ПРОГРАМА


Скачати 128.88 Kb.
НазваПРОГРАМА
Дата14.03.2013
Розмір128.88 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Історія > Документи
Міністерство освіти і науки України

Національний університет “Львівська політехніка”

I Міжнародний молодіжний фестиваль науки “Litteris Et Artibus”
ПРОГРАМА

І Міжнародної конференції молодих вчених

ГУМАНІТАРНІ ТА СОЦІАЛЬНІ НАУКИ 2009

(HSS-2009)
(14-16 травня 2009)
14 ТРАВНЯ, ЧЕТВЕР
РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ

9:00 – 14:00, хол 2-го поверху головного корпусу
УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ ФЕСТИВАЛЮ НАУКИ

11:00 – 12:00, актова зала головного корпусу
ЕКСКУРСІЯ ЛЬВІВСЬКОЮ ПОЛІТЕХНІКОЮ

12:00 – 13:00
ОБІД

13:00 – 14:00, комбінат харчування
СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

ГУМАНІТАРНІ ТА СОЦІАЛЬНІ НАУКИ (HSS-2009)

14:00 – 18:00
Секція 1 – Історія та культура

14:00 – 18:00, 310 ауд. 4-го корпусу


 1. Альона Абузярова – «Культура Швеції та її відносини з Україною».

 2. Василь Банах – «Комуністичний рух в пострадянській росії (1992 – 1999рр.)».

 3. Наталя Баранова – «Благодійна діяльність київського митрополита Платона Городецького щодо осіб світського звання».

 4. Катерина Бур’ян – «Музика та театр швеції».

 5. Оксана Делія – «Внесок Полтавського Свято-Макаріївського єпархіального братства у розвиток церковно-історичних краєзнавчих досліджень на Полтавщині у другій половині XIX – на початку XX ст.».

 6. Роман Демків – «Особливості поширення гуманістичних та ренесансних ідей в українському мистецтві ХVII ст.».

 7. Гощіцька Тетяна – «Традиційне будівництво Старосамбірщини (за матеріалами польових досліджень)».

 8. Тетяна Гощіцька – «Традиційне будівництво Старосамбірщини (за матеріалами польових досліджень)».

 9. Лілія Хабло – «Деякі аспекти діяльності жіночих організацій української діаспори з громадськістю україни в галузі культури».

 10. Ельміра Шведнюк – «Історія грецьких поселень в Донбасі. Фольклорні традиції греків Приазов’я».

 11. Андрій Сова – «Символіка українських організацій “Сокіл”, “Січ”, “Пласт” та “Луг” у Галичині (кінець ХІХ століття – 1939 р.) у сучасній українській історіографії».

 12. Уляна Велико польська – «М. Кордуба про роль особи в історії».

 13. Юлія Яковлєва – «Традиції українського народу».

 14. Богдан Галайко – «Масові заходи уво та участь у них молодих осіб».

 15. Ольга Гурська – «Постать Катерини Зарицької у пропагандистській діяльності ОУН, УПА».

 16. Іван Хома – «Військово-адміністративна діяльність Є.Коновальця в Києві у другій половині грудня 1918 р. – січні 1919 р.».

 17. Нагірняк А. – «Бій під Крутами – спроба подолання стереотипів».

 18. Наталія Прокіп – «Дж. Мейсом про Голодомор, а ми про нього».

 19. Скорич Л. – «Суспільно-політичні взаємини між національними силами Східної Галичини та Наддніпрянщини в 1917-1918 рр.».

 20. Сташко А. – «Особливості розбудови організаційних структур повітряно-десантних (аеромобільних) військ України».


Секція 2 – Документознавство

14:00 – 18:00, 61 ауд. 14-го корпусу


 1. Олег Гарасим – «Автоматизація формування особових справ як відбір кандидатів за психологічним критерієм для надання доступу до конфіденційної інформації».

 2. Наталія Гнаткевич – «Роль кафедри історії, теорії та практики культури в забезпеченні навчально-методичними кадрами університету».


Секція 3 – Мовознавство

14:00 – 18:00, 61 ауд. 14-го корпусу


 1. Вікторія Гонгало – «Аналіз лексико-стилістичних засобів вираження образу кохання в текстах пісень британської групи “Beatles”».

 2. Леся Клепу – «Стратегії класифікації ненормативної лексики».

 3. Дарина Колесник, Вікторія Тьопенко – «Сучасні засоби конструювання англомовної реклами: лінгвістичний аспект».

 4. Тетяна Мазурок – «Мовні засоби впливу на слухача у промовах М. Тетчер та Ю. Тимошенко».

 5. Tatyana Meikshane – «News discourse about crises: language study».

 6. Галина Міхневич – «Аналіз семантики біблеїзмів apple, bread та wine».

 7. Наталія Сушкова – «Усний англомовний академічний дискурс: структура, семантика та прагматика».

 8. Галина Волинець – «Нульсуфіксальні n. abstract у дериваційній системі української мови (назви суспільно-політичних, філософських та інших абстрактних понять)».

 9. Софія Булик-Верхола – «Формування і розвиток української термінології».

 10. Наталія Дрівко – «Фраземи та чужомовні слова як засіб евфемізації мовлення».

 11. Мирослава Гнатюк – «Особливості вживання деяких прийменникових конструкцій».

 12. Ірина Шмілик – «Лексико-стилістичні засоби в мовленні реклами».

 13. Юлія Теглівець – «Емоційно-експресивний компонент у структурі значення складених назв із семою ‘вода’».


Секція 4 – Політологія

14:00 – 18:00, 1 ауд. 5-го корпусу


 1. Олеся Безпалько, Є. Юрійчук – «Роль міжнародних спостерігачів в легітимації політичної влади в період Помаранчевої революції в Україні».

 2. Тарас Бойко – «Інформаційні війни – нова ера політтехнологій у виборах».

 3. Олександр Євтушенко, Ірина Моспаненко – «Державна влада і місцеве самоврядування в політичної думці у другій половині хіх століття».

 4. Алла Фатуллаєва – «Позитивні і негативні наслідки дії НАФТА для кожної країни-члена НАФТА».

 5. Юлія Гудима, Тетяна Керцоя – «Етнічний фактор у процесі забезпечення національної стабільності».

 6. Юлія Гудима – «Як побороти корупцію в Україні?».

 7. Христина Волинська – «Співвідношення форми правління та партійної системи держави в контексті партійно-політичної відповідальності».

 8. Наталія Кавецька – «Інститут омбудсмена: міжнародний досвід та українські реалії».

 9. Михайло Комарницький – «Україна та Південно-Східна Азія: перспективи співпраці в ХХІ сторіччі».

 10. Тетяна Лушагіна – «Політична думка кінця ХІХ – поч. ХХ ст. щодо ролі громади у розбудові публічної влади: політологічний аналіз».

 11. Вадим Маркітантов – «Депутати Верховної Ради України від Львівщини як представники регіональної політичної еліти».

 12. Олеся Покорна – «Демократизація за західними стандартами: реалії Афганістану».


Секція 5 – Психологія

14:00 – 18:00, 12 ауд. Технологічного центру (4 корпус)


 1. Мар’яна Балтарович – «Дисципліна у навчанні як основа збереження психічного здоров’я молодших школярів».

 2. Надія Дмитришина – «Виховна діяльність монахинь Чину Святого Василія Великого».

 3. Любов Хавелова – «Робота з власними колекціями електронних ресурсів як один з важливих компонентів сучасної педагогічної підготовки майбутніх вчителів-предметників».

 4. Юлія Яскевич – «Вплив закордонного кінематографа на розвиток дітей дошкільного віку».

 5. Русана Мойсюк – «Гендерне виховання в контексті сучасної освіти».

 6. Олена Пелешко – «Аналіз індивідуальних особливостей пам’яті у дітей молодшого шкільного віку».

 7. Галина Петрик – «Методи подолання стресу».

 8. Юлія Сакалюк – «Проблема взаємозв’язку свободи і дисципліни у навчальній діяльності очима сучасного вчителя».

 9. Мар’яна Шевчук – «Психологічні аспекти розвитку процесів пам’яті».

 10. Надія Ших – «Формування інформаційно-комунікаційної культури майбутнього вчителя природничо-математичних дисциплін у процесі самостійної роботи над інформаційно-пошуковими задачами».

 11. Катерина Вергелес – «Особливості ситуативної тривожности у закоханих юнаків і дівчат».

 12. Марина Замятіна – «Міжособистісні стосунки в сім’ї».

 13. Ольга Боєчко – «Вплив екранного насильства на формування агресивної поведінки підлітків».

 14. Наталія Гаврилів – «Наставництво як інструмент сучасної освіти».

 15. Оксана Калінська – «Комунікативні особливості жінки – керівника закладу освіти. особливості стилю керівництва».

 16. Олена Ковальова – «Вплив рівня примативності на професійну орієнтацію молодих фахівців».

 17. Ірина Лепська – «Вплив особистості керівника на формування привабливої організаційної культури навчального закладу».

 18. Надія Медвідь – «Психологічні аспекти громадської атестації керівників».

 19. Габріелла Родик – «Напрямки формування педагогічної майстерності та підвищення рівня професіоналізму викладача вищої школи».


Секція 6 – Соціологія

14:00 – 18:00, 412 ауд. 4 корпусу


 1. Наталія Бардин – «Дискримінація за ознакою статі щодо жінок в Україні: ключові поняття та проблеми».

 2. Тарас Бойко, Ірина Канцер – «Правовий нігілізм крізь призму соціальної аномії».

 3. Ігор Лісін – «Місцеве самоврядування як основний елемент територіальної організації в працях Юзефа Бека».

 4. Лариса Новак – «Засоби впливу реклами в ЗМІ на свідомість та підсвідомість споживачів».

 5. Сегрій Поторочин – «Підвищення соціальної відповідальності промислового комплексу в контексті організаційної культури та активізація соціальної політики держави в контексті законодавства».

 6. Pavel Rodin – «Storytelling and narrative construction as PR-tool».

 7. Галина Щерба, Роксолана Яремкевич, Олеся Садловська – «Транскордонне співробітництво у контексті інтеграції України в європейський соціальний простір».

 8. Ірина Ващинська – «Особливості постмодерних підходів до вивчення ідентичності».

 9. Андрій Бурак, Ярина Возняк – «Застосування маніпулятивних технологій у комерційній рекламі як різновиді масової комунікації».

 10. Богдана Гурій – «Особливості діяльності громадських організацій у здійсненні соціального супроводу багатодітних сімей у Львівській області».

 11. Ірина Канцір – «Виборчі PR-технології».

 12. Тетяна Лещук – «Державні та громадські організації соціальної сфери: ставлення до клієнта».

 13. Микитко Оксана – «Гендер у політиці: проблеми та перспективи запровадження».

 14. Олена Сметаніна – «Соціальний інтерес як фактор активізації громадської думки».

 15. Ярина Возняк – «Проблема домашнього насильства в Україні: на чиїй стороні соціум?».

 16. Анастасія Ярема – «Соціологічний аспект сутності феномену успіху».

Секція 7 – Філософія

14:00 – 18:00, 512 ауд. 4 корпусу


 1. Юлія Бондаренко – «Людинознавча компетентність керівника».

 2. Сергій Григоришин – «Термін «модифікація» у трансцендентальній феноменології».

 3. Орися Гачко – «Європейські дискурси в неєвропейських лаштунках: формування потколоніальної ідентичності та філософія постструктуралізму».

 4. Надія Гаврилюк – «Феномен соціальної комунікації в інформаційному суспільстві».

 5. Nikita Karavaev – «On Knowledge as Subjectivized Information».

 6. Михайло Кольцов – «Методологічне обґрунтування науки про мораль у британській філософії XVIII століття».

 7. Леся Кондратюк – «Вплив еллінської культури на формування ранньохристиянської духовної музики».

 8. Вікторія Лихольот – «Категорія класичної етики «сенс життя» в некласичних інтерпретаціях».

 9. Ганна Миролюбенко – «Інформаційна етика. Проблема становлення галузі».

 10. Анна Поперечна – «Проблема взаємин людини і суспільства у працях Петра Ліницького».

 11. Галина Щукіна – «Критика принципу утилітаризму в ліберальних та комунітаристських доктринах ХХ століття».

 12. Микола Сіома – «Проблема природи права в англо-американському правовому».

 13. Андрій Стрехалюк – «Філософський сенс поняття засади права у сучасній філософії права(Ліберальні концепції)».

 14. Степан Іваник – «Степан Олексюк (Тудор) як представник Львівської філософської школи: аналіз юмівського поняття перцепції».

 1. Яцишин У. – «Релігійний фактор як ресурс передвиборчої боротьби».


15 ТРАВНЯ, П’ЯТНИЦЯ
СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

ГУМАНІТАРНІ ТА СОЦІАЛЬНІ НАУКИ (HSS-2009)

10:00 – 13:00, 14:00 – 18:00
ОБІД

13:00 – 14:00, комбінат харчування
Секція 4 – Політологія

10:00 – 13:00, 14:00 – 18:00, 1 ауд. 5-го корпусу


 1. Богдан Руснак – «Вплив особистості Володимира Путіна на специфіку виборчого процесу (ретроспектива електоральних кампаній)».

 2. Анна Степанова – «“Російський фактор” в реалізації геополітичних інтересів України в Чорноморсьому регіоні».

 3. Ірина Застава – «Неліберальні демократії в сучасних політичних процесах».

 4. Natalya Zvorygina – «The new approaches to forming PR-activities of local government in modern conditions of overcoming the economic crisis».

 5. Микола Бучин – «Принцип таємного голосування як одна із складових демократичного інституту виборів в Україні».

 6. Олександр Бурик – «Основі форми владних відносин».

 7. Ольга Єрохова – «Видова характеристика природи політичного лідерства».

 8. Ірина Федорій – «Виборчі системи: проблема вибору оптимальної моделі виборчої системи для України».

 9. Євген Герасимов – «Україна в зовнішньо-політичних стратегіях урядів Федеральних Канцлерів Німеччини Г.Шредера та А.Меркель: порівняльний аналіз».

 10. Уляна Ільницька – «Механізми реалізації парламентського контролю за діяльністю органів виконавчої влади в країнах з різними формами державного правління».

 11. Ольга Івасечко – «Наукова діяльність українських вчених-емігрантів в міжвоєнний період: народницько-демократичний напрямок».

 12. Святослав Королевич, Юрій Кавюк – «Місце України в Новому світовому порядку».

 13. Леся Кучма – «Суб`єкт та об`єкт політичного маніпулювання та особливості їх взаємодії».

 14. Олег Кукарцев – «Регіональні конфлікти в сучасній Україні: інституціональний аспект».

 15. Галина Луцишин – «Особливості розвитку політичної нації в умовах поліетнічності».

 16. Мар’яна Марухняк – «Явище олігархізму у політичних теоріях Роберта Міхельса».

 17. Катерина Мещерякова – «Проблеми формувння сучасної політичної свідомості в Україні».

 18. Р. Пасічний – «Соціальна доктрина Католицької Церкви та етапи її становлення».

 19. Мар’яна Школяр – «Політичне лідерство як мистецтво психологічного впливу».

 20. Кристина Станкевич – «Політика Європейського Союзу стосовно України».

 21. Ірина Троян – «Ідея державного суверенітету в політико-правових теоріях Нового часу».

 22. Ярина Турчин – «Отто Ейхельман: особливості українсько-російських взаємин в системі міжнародних відносин міжвоєнного періоду».

 23. Юрій Тишку – «Роль політичних партій у забезпеченні політичного впливу громадянського суспільства на державну бюрократію в Україні».

Схожі:

Використання формул в електронних таблицях для обчислення податків
Обладнання: комп’ютери, під’єднані до локальної мережі, програма Teacher, програма Microsoft PowerPoint, програма Microsoft Excel,...
Проект Обласна програма "Купуй Кіровоградське"
Обласна програма "Купуй Кіровоградське" (далі – Програма) розроблена на виконання завдань обласної програми "Центральний регіон –...
Програма ФОРУМУ тренерів України
Спеціальна програма для бажаючих осягнути і навчитися організовувати Відкритий Простір
Паспорт міської цільової програми
Назва: Програма економічної підтримки міськрайонної газети “Синельниківські вісті” на 2012- 2015 рр., далі-Програма
Програма Петренко О. Додаток А
...
ПРОГРАМА ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ на 2006 2007 роки м. Іллічівськ Мета...
Програма зайнятості населення м. Іллічівська на 2006 2007 роки (далі – програма) спрямована на виконання завдань, визначених Законом...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних...
Дана програма розроблена згідно вимог до Державних стандартів освітньої галузі «Технологія»
ПРОГРАМА та РОБОЧА ПРОГРАМА освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» всі напрями підготовки
Обговорено та схвалено на засіданні кафедри філософських та соціальних наук 21 січня 2009 р., протокол №15
ТУРИЗМ
Трощенко В. О. Програма гуртка «Пішохідний туризм» (Перший рік навчання) – навчальна програма – Миколаїв, 1995
РАЙОННА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ НОВОМИРГОРОДСЬКОГО...
Районна програма розвитку агропромислового комплексу Кіровоградської області до 2015 року (далі – Програма) розроблена відповідно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка