ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ ТА МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ


Скачати 313.22 Kb.
НазваВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ ТА МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ
Сторінка1/6
Дата21.03.2013
Розмір313.22 Kb.
ТипДиплом
bibl.com.ua > Інформатика > Диплом
  1   2   3   4   5   6

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ ТА МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

Загальні вимоги. Важливим етапом виконання дипломної роботи є її оформлення. Від того, наскільки відповідально поставиться автор до оформлення своєї роботи, багато в чому буде залежати її якість та підсумкова оцінка.


Дипломна робота повинна бути виконана з дотриманням вимог до наукових праць, що містяться в ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення», ДСТУ 3582-97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», ГОСТ 7. 12 – 93 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографичкская запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила», ДСТУ 7093: 2009 «Система стандартів з інформації,бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполук поданих іноземними європейськими мовами», ДСТУ 6095: 2009 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Правила скорочення заголовків і слів у заголовках публікацій»,ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», Міжнародних стандартах ISO 690-2: Information and Documentation: Bibliographic References.

Як правило, всі студенти пишуть і захищають роботу державною мовою. Студенти, громадяни інших держав, мають право писати й захищати роботу російською або англійською мовою після позитивної резолюції декана на поданій ними заяві з проханням про дозвіл на це.

Роботу оформляють на аркушах формату А4 (210x297 мм). Дозволяється використання формату АЗ (297x420 мм), коли це необхідно.

Роботу друкують на комп’ютері на одній стороні аркуша білого паперу з використанням шрифтів текстового редактора Word (Times New Roman) розміром 14 пунктів (мінімальна висота шрифту 1,8 мм) з полуторним міжрядковим інтервалом.

Текст роботи необхідно друкувати, дотримуючись наступних розмірів полів: верхнє і нижнє - 20 мм, ліве –30 мм, праве - 10 мм.

У роботі повинні бути чіткі, не розпливчасті лінії, букви, цифри й інші знаки. Всі рядки повинні бути чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту дипломної роботи має бути однаковою.

Помилки, описки та графічні неточності допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці (або між рядками) виправленого зображення машинописним способом або від руки. Виправлення повинно бути чорного кольору.

Прізвища, назви установ, організацій, фірм та інші власні назви у роботі наводять мовою оригіналу. Допускається транслітерувати власні назви й наводити назви організацій у перекладі на мову роботи, додаючи (при першій згадці) оригінальну назву.

Скорочення слів та словосполучень у роботі - відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

Текст основної частини дипломної роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти.

Заголовки структурних елементів звіту та заголовки розділів слід розташовувати посередині рядка й друкувати великими літерами симетрично до тексту без крапки в кінці, не підкреслюючи.

Заголовки підрозділів, пунктів та підпунктів роботи слід починати з абзацного відступу й друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці. Якщо заголовок складається з двох речень або більше речень, їх розділяють крапкою.

Текст роботи слід розбивати на абзаци. Це полегшує читання й показує, що автор у своєму викладанні переходить до нової думки, нового твердження. Не можна також занадто дробити текст і відокремлювати одну фразу від іншої, якщо між ними існує тісний зв’язок.

Абзацний відступ повинен бути однаковим впродовж усього тексту звіту й дорівнювати п’яти знакам (1,25 мм).

Розділи й підрозділи повинні мати заголовки. Пункти, як правило, заголовків не мають. Заголовки повинні чітко й стисло відбивати зміст розділів, підрозділів. Перенесення слів у заголовку розділу не допускається.

Відстань між заголовком та подальшим чи попереднім текстом має бути за машинного способу - не менше, ніж один рядок.

Відстань між основами рядків заголовку, а також між двома заголовками приймають такою, як у тексті.

Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.

Кожен розділ текстового документу слід починати з нової сторінки.

Структурні елементи «РЕФЕРАТ», «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ» не нумерують, а їх найменування служать заголовками структурних елементів.

У тексті дипломної роботи не дозволяється:

а) використовувати скорочення слів, окрім встановлених правилами української орфографії та відповідними стандартами;

б) вживати математичні знаки, а також знаки «№» та «%» без цифр;

в) наводити скорочені позначення фізичних величин, якщо вони вживаються без цифр, за винятком їх наведення в таблицях.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Реферат Пояснювальна записка до магістерської дипломної роботи: 105...
Мета магістерської роботи – розроблення методів і алгоритмів планування обчислювальних ресурсів у кластері GRID
Методичні рекомендації до написання розділу магістерської (дипломної...
Методичні рекомендації до написання розділу магістерської (дипломної ) роботи “Охорона праці”
Тема магістерської або бакалаврської дипломної роботи
Розроблення модуля «Управління складськими операціями» на базі мобільних технологій
Тема магістерської або бакалаврської дипломної роботи
Планування виконання завдань на гетерогенному кластері на основі вирішення задачі (0,1)-рюкзак
Тема магістерської або бакалаврської дипломної роботи
Моделювання впливу антропогенних факторів на стан забруднення водних об’єктів Харківської області
Тема магістерської або бакалаврської дипломної роботи
Розроблення автоматизованого модуля аналізу стану водних об'єктів у районі курортного міста
Магістерської дипломної роботи
Про затвердження тем дипломних робіт факультету Міжнародної економіки та менеджменту студентів магістерського рівня підготовки, спец....
Тема магістерської або бакалаврської дипломної роботи
...
Тема магістерської або бакалаврської дипломної роботи
...
Дипломної роботи магістра
РОЗДІЛ ОЦІНЮВАННЯ ЗА МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЮ СИСТЕМОЮ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка