ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ О ’ БЄМНОЇ ПАПЕРОВОЇ ІГРАШКИ


Скачати 61.82 Kb.
НазваТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ О ’ БЄМНОЇ ПАПЕРОВОЇ ІГРАШКИ
Дата22.12.2013
Розмір61.82 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ОБЄМНОЇ ПАПЕРОВОЇ

ІГРАШКИ

Варіативний модуль з технології для старшої школи
Автор: Гриценко Ірина Миколаївна,

вчитель трудового навчання

Боярської ЗОШ I-III ст. №5

Києво-Святошинського р-ну

Київської області
Пояснювальна записка
Зміст модуля передбачає ознайомлення учнів з одним із давніх видів декоративно-ужиткового мистецтва – об’ємною паперовою іграшкою.

Розвиток паперової іграшки відбувався декількома напрямками: 1. Складання - орігамі. 2. Різання, оздоблення, склеювання в паперову модель.

Коріння цього виду творчості в Китаї, приблизно в 6 ст. поширилось на Японію ( орігамі перекладається: орі – означає раз, камі – папір ).Спочатку це ремесло тільки багатіїв, тому що папір був дуже дорогим. Пройшли століття і вартість паперу стала доступною багатьом. Це дало можливість мистецтву стати популярним і розповсюдженим.

Перші паперові іграшки на комерційній основі були надруковані в штаті Масачусетс у 1812 році. Це були паперові ляльки та одяг для них. У 1857 ро- ці Бразерс надрукував свої перші набори паперових іграшок: ляльки – для дівчаток, солдатиків – для хлопчиків. Паперові ляльки залишаються популяр- ними до теперішнього часу. Широкої популярності набули об’ємні паперові моделі техніки : літаків, автомобілів, військової техніки; об’ємні паперові споруди ; об’ємні паперові звіри та птахи.

Учитель має заохочувати учнів до пошуку інформації та об’єктів праці, які є найбільш цікаві особисто для них. Слід пам’ятати, що практичним ре- зультатом роботи учнів за даним модулем має бути проект. Все необхідне для виконання проекту – від історичних відомостей до технології виготов- лення і підбору матеріалів для виробу – учні мають віднайти та скомпону- вати самостійно.

Виконаний проект має складатися із портфоліо та виробу:

1) портфоліо: обгрунтування вибору теми проекту; план роботи з виконання проекту; вимоги до виробу чи критерії виробу; визначення необхідних знань та умінь; інформація з історії цього виду творчості; вироби-аналоги та їх ана- ліз; клаузура – ескіз майбутнього виробу, опис, аналіз конструювання влас- ного виробу; виготовлення шаблонів; добір матеріалів; добір інструментів; економічне обгрунтування; міні-маркетингове дослідження, реклама; фото готового виробу;

2) виготовлений виріб: відповідність задуму; матеріалемкість, складність ви- конання, новизна оздоблень, вартість.

Для захисту проекту можна використовувати презентацію проекту, виконану в програмі, наприклад, PowerPoint.

Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам безпечної пра- ці, організації робочого місця, санітарно-гігієнічним вимогам.
Тематичний план

з/п.Назва теми


Кількість годин

1

Загальні відомості про технологію виготовлення об’ємних паперових іграшок


2

2

Проектування, конструювання та виготовлення іграшок

16

3

Презентація та оцінка результатів проектної діяльності

2
Всього

20


Програмаз/п

К-сть

годин

Назва теми та її зміст

Вимоги до рівня

загальноосвітньої

підготовки учнів

1

2

Основи технології виготовлення

об’ємної паперової іграшки

Короткі історичні відомості про

об’ємну паперову іграшку.

Плоскі та об’ємні іграшки.

Функції іграшки ( обрядова, магіч- на, утилітарна, комунікативна, су- венірна, естетична ).

Види іграшок та їх функціональні особливості.

Ознаки іграшки, як дитячої забавки та як художнього твору.

Матеріали для пеперових іграшок та їх властивості.

Інструменти та пристосування

( ножиці, різачок, лінійка, підклад-

на дощечка ) для виготовлення іг- рашок.

Організація робочого місця.

Правила безпечної роботи та санітарно-гігієнічні вимоги.

Технологія виготовлення об’ємної

паперової іграшки.

Оздоблення іграшки.Досліджує історію об’ємної паперової іграшки, її функ- ції, застосування;

розрізняє

плоскі, об’ємні, складені іграшки;

характерізує матеріали, які використовуються для виго- товлення іграшки;

добирає матеріали та інст- рументи, які використо- вуються для виготовлення та оздоблення іграшки;

робить збільшення та змен- шення шаблонів;

виготовляє іграшку;

організовує робоче місце; дотримується правил безпечної праці, сані- тарно-гігієнічних вимог.

2

16

Проектування та виготвлення виробу

Постановка проблеми.Визначення завдань для виконання проекту. Робота з інформаційними джерела-ми. Створення банку ідей. Аналіз та систематизація інформа- ції. Пошук виробів-аналогів.

Добір іграшки для виготовлення. Розроблення ескізного малюнка майбутньої іграшки, її опис. Технологічна послідовність виготовлення іграшки:

1) виготовлення шаблонів іграшки (звірів, птахів, літаків, військової техніки, автомобілів, споруд ) за ескізом ; 2) добір матеріалів та підготовка доповнюючих матеріалів до робо- ти; 3) виготовлення іграшки; 4) оздоблення. Контроль якості виробу.

Економічне обгрунтування виробу. Маркетингове дослідження. Розроблення реклами.Складає план роботи з ви- конання проекту та план проектної діяльності;

здійснює пошук інформації та виробів-аналогів;

аналізує та систематизує інформацію;

добирає іграшку для виготовлення;

розробляє ескізний малюнок об’ємної іграшки;

виготовляє шаблони для виготовлення іграшки; добирає матеріали та вид оздоблення, інструменти, пристосування; визначає послідовність виготовлення; виготовляє іграшку; оздоблює виріб; контролює якість виробу;

аналізує результати робо- ти; здійснює самооцінку виробу; організовує робоче місце; дотримується правил без- печної праці, санітарно-гі- єнічних вимог; визначає собівартість ви- робу; розробляє рекламу; компонує портфоліо та ма- теріали презентації.

3

1

Презентація та оцінка проектної діяльності. Презентація виробів.

Захист проекту ( за планом ).Презентує виріб; захищає проект ; здійснює оцінку творчої діяльності.


Орієнтовний перелік об’єктів праці

Об’ємні паперові звіри та птахи, моделі техніки ( автомобілі, літаки, військо- ва техніка ), об’ємні паперові споруди.

Інструменти, обладнання та пристосування

1. Ножиці 4. Копіювальній папір 7. Фарби

2. Лінійка 5. Підкладна дошка 8. Фломастери 3. Олівець 6. Різачок
Матеріали
Цупкий папір або тонкий картон формату А4, клей.

Література

1. Волкова Е.

Объемные модели. Дикие животные.-М.: Росмэн, 2011. – 12 стр. 2. Павлова Н.

Мягкая игрушка. От простого к сложному.

Мягкая игрушка. Красивые вещи своими руками.

Ростов н/Д : Издательский дом «Владис», М.:

Издательский дом «Рипол классик», 2007. – 192 с., с ил.

3. Твердохліб О.А.

М’які іграшки. Ілюстроване видання.- Харків :

Торнадо, 2006.- 96 с. іл. ( своїми руками ).

4. Юртакова А., Юртакова Л.

Забавні саморобки з паперу. – Донецьк :

Скіф. 2008 – 64 с. : іл.
Інтернет - посилання

1. http://only – paper.ru /

2. http://www.vtnus.dti.ru.jprk.pd

3. http://www.raspera.com

4. http://www.venus.dti.jp/-kpd

Схожі:

Конструювання та технологія радіоелектронних засобів
Конструювання та технологія виготовлення монтажних плат та блоків аналогових пристроїв
Конспект уроку з трудового н авчання у 6 кла сі. Тема: Короткі відомості...
Навчальна: ознайомити з історією виникнення української народної іграшки та її призначенням в житті людини
Технологія виготовлення листівок Ільяш Світлана Михайлівна
Тоді ці листівки називали валентинками. Тепер для виготовлення цих виробів працюють цілі поліграфічні комбінати, дизайнери яких розробляють...
5-6 КЛАСИ
Для виготовлення м’якої іграшки використовують залишки тканин, хутра, шкіри, фетру, клейонки та інших недорогих матеріалів. Для оздоблення...
«Виготовлення настінного календаря» 8 клас
Підбір та аналіз матеріалів для виготовлення виробу. Розрахунок та виготовлення шаблонів
Технологія виготовлення виробів, плетених гачком (за зразком)
Вироби, плетені гачком. Матеріали та інструменти для плетіння. Добір гачків і ниток (пряжі)
Цілеспрямована взаємодія викладача та учнів, у процесі якої засвоюються...
Викладач спецпредмету «Технологія виготовлення одягу» ДНЗ «Хмельницький центр ПТО сфери послуг»
Пасинков В. В., Сорокин В. С. Материалы електронной техники
...
Уроку
Завідувач відділенням професій сфери послуг, викладач спецпредмету «Технологія виготовлення одягу» ДНЗ «Хмельницький центр ПТО сфери...
Уроку
Завідувач відділенням професій сфери послуг, викладач спецпредмету «Технологія виготовлення одягу» ДНЗ «Хмельницький центр ПТО сфери...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка