ЗМІСТ ЗАКІНЧЕННИХ НДР У 2010 році за рахунок бюджетних коштів за кодом КПКВ 2201040


Скачати 54.38 Kb.
НазваЗМІСТ ЗАКІНЧЕННИХ НДР У 2010 році за рахунок бюджетних коштів за кодом КПКВ 2201040
Дата21.06.2013
Розмір54.38 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
ЗМІСТ ЗАКІНЧЕННИХ НДР
У 2010 році за рахунок бюджетних коштів за кодом КПКВ 2201040 - «Прикладні дослідження та розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ» створені нові розробки, готові до впровадження:

1. Створення інформаційно-аналітичного та психолого-педагогічного супроводу підготовки фахівців з галузі знань «Авіаційна та ракетно-космічна техніка». (прикладна).

Д.психол.н. Кочарян Олександр Суренович.

№ Д/Р 0108U011013
Розроблено психолого-педагогічні рекомендації щодо презентації навчального матеріалу, стилю викладання та оцінювання ефективності різних засобів викладання.

2. Моделювання процесів утилізації елементів літальних апаратів, ракетного палива, боєприпасів генераторами плазми з попереднім спалюванням. (прикладна).

Д.т.н., професор Кобрін Віталій Миколайович.

№ Д/Р 0109U001391
Вдосконалено технологічний процес утилізації твердих відходів генераторами плазми включенням додаткового етапу попереднього спалювання, що дозволяє значно підвищити основний економічний показник – ресурс електродів. Розроблені методи оптимізації технологічного процесу утилізації та забезпечення екологічної безпеки, їх алгоритми та програмна реалізація.
3. Розробка та впровадження методів й алгоритмів автоматизованої адаптивної обробки багатоканальних даних в системах і пристроях телемеханіки, телемедицини та медичної діагностики. (прикладна).

Д.т.н., професор Зеленський Олександр Олексійович.

№ Д/P 0109U001111
Розроблені методи обробки сигналів впроваджені у вигляді програмно-алгоритмічного забезпечення у комплекси медичної діагностики Кардіолаб, Кардіосенс та Нейроком, а також у нових зразках діагностичних комплексів, які адаптовані для передачі багатоканальних даних з використанням Інтернету або інших сучасних інформаційно – комунікаційних технологій.

4. Методологічне забезпечення підготовки та управління комплексними проектами з розвитку підприємств машинобудівної та транспортної галузей. (прикладна).

Д.т.н., професор Чумаченко Ігор Володимирович.

№ Д/P 0108U011072
Розроблено методологію підготовки проекту розвитку підприємства: визначено модель життєвого циклу проекту розвитку із урахуванням найбільш доцільної моделі організації проекту на основі EPCMF-підряду.

Розроблено концептуальні основи побудови бізнес-моделі, моделі управління ризиками та змістом проекту при трансформації бізнес-моделі, розроблено моделі забезпечення якості та життєздатності проекту та його продукту.
5. Методи інтегрованого проектування, інженерного аналізу, конструювання та параметричного моделювання високоресурсних літаків транспортної категорії. (прикладна).

Д.т.н., професор Гребеніков Олександр Григорович.

№ Д/P 0109U002184
Розроблено методи вибору параметрів агрегатів, вузлів та силових елементів авіаційної техніки за допомогою систем CAD/CAM/CAE/PLM з урахуванням вимог міцності, жорсткості, живучості та заданого ресурсу при мінімумі маси конструкції.
6. Моделювання і розробка елементів технологічних систем виробництва авіаційної та автомобільної техніки. (прикладна).

Д.т.н., професор Кривцов Володимир Станіславович.

№ Д/P 0109U001115
Розроблено нові елементи технологічних процесів та конструктивних схем обладнання і оснащення на основі урахування параметрів, які забезпечують підвищення ефективності технологічної підготовки процесів технологічних систем.

Розроблено рекомендації щодо використання розробок у практиці проектування процесів трудомістких технологій, обладнання і оснащення для її реалізації на основі застосування експресрозрахунків та сучасних досягнень інтегрованих комп’ютерних технологій.

7. Дослідження та створення нових зразків плазмових генераторів та прискорювачів для космічних та технологічних цілей. (прикладна).

К.т.н., доцент Планковський Сергій Ігорович

№ Д/P 0109U001110
Розроблено методики оцінки параметрів джерел плазми.

Створено стендову базу, яка дозволяє проводити дослідження макетних зразків плазматронів.

Розроблено рекомендації по застосуванню нових джерел плазми в науці і промисловості.
8. Розробка інструментальних засобів управління змістом і якістю проектів безпечних безпілотних авіаційних комплексів. (прикладна).

Д.т.н., професор Малєєва Ольга Володимирівна.

№ Д/P 0109U002009
Розроблено методичне забезпечення процесу проектування та управління проектами розробки безпілотного авіаційного комплексу, відповідне принципам безпечного використання в повітряному просторі:
9. Енергоефективні і ресурсозберігаючі технології та засоби моделювання, вимірювання і перетворення процесів та енергоносіїв літальних апаратів і паливно-енергетичних комплексів. (прикладна).

Д.т.н., професор Кошевий Микола Дмитрович.

№ Д/P 0109U001089
Розроблено обчислювальні методи розв’язку задач аналізу і оптимізації технічної діагностики авіаційних ГТД.

Розроблені нові: конструкції вимірювачів, методики вимірювання, програми обробки інформації, схеми, методики проектування систем контролю параметрів енергоносіїв ЛА.
10. Дослідження та створення нових зразків авіаційної техніки та агрегатів. (прикладна).

Д.т.н., професор Гайдачук Олександр Віталійович

№ Д/P 0109U001393
Розроблено методика проектування і створено дослідний зразок дельтаплану з підвищеною керованістю при маневрах, проведено його випробування.

Створено ескізна та конструкторська документація на параплан, дельтаплан учбовий мотопланера.
11. Дослідження поновлюваних джерел енергії і розробка воднево паливних елементів, вітроелектричних і електрохімічних генераторів. (прикладна).

Д.т.н., професор Яковлєв Олександр Іванович.

№ Д/P 0108U010974
Розроблені:

- методика аеродинамічного розрахунку і розрахунку на міцність лопатей («класичних» і секціонованих) для роторів вітроелектричних установок горизонтально-осьового типу;

- методика електромагнітного розрахунку тихохідних синхронних генераторів зі збудженням від постійних магнітів;

- методика розрахунку систем стабілізації частоти обертання ротора вітроелектричної установки.

12. Підвищення фізико-механічних властивостей авіаційних конструкцій із полімерних композиційних матеріалів шляхом модифікації технологічних процесів. (прикладна).

Д.т.н., професор Карпов Яків Семенович.

№ Д/P 0109U001421
розроблено методику визначення раціональних параметрів режиму формування композита, яки позволяють отримати композитну конструкцію високої якості за мінімально тривалий термін.
13. Високошвидкісна обробка деталей авіаційних двигунів з важкообробних матеріалів. (прикладна).

К.т.н., доцент Третяк Володимир Васильович.

№ Д/P 0108U010973
Розроблені рекомендації щодо розробки технологій і обладнання імпульсного листового штампування з нагрівом заготовок з малопластичних високоміцних матеріалів.

14. Моделі, методи та засоби отримання і оптимальної обробки просторово-часової інформації у радіотехнічних та оптичних аерокосмічних комплексах. (прикладна).

Д.т.н., професор Ілюшко Віктор Михайлович.

№ Д/P 0109U002010
Розроблені оптимальні технології дистанційного зондування, алгоритми та програмне забезпечення обробки інформації та виміру характеристик об’єктів, поверхонь та підповерхневих шарів з використанням аерокосмічних та безпілотних літальних апаратів
15. Комплексне моделювання фінансово-економічних показників наукоємного виробництва. (прикладна).

Д.т.н., професор Вартанян Василь Михайлович.

№ Д/P 0108U009953
Створено теоретичне обґрунтування вирішення організаційно-економічної задачі з підвищення ефективності технологічних рішень у наукоємному виробництві шляхом урахування невизначеності початкових даних на основі використання інформаційної технології підтримки прийняття управлінських рішень.

Схожі:

Зареєстровано в Петрівському районному управлінні юстиції Кіровоградської області
України з метою запровадження організаційних, фінансових та інших обмежень, яких зобов’язані дотримуватися розпорядники бюджетних...
Фінансовий звіт виконавчого комітету Синельниківської міської ради...
Конституції України,Указів Президента України,Постанов Верховної Ради України, розпоряджень голови обласної Державної адміністрації,...
1С: Франчайзи Мастер-Софт (0642) 97-45-46, (050) 6239064
Конфігурація "Бухгалтерський облік для бюджетних установ України" призначена для бюджетних установ всіх рівнів розпорядників бюджету,...
Інструкція щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету
Економічна класифікація видатків бюджету призначена для чіткого розмежування видатків бюджетних установ та одержувачів бюджетних...
Заступнику начальника – головному бухгалтеру Головного управління...
«Звіт про надходження та використання коштів загального фонду» (форма №2д, №2м) (додаток 2) КПКВ 3201280,3201300 – на 3 арк
Задача У ході аналізу внутрішньогосподарської діяльності двох нау­ково-дослідних...
Кількість працівників у першому науково-дослідному інституті становила 150 осіб, а обсяг НДР (науково-дослідних робіт) 5,4 млн грн,...
Річний план здійснення закупівель товарів за рахунок коштів державного...
Річний план здійснення закупівель товарів за рахунок коштів державного бюджету на умовах міжвідомчої координації
Річний план здійснення закупівель товарів за рахунок коштів державного...
Річний план здійснення закупівель товарів за рахунок коштів державного бюджету на умовах міжвідомчої координації
Рішення, прийняті на засіданні
Про затвердження переліку об’єктів, що фінансуватимуться у 2010 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам...
«Системи управління якістю. Вимоги.» за рахунок коштів, передбачених...
Міністрів України від 29. 03. 2002 р. №415 "Про затвердження Порядку використання коштів з резервного фонду бюджету" та протоколом...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка