РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ГАСІННЮ ПОЖЕЖІ НА ОБЄКТАХ ЗБЕРІГАННЯ ЛЕГКОЗАЙМИСТИХ ТА ГОРЮЧИХ РЕЧОВИН РЕКОМЕНДАЦІЇ КЕРІВНИКУ ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ


Скачати 161.11 Kb.
НазваРЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ГАСІННЮ ПОЖЕЖІ НА ОБЄКТАХ ЗБЕРІГАННЯ ЛЕГКОЗАЙМИСТИХ ТА ГОРЮЧИХ РЕЧОВИН РЕКОМЕНДАЦІЇ КЕРІВНИКУ ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ
Дата17.05.2013
Розмір161.11 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Додаток 8

до Наказу начальника УМНС України в Миколаївській області

від «01» грудня 2011 року № 649

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ГАСІННЮ ПОЖЕЖІ НА ОБЄКТАХ ЗБЕРІГАННЯ ЛЕГКОЗАЙМИСТИХ ТА ГОРЮЧИХ РЕЧОВИН


 1. РЕКОМЕНДАЦІЇ КЕРІВНИКУ ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ


1. По прибуттю до місця пожежі за зовнішніми ознаками передати інформацію на ПЗЧ або ОДС;

2. Провести розвідку, оцінити обстановку на пожежі, негайно організувати і особисто очолити рятування людей;

 1. Визначити:

- тривалість пожежі в резервуарі до моменту прибуття пожежних підрозділів;

- наявність „карманів”, витоків;

- вплив температури на сусідні резервуари та необхідність їх охолодження;

- працездатність дихальної арматури та необхідність її захисту;

- можливість спінювання і викиду нафти (нафтопродукту);

- місця установки пожежних автонасосів, автопідйомників, генераторів піни, лафетних стволів;

- безпечні місця відходу особового складу і техніки у випадку виникнення небезпеки руйнування резервуара, викиду чи спінювання нафтопродукту;

- вирішальний напрямок, спосіб і прийоми ведення оперативних дій;

- яким способом буде здійснюватися гасіння пожежі:

 • подаванням піни середньої або низької кратності в резервуар зверху за допомогою ГПС чи повітряно-пінних стволів, встановлених на пожежних автопідйомниках, техніки, що пристосована для її подавання (пожежних автодрабин, автокранів типу "КАТО", "ФАУН", "ЛІБКНЕР"), або стаціонарних пінних камер у випадку їх працездатності; подаванням піни низької кратності на поверхню горючої рідини за допомогою пінних лафетних стволів;

 • подаванням піни низької кратності під шар горючої рідини (за наявності системи "підшарового" гасіння);

 1. Після консультацій з інженерно-технічними працівниками та адміністрацією об'єкта прийняти рішення щодо доцільності й можливості проведення операцій з відкачування (закачування) нафти (нафтопродукту, донної води) із резервуара, що горить, і сусідніх резервуарів. Ці операції виконуються тільки працівниками об'єкта;

 2. Поставити задачі підрозділам, організувати їх взаємодію та забезпечити виконання поставлених задач;

 3. Після прийняття рішення і віддачі наказів повідомити що горить (або горіло), які сили та засоби введено в дію, чи існує загроза розвитку пожежі, необхідність виклику додаткових сил та засобів;

 4. Підтримувати зв’язок з ПЗЧ або ОДС, періодично повідомляти про прийняті рішення та обстановці на пожежі;

 5. Особисто проконтролювати підготовку до пінної атаки, визначити місця встановлення техніки для подавання піни, перевірити правильність розрахунків для проведення пінної атаки;

 6. Безперервно слідкувати за зміною обстановки на пожежі і приймати відповідні рішення;

 7. Викликати додаткові сили і засоби одночасно, а не по частинам, і організувати їх зустріч;

 8. По прибуттю до місця пожежі старшого начальника доповісти про обстановку, про прийняті рішення, які сили та засоби є на місці пожежі, введені в дію, викликані додатково;

 9. В залежності від обстановки організувати оперативний штаб на пожежі і визначити місце його розташування;

 10. Інформувати оперативний штаб про своє місце знаходження, повідомляти про прийняті рішення;

 11. Призначити з начальницького складу особу відповідальну за дотримання правил безпеки праці, за необхідності організувати пункт медичної допомоги.
 1. РЕКОМЕНДАЦІЇ НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА
 1. Розмістити штаб з навітряного боку, за межами зони активного впливу променистої енергії пожежі й за межами зони можливого ураження під час викидів та спінювання нафти (нафтопродуктів). Місце розміщення оперативного штабу повинно забезпечувати добру видимість резервуара, що горить, і сусідніх резервуарів;

 2. Через представників адміністрації об'єкта, залучених служб та організацій зібрати необхідну інформацію для прийняття правильного рішення,спрямованого на гасіння пожежі, захист сусідніх резервуарів і найближчих споруд;

 3. Розрахувати необхідну кількість сил і засобів для проведення пінної атаки залежно від виду нафтопродукту, типу піноутворювача, способу подавання піни, діаметра резервуара, часу вільного горіння;

 4. Визначити тиск на насосах пожежних автомобілів, що забезпечуватимуть подавання води, піноутворювача чи розчину піноутворювача;

 5. Організувати охолодження резервуара, що горить, сусідніх резервуарів, комунікацій та запірної арматури резервуара (корінні засувки, пробовідбірні, дренажні, зачисні);

 6. Забезпечити спостереження за станом резервуара, що горить, і сусідніх резервуарів, їх герметичністю, наявністю та можливістю утворення "карманів", особливістю поведінки конструкцій, станом комунікацій і засувок на ділянці пожежі;

 7. Встановити вміст води в нафті (нафтопродукті), що знаходиться в резервуарі, що горить, наявність донної води шляхом отримання інформації від операторів та іншого персоналу резервуарного парку і з робочих документів, що є в резервуарному парку;

 8. Визначити можливість і розрахунковий час спінювання чи викиду нафти (нафтопродукту), а також напрямки, за якими можливе розтікання горючої рідини;

 9. Одночасно з організацією гасіння пожежі (у випадку загрози руйнування резервуара, що горить, викиду, спінювання) зібрати допоміжну техніку (бульдозери, самоскиди, екскаватори, скрепери), забезпечити доставку піску, ґрунту, організувати роботи зі спорудження загороджувальних насипів і каналів для обмеження розмірів можливого розтікання рідини;

 10. Створити другий кордон захисту зі встановленням пожежних автомобілів на віддалені джерела водопостачання з попереднім розгортанням у бік резервуара, що горить;

 11. Визначити необхідність видалення води з обвалування резервуара, що горить, і сусідніх з ним резервуарів, шляхи відводу і можливість її використання для охолодження резервуарів;

 12. Визначити необхідність та можливість відкачування горючої рідини з резервуара, що горить, та з резервуарів, що розташовані поряд;

 13. Визначити необхідність та можливість закачування нафти (нафтопродукту) в резервуар, що горить, для підняття рівня горючої рідини вище напівзатоплених конструкцій;

 14. Провести розстановку сил та засобів відповідно до рішень КГП;

 15. Вивчити обстановку на пожежі шляхом організації безперервної розвідки і отримання даних від начальників ОД;

 16. Передавати за необхідності розпорядження КГП керівникам підрозділів;

 17. Організувати зв’язок на пожежі;

 18. Доповідати КГП результати розвідки, повідомлення про обстановку і хід гасіння пожежі;

 19. Самостійно приймати рішення у невідкладних випадках та здійснювати їх, з послідуючою доповіддю КГП;

 20. Забезпечити контроль за виконанням наказів КГП та штабу;

 21. Створити резерв з прибуваючих підрозділів;

 22. За необхідності викликати спеціальні служби об‘єкту і організувати взаємодію з ними;

 23. Передати до ОДС зведення про пожежу;

 24. Вести документацію оперативного штабу;

 25. За необхідності призначити заступника начальника оперативного штабу. 1. РЕКОМЕНДАЦІЇ НАЧАЛЬНИКУ ТИЛА
 1. Провести розвідку вододжерел;

 2. Організувати зустріч і розстановку на вододжерела машин які прибувають, забезпечити подачу води та інших вогнегасячих речовин;

 3. Доповісти начальнику оперативного штабу (КГП) про необхідну кількість пожежних машин при організації подачі води в перекачку або підвозом;

 4. Забезпечити найбільш раціональне використання пожежної техніки й безперервну подачу вогнегасячих засобів до місця пожежі;

 5. Організувати своєчасне постачання пожежних машин паливо мастильними матеріалами, а також доставку до місця пожежі спеціальних вогнегасячих речовин;

 6. Забезпечити охорону рукавних ліній;

 7. Вести облік роботи пожежної техніки, витрат вогнегасячих речовин і матеріалів, скласти схему розташування пожежних машин на вододжерела і прокладки магістральних рукавних ліній;

 8. За необхідності призначити собі помічників. 1. РЕКОМЕНДАЦІЇ НАЧАЛЬНИКУ ОПЕРАТИВНОЇ ДІЛЯНКИ
 1. Вести безперервну розвідку і доповідати КГП або начальнику оперативного штабу про обстановку на оперативній дільниці;

 2. Керувати роботою підпорядкованих підрозділів;

 3. Забезпечити взаємодію між підрозділами, які працюють на дільниці з підрозділами сусідніх дільниць;

 4. Проводити розстановку сил і засобів на ОД;

 5. Робити запит, у разі необхідності, про додаткові сили і засоби для вирішення поставлених завдань;

 6. Забезпечити маневрування і швидке перегрупування сил та засобів при змінах в обстановці на дільниці;

 7. Приймати самостійно рішення по перестановці сил та засобів, що забезпечить скорішу ліквідацію пожежі на дільниці, про прийняті рішення доповідати КГП або начальнику оперативного штабу;

 8. Організувати зв’язок на ОД;

 9. Вимагати від підпорядкованого особового складу виконання правил безпеки праці, інформувати учасників гасіння пожежі про виникнення загрози їх життю або здоров’ю;

 10. Доповідати КГП або начальнику оперативного штабу про виконання поставлених задач і роботу підрозділів на дільниці.
 1. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ
 1. Враховувати рекомендації адміністрації та інженерно-технічного персоналу об'єкта щодо безпечного виконання робіт, спрямованих на гасіння пожежі;

 2. У випадку загрози викиду КГП повинен забезпечити подавання відповідного звукового сигналу та виведення особового складу у безпечне місце;

 3. Встановити єдині звукові сигнали для швидкого оповіщення людей про небезпеку та ознайомити з ними весь особовий склад, що працює на пожежі, визначити шляхи відходу в безпечне місце. Сигнал на евакуацію особового складу під час виникнення загрози руйнування резервуара, спінювання або викиду горючої рідини з резервуара належить подавати за допомогою сирени, якою обладнані пожежні автомобілі, за наказом КГП або оперативного штабу гасіння пожежі. Звуковий сигнал на евакуацію особового складу повинен принципово відрізнятися від усіх інших сигналів на пожежі;

 4. Для запобігання спінювання та викиду нафтопродукту необхідно не допускати потрапляння води в середину резервуара під час його охолодження лафетними та ручними стволами;

 5. Забороняється знаходитися особовому складу всередині обвалування при наявності в обвалуванні розлиття нафти чи нафтопродукту;

 6. У випадку необхідності виконання термінових робіт у зоні розлиття нафтопродуктів (перекриття засувок, усунення витоку з розгерметизованих комунікацій і т.ін.), поверхню рідини необхідно покрити піною;

 7. Поряд з групою, яка виконує термінові роботи, повинні знаходитися ствольщики, які повинні постійно подавати піну за допомогою піногенераторів. Особовий склад повинен бути одягнений у теплозахисні пожежні костюми і попередньо проінструктований;

 8. Під час визначення позицій ствольщиків начальник оперативної дільниці повинен вказати рубежі, на які слід відводити особовий склад у разі небезпеки;

 9. Встановлювати автомобілі, обладнання і розміщувати особовий склад слід на безпечній відстані від місця пожежі з урахуванням можливого спінювання нафтопродукту, викиду, розливу рідини, що горить, і положення зони задимлення;

 10. У процесі підготовки до гасіння пожежі слід призначити спостерігачів за станом резервуара, що горить, і сусідніх з ним резервуарів;

 11. Не припускається перебування особового складу:

 • безпосередньо не задіяного у гасінні пожежі в зоні можливого ураження під час викиду чи спінювання;

 • на покрівлях аварійних чи сусідніх резервуарів, якщо це не пов'язано з нагальною потребою;

 • на покритті залізобетонного резервуара, що горить;

 1. Для захисту органів дихання необхідно використовувати ізолюючи захисні дихальні апарати чи ізолюючи регенеративні респіратори;


РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ГАСІННЮ ПОЖЕЖІ НА ОБЄКТАХ ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН


  1. РЕКОМЕНДАЦІЇ КЕРІВНИКУ ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ
  1. Перед виїздом до місця пожежі на об’єкт з НХР екіпірувати особовий склад індивідуальними засобами захисту, приладами хімічної розвідки;

  2. По прибуттю до місця пожежі за зовнішніми ознаками передати інформацію на ПЗЧ або ОДС;

  3. Провести розвідку в різних напрямках, оцінити обстановку на пожежі, при необхідності негайно організувати і особисто очолити рятування людей;

  4. Встановити взаємодію з адміністрацією, черговим диспетчером, інженерно-технічним персоналом хімічно небезпечного об’єкта;

  5. Визначити:

 • місце виникнення пожежі і характер розвитку аварійної ситуації;

 • наявність, загальну кількість і концентрацію НХР,

 • у разі витоку НХР кількість, яка витекла, площу та характер розлиття, межі зон хімічного забруднення;

 • які заходи для гасіння пожежі, локалізації та ліквідації наслідків аварії вже проводяться;

 • які аварійно-рятувальні служби вже задіяні для гасіння пожежі та ліквідації наслідків аварії;

 • способи і засоби гасіння пожежі або локалізації аварії, ліквідації наслідків аварії;

 • місце розташування контрольно-пропускного пункту, призначити начальника КПП;

  1. Поставити задачі підрозділам, організувати їх взаємодію та забезпечити виконання поставлених задач;

  2. Після прийняття рішення і віддачі наказів повідомити ПЗЧ або ОДС що горить (або горіло), які сили та засоби введено в дію, чи існує загроза розвитку пожежі, необхідність виклику додаткових сил та засобів;

  3. Викликати додаткові сили і засоби одночасно, а не по частинам, і організувати їх зустріч;

  4. Підтримувати зв’язок з ОДС, періодично повідомляти о прийнятих рішеннях та обстановці на пожежі;

  5. Безперервно слідкувати за зміною обстановки на пожежі і приймати відповідні рішення;

  6. Організувати роботу штабу, включивши до його складу представників адміністрації об’єкта, отримати від них письмовий допуск на гасіння пожежі у зараженій зоні, визначити місце розміщення штабу;

  7. Інформувати оперативний штаб про своє місце знаходження по повідомляти про прийняті рішення;

  8. Організувати гасіння пожежі мінімальною кількістю особового складу, захищеного індивідуальними засобами захисту. Роботу особового складу організовувати у три зміни: перша - працює в зоні зараження, друга - знаходиться на межі зони зараження, третя - в резерві;

  9. Визначити позиції ствольщиків та техніки з навітряного боку;

  10. У разі створення хмари НХР евакуювати людей і тварин з підвітряної сторони;

  11. У разі використання для ліквідування наслідків аварії води, тип (компактна чи розпилена) та напрямок подачі водяних струменів визначається по узгодженню з адміністрацією об’єкта;

  12. Дегазацію дільниць зараження проводити до безпечної концентрації;

  13. Призначити відповідального за безпеку праці, організувати через адміністрацію об’єкта (населеного пункту) пункти медичної допомоги, харчування і відпочинок особового складу;

  14. Створити резерв сил і засобів, ланок ГДЗС, засобів індивідуального захисту, який повинен знаходитись поза зоною зараження;

  15. По прибуттю до місця пожежі старшого начальника доповісти про обстановку, про прийняті рішення, які сили та засоби маються на місці пожежі, введені в дію, викликані додатково;

  16. Після ліквідації пожежі (аварії) забезпечити проведення повної або часткової санітарної та спеціальної обробки особового складу, його медичного огляду, дезактивацію техніки, пожежно-технічного озброєння, обладнання і спорядження, яке використовувалось на пожежі, місці аварії.
  1. РЕКОМЕНДАЦІЇ НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА
   1. Розмістити штаб з навітряного боку, за межами зони можливого ураження НХР;

   2. Через представників адміністрації об'єкта, залучених служб та організацій зібрати необхідну інформацію для прийняття правильного рішення, спрямованого на гасіння пожежі, ліквідацію аварії;

   3. Визначити:

 • здатність НХР інтенсивно реагувати з водою чи з іншими вогнегасними речовинами, посилювати горіння або ускладнювати обстановку на пожежі (аварії);

 • можливість залучення фахівців для проведення розрахунків щодо розведення та нейтралізації НХР до безпечних концентрацій;

 • наявність на об’єкті необхідного запасу засобів нейтралізації та порядок їх використання (в разі відсутності необхідного запасу засобів нейтралізації визначити джерела їх отримання і способи доставки на об’єкт);

 • наявність спеціальних насосів для відкачування (перекачування) НХР, можливість аварійного перекачування НХР в аварійні ємності (зливання з технологічної системи);

 • необхідні засоби індивідуального захисту відповідно до виду НХР, масштабів аварії, виду та обсягу робіт, які виконуватимуть підрозділи;

 • допустимий час перебування особового складу в зоні хімічного забруднення;

 • метеорологічні умови, які можуть вплинути на характер руху хмари ХНР, можливість зміни її розмірів та напрямку руху;

 • характер місцевості у районі пожежі або аварії, розташування поблизу населених пунктів, водоймищ тощо з урахуванням зони можливого хімічного забруднення;

 • місця проведення санітарної обробки та надання медичної допомоги особовому складу, дегазації техніки після роботи в зоні хімічного забруднення;

   1. Доповідати КГП результати розвідки, повідомлення про обстановку і хід гасіння пожежі;

   2. Розрахувати необхідну кількість сил та засобів для гасіння пожежі, провести розстановку сил та засобів відповідно до рішень КГП;

   3. Вивчати обстановку на пожежі шляхом організації безперервної розвідки і отримання даних від начальників ОД;

   4. Передавати за необхідності розпорядження КГП керівникам підрозділів;

   5. Організувати зв’язок на пожежі;

   6. Самостійно приймати рішення у невідкладних випадках та здійснювати їх, з послідуючою доповіддю КГП;

   7. Забезпечити контроль за виконанням наказів КГП та штабу;

   8. Створити резерв з прибуваючих підрозділів;

   9. За необхідності викликати спеціальні служби міста, об‘єкту і організувати взаємодію з ними;

   10. Передати до ОДС зведення про пожежу;

   11. Вести документацію оперативного штабу;

   12. За необхідності призначити заступника начальника оперативного штабу.


  1. РЕКОМЕНДАЦІЇ НАЧАЛЬНИКУ ТИЛА
  1. Провести розвідку джерел водопостачання та організувати взаємодію зі службами водопостачання міста (населеного пункту);

  2. Визначити:

 • маршрути руху та місця для безпечного розміщення особового складу і техніки;

 • наявність на підприємстві спеціальних засобів і техніки для проведення інженерних заходів щодо обмеження зони хімічного забруднення, їх стан і можливість використання;

  1. Організовувати зустріч і розстановку на вододжерела пожежної техніки, що прибула на місце пожежі та забезпечує подачу води та інших вогнегасних речовин;

  2. Доповідати НШ (КГП) про кількість пожежних автомобілів, які необхідні для подачі води перекачуванням чи підвозом;

  3. Забезпечити найбільш ефективне використання пожежної техніки і безперебійну подачу води (вогнегасних речовин) до місця пожежі;

  4. Організовувати своєчасне забезпечення пожежних автомобілів пально-мастильними матеріалами, а також, за необхідності, доставку до місця пожежі спеціальних вогнегасних речовин і матеріалів, спеціального пожежно-технічного озброєння, оснащення, у тому числі для безперебійної роботи ланок ГДЗС (ізолюючих протигазів, апаратів, компресорних установок, балонів тощо), проведення технічного обслуговування пожежних автомобілів на місці пожежі;

  5. Забезпечити охорону рукавних ліній, а також взаємодію з працівниками міліції з питань регулювання руху транспорту на дільницях тилу;

  6. Вести облік роботи пожежної техніки, витрат вогнегасних речовин і ПММ, складати схеми розташування пожежної техніки та прокладених магістральних рукавних ліній, користуючись умовними позначеннями і скороченнями;

  7. За необхідності призначити собі помічників.
  1. РЕКОМЕНДАЦІЇ НАЧАЛЬНИКУ ОПЕРАТИВНОЇ ДІЛЯНКИ
 1. Вести безперервну розвідку і доповідати КГП або начальнику оперативного штабу про обстановку на оперативній дільниці;

 2. Керувати роботою підпорядкованих підрозділів;

 3. Забезпечити взаємодію між підрозділами, які працюють на дільниці с підрозділами сусідніх дільниць;

 4. Проводити розстановку сил і засобів на ОД;

 5. Робити запит, у разі необхідності, про додаткові сили і засоби для вирішення поставлених завдань;

 6. Забезпечити маневрування і швидке перегрупування сил та засобів при змінах в обстановці на дільниці;

 7. Приймати самостійно рішення по перестановці сил та засобів, що забезпечить скорішу ліквідацію пожежі на дільниці, про прийняті рішення доповідати КГП або начальнику оперативного штабу;

 8. Організувати зв’язок на ОД;

 9. Вимагати від підпорядкованого особового складу виконання правил безпеки праці, інформувати учасників гасіння пожежі про виникнення загрози їх життю або здоров’ю;

 10. Доповідати КГП або начальнику оперативного штабу про виконання поставлених задач і роботу підрозділів на дільниці.
  1. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ
  1. Особовий склад під час проведення розвідки в зоні хімічного забруднення або у випадку загрози викиду НХР повинен використовувати захисні костюми та ізолюючі захисні дихальні апарати;

  2. До місця аварії за наявності НХР слід пересуватися тільки з навітряного боку, заздалегідь розробленими маршрутами. Автотехніку необхідно розміщувати з навітряного боку не ближче ніж 150 м до місця виливу, викиду НХР з метою недопущення зупинки роботи двигуна. Ця відстань повинна уточнюватися за даними хімічної розвідки та прогнозу поширення хмари НХР;

  3. Роботи в зараженій зоні необхідно проводити тільки після отримання від адміністрації письмового допуску на гасіння пожежі у зараженій зоні;

  4. Перед гасінням пожежі та виконанням інших робіт у зараженій зоні особовий склад повинен пройти відповідний інструктаж з безпеки праці;

  5. Для швидкого сповіщення про небезпеку необхідно встановити єдині звукові сигнали і ознайомити з ними весь особовий склад, який прибув на місце подій, визначити шляхи відходу в безпечне місце;

  6. Вхід до зони хімічного забруднення повинен здійснюватися тільки через КПП, які мають очолювати особи середнього або старшого начальницького складу.

  7. Маршрут руху ланок і автотехніки не повинен проходити по розлитих НХР. Робота безпосередньо в місцях розлиття НХР не допускається, за винятком надзвичайної потреби (рятування людей, ліквідація витоку НХР тощо). Ці роботи повинні проводитися з обов’язковим урахуванням технічних характеристик засобів індивідуального захисту;

  8. Для проведення робіт у зоні хімічного забруднення необхідно залучати мінімально необхідну кількість особового складу;

  9. Під час проведення робіт у зоні хімічного забруднення необхідно організувати медичний контроль та спостереження за станом здоров’я особового складу;

  10. Під час гасіння пожежі забороняється:

 • прокладати рукавні лінії по розливах НХР;

 • подавати воду в місця витікання та на поверхню розлиття НХР, якщо це може призвести до бурхливої реакції або до збільшення зони хімічного забруднення;

 • використовувати джерела водопостачання, забруднені НХР;

  1. Після проведення робіт у зоні хімічного забруднення особовий склад повинен пройти повну санітарну обробку;

  2. Після виконання робіт у зоні хімічного забруднення необхідно вжити заходів щодо дегазації захисних дихальних апаратів, захисних костюмів, одягу, взуття, приладів, техніки, обладнання і спорядження.

Схожі:

Гасіння пожеж на промислових підприємствах
КГП 1;2 в оцінці обстановки по зовнішніх ознаках, організації і проведенні розвідки, визначенню вирішального напрямку бойових дій...
ТЕМА №13
Навчальна мета: навчання особового складу прийомів і способів гасіння пожежі на підприємствах текстильної промисловості, виконання...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення тактико-спеціальних навчань з підрозділами...
ЗДПО під час виконання ними обов'язків різних посадових осіб на пожежі (КГП, НШ, НТ, НОД)
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення пожежно-тактичного навчання на комбінат...
Першого КГП в оцінці обставин пожежі по зовнішніх ознаках, проведення розвідки, розстановці сил та засобів гасіння пожежі, евакуації...
Організація та гасіння пожежі в умовах аварії з викидом аміаку
Направляємо Вам для вивчення з особовим складом та використання у практичній діяльності приблизний “План проведення пожежно-татктичних...
Методичні рекомендації щодо попередження нещасних випадків, пов’язаних...
Значна кількість горючих матеріалів у вигляді меблів, килимів, книжок, одягу, іграшок, побутових приладів, які мають пластмасові...
Гасіння пожеж на сільськогосподарських підприємствах
Навчальна мета: Тренувати начальника караулу щодо виконання ним обов’язків КГП під час гасіння пожежі та відпрацювати дії особового...
Уроку з курсу «Основи здоров’я» на тему: «Причини виникнення пожежі....
Ользі Іванівні стати справжнім лідером дитячого колективу. Уся її робота спрямована на формування в учнів почуття небезпеки вогню,...
Гасіння пожеж на об’єктах з масовим перебуванням людей
Навчальна мета: Тренувати начальника караулу щодо виконання ним обов’язків КГП під час гасіння пожежі та відпрацювати дії особового...
ПЛАН-КОНСПЕКТ
ТЕМА : Організація та проведення розвідки на пожежі (НС). Рятування людей на пожежі (на місці техногенної або природної аварії)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка