Як вивчати основи конструювання та технології РЕС


Скачати 24.41 Kb.
НазваЯк вивчати основи конструювання та технології РЕС
Дата10.02.2014
Розмір24.41 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Як вивчати основи конструювання та технології РЕС.

Область конструювання та технологій РЕС як галузь інформаційних технологій розвивається винятково швидкими темпами. Безупинне вдосконалювання інформаційних технологій приводить до того, що інформація стає надзвичайно важливим фактором життя і цінність її зростає, а отже і ціннісне відношення до неї змінюється.

Найбільш доцільно в основу вивчення конструювання та технологій РЕС покласти принцип типовості. Сутність цього принципу полягає в тому, що замість вивчення всіх різновидів понять розглядаються лише типові, у котрих детально розкриваються характерні і найбільш стійкі ознаки всього класу. Одночасно приділяється увага і тим теоретичним положенням, що лежать в основі тих або інших понять. Такий підхід дозволяє розраховувати на свідоме і творче засвоєння закономірностей розвитку понять конструювання та технологій створення радіоелектронних приладів та систем з можливістю їхньої реалізації в умовах , що змінилися.

Матеріал розташований у такій послідовності, щоб чергова порція навчальної інформації була логічним слідством попередньої. Це вимагає систематичного вивчення матеріалу.

До навчального матеріалу треба відноситися диференційовано. У курсі є матеріал, про який по тим або іншим причинам досить мати лише загальне уявлення. До такого матеріалу можна віднести, наприклад, різні історичні дані, повідомлення про роботи вчених і їхньої наукової біографії, факти, що залучаються із суміжних галузей знань. Цей матеріал не вимагає запам'ятовування або глибокого розуміння. Він входить у навчальний предмет насамперед для підвищення загальної інформаційної культури студента, його ерудиції.

Не підлягає сумніву також, що в будь-якому розділі і майже в кожній темі курсу є інформація, яку необхідно запам'ятати.

Значне місце в навчальному предметі займає матеріал, що вимагає від того, хто навчається, насамперед розуміння (інформаційний зміст явищ і процесів, що відбуваються, принципи конструювання та основні технологічні процеси виготовлення РЕС і т.п.).

Варто пам'ятати, що головна задача навчання - навчитися самостійно і творчо працювати. Цьому повинні сприяти питання , що містяться , і завдання, що вимагають не обмежуватися пасивним сприйняттям інформації, а самим активним способом брати участь у рішенні запропонованих навчальних проблем.

Прочитавши текст, постарайтеся виділити головне з прочитаного і скласти перелік слів або сполучень декількох слів, що несуть найбільше значеннєве навантаження і найбільшою мірою відбивають сутність викладеної інформації. Такі слова називають ключовими. Ключові слова допомагають зосередитися й усвідомити саме основне з вивченого.

Велику увагу слід приділяти самостійній перевірці отриманих знань. Для цього виконуйте старанно завдання для самостійної роботи, особливо задачі та ситуативні завдання. Виконуйте перевірку знань з допомогою комп’ютерних тестів. У випадку незадовільних чи не задовольняючих вас результатів, поверніться до повторного вивчення теоретичного матеріалу та практичного його застосування і знову перевірте знання з допомогою тестів. Так повторюйте поки не досягнете бажаних результатів.

Облік навчання ведіть замостійно згідно запропонованої в розділі 10 методики.
ВАЖЛИВО!

Не обманюйте викладача, колег та самого себе!

Будьте вимогливими до засвоєння знань. Життя оцінить ваші старання.

Схожі:

2. Основи конструювання РЕС
Вимоги до знань та вмінь. Студенти повинні знати і розуміти основні поняття з основ конструювання РЕС, розуміти еволюцію та місце...
3. Фактори, що впливають на конструювання РЕС
Студенти повинні знати основні фактори, що впливають на конструювання РЕС, розуміти їх роль при конструюванні. Вміти враховувати...
Комп ’ ютерні технології проектування та моделювання РЕС
РЕС аналогових та цифрових електронних пристроїв. Володіти основними комп’ютерними технологіями та вміти їх використовувати на практиці....
8. Базові технологічні процеси виготовлення РЕС
Вимоги до знань та вмінь. Студенти повинні знати і розуміти основні поняття технологічного процесу виробництва РЕС. Вміти оцінювати...
Конструювання та технології радіоелектронних систем

5. Тепловий режим роботи РЕС
Студенти повинні знати і розуміти основні поняття теплового режиму роботи РЕС, суть теплообміну. Знати способи підтримки теплового...
Авторські побажання
Ви відкрили інтерактивний електронний посібник Основи комп’ютерного проектування та моделювання РЕС
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни Конструювання та технологія...
Основні технічні, економічні та експлуатаційні вимоги, загальні принципи конструювання РЕЗ (ПП. 040), конструювання та компоновка...
7. Ергономіка і технічна естетика РЕС
Студенти повинні знати і розуміти основні поняття ергономіки і технічної естетики РЕС, розуміти місце та роль їх у радіоелектронній...
Конструювання та технологія радіоелектронних засобів
Конструювання та технологія виготовлення монтажних плат та блоків аналогових пристроїв
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка