Задача охорони праці звести до мінімуму ймовірність ураження під дією небезпечного виробничого фактора чи захворювання під дією шкідливого виробничого фактора з одночасним забезпеченням комфортних умов праці при максимальній продуктивності праці


Скачати 80.14 Kb.
НазваЗадача охорони праці звести до мінімуму ймовірність ураження під дією небезпечного виробничого фактора чи захворювання під дією шкідливого виробничого фактора з одночасним забезпеченням комфортних умов праці при максимальній продуктивності праці
Дата21.03.2013
Розмір80.14 Kb.
ТипЗадача
bibl.com.ua > Інформатика > Задача

5 охорона праці та навколишнього середовища
5.1 Загальні положення охорони праці


Охорона праці (ОП) – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності [19].

Задача охорони праці – звести до мінімуму ймовірність ураження під дією небезпечного виробничого фактора чи захворювання під дією шкідливого виробничого фактора з одночасним забезпеченням комфортних умов праці при максимальній продуктивності праці.

Питання охорони праці розглядаються для етапу програмування на ЕОМ.

5.2 Виробнича санітарія

5.2.1 Характеристики робочого приміщення


Приміщення, в якому виконувалась науково-дослідна робота – це інформаційно-обчислювальний центр (ІОЦ). Він знаходиться на сьомому поверсі семиповерхової будівлі, яка споруджена із бетонних конструкцій.

У інформаційно-обчислювальному центрі знаходиться 14 комп’ютерів з 14 робочими місцями. Розміри ІОЦ такі: довжина – 13 м, ширина – 7 м, висота – 3,2 м, таким чином, загальна фактична площа складає 91 м2, загальний об’єм приміщення – 291,2 м3 .

Наведені розміри відповідають необхідним нормам [20], виходячи з яких, площа повинна бути не менше 6 м2 на одне робоче місце, об’єм не менше 20 м3 , таким чином, площа робочого місця у приміщенні складає 6,5 м2, а об’єм 20,8 м3.

За категорією вибухопожежонебезпечності згідно НАПБ Б.03.002-2007[32] приміщення ІОЦ відноситься до категорії Д – пожежонебезпечне, бо на ІОЦ є негорючі речовини і матеріали у холодному стані (робочі столи, папір, ізоляція та ін.). З урахуванням категорії вибухопожежонебезпечності, етажності будівлі та матеріалу конструкцій (бетону) встановлений II ступінь вогнестійкості будівлі згідно ДБН В 1.1-7-02[33] .

Експлуатовані ЕОМ є однофазними споживачами трьохфазної чотирьохпроводної мережі з глухозаземленою нейтраллю із напругою 380/220 В і частотою 50 Гц.

Приміщення ІОЦ по ступеню небезпеки ураження людей електричним струмом згідно з ПУЭ-8734] належить до категорії приміщень з підвищеною небезпекою, оскільки робочі місця розташовані таким чином, що існує можливість одночасного дотику до металевих корпусів електроустаткування та до металоконструкцій будівлі, що мають з'єднання з землею.

5.2.2 Аналіз шкідливих і небезпечних факторів


Перелік шкідливих і небезпечних виробничих факторів, які впливають на людину при роботі на ЕОМ, наведено у таблиці 5.1 згідно з ГОСТ 12.0.003 - 74 [21].
Таблиця 5.1 – Шкідливі і небезпечні фактори виробничого середовища


№ п/п

Назва фактора

Джерела виникнення

Характер дії

1

Підвищення значення напруги в електричному ланцюзі

Мережа електричного струму(380/220 В)

Небезпечний

2

Підвищений рівень статичної електрики

Екран дисплея і діелектричні поверхні

Небезпечний

3

П
ідвищена іонізація повітря

Статична електрика

Шкідливий

4

Підвищені рівні шуму та вібрації

Пристрої охолодження ЕОМ, друкувальні пристрої

Шкідливий

5

Пряме та відбите світло

Зовнішні джерела світла, діючі на екран

Шкідливий

6

Підвищена пульсація світлового потоку

Лампи денного світла (люмінесцентні), екран монітора

Шкідливий

7

Розумове перенапруження

Тривала розумова праця


ШкідливийПродовження таблиці 5.1


№ п/п

Назва фактора

Джерела виникнення

Характер дії

8

Підвищена запиленість повітря

Стан системи кондиціонування і вентиляції, перевантаженість робочих місць

Шкідливий

9

Перенапруження аналізаторів

Тривале знаходження перед монітором, шум обладнання

Шкідливий

10

Монотонність праці

Тривале виконання однотипної праці, рідка зміна пози

Шкідливий

11

Емоційне перевантаження

Стреси, що виникають від монотонної праці, загальної емоційної напруги, непередбачуваних невдач та проблем під час виконання завдань

Шкідливий


Нормами значення напруги в електричному ланцюзі є значення Ih=0,3mA, Uд=2В [22]. Нормованими величинами рівня статичної електрики є 60кВ/м при дії до 1 години до 20 кВ/м [23]. Пряма та відбита блискість повинні бути відсутніми зовсім [24].

Нормою коефіціенту пульсації світлового випромінювання є 10-20% [20]. Концентрація пилу у приміщенні не повина перевищувати 4 [25].

Джерелами шуму на ІОЦ є принтери та охолоджувальна система ЕОМ. Згідно норм[20,29,30] у приміщенні ІВЦ рівні звуку не повинні перевищувати 50 дБА. Згідно ГОСТ 12.1.012-90[31] рівень вібрації для категорії 3, тип В, в умовах “комфорту” не повинен перевищувати 75 дБ.

5.2.3 Мікроклімат


Робота на ІОЦ, у відповідності до ДСН 3.3.6.042-99[26], відноситься до категорії важкості робот 1б – легка. Енерговитрати складають 141-175 Вт (121-150 ккал/год.)

Оптимальні значення параметрів мікроклімату для теплого і холодного періодів року з урахуванням категорії робіт, приведені у таблиці 5.2 згідно з вимогами ГОСТ 12.1.005-88 25 та ДСН 3.3.6.042-99 26.
Таблиця 5.2 – Оптимальні значення параметрів мікроклімату

Період року

Категорія робіт за енерговитратами

Температура, оС

Відносна вологість, %

Швидкість руху повітря, м/с

Холодний21-23

40-60

<0,1

Теплий22-24

40-60

<0,25.2.4 Рівень іонізації повітря


Норми рівнів іонізації повітря відповідно до СН 2152-80 [20, 27, 28] приведені у таблиці 5.3.
Таблиця 5.3 – Рівні іонізації повітря приміщення при роботі з ЕОМ

Рівні іонізації

Кількість іонів у повітря

Максимально необхідні

400

600

Оптимальні

1500-3000

3000-5000

Допустимі

50000

50000

5.2.5 Освітлення


У світлий час доби на ІОЦ використовується бокове одностороннє природнє освітлення, а у темний час – загальне рівномірне штучне. Освітлення повинне забезпечувати необхідний спектральний склад світла. Розряд зорової роботи, а також нормовані показники природного та штучного освітлення відповідно до ДБН В.2.5-28-2006[24] приведені у таблиці 5.5. Значення нормативного показника КПО має бути не менш 1,5% при роботі з ЕОМ згідно нормам НПАОП 0.00-1.31-99 [27].

Згідно з вимогами [24] нормоване значення КПО, еN, %, для будинків, розташованих у різних районах України, слід визначати за формулою (5.1):

еN = ен mN (5.1)

де ензначення КПО згідно ДБН В.2.5-28-2006[24], ен = 1,5%;

mN коефіцієнт світлового клімату, mN = 0.85(вікна виходять на південь);

N − номер групи забезпеченості природним світлом.

Отримали еN .
Таблиця 5.5 – Нормовані показники природного та штучного освітлення

Характеристика зорової роботи

Розряд зорової роботи

Розмір об’єкта розпізнавання, мм


Під розряд зорової

роботи

Характеристика фону

Контраст об’єкта розпізнавання з фоном

Освітлення

Штучне,

загальне, E, лк

Природне,

бокове, КПО,%

Середньої

точності

IV

0,5 - 1

г

світлий

великий

200

1,3

5.6 Охорона навколишнього середовища


25 червня 1991 р. Прийнятий Закон України «Про охорону навколишнього середовища» [35]. Завданням законодавства про охорону навколишнього природного середовища є регулювання відносин в області охорони, використання й відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, попередження й ліквідації негативного впливу господарської й іншої діяльності на навколишнє середовище.

Робота на ЕОМ типу IBM PC/AT не впливає негативно на навколишнє середовище. Вся апаратура, тара та документація, що використовується на ІОЦ допускає нетоксичну переробку після використання. Таким чином, ніякого забруднення навколишнього середовища не відбувається.

Схожі:

Колективних договори. В розділі “Охорона праці” фахівцем з питань...
Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці виробничого середовища на підприємствах, установах та організаціях міста Вознесенська...
Охорона праці може відігравати подвійну роль в інтенсифікації виробництва:...
Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості...
ТА МЕТОДИ ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ
Під виробничими шкідливостями розуміють умови виробничого середовища, трудового та виробничого процесів, які за нераціональної організації...
Закон про охорону праці визначає основні положення щодо реалізації...
Предметом охорони праці є вивчення факторів виробничого середовища, організаційно-технічних і санітарно-гігієнічних умов, у яких...
3. ВИРОБНИЧА САНІТАРІЯ > Характеристика умов праці
Умови праці визначаються характером і важкістю роботи, яка виконується, а також параметрами навколишнього виробничого середовища
ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботі на ЕОМ Державна політика в галузі охорони праці
Державна політика в галузі охорони праці визначається відповідно до Конституції України Верховною Радою України і спрямована на створення...
4. 1 Вибір форми організації праці та методу виробничого процесу у майстерні
Правильна організація ремонту в майстернях забезпечує швидке проведення робіт, створює умови для підвищення продуктивності праці...
Питання до іспиту з “Економіки підприємства”
Економічна сутність продуктивності праці, методи вимірювання. Чинники підвищення продуктивності праці
Законодавство України про охорону праці
СДПЧ-8 Корабельного району м. Миколаєва з питань знання вимог «Методичних рекомендацій з охорони праці при виконані АРР під час ліквідації...
Соціальне значення охорони праці полягає в + сприянні росту ефективності...
Основним законом, що гарантує права громадян на безпечні й нешкідливі умови праці є
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка