З предмета “Інформаційні технології”


Скачати 35.52 Kb.
НазваЗ предмета “Інформаційні технології”
Дата27.02.2016
Розмір35.52 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи

Типова навчальна програма


з предмета “Інформаційні технології”
з/п

Тема


Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Системи управління на основі комп’ютерних технологій

7

4

2

Прикладне програмне забезпечення

10

4
Всього годин :

17

8


ТЕМА 1. Системи управління на основі комп’ютерних технологій

Поняття про мікропроцесори, контролери та логічні елементи. Елементна база сучасних комп’ютерів.

Функціональна схема мікропроцесора. Основний алгоритм роботи мікропроцесора.

Пристрої зв’язку з об’єктами управління та їх класифікація за визначенням та принципом дії.

Датчики, їх визначення. Статичні характеристики датчика та його чутливість. Класифікація датчиків (механічних, теплових, оптичних) за вхідними неелектричними величинами.

Лабораторно-практична робота № 1. Визначення статичної характеристики датчика. (2 год.)

Датчики переміщення, тиску, температури, частоти.

Виконавчі механізми. Приводи: електричний, електромагнітний.

Засоби представлення інформації різними датчиками та пристроями зв’язку з об’єктами управління.

Поняття про пристрої перетворення інформації ( ЦАП, АЦП ).

Лабораторно-практична робота № 2. Представлення інформації різними датчиками. (2 год.)

Види управління: ручне, автоматизоване, автоматичне.

Структура і визначення різних систем управління механізмами та технологічними процесами. Регулювання. Контроль. Сигналізація та блокування.

Ієрархічні системи управління виробництвом. Рівні управління верстатами, технологічними установками, комплексом технологічних апаратів чи машин, технологічними ділянками, діяльністю підприємства, галуззю промисловості. Основні функції ПК на кожному рівні управління.
ТЕМА 2. Прикладне програмне забезпечення

Графічний редактор

Системи опрацювання графічної інформації. Типи графічних файлів. Графічний редактор та його призначення. Робота з графічними файлами. Система вказівок графічного редактора. Вказівки щодо малювання графічних примітивів. Створення анімацій. Вставляння малюнків до тексту.

Лабораторно-практична робота № 3. Робота з графічними файлами. (1 год.)

Текстовий редактор

Системи опрацювання текстів, їх класифікація та функції. Завантаження текстового редактора. Призначення та система вказівок текстового редактора. Введення тексту з клавіатури. Редагування тексту. Перевірка орфографії. Робота з текстовими файлами. Використання буфера обміну. Пошук інформації в середовищі текстового редактора. Робота з контекстами – пошук, заміна, виділення, перенесення, копіювання, форматування. Робота з об’єктами у середовищі текстового редактора. Робота із шрифтами. Форматування документа. Друкування тексту. Шаблони текстів та робота з ними. Використання таблиць у текстах. Структура документа.

Лабораторно-практична робота № 4. Системи опрацювання текстів. (1 год.)
Електронні таблиці

Електронні таблиці (ЕТ) та їх призначення. Введення й редагування числової, формульної та текстової інформацій. Робота з файлами ЕТ. Координати клітинок. Діапазон клітинок. Опрацювання табличної інформації: копіювання, редагування, вилучення, переміщення, форматування. Пошук інформації в середовищі ЕТ. Виведення табличної інформації на друк. Використання функцій та операцій для опрацювання інформації, поданої в таблиці. Ділова графіка. Побудова діаграм і графіків на основі табличної інформації. Використання логічних функцій для опрацювання табличної інформації.

Створення бази даних в електронній таблиці, упорядкування та пошук потрібної інформації в середовищі ЕТ. Фільтрування даних. Об'єднання даних. Аналіз даних в середовищі ЕТ.

Лабораторно-практична робота № 5. Побудова діаграм і графіків. (1 год.)
Бази даних. Системи управління базами даних. Експертні системи

Поняття про бази даних (БД). Системи управління базами даних (СУБД). Призначення та функції систем управління базами даних. Основні об’єкти бази даних. Фактографічні й документальні бази даних. Ієрархічна, мереживна, реляційна моделі баз даних.

Особливості реляційних БД. Створення структури БД. Типи даних, що зберігаються в БД. Різні способи введення та редагування даних в СУБД. Робота з таблицями. Поняття ключового поля. Зв’язки між таблицями. Робота з файлами в СУБД. Пошук інформації в БД. Упорядкування даних. Фільтрація даних. Використання простих та складених фільтрів. Формування звітів. Мова запитів СУБД. Проектування БД.

Лабораторно-практична робота № 6. Створення структури бази даних. (1 год.)

Поняття про системи штучного інтелекту та експертні системи. Моделі подання знань. Бази знань. Логічний висновок. Інтелектуальні системи.

Схожі:

З предмета “Інформаційні технології”
Поняття про мікропроцесори, контролери та логічні елементи. Елементна база сучасних комп’ютерів
Шквір В. Д., Загородній А. Г., Височан О. С. Інформаційні системи...
Література: Шквір В. Д., Загородній А. Г., Височан О. С. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч посіб. 3-тє вид., перероб....
Застосування методу телекомунікаційних проектів в загальноосвітніх...
Застосування методу телекомунікаційних проектів в загальноосвітніх навчальних закладах України // Комп’ютерно-інформаційні і комунікаційні...
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ У МЕНЕДЖМЕНТІ Бодяєва...
Саме інформаційні системи і технології дозволяють одержати максимально корисну і оперативну інформацію для внутрішніх та зовнішніх...
АВТОРСЬКА ДОВІДКА
Просимо опублікувати у збірнику наукових праць «Інформаційні технології в освіті» статтю
Робоча програма з предмету «Інформаційні технології»
Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва
Інформаційні системи і технології на виробництві
Лектор: Морозова О.І., доцент кафедри теоретичної механіки, машинознавства та роботомеханічних систем, к т н
КОМПЛЕКСНЕ КВАЛІФІКАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ №1
Поняття інформаційних технологій. Інформаційні технології в управлінні соціально-культурного сервісу і туризму
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ ТА УПРАВЛІННІ
Звертатись: вул. Набережна Леніна, 18 Центр консалтингу Дніпропетровського університету ім. А. Нобеля
1. Математичні методи, моделі та інформаційні технології
Використання гібридних інтелектуальних технологій для управління соціально-економічними системами
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка