ТЕМА. Практична робота №20. Розробка проекту Мета


Скачати 61.91 Kb.
НазваТЕМА. Практична робота №20. Розробка проекту Мета
Дата20.07.2013
Розмір61.91 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
ТЕМА. Практична робота №20. Розробка проекту

Мета:

сформувати поняття:

 • спільна робота;

 • колективний проект;
  пояснити:

 • правила роботи в колективі;

 • правила опрацювання даних у середовищі для спільної роботи з документами;
  формувати навички:

 • працювати в колективі з трьох-чотирьох учнів над розв'язуванням спільної задачі
  з опрацювання даних;

 • використовувати комп'ютерні засоби інтерактивного спілкування й обміну даними для
  організації та виконання колективної роботи;

формувати:

 • вміння чітко й лаконічно висловлювати думки;
  виховувати:

 • уважність, дисциплінованість під час роботи з ПК.
  Тип уроку: засвоєння нових знань.

Базові поняття й терміни: спільна робота, онлайновий документ, колективний проект.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
►► Фронтальне опитування


 1. Для чого використовують сайт SharePoint?

 2. Опишіть порядок дій для збереження документа в SharePoint.

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Робота у співавторстві дає можливість вам та іншим авторам вносити зміни до документа одночасно, щоб не робити цього по черзі. Це дає змогу уникнути блокування файла, який використовує або взяв на редагування інший користувач.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Сьогодні на уроці ми розглянемо, як організовується спільна робота на прикладі презентацій.

Спільна робота над презентацією

У програмі Microsoft PowerPoint 2010 кілька авторів можуть одночасно вносити зміни до однієї презентації, збереженої на сервері.

Огляд роботи у співавторстві

Учитель. Робота у співавторстві дає можливість вам та іншим авторам вносити зміни до презентації одночасно. Вам і вашим співавторам більше не потрібно редагувати презентацію почергово, а потім об'єднувати різні версії.

Для розміщення та зберігання презентацій можна використо­вувати службу SharePoint Foundation 2010, Місrosoft SharePoint Server 2010 або Місrosoft Office Live Workspace. На сервері збері­гається центральна копія презентації та записуються редагування від кількох авторів. Ви та ваші співавтори маєте можливість переглядати, хто зараз здійснює редагування презентації, у якій части­ні документа вони працюють, а також переглядати зміни, внесені до презентації.

Попередні версії програми PowerPoint не підтримують мож­ливість роботи у співавторстві. Щоб забезпечити цю можливість, усім співавторам потрібно інсталювати програму PowerPoint 2010 на свій комп'ютер.

Робота над презентацією у співавторстві

У програмі PowerPoint 2010 відкрийте презентацію, збережену на сервері.

Якщо один або кілька авторів виконують однакові дії, у рядку стану в нижній частині вікна програми PowerPoint відображається відповідне сповіщення та загальна кількість співавторів, які зараз працюють над презентацією. Переглянути імена співавторів презентації можна в інший спосіб. Для цього відкрийте вкладку Файл , а потім виберіть пункт Відомості в лівій частині екрана. В області посередині відобразяться імена співавторів.

Якщо один з авторів вносить свої зміни, програма PowerPoint сповіщає про це початкового співавтора презентації. Повідомлення про зміни з’явиться в рядку стану, в нижньому правому кутку.

Перегляд змін, які внесли інші автори

Щоб дізнатися, чи інші автори внесли зміни до презентації, відкрийте вкладку Файл, а потім виберіть пункт Відомості. Поруч із написом Доступні нові зміни в документі натисніть кнопку Зберегти, а потім виберіть команду Зберегти та переглянути.

Потім, щоб переглянути зміни, які внесли інші автори, натисніть кнопку Переглянути зміни. Після натискання кнопки Переглянути зміни у програмі PowerPoint відкривається нова вкладка Злиття та область Ви­правлення праворуч вікна програми PowerPoint. Область виправ­лень містить вкладку Слайди зі списком слайдів, до яких інші ав­тори внесли зміни, і вкладку Відомості зі списком змін, внесених до слайда, що відображається.

Слід відзначити, що якщо клацнути на слайді, в якому не відбулись зміни, в відповідному полі області Виправлення буде повідомлення Цей слайд не змінено, наступний набір змін –Слайд3. Під час роботи з поданням злиття не можна здійснити злиття з оновленнями інших авторів або завантажувати зміни на сервер. Для цього потрібно завершити перегляд, вибравши команду Вийти з подання злиття, після чого внесені зміни буде автоматично завантажено на сервер.

Якщо потрібно завжди переглядати (і приймати або відхиля­ти) зміни, які інші автори вносять до всіх презентацій PowerPoint 2010, над якими ви працюєте (щоб зміни до презентації не вносили­ся без сповіщення), виконайте наведені нижче дії.

 1. Відкрийте вкладку Файл.

 2. У лівій частині екрана виберіть пункт Параметри та в діалоговому вікні Параметри PowerPoint виберіть категорію Збереження.

3)У розділі Параметри злиття для спільних файлів, розміще­них на сервері, встановіть прапорець Показувати деталізова­ні зміни, коли відбувається злиття

VI. ПЕРВИННЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ

Практичне завдання

Інструктаж з техніки безпеки

Пропонуємо учням завдання.

Використовуючи мережу Інтернет, знайти інформацію про за­гальні принципи організації колективної роботи.

Учні звітують про виконання.

Орієнтовна структура знайденого матеріалу

Умови формування взаємозалежності

 1. Свобода і відвертість інформаційного обміну.

 2. Взаємна підтримка дій, переконання в їх виправданості.

 3. Довіра, дружелюбність у відносинах сторін.
  Принципи організації роботи:

 • розділення функцій;

 • посадова ієрархія;

 • лояльність по відношенню до своєї команди;

 • система позитивних і негативних санкцій (звідси особлива роль керівників у робочій групі).

VII. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Практична робота № 13 «Розроблення колективного проекту»

Інструктаж із техніки безпеки.

Для виконання роботи учні об'єднуються в групи по троє-четверо.

Моделюється ситуація.

Кожна окрема група — представники повної торгівельної орга­нізації, які повинні рекламувати свій товар.

Інструктивна картка

 1. На основі вивченого матеріалу створити слайдову презентацію під назвою «Працюйте з нами» і зберегти, використовуючи службу SharePoint.

 2. У презентації організувати для кожної групи певну кількість слайдів.

 3. На першому відведеному для групи слайді презентується умовна торгівельна організація та її представники, на інших слай­дах — власне реклама продукції.


Другий варіант практичної роботи

Практична робота № 13. Розробка колективного проекту

Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

Розробіть спільний проект на одну із запропонованих тем, присвячений за­кінченню школи: «Наша рідна школа», «Наш 11-й клас», «Наші вчителі», «Моя майбутня професія», «Куди піти вчитися?».

Для створення проекту:

1. Об'єднайтесь у групу з 3-4 осіб.

2. Обговоріть у групі тематику проекту, його структуру, складіть план роз­робки проекту, розподіліть ролі учасників проекту.

3. Підготуйте колективно різні складові проекту - плакати, буклети, кален­дарі, текстові документи, презентації, відеоролики, звукові записи, публі­кації, стенди тощо, використавши для їх підготовки програмне забезпе­чення, що вивчалося в курсі інформатики.

4. Створіть засобами Місrosoft Оffiсе Groove 2007 або Документи Google спільний ресурс, де розмістіть складові проекту.

5. Перегляньте розроблені документи та внесіть у них свої корективи, обгово­ріть результати робіт, сплануйте колективний захист проекту, використав­ши засоби комунікацій для організації колективної роботи в групі.

6. Збережіть проект у спільній папці.

7. Презентуйте свій проект своїм однокласникам.
VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ РОБОТИ

Кожна група звітує про успішність виконання відповідної час­тини проекту.

Учитель аналізує діяльність груп, дає якісну характеристику представленої інформації та професійності оформлення слайдів

IX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати конспект уроку та відповідний розділ підручника
Схожі:

Практична робота. Розробка моделі «Сутність-зв'язок». Р обота з об'єктами...
Практична робота. Розробка моделі «Сутність-зв'язок». Робота з об'єктами БД у середовищі СКБД
Практична робота. Розробка моделі «Сутність-зв'язок». Р обота з об'єктами...
Практична робота. Розробка моделі «Сутність-зв'язок». Робота з об'єктами БД у середовищі СКБД
Урок 4-5 Тема: Практична робота №2 «Робота з таблицями і зображеннями...
Тема: Практична робота №2 «Робота з таблицями і зображеннями в текстовому документі» Практична робота №3 «Використання стилів та...
Тема: Типи файлів та програм. Практична робота №3. Робота з об’єктами файлової системи Мета
Розвивати практичні навички роботи з ПК, увагу, зосередженість, логічне мислення, пам’ять
Уроку: Урок: Тема : Розмноження та розвиток рослин. Типи розмноження...
Тема: Розмноження та розвиток рослин. Типи розмноження рослин. Практична робота № Вегетативне розмноження рослин
УРОК 47 Тема: Практична робота на побудову та вимірювання кутів (Самостійна робота №12.)
ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ ТЕМА ТОЧКА. ПРЯМА. ВІДРІЗОК. ПРОМІНЬ. ЛАМАНА. КУТ
Тема. Практична робота. Виготовлення виробу. Технологічна документація. Мета
Мета: вдосконалити уміння виконувати технологічні операції; виховувати бережливе ставлення до обладнання та інструментів; розвивати...
Конспект уроку з інформатики Конструювання інтерфейсу користувача....
Конструювання інтерфейсу користувача. Надання значень властивостям елементів керування. Відтворення на формах зображень. Практична...
КОНСПЕКТ УРОКУ ТЕМА: Практична робота №12. Інтерактивність у Flash-презентаціях
МЕТА: навчитись створювати оригінал-макету буклету використовуючи можливості програми
ТЕМА. Практична робота №15. Автоматизоване створення веб-сайту. Мета
Обладнання та наочність: дошка, комп'ютер, інструкції з ТБ в ком­п'ютерному кабінеті
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка