Оцінка оздоровчо-тренувального ефекту


Скачати 90.77 Kb.
НазваОцінка оздоровчо-тренувального ефекту
Дата06.05.2013
Розмір90.77 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Культура > Документи
МОНІТОРИНГ
Оцінка оздоровчо-тренувального ефекту

занять з фізичної культури

(Керівникам, вихователям-методистам, інструкторам фізичної культури дошкільних навчальних закладів)
п/п


Компоненти заняття

Кількість балів за реалізацію складників

очікувані

фактично

1.

Забезпечення фізіологічного навантаження (визначається фізіологічна крива через графічне відображення впливу запропонованого фізичного навантаження на серцево-судинну систему дитини із зазначенням пульсу, який підраховують за 10 сек. на початку і по закінченні заняття, а також на початку і наприкінці кожної складової частини заняття: підготовчої, основної та заключної).

6
2.

Забезпечення моторної щільності заняття з фізичної культури, тобто, співвідношення часу, витраченого однією дитиною, за якою спостерігають, на безпосереднє виконання вправ, рухів, ігор, і часу тривалості заняття.

2
3.

Профілактична та коригуюча цінність заняття: профілактика порушень постави, плоскостопості, слабкості м’язового корсету, стимулювання м’язового тонусу, вестибулярних реакцій, подолання тугорухливості суглобів тощо.

4
4.

Попередження травматизму.

3
5.

Діяльність педагогів щодо розвитку фізичних якостей у дітей: сили, швидкості, спритності, гнучкості, витривалості тощо.

3
6.

Використання факторів загартування дитячого організму, розширення знань дітей про чинники гарту: сонце, повітря, воду, сніг тощо та правила користування.

2
7.

Врахування основних факторів ризику захворювань серцево-судинної системи, порушень постави, невротичних захворювань, порушення обміну речовин тощо.

2
8.

Реалізація біологічної потреби дитини в русі, рівень задоволення дітей, потяг до подальшого самостійного розвитку власного організму, щоденних занять фізичною культурою

2
9.

Формування рухових вмінь і навичок у дітей. Виховання інтересу до володіння новими рухами. Якість виконання руху.

2
10.

Формування навичок особистої та громадської гігієни.

2
11.

Розвиток вміння розуміти будову власного тіла, його функціональні особливості, вести спостереження за ним в стані спокою і активному русі, дбати про його вдосконалення.

3
12.

Забезпечення принципу превентивності, підготовка дітей до правильної поведінки в екстремальних ситуаціях.

2
13.

Застосування вправ інтенсивного характеру та на розслаблення.

1
14.

Створення умов для збереження і зміцнення психічного здоров’я.

1
15.

Здійснення медико-педагогічного контролю за руховою діяльністю та станом здоров’я дітей.

2
16.

Використання динамічних та статичних вправ.

1
17.

Забезпечення гармонійного розвитку дитини на заняттях з фізичної культури: розвиток просторових відношень, розширення кругозору, корекція емоційних станів та ін.

2
18.

Поєднання рухової та мовленнєвої діяльності у фізичному вихованні дітей.

2
19.

Показ зрушень у фізичному розвитку дітей, їхніх досягнень в оволодінні руховими вміннями та фізичними якостями перед однолітками, залучення дітей до самоаналізу.

1
20.

Вміння педагога викликати позитивні емоції, виявляти адекватні реакції, контролювати власний настрій і емоційний стан вихованців.

1
21.

Соціальний статус заняття, його вплив на процес соціалізації дітей.

2
22.

Відповідність комплексу вправ, ігор, рухових вмінь програмі.

1
23.

Мотивація фізичної готовності.

1
24.

Розвиток, прояви дитячої творчості та самостійності під час заняття, реакція вихователя. Дитина в ролі вихователя.

1
25.

Запобігання надмірного психічного та фізичного перевантаження.

1
Разом:

50

Параметри аналізу заняття в різновіковій групі

(Керівникам дошкільних навчальних закладів, директорам навчально-виховних комплексів,

вихователям різновікових груп)
п/п


Компоненти заняття

Кількість балів за реалізацію складників

очікувані

фактично

1.

Віковий склад групи, кількість вікових угрупувань за віком та кількісним складом. (Доцільність комплектування груп).

1
2.

Доцільність структури заняття: можливість охоплення всіх дітей, оптимальність організації їхнього навчання.

4
3.

Вид заняття: спільне (з одного розділу програми), комбіноване (з різних розділів програми), з окремою підгрупкою дітей.

4
4.

Раціональність поєднання занять з різних розділів програми.

4
5.

Доцільність добору змісту навчального матеріалу на спільному занятті.

3
6.

Оптимальність етапів занять у кожній віковій підгрупі: зайнятість вихованців протягом всього часу, доцільність та раціональність завдань для самостійного виконання дітьми.

4
7.

Рівень задоволення потреби дитини в контакті з педагогом при наявності труднощів.

2
8.

Добір завдань для самостійного виконання: їхня відповідність щодо змісту заняття, розвитку мислитель них процесів, складності, новизни, доступності.

4
9.

Врахування рівня навченості дітей у кожній віковій підгрупі.

2
10.

Відповідність програмного змісту вимогам програми та віковим особливостям дітей.

2
11.

Рівень активізації вихованців кожного вікового угрупування.

3
12.

Засоби підтримання працездатності вихованців протягом всього навчального процесу.

2
13.

Можливість, логічність і доцільність переходів від однієї підгрупи дітей до іншої.

2
14.

Різноманітність завдань за формою, змістом, новизною.

2
15.

Які види контролю використовуються: самоконтроль, взаємоконтроль вихованців, контроль вихователя. Раціональність, можливість оптимізації контролю за рахунок збільшення самостійності дітей.

2
16.

Забезпечення вихованців матеріалом для самостійного виконання завдань.

2
17.

Психологічний комфорт на занятті.

1
18.

Дотримання вимог щодо фізичного розвитку дитини: відповідність меблів, зміна діяльності, фізкультхвилинка.

1
19.

Соціальний статус заняття.

2
20.

Вміння педагога тримати в колі зору всіх вихованців.

1
21.

Сприяння здійсненню зворотного зв’язку

1
22.

Розвиток уміння усвідомлювати взаємозалежність особистої поведінки в середовищі.


1
Разом:

50

Шавровська В.Н. Модернізація контрольно-коригуючої діяльності керівників дошкільних навчальних закладів, навчально-виховних комплексів з питань дошкілля: Метод. посіб. – Черкаси, 2005. – С. 6–7, 12–13.

Схожі:

Оцінка оздоровчо-тренувального ефекту
Забезпечення моторної щільності заняття з фізичної культури, тобто, співвідношення часу, витраченого однією дитиною, за якою спостерігають,...
Оцінка ефекту освітньо-виховного заходу з проблем
Формування валеологічної свідомості, бережливого і дбайливого ставлення до своєї особистості, власного здоровя як найвищої цінності...
Оцінка здійснюється за середнім арифметичним суми рейтингів конкретного...
...
«Оцінка потенціалу випускників середньої школи як ресурсу модернізаційних...
Випускники переважно задоволені результатами навчання та рівнем отриманих навичок і знань, вважають себе достатньо підготовленими для...
Матеріали до заліку з німецької мови
Ваших знань. Ви маєте отримати оцінку, яка разом з підсумковою рейтинговою оцінкою за семестр не може бути нижчою за 3,3 або 4,3...
Судова риторика
Аналіз і оцінка зібраних у справі доказів є дуже важливою частиною обвинувальної промови. В цій ча­стині необхідно довести саму подію...
Полтавський національний педагогічний УНІВЕРСИТЕТ імені В. Г. КОРОЛЕНКА...
Для характеристики ефективності роботи з охорони праці використовують наступні показники
ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ З ГІМНАСТИКИ
Саме наявність спортивних змагань робить заняття гімнастикою цікавими й привабливими. Ось чому спортивні змагання мають бути невід'ємною...
Фармакокінетика (грец pharmakon -лікарський засіб отриманий із зілля...
Клінічна фармакокінетика визначає таке дозування лікарських речовин, яке забезпечує їх необхідну концентрацію в середовищах організму...
Лекція №10 : “Практичне використання намагнічених феритів у техніці НВЧ”
Циркулятором називають пристрій, в якому здійснюється цикліч­ний зв'язок між усіма його плечима в одному напрямі. На рис. 1 подано...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка