ланка спеціальної мистецької освіти, належить до системи позашкільної освіти, заснована відповідно до законодавчих актів України.

 2. Засновник - Коломийська районна рада. Школа заснована на комунальній власності територіальних громад сіл, селищ району, є юридичною особою, діє на підставі Статуту.

 3. Заклад підпорядкований відділу культури Коломийської РДА. Школа створена рішенням №166 виконавчого комітету Коломийської районної ради народних депутатів від 09 серпня 1989р.Зареєстровано розпорядженням Коломийської райдержадміністрації № 253 від 28.06.1996р.

 4. Засновник або уповноважений ним орган, який здійснює фінансування закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання.

 5. Місцезнаходження: 78253, Івано-Франківська обл., Коломийський район, село Турка, вулиця Галицька, 2.

 6. Школа у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти та науки України, Міністерства культури України, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також Положенням про початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади та цим Статутом.

1.7. Статут може бути переглянутий повністю або частково у зв’язку з прийняттям нових законодавчих або нормативних документів, що регламентують діяльність школи.

1.8. Створення, реорганізація та ліквідація школи можливі у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 1. Організаційно-правові засади діяльності школи

  1. Школа надає державні гарантії естетичного виховання через доступність до надбань вітчизняної та світової культури, готує підґрунтя для занять художньою творчістю, а для найбільш обдарованих учнів - до вибору професії у галузі культури і мистецтва.

Школа здійснює навчання і виховання громадян у позаурочний та позанавчальний час загальноосвітніх шкіл, дошкільних та інших навчальних закладів.

Школа проводить навчальну, методичну та культурно-просвітницьку роботу.

Основними завданнями школи є:

 • виховання громадянина України;

 • вільний розвиток особистості, виховання поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, а також інших націй і народів;

 • виховання в учнів поваги до Конституції України , патріотизму, любові до України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності;

 • естетичне виховання дітей та юнацтва - пріоритетний напрямок розвитку культури України;

 • навчання дітей, підлітків, а при потребі й повнолітніх громадян різних видів мистецтва;

 • створення умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку;

 • задоволення потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

 • пошук та залучення до навчання здібних, обдарованих і талановитих дітей та молоді, розвиток і підтримка їх здібностей, талантів і обдарувань;

 • задоволення духовних та естетичних потреб громадян.

  1. З метою виконання завдань, що стоять перед закладом, та забезпечення найбільш сприятливих умов для розвитку інтересів і здібностей учнів можуть створюватися різні відділення (музичні, художні, хореографічні, театральні, хорові та інші) та (або) відділи (фортепіанний, народних інструментів, струнно-смичкових інструментів, духових та ударних інструментів, образотворчого мистецтва, декоративно-вжиткового мистецтва, скульптури, класичного танцю, народного танцю та інші).

  2. Школа має право створювати різні структурні підрозділи, які працюють на засадах самоокупності.

  3. Школа має право входити до складу навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об’єднань з дошкільними, загальноосвітніми та іншими навчальними закладами, створювати асоціації, організаційні структури за погодженням із Засновником.

  4. Школа має право організовувати проведення на своїй навчально-виховній базі педагогічної практики студентів вищих мистецьких навчальних закладів.

  5. Школа має право організовувати концертні виступи на замовлення підприємств, установ, організацій.

  6. Школа може організовувати роботу своїх структурних підрозділів і класів у приміщеннях загальноосвітніх та вищих навчальних закладів, а також підприємств та організацій відповідно до укладених угод із зазначеними закладами та установами.

  7. Школа проводить методичну роботу, спрямовану на вдосконалення програм, змісту, форм і методів навчання, при цьому самостійна в організації навчально-виховного процесу.

  8. Відділи та відділення проводять роботу з підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямками діяльності. Підвищення кваліфікації здійснюється у формі курсів, семінарів, майстер-класів, засідань методичних об’єднань, асоціацій, відкритих уроків, методичних занять, конференцій, підготовки лекцій, методичних розробок тощо. Участь педагогічних працівників у заходах з підвищення кваліфікації згідно з нормативними актами педагогічної атестації викладачів засвідчується директором школи і є підставою для проведення атестації.

  9. Школа може надавати методичну допомогу педагогічним колективам, навчальним закладам міста і області, дитячим, молодіжним і громадським організаціям.

  10. Право вступу до школи мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах. Останні вступають до школи в порядку, встановленому для громадян України.

  11. Зарахування учнів до школи може здійснюватися протягом навчального року як на без конкурсній основі, так і за конкурсом на підставі заяв батьків або осіб, які їх замінюють. До заяви додаються довідка медичного закладу про відсутність протипоказань для занять у школі та копія свідоцтва про народження.

  12. Порядок і строки проведення вступних іспитів, прослуховувань та вимоги до вступників визначаються педагогічною радою школи. Зарахування на навчання здійснюється наказом директора школи на підставі тішення приймальної комісії.

  13. Термін навчання у школі - шість та вісім років відповідно до віку учня, навчальних планів і програм обраного відділу та музичного інструменту. Діти з 4 до 6 років можуть бути прийняті в школу в " 0 ’’ клас за погодженням з батьками. Навчання з такими учнями проводяться за спеціальними планами та програмами, прийнятими педагогічною радою та затвердженими наказом директора школи.

  14. Розмір плати за навчання, крім підрозділів, які знаходяться на самооплатності, визначається один раз на навчальний рік у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України, за погодженням з місцевими органами виконавчої влади.

Пільги по батьківській оплаті за навчання дітей у школі надаються кожного навчального року, починаючи з 1 числа того місяця, в якому надійшли від батьків або осіб, які їх замінюють, заява та відповідні документи, про ідо видається наказ директора школи.

Перелік категорій населення, які мають право на отримання пільг по батьківській платі за навчання, встановлюється згідно з Законом України «Про позашкільну освіту», нормативно - правовими актами органів місцевого самоврядування.

Переможці міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів можуть бути звільнені від оплати за навчання за погодженням з відділом культури і туризму Коломийської районної адміністрації та рішенням Коломийської районної ради .

  1. Документація школи, яка регламентує організацію та проведення навчально-виховного процесу, ведеться за зразками, затвердженими Міністерством культури України.

  2. Школа подає статистичні звіти відповідно до вимог органів державної статистики.

 1. Організація навчально-виховного процесу

  1. Навчальний рік у школі розпочинається 1 вересня. Дата закінчення навчального року, терміни шкільних канікул визначаються директором школи згідно з термінами, встановленими Міністерством освіти та науки України, за погодженням з відділом культури Коломийської РДА.

Виховна робота у школі проводиться з урахуванням інтересів, нахилів та здібностей учнів на принципах поєднання індивідуального підходу з колективно-творчою діяльністю.

  1. Комплектування груп, творчих колективів, розклад занять класів здійснюються у період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом викладача. У канікулярні, вихідні, святкові та неробочі дні школа може працювати за окремим планом, затвердженим директором школи.

Школа надає безпечні умови для навчання, виховання та праці учнів і викладачів згідно з існуючими законодавчими актами протипожежної безпеки та охорони праці.

  1. Школа працює за планом роботи на поточний навчальний рік, прийнятим педагогічною радою колективу, підписаним директором школи та затвердженим відділом культури Коломийської РДА.

  2. Навчально-виховний процес у школі здійснюється за типовими навчальними планами та програмами, затвердженими Міністерством культури України.

  3. Експериментальні та тимчасові навчальні плани можуть прийматися у школі на підставі типових навчальних планів на один рік Педагогічною радою колективу і затверджуються наказом директора школи та вищими органами управління.

  4. Навчально-виховний процес у школі здійснюється диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів та здібностей учнів з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я.

Навчальний план поєднує такі індивідуальні та колективні форми:

 • уроки (індивідуальні та групові);

 • репетиції;

 • перегляди навчальних робіт, вистави, конкурси, фестивалі, олімпіади, концерти, виставки;

 • лекції, бесіди, вікторини, екскурсії;

 • позаурочні заходи, а також інші форми, що передбачені статутом закладу.

  1. Терміни проведення заліків, контрольних уроків, академічних концертів, перегляд театральних, музичних, тематичних програм, заходів перевідної та підсумкової атестації учнів визначаються відділами школи за рішенням педагогічної ради та затверджуються наказом директора школи.

  2. Основною формою навчально-виховної роботи є урок (заняття). Тривалість одного уроку у школі визначається навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку і допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для учнів:

 • віком від 5 до 6 років ЗО хвилин;

 • віком від 6 до 7 років - 35 хвилин;

 • старшого віку - 45 хвилин.

Перерви між уроками інтервалом п’ять, хвилин є робочим часом педагогічного працівника. Кількість, тривалість та послідовність навчальних занять і перерв між ними визначаються розкладами, що затверджуються директором чи заступником директора школи з навчальної роботи.

  1. Відволікання учнів на роботи та заходи, не пов'язані з навчально - виховним процесом, за рахунок навчального часу забороняється .

  2. . Середня наповнюваність груп у школі визначається типовими навчальними планами початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, затвердженими Міністерством культури України.

Групи комплектуються залежно від профілю та можливостей організації навчально-виховного процесу. Кількість груп та їх наповнюваність визначається фактичним розрахунком педагогічних годин відповідно до планового фінансування на навчальний рік.

 1. Для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів використовується 12-бальна система.

 2. Підсумкові за рік оцінки рівня навчальних досягнень учнів виставляються викладачами на підставі семестрового оцінювання з урахуванням оцінок, одержаних під час контрольних прослуховувань. Річні оцінки з предметів, з яких іспити не складаються, є підсумковими.

Згідно з навчальними планами предметів, з яких проводяться іспити, підсумкова оцінка виставляється екзаменаційною комісією на підставі річної оцінки та оцінки, отриманої на іспитах.

Визначення річних оцінок з предметів навчального плану здійснюється не пізніше, ніж за п’ять днів до закінчення навчального року.

Підсумкова оцінка може бути змінена згідно з рішенням педагогічної ради.

 1. Звільнення учнів від складання іспитів або зміна їх строків вирішується директором школи на підставі подання клопотань завідуючих відділами та заяв батьків при наявності відповідних документів.

 2. Переведення учнів до наступного класу, призначення повторних перевідних контрольних заходів у зв’язку з невиконанням програмних вимог, залишення на повторний рік навчання, виключення із школи, видача Документа про закінчення початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу вирішуються педагогічною радою школи та затверджуються наказами директора.

 3. Випускникам школи, які у встановленому порядку склали випускні іспити, видається Документ, зразок якого затверджується Міністерством культури України. Виготовлення Документа здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету .

 4. Учням, які хворіють під час випускних іспитів, за умови повного виконання навчальних планів та програм, видається Документ про закінчення школи на підставі оцінок за рік.

 5. Учням випускних - класів, які не виконали у повному обсязі навчальні плани та програми, видається довідка про навчання в школі. Для одержання Документа про закінчення школи цим учням надається право повторних іспитів у час, визначений педагогічною радою.

 6. Учні, які мають високі досягнення (10-12 балів) у вивченні всіх предметів за відповідний навчальний рік, нагороджуються похвальним листом «За високі досягнення у навчанні». Учні, які беруть активну участь у музично-просвітницьких заходах школи, шкільних, міських та обласних конкурсах, нагороджуються похвальним листом «За активну участь у пропаганді музичного мистецтва». Рішення про заохочення приймаються педагогічною радою за поданням відділів або відділень і затверджуються наказом директора.

 1. Виключення учня зі школи через несплату за навчання за два місяці, а у групах самоокупності,- за один місяць, здійснюється згідно з рішенням директора школи відповідно до нормативно-правових актів.

 2. Навчально-виховний процес у школі є вільним від втручання політичних партій, громадських та релігійних організацій.

 1. Учасники навчально-виховного процесу

  1. Учасниками навчально-виховного процесу є:

  • учні;

  • директор, заступник директора;

  • викладачі, концертмейстери;

  • бібліотекарі, спеціалісти, залучені до навчально-виховного процесу;

  • батьки або особи, які їх замінюють .

  1. Учні школи мають гарантоване державою право на:

  • здобуття початкової мистецької освіти відповідно до своїх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;

  • добровільний вибір закладу та навчання певним видам мистецтв;

  • навчання декільком видам мистецтва або на декількох музичних інструментах;

  • безпечні і нешкідливі умови навчання;

  • користування навчальною базою школи;

  • участь у конкурсах, оглядах, фестивалях, концертах тощо;

  • повноцінні за змістом та тривалістю заняття;

  • вільне вираження поглядів та переконань;

  • захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства від педагогічних працівників та інших працівників школи, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

4.3 Учні школи користуються правом переведення в межах школи на інший відділ, інструмент чи в клас іншого викладача та переходу до іншого закладу за наявності місць. Переведення здійснюється за наказом директора школи.

 1. Учні школи зобов’язані:

  • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками; підвищувати загальний культурний рівень;

  • бути дисциплінованими, дотримуватись морально-етичних норм;

  • брати посильну участь у різних видах музично - просвітницької діяльності школи;

  • дбайливо ставитися до державного, громадського, особистого майна;

  • дотримуватись вимог Статуту.

 1. Педагогічний працівник школи повинен мати високі моральні якості, педагогічну та фахову освіту, належний рівень професійної підготовки, а його фізичний та психологічний стан - дозволяти здійснювати педагогічну діяльність, забезпечуючи при цьому результативність та якість роботи.

 2. Педагогічні працівники школи мають право на:

  • несення керівництву школи та органам управління культурою пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного процесу, подання на розгляд керівництва школи та педагогічної ради пропозицій про моральне та матеріальне заохочення учнів;

  • застосовування стягнень до осіб, що порушують колективний договір, правила внутрішнього трудового розпорядку школи;

  • вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;

  • участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, у заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

  • вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з учнями;

  • захист честі, гідності відповідно до законодавства;

  • соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні своїх обов’язків;

  • об’єднання у професійні спілки, участь в об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством та не суперечить морально - етичним засадам педагогічної діяльності.

 1. Педагогічні працівники зобов’язані:

  • виконувати навчальні плани та програми;

  • передавати знання, формувати вміння і навички диференційовано відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів та здібностей учнів;

  • сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей учнів;

  • здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями морально - етичних норм поведінки, дисциплінарних вимог;

  • дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність учня, захищати його від будь-яких форм фізичного, психологічного насильства;

  • берегти здоров’я учнів, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;

  • виховувати повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань українського народу;

  • виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

  • постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

  • вести документацію, пов’язану з виконанням посадових обов’язків; дотримуватися вимог Статуту школи, колективного договору;

  • брати участь у роботі педагогічної ради, методичних об’єднань, відділів, відділень, нарад, зборів, у заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

  • виконувати накази і розпорядження керівництва школи, органів державного управління, до сфери діяльності яких належить школа.

4.8. Викладачі, концертмейстери працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого керівництвом школи.

 1. Педагогічні працівники школи підлягають атестації відповідно до чинного законодавства один раз на п’ять років.

 2. Обсяг педагогічного навантаження працівників школи встановлюється директором згідно з чинним законодавством.

Оплата праці працівників школи здійснюється відповідно до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, нормативних документів центральних органів виконавчої влади.

 1. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

  • обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування школи за їх наявності;

  • звертатися до керівників школи, органів управління культурою з питань навчання та виховання дітей ;

  • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально - виховного процесу та зміцнення матеріально - технічної бази школи;

  • захищати законні інтереси учнів в органах самоврядування, відповідних державних та судових органах.
 1. Управління школою

  1. Керівництво закладом здійснює директор, яким може бути тільки громадянин України, що має вищу фахову освіту і стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів культури в порядку, встановленому Міністерством України.

  2. За попереднім погодженням із засновником директор школи призначається та звільняється з посади наказом по відділу культури Коломийської РДА.

  3. Директор відповідає за добір та розстановку кадрів відповідно до діючого законодавства, укладає трудові та інші угоди, розробляє та подає на затвердження ради колективу школи та профкому посадові обов'язки працівників школи .

Заступники директора призначаються відповідно до законодавства.

Заступники директора виконують свої обов'язки згідно з посадовими інструкціями.

Педагогічні та інші працівники школи призначаються на посади та звільняються з посад директором школи.

  1. За наявності не менше трьох викладачів з одного виду мистецтв чи споріднених інструментів у школі можуть створюватися відділи, відділення, секції, керівники яких затверджуються наказом директора школи. Ці структурні підрозділи сприяють організації навчально-виховного процесу, підвищенню якості викладання, виконавської та педагогічної майстерності, виконанню рішень педагогічної ради, навчальних планів і програм.

  2. Директор школи є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління закладом. Педагогічна рада об'єднує педагогічних працівників школи і створюється з метою розвитку та вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення професійної майстерності та творчого зростання педагогічного колективу.

  3. Засідання педагогічної ради школи проводяться відповідно до потреб школи згідно з річним планом.

  4. Органом самоврядування школи є загальні збори трудового колективу, рішенням яких створюється рада колективу школи, що діє в період між загальними зборами. До складу ради делегуються завідуючі відділами, відділеннями, представники громадських організацій та керівництво школи. Кількість членів ради школи визначається загальними зборами трудового колективу. Засідання ради є правочинним, якщо в ньому беруть участь не менше двох третин її членів. Рішення приймається більшістю голосів членів ради, присутніх на засіданні. Рішення ради має рекомендаційний характер, засідання ради оформляється протоколом.

  5. У школі, за рішенням загальних зборів або ради школи, можуть створюватися піклувальна рада, учнівський та батьківський комітети, комісії, асоціації, фонди і благодійні організації.

  6. Директор школи не зобов'язаний виконувати рішення органу громадського самоврядування школи, якщо воно суперечить чинному законодавству, нормативно-правовим актам України, Положенню про початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади та Статуту школи.

 1. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база школи

  1. Фінансово-господарська діяльність школи здійснюється відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

  2. Фінансування школи здійснюється за рахунок асигнувань районного бюджету, батьківської плати за навчання учнів, грошових надходжень з інших джерел.

Бюджетні кошти спрямовуються: на виконання затверджених школою навчальних планів у повному обсязі, матеріальні витрати, пов'язані з виховною роботою, підготовку та перепідготовку кадрів, оплату праці, збереження і зміцнення матеріально-технічної бази, соціальний захист та матеріальне стимулювання трудового колективу.

Фінансування школи може здійснюватися також за рахунок додаткових джерел, не заборонених законодавством. Бюджетне фінансування школи не може зменшуватися чи припинятися у разі наявності у школі додаткових джерел фінансування.

Бюджетні асигнування на здійснення діяльності школи та позабюджетні кошти не підлягають вилученню, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України, і використовуються виключно за призначенням.

  1. Розрахунок годин по школі складається на плановий контингент учнів, встановлений органами виконавчої влади, відповідно до навчальних планів, за якими працює школа.

Основою розрахунку фонду заробітної плати школи є:

 • штатний розпис;

 • середня педагогічна ставка з урахуванням надбавок та підвищень за тарифікацією;

 • кількість педагогічних ставок за розрахунком навчальних годин.

  1. Розмір оплати за навчання встановлюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України та місцевими органами виконавчої влади.

  2. Додатковими джерелами формування коштів школи можуть бути:

 • кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами, та порядку їх надання;

 • кошти гуманітарної допомоги;

 • добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій, окремих громадян та батьків; кредити банків та інші надходження;

 • цільові внески міністерств, відомств, асоціацій, підприємств, державних установ, громадських організацій.

Кошти, отримані школою з додаткових джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності, передбаченої Статутом.

Встановлення для школи у будь-якій формі планових завдань з надання платних послуг не дозволяється.

  1. Школа є бюджетною неприбутковою організацією.

Доходи школи у вигляді коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів, одержаних від здійснення або не здійснення діяльності, передбаченої Статутом, звільняються від оподаткування.

Матеріально-технічна база школи включає приміщення, споруди, обладнання, засоби зв’язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває в її користуванні.

  1. Збитки, завдані школі внаслідок порушення майнових прав юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.

  2. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності у школі здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

  3. Бухгалтерський облік проходиться через централізовану бухгалтерію відділу культури Коломийської райдержадміністрації.
 1. Діяльність школи у рамках міжнародного співробітництва

  1. Заклад, за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів, має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх, культурних програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах.

  2. Заклад має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з органами управління культурою, освітою, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн у встановленому законодавством порядку.


8. Контроль за діяльністю закладу

 1. Контроль за діяльністю закладу здійснюють Міністерство освіти і науки України, Міністерство культури України, районна рада та відділ культури Коломийської РДА.

 2. Основною формою контролю за діяльністю закладу є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше ніж один раз на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Схожі:

Центр первинної медико-санітарної допомоги (далі Центр) є комунальним...
Центр) є комунальним закладом охорони здоров'я Коломийської районної ради Івано-Франківської області (далі Засновник), що надає первинну...
Коломийської районної ради Івано-Франківської області

Колегія Охтирської районної державної адміністрації Про виконання...
Рішенням тридцять другої сесії Сумської обласної ради п’ятого скликання, рішенням сорок другої сесії Охтирської районної ради п’ятого...
Довідка на засідання чергової сесії районної ради
України про культуру, Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», Закону України «Про місцеве самоврядування», рішення...
УКРАЇНА БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ...
«Молодь України» на 2009-2015 роки», районної комплексної програми «Молодь Прикарпаття», затвердженої рішенням районної ради від...
До Програми економічного і соціального розвитку Петрівського району...
Щодо забезпечення виконання завдань Програми економічного і соціального розвитку Петрівського району на 2011 рік
УКРАЇНА КОЛОМИЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ РОЗПОРЯДЖЕНН Я
Указу Президента України від 12. 01. 2015 №5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020», інших нормативно-правових актів...
Івано-Франківської області шостого демократичного скликання сімнадцята сесія
Взявши до уваги думку громади висловленому на зборах громадян 13. 05. 2012 р., керуючись п. 24, 42, 44 ст та 69 Закону України «Про...
ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Внести зміни до регламенту Новоушицької районної ради, затвердженого рішенням районної ради від 9 грудня 2010 року №1 зі змінами...
НІКОПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
Затвердити Статут (у новій редакції) НІКОПОЛЬСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ′Я НАСЕЛЕННЯ «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ» ідентифікаційний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка