"Шкільна бібліотека інформаційний центр навчального закладу"


Скачати 375.34 Kb.
Назва"Шкільна бібліотека інформаційний центр навчального закладу"
Сторінка1/3
Дата27.02.2016
Розмір375.34 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3


Відділ освіти Лисянської райдержадміністрації

Районний методичний кабінет

Чаплинський навчально - виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І -ІІ ст." Лисянської районної ради Черкаської області

Мандибура Ірина Вікторівна

бібліотекар Чаплинського НВК

"Шкільна бібліотека - інформаційний центр навчального закладу"Матеріали схвалені методичною радоюі школи

від 10 лютого 2015

Протокол №2

2015 рік

В роботі розкрито принципи та їх реалізацію функціонування шкільної бібліотеки, як пріоритетність читацьких інтересів, глибоке їх вивчення та задоволення, підвищення інформаційної, освітньої, культурологічна, виховної, пізнавальної, інтелектуальної функцій, шкільна бібліотека прагне до формування системи інформаційної підтримки освіти.

Методичний посібник рекомендується шкільним бібліотекарям.

ЗМІСТ

Вступ..........................................................................................................................3

РОЗДІЛ 1Роль і місце інформаційного центру бібліотеки у навчально - виховному процесі навчального закладу

1.1. Шкільна бібліотека важливий елемент навчального закладу...........................5

1.2. Інформаційна робота бібліотеки.........................................................................10

РОЗДІЛ 2. Шкільна бібліотека - це скарбниця знань у школі

2.1Бібліотека ланка сповіщення інформації..............................................................13

2.2. Робота з книжковим фондом................................................................................17

2.3. Шкільна бібліотека як соціальний інститут........................................................19

ВИСНОВКИ..................................................................................................................30

Список використаної літератури…………………………........................................33

ДОДАТКИ

Вступ

Бібліотека - це одне з найбільш дивних, загадкових і навіть, можна сказати, священних місць. Чому? Тому, що тут зберігається історія, знання, мудрість і досвід століть.

Шкільна бібліотека відіграє важливу роль в процесі навчання. Саме тут у шкільній бібліотеці місце зустрічі юного школяра з книгою.

Однією з найважливіших завдань бібліотеки вважається розвиток і підтримка у дітей любові до читання, виховання потреби учнів у користуванні бібліотекою протягом усього життя.

Зміни останніх років вимагають від шкільних бібліотекарів по-іншому поглянути на свою роль у вихованні підростаючого покоління. У якому б місці

не знаходилася бібліотека, її основними функціями залишаються три: інформаційна, культурна, освітня.

Бібліотекарі бачать, що значно ускладнилися запити читачів у зв'язку з введенням розвиваючого навчання.Сьогодні у всьому світі швидко змінюється система освіти. Навчання в ХХI столітті - це не просто передача знань, як естафетної палички від однієї людини до іншої, це, насамперед, створення умов, при яких стають можливими процеси породження знань самими учнями, їх активна та продуктивна творчість. Це нелінійна ситуація відкритого діалогу, спільного дослідження, у результаті якого учень набуває не стільки «знаю що», скільки «знаю як».

Більшість шкільних бібліотекарів сьогодні давно вирішили для себе, що бібліотека реально, а не на словах повинна стати інформаційним і культурним центром школи, безпосередньо брати участь у навчальному процесі. Шкільний бібліотекар має відповідати сучасним вимогам часу, вміти користовуватися всіма новими технологіями в своїй роботі.

Сучасна шкільна бібліотека - не просто сховище для книг, а центр,що забезпечує зручну роботу з ними, справжній інформацій центр, який забезпечений комп'ютерним залом та Інтернетом. Це не просто фантазії, а нагальні вимоги, прописані в Маніфесті шкільних бібліотек ІФЛА/ЮНЕСКО.

Цим і обумовлена актуальність даної теми.

Метою даної роботи є визначення необхідних кроків і поетапний план їх реалізації на шляху до формування сучасної бібліотеки як інформаційного центру школи.

Виходячи з поставленої мети мною були визначені наступні завдання:

  • якісне забезпечення інформаційно-бібліотечного обслуговування користувачів бібліотеки;

  • створення умов для позакласного читання учнів і організації дистанційної освіти;

  • ефективне використання різноманітних форм і методів, сучасних технологій в роботі бібліотеки з користувачами, формування бібліотечно-інформаційної культури учнів;

Об'єктом даної роботи виступає бібліотека Чаплинського навчально - виховного комплексу.

РОЗДІЛ 1. РОЛЬ І МІСЦЕ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ БІБЛІОТЕКИ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

1.1. Шкільна бібліотека важливий елемент навчального закладу

Шкільна бібліотека - обов’язковий структурний підрозділ навчального закладу, який здійснює інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу як в урочний, так і в позаурочний час.

Шкільна бібліотека нашої школи - це не лише інформаційний центр, а й важливий елемент навчально-виховного процесу. Посилену увагу ми приділяємо інформаційно-бібліографічній роботі в обслуговуванні учнів, учителів, вихователів, інших співробітників школи, основну роботу спрямовуємо на виховання в учнів інтересу до книжки й читання, на всебічне задоволення інформаційних потреб читачів. Індивідуальні форми роботи з дітьми поєднуються з інформаційними та масовими.

У навчальних кабінетах нашої школи обладнані полиці, на яких учителі виставляють літературу з позакласного читання. Систематично проводяться колективні читання й обговорення художніх творів, індивідуальні бесіди, організовуються свята книжки, тематичні вечори, які є для школярів джерелом пізнавальної інформації, відпочинку й радості.

Художня книга надзвичайно підвищує якість шкільного навчання, тому потрібно навчити дітей робити виписки з літературних творів. Якщо ви порівняєте успішність навчання дітей, які багато читають, з успішністю в навчанні дітей, які не беруть у руки жодної книжки, крім підручника, то побачите дуже велику різницю в грамотності. Діти, які читають, привчаються самостійно навчатися за допомогою книжок, знаходячи в них відповіді на питання, що їх цікавлять. Книжка потрібна підростаючому поколінню не менше, ніж школа - ось чому популяризація літератури – пріоритетне завдання бібліотеки навчального закладу.

Інформаційна робота бібліотеки нашої школи полягає в оформленні виставок з певних тем: «Моя країна - Україна», «В гостях у казки», «Тарасова доля» та інші. Матеріали книжкових виставок використовують у своїй роботі вихователі, вчителі, учні 5-9 класів.

Велику увагу учнів та вчителів привертає книжкова виставка «Великий син Українського народу», яка містить такі розділи:

1. Сторінки життя і творчості Т.Г. Шевченка.

2. Поки сонце з неба світить, тебе, Тарасе, не забудуть.

До експозиції включено збірки творів Т.Г. Шевченка, літературу про його життя і творчість, про вшанування пам’яті Великого Кобзаря в Україні.

Основними напрямками роботи нашої бібліотеки є:

  • діагностування інформаційних потреб учнів; оптимізація довідково-бібліографічного забезпечення потреб та запитів користувачів;

  • тісна співпраця з педагогічним колективом та батьками у реалізації навчального-виховного процесу;

  • розвиток пізнавальних читацьких інтересів дітей;

  • сприяння засвоєнню школярами системи знань через різні форми й методи роботи;

  • популяризація літератури та періодичних видань;

  • формування основ інформаційної культури школярів.Діагностика інформаційних потребМетод опитування
Метод спостереженняАналіз читацьких формулярів
Аналіз усних і письмових запитівРис. 1. Методика діагностики інформаційних потреб

Діагностика інформаційних потреб користувачів сприяє якісному забезпеченню школярів потрібною інформацією.

Метод опитування передбачає проведення бібліотекарем і вчителем анкетування, бесід з учнями. Ці форми дають можливість постійного контакту з користувачами інформації.

У процесі спостереження виявляються найсуттєвіші аспекти, що характеризують особливості запитів користувачів.

Аналіз читацьких формулярів допомагає виявити найбільш популярні серед учнів видання та актуальну для них тематику. Завдяки цьому можна планувати поповнення бібліотечного фонду літературою, яка користуватиметься найбільшим попитом.

Аналіз усних і письмових заявок передбачає вивчення запитів на тематичний пошук матеріалів. Він, як і аналіз читацьких формулярів, дозволяє визначити, які джерела користуються найбільшим попитом. Це дає можливість укладати рекомендовані списки літератури з актуальних тем, виділяти у фонді необхідні видання, організовувати тематичні виставки.

Робота шкільної бібліотеки спрямована також на підвищення фахового рівня вчителів, удосконалення їхньої професійної майстерності, ознайомлення з новими формами та методами роботи. До кожного педагога регулярно доноситься інформація про нові надходження, наявність додаткової літератури з предмета, наукових досліджень у педагогіці, методиці викладання предметів. Учителі, що атестуються, одержують актуальну для них фахову інформацію.

Інформаційна робота серед педагогічного колективу включає також підготовку інформаційних списків літератури та виступи на педрадах.

Сучасне інформаційне суспільство неможливо уявити без новітніх засобів, за допомогою яких людина отримує свої знання, обмінюється думками, вирішує різноманітні соціальні й побутові проблеми. Інформація — продукт цивілізації, рушій її прогресу, важливий складник змісту освіти.

Бібліотеки повинні стати посередниками між джерелами інформації й користувачами. Оскільки користування шкільною бібліотекою — це, з одного боку, початкові кроки особистості в інформаційному просторі, а з іншого — засіб і стимул професійного зростання педагогів та підвищення якості освіти. Реагуючи на нові вимоги щодо якості інформаційного забезпечення навчальних предметів, шкільні бібліотеки повинні формувати політику інформаційної підтримки освіти, навчити читача самостійного пошуку інформації.

Основними завданнями навчання інформаційної культури мають бути:

1.      Формування інформаційного світогляду особистості.

2.      Набуття учнями знань та умінь з інформаційного самозабезпечення навчальної, професійної або іншої пізнавальної діяльності.

Інформаційний світогляд – це система узагальнених поглядів на інформацію, інформаційні ресурси, інформаційні системи, інформаційні технології, інформатизацію, інформаційне суспільство та місце людини в ньому, ставлення до навколишнього інформаційного середовища, а також обумовлені цими поглядами переконання, ідеали, принципи пізнання та діяльності.

Учень має  оволодіти раціональними прийомами самостійного пошуку інформації як традиційним (ручним), так і автоматизованим (електронним) способами; освоїти формалізовані методи аналітико-синтетичного опрацювання інформації; використовувати традиційну і комп’ютерну технології для підготовки й оформлення результатів самостійної пізнавальної діяльності.

Бібліотека й освіта — це поняття одного роду. Як і навчальні заклади, шкільні бібліотеки поширюють ідеї, сприяють розвитку допитливості, заохочують учнів до пізнання нового, дають змогу кожній особистості виробити своє ставлення до того чи іншого питання, отримати загальні та професійні знання. З оптимізмом дивлячись у майбутнє, дослуховуємся до порад Василя Сухомлинського, який зазаначав, що «Триста, п’ятсот, тисячу років житиме школа — і стільки ж років нехай живе в ній книжка. А кабінетом № 1 у школі має бути шкільна бібліотека».

1.2. Інформаційна робота бібліотеки

Шкільна бібліотека має утвердитись як центр духовного становлення особистості, духовної культури школярів, формування духовних ціннісних орієнтацій через засвоєння надбань вітчизняної і світової культури. Сьогодні навчально- виховний процес спрямований на виховання учня- суб”єкта культури і власної життєтворчості.

Бібліотека повинна акцентувати увагу педагогів на нових методичних доробках, розробках, ідеях, концепціях щодо навчання і виховання підростаючого покоління. Співпраця шкільного бібліотекаря з педагогічним колективом багатоаспектна і може проявлятися у проведенні уроків позакласного читання, занять- практикумів із прищеплення школярам навичок роботи з книгою, користування бібліотекою, інформаційними технологіями, організації спеціальних екскурсій, факультативів, гуртків, які б поглиблювали систему бібліотечно- бібліографічних знань учнів, проведенні вікторин, конкурсів, бесід, творчих уроків.

Сьогодні освітянські книгозбірні перетворюються в сучасні інформаційні центри навчальних закладів. Упроваджуючи у свою роботу нові інформаційні технології, використовуючи Інтернет, вони намагаються створити умови для повноцінного забезпечення інформацією педагогів та учнів.

Шкільна бібліотека має здійснювати інформаційну підтримку навчальної та освітньої діяльності, а також виконувати інформаційно-консультативну та інформаційно-координаційну функції, спрямовані на вчителя, родину та інші заклади культури та освіти. Підвищити якість навчально-виховного процесу не можна без підвищення теоретичної, професійної, загальнокультурної підготовки всіх учителів. Це і є для шкільної бібліотеки орієнтиром у визначенні завдань інформаційного обслуговування педагогів.

В інформаційній роботі використовується індивідуальне, групове та масове інформування:

- книжкові виставки;

- тематичні папки;

- довідкові видання;

- періодичні видання;

- медіатека;

- система каталогів та картотек;

- рекомендаційні списки літератури;

- інформаційні вісники;

- бібліотечні уроки.

У шкільній бібліотеці інформаційно-бібліографічна робота проводиться за двома напрямами:

- інформаційне забезпечення розвитку дитини в школі, яке сприяє засвоєнню учнями знань з основ наук, розширенню і поглибленню знань, одержаних на уроках, підвищує не лише інтелектуальний, а й духовний розвиток особистості;

- інформаційне забезпечення педагогічного колективу школи.
  1   2   3

Схожі:

1 Слайд Доброго дня, шановні колеги!
Бондаря Анатолія Григоровича та директора школи Крутакова Олега Владиславовича. Завдяки цій співпраці, проста шкільна бібліотека...
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО БІБЛІОТЕКУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Дане Положення визначає рівень базисних вимог до бібліотеки професійно-технічного навчального закладу (далі – Бібліотека)
ПЛАН РОБОТИ дошкільного навчального закладу «Пролісок» Цвітоського...
Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за 2010 – 2011 навчальний рік
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу
Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» у 2013 році
Інноваційн і технологі ї в практи ці виховної роботи школи
Нещодавно на базі нашого навчального закладу відбувся семінар-практикум класних керівників «Запровадження інноваційних та інтерактивних...
21 грудня 2012 року м. Кіровоград ПРИСУТНІ
Затвердження річного плану державних закупівель на 2013 рік комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний...
ТИПОВА ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАВІДУВАЧА БІБЛІОТЕКИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Завідувач бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу (далі Завідувач) підпорядковується безпосередньо директору
План роботи керівника навчального закладу
План роботи керівника навчального закладу з охорони праці та безпеки життєдіяльності на (серпень-вересень ) 2012—2013н р
ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ ОДЕСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ
Ярмарок кар’єри. Презентація навчального закладу Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова та коледжу зв’язку та інформатизації...
ІННОВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ОСВІТИ, ЯК СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО...
Влінських проблем на основі впровадження сучасних принципів та інноваційних технологій, розглянуто стан і шляхи розвитку навчального...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка