Кафедра гуманітарної освіти Навчально-методична лабораторія російської мови і світової літератури


Скачати 85.92 Kb.
НазваКафедра гуманітарної освіти Навчально-методична лабораторія російської мови і світової літератури
Дата15.12.2013
Розмір85.92 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Дніпропетровський обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти
Кафедра гуманітарної освіти


Навчально-методична лабораторія російської мови і світової літератури

Матеріали лекції «Численні можливості задоволення освітніх проблем учня засобами навчального предмету в школі життєтворчості»

Автор лекційного матеріалу : Гусєва Олена

Володимирівна, заступник

директора з методичної

роботи КЗО «Гімназія

Ленінського району»

Дніпропетровської міської

ради, вчитель російської

мови та світової літератури,

учитель - методист

Мета : ознайомити педагогів – філологів із сучасними педагогічними і психологічними проблемами в роботі з експерименту в школі життєтворчості, спробах створення нової системи оцінювання компетентності як педагогічного явища.


Педагогічна проблема : розв’язати складність виявлення педагогами і психологами зони задоволення чисельних потреб і можливостей учня.


Очікувані результати : залучити педагогів області до роботи в технології «Педагогіка життєтворчості», планування одного з особистісних аспектів розвитку учня засобами навчального предмету.


Словник термінів : чисельні потреби учня, педагогічна проблема, оцінка компетентності, інтегрований результат освіти, суб’єкт освітньої діяльності, само моніторинг навчальних досягнень, карти навчально-пізнавальних можливостей учня, коло обов’язкових зон вивчення, типи півкульності, типи сприйняття навчального матеріалу, корекційні тренажери.

I. Проблемне питання для вчителів: «У чому ж полягає задоволення чисельних потреб і можливостей учня?»
Це – педагогічна проблема, яка розв язується педагогами і психологами в системі орієнтованого на особистість освітнього процесу. Загалом, це комплексна робота педагогів, колективу педагогів – однодумців сучасного рівня:

- вивчення думки і досягнень науковців – педагогів та психологів;

- апробацію їх ідей на практиці;

- створення власної системи роботи.

Якщо якісно новою системою оцінювання учня стала оцінка компетентностей учнів(а кількісна – оцінка його знань, умінь і навичок з навчального предмета), то тепер компетентність стає педагогічним явищем.

Компетентність має свої складові:

- інтегрований результат освіти;

- дозволяє розв язувати цілий клас задач;

- на відміну від навички є усвідомленою (передбачає етап визначення мети);

- здатна до перенесення;

- існує у формі діяльності, а не інформації про знання.

Саме в цих визначення криється і можлива відповідь на проблемне питання.
Отже:

№1

Інтегрований результат освіти. З яких компонентів роботи учня і педагога як суб єктів освітньої діяльності він складається?

Він складається з визначення учнем (усвідомлення ним) свого рівня компетентності з навчального предмету та усвідомлення власної мети навчання, рівня навчання з предмету.

Вчитель надає необхідну допомогу учневі, при індивідуальний вступній роботі (на I уроці в навчальному році!) визначає разом з учнем рівень його запитів, контролює створення учнем схеми «Самомоніторингу навчальних досягнень з предмета».

Вчитель контролює після кожного тематичного оцінювання:

- складання графіка особистих досягнень,

 • привчання до цього учнів,

 • зацікавленість, хто зумів досягти своєї мети,

 • підбадьорювання інших учнів на досягнення результату.

На проміжному етапі (після закінчення 1 семестру) вчить пропонує провести, при необхідності, корекцію запитів, орієнтуючись вже на складені «Карти навчально – пізнавальних можливостей учнів», створені творчою групою вчителів гімназії у 2003 р.(зразки таких карт представлені в методичній збірці «Деякі аспекти вивчення російської мови, літератури, зарубіжної літератури» №1, 2004р.)

Але цьогорічний аналіз виконання вимог єдиного орфографічного режиму в гімназії Ленінського району показав, що рішення про ведення учнями «Самомоніторингу..», навчання їх як ставити і досягати поставленої мети, самоконтролю як складових інтегрованого результату освіти, виконується не всіма вчителями гімназії, далеко не всіма!(експериментальна робота вимагає від вчителя бажання, часу, вміння навчатися самому).

«Карти навчально – пізнавальних можливостей учнів» дозволяють навчати учня диференційовано!

Ця внутрішня диференціація має випливати з аналізу вчителем такої карти, щоб складати завдання персонально для окремого учня, посилюючі сильні боки його навчально – пізнавальної діяльності, виводячи на вищій рівень ті, що не розвинуті або розвинуті слабо.

І в цьому - інтегрований результат освіти.

Для одного учня самостійне складання картосхеми, твір чи інше стане творчим завданням, для іншого - спроба аналізу явища, події, складання реферату.

Але й «Карти навчально – пізнавальних можливостей учнів» сьогодні ведуть не усі педагоги; хоча і не в змозі пояснити відсутність обов’язкової такої роботи згідно того ж рішення нашої педради.

Навчити учня бачити задачі, розв’язувати їх усвідомлено, задачі саме свого індивідуального рівня, навчає карта «Самопланування з теми »(роботу з такими картами в гімназії використано за досвідом педагога А.Сологуба).

Тут учень одержує цілісну картину

 • план вивчення теми,

 • коло обов’язкових зон,

 • визначення власні можливості у вивченні теми, додаткового читання, можливості виконання проекту, написання реферату, дату контрольні роботи, тематичного оцінювання тощо.

Наприкінці вивчення теми вчитель разом з учнями підводить підсумок виконання роботи, вони порівнюють мету і результат такої роботи, ставлять перед учнем наступну мету. Індивідуалізація і диференціація навчання, безумовно, навчання плануванню, соціалізація учня, розвиток мотиваційної сфери для задоволення чисельних можливостей і потреб учнів ведеться і через «Карти індивідуально педагогічного супроводу учня» з предмета, через навчання учня рефлексії, самомоніторингу, навчальної діяльності, окреслення ним найближчих і перспективних кроків у вивченні предмета, контролю в системі «вчитель – учень» на рівні індивідуальних консультацій.

Кожна дитина може і повинна навчатися у власному темпі згідно індивідуального типу півкульності, типу сприйняття, типу темпераменту .Отже, вивчення цих типів лежить в основі моделі здоров’я зберігаючого підходу для задоволення чисельних потреб учня.

Моделі здоров язберігаючих підходів щодо створення екологічного чистого успішного навчального середовища

для учнівТип стилю


Характеристика сильних сторін навчальної діяльності учнів даного стилю

1

Правопівкульний учень

Засвоює матеріал у режимі проблемного викладу, добре оперує образами, любить самостійність, творчі завдання, які потребують фантазії та уяви, віддає перевагу пізнанню від цілого до часткового, завданням без алгоритмічних вказівок, наочним засобам, тестам відкритого типу, на поведінку впливають почуття, емоції, інтуїція.

2

Лівопівкульний учень

Сприймає матеріал у логічній послідовності в усній формі, добре працює з письмовим матеріалом (інструкціями), віддає перевагу пізнанню від часткового до цілого, тестам закритого типу, складанню плану, схем.

3

Візуальний учень

Добре розвинена зорова пам ять, спостережливий, має успіхи в граматиці, віддає перевагу письмовій формі.

4

Аудіальний учень

Добре розвинена слухова пам ять, має успіхи в усному мовленні, діалогах, любить дискусії.

5

Кінестетичний учень

Добре розвинена тактильна пам ять, має успіхи в лабораторних, практичних роботах, любить працювати руками, спортивні фізичні вправи, спорт.Мною були досліджені протягом січня – лютого учні 11 та 10 класів за цими параметрами. Дозвольте ознайомити вас із картами типів стилів навчальної діяльності 10 та 11 кл.
11кл. (група природничого напрямку)

(Лівопівкульні)

Томасік А.

Ніколаєнко Б.

Ніколаєнко А.

Акіменко О.

Філінський Ю.

Маркін В.

Базік Ол.

Кожевніков Ол.

Як, бачимо жоден із лівопівкульних учнів не потрапив до гуманітарних груп, а от наявність правопівкульних. Учнів в природничих групах зумовлено орієнтацією учнів і батьків на подальше навчання дітей в технічних вузах. Що дає вчителю і учню знання про типи стилів навчальної діяльності? Ми можемо конструювати освітню модель саме цієї дитини(!), його індивідуальної імідж – траєкторії на підставі сильних та слабких особистісних якостей.

Давайте розглянемо, як мною було використано результати дослідження типів стилів навчальної діяльності на тематичному оцінюванні в 10 та 11 кл.(при умові, що матеріал вивчено усіма учнями однаковий в групі 10 кл., в групі 11кл.):

Письмове опитування ТО з теми «З літератури критичного реалізму».

Підтема «Творчість Л.М.Толстого»

Ла, в (лівопівкульні, візуали)

1. Роман «Анна Кареніна»

названий так тому , що…

2. Покажіть схематично

сюжетні лінії роману, які

паралельно існують тут…
Па, в (правопівкульні-візуали)

1. На скільки мотивована назва

роману Толстого «Анна Кареніна»?

2. Чи справедливо суспільство

у своєму ставленні до Анни?

3. Вронський чи Каренін гідні вашого співчуття?

Корекційні тренажери
Корекційні тренажери складаються із системи завдань щодо відпрацювання умінь, якими учні володіють слабо або зовсім не володіють, містять в собі й алгоритми – пам ятки щодо відпрацювання визначених умінь.


Особливо це актуально у роботі з учнями, які мають низькі рівні сформованості будь – якого уміння:

Запит учня(оцінка – прогноз рівня вивчення)  «Самопланування з теми»  «Самопланування навчальних

досягнень» : - «Картка

індивідуального педагогічного

супроводу»

- «Картка навчально – пізнавальних

можливостей учнів»  «Корекційний

тренажер»  ІГЗ(о), ІГЗ(н)


Суть корекційної роботи полягає в перенесенні набутих знань про способи навч. діяльності в практичну діяльність. Слід зазначити, що при цьому розширюється простір набутого життєвого досвіду учня. Складання такого тренажера будується на урахуванні стилів навчання учнів:

 • за типом півкульності;

 • за типом сприйняття інформації;


Диференціація завдань з урахуванням стилю навчання допомагає організувати плідну успішну діяльність для кожного учня. Така робота – робота інноваційної діяльності вчителя – повинна стати створенням для учнів максимально успішного середовища.


Питання для самоопитування, взаємоопитування, індивідуального опитування педагогів :


 1. Що таке компетентність учня та вчителя?
 1. Як оцінюються компетентність учня та вчителя в педагогіці життєтворчості?
 1. Чому учень стає суб’єктом освітньої діяльності?
 1. Що таке типи сприйняття навчального матеріалу?
 1. ЯК проводиться диференціальна та індивідуальна робота з учнем з визначеним типом сприйняття навчального матеріалу?
 1. Як в педагогіці життєтворчості оцінка переноситься на навчання видам діяльності з традиційної оцінки знань, умінь та навичок?
 1. В чому полягає цінність представленого педагогічного досвіду з визначення розвитку особистісного аспекту учня в експериментальному навчальному закладі гімназія Ленінського району?

Схожі:

Видавництво
Міністерством освіти і науки України з російської мови та світової літератури для використання у
Бикова К.І., Кошкіна Ж. О
Державна підсумкова атестація зі світової літератури, російської мови і літератури у 2012/2013 н р
Автор-упорядник: Хоменко Любов Василівна Посада: вчител ь світової літератури та російської мови
Сьогодні, коли наша молода держава розбудовується, на уроках зарубіжної літератури, особливо в старших класах, стали надзвичайно...
Автор-упорядник: Хоменко Любов Василівна Посада: вчител ь світової літератури та російської мови
Сьогодні, коли наша молода держава розбудовується, на уроках зарубіжної літератури, особливо в старших класах, стали надзвичайно...
Автор-упорядник: Хоменко Любов Василівна Посада: вчител ь світової літератури та російської мови
Сьогодні, коли наша молода держава розбудовується, на уроках зарубіжної літератури, особливо в старших класах, стали надзвичайно...
Автор-упорядник: Хоменко Любов Василівна Посада: вчител ь світової літератури та російської мови
Сьогодні, коли наша молода держава розбудовується, на уроках зарубіжної літератури, особливо в старших класах, стали надзвичайно...
О. М. Ніколенко (керівник колективу)
С. П. Фоміна, зав навчально-методичного кабінету світової літератури та російської мови Кіровоградського ОІППО імені В. Сухомлинського...
Шепетівський навчально-виховний комплекс №1 Хмельницької області...
...
Науково-методична лабораторія української мови та літератури
Запишіть речення в такій послідовності, щоб утворився текст. Уставте пропущені літери. До утвореного тексту доберіть заголовок, запишіть...
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ГОРЛІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ М. ГОРЛІВКИ
Рецензент: І. Ф. Слободенюк, учитель російської мови й літератури Горлівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №55, спеціаліст...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка