ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про надання послуг реєстрації, перереєстрації, продовження реєстрації, делегування та супроводження доменних імен


Скачати 142.07 Kb.
НазваПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про надання послуг реєстрації, перереєстрації, продовження реєстрації, делегування та супроводження доменних імен
Дата30.03.2013
Розмір142.07 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом № 5021/R

від 14 лютого 2013 р.
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про надання послуг реєстрації, перереєстрації, продовження реєстрації, делегування та супроводження доменних імен


(редакція від 12 лютого 2013 р.)
Товариство з обмеженою відповідальністю “Віадук-Телеком”, внесене до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій згідно з рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 09 червня 2011 року №267 за №2174 (надалі - «Реєстратор»), в особі Директора Черняка Ігоря Миколайовича, що діє на підставі Статуту, керуючись Законом України “Про телекомунікації”, Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. №295 (надалі – «Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг»), іншими нормативними актами в сфері телекомунікацій, пропонує будь-яким юридичним або фізичним особам (надалі – «Реєстрант») отримати телекомунікаційні послуги, передбачені цим Договором.

Даний Договір є публічний відповідно до ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України та його умови є однакові для всіх Реєстрантів, беззастережне прийняття умов якого вважається акцептуванням цієї оферти Реєстрантом, для чого Реєстратор публікує цей Договір про таке:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначних цим Договором Реєстратор зобов'язується за заявою і в інтересах Реєстранта протягом визначеного в Договорі строку, здійснити реєстрацію, перереєстрацію, продовження реєстрації, делегування та супроводження доменного імені (надалі - домен) в інформаційно-телекомунікаційній мережі Інтернет (надалі - Інтернет), на підставі чого здійснюється реєстраційний запис у Реєстрі (базі даних) доменів загального використання.

1.2. Реєстрація/подовження домену відбувається терміном не менше як на 1 рік від дати створення реєстраційного запису у Реєстрі (базі даних) доменів загального використання. Надалі, не менше ніж за 2 тижні до закінчення діючого терміну реєстрації, Реєстратор повідомляє Реєстранта про необхідність оплати нового реєстраційного періоду домену, при цьому подовження реєстрації домену відбувається без зупинки можливості використання домену за умови своєчасної оплати послуг Реєстрантом.

1.3. Максимальний строк продовження реєстрації визначається Регламентом Реєстру. Реєстрант має право продовжити строк реєстрації доменного імені до закінчення строку реєстраці чи в період пріоритетного строку продовження.

1.4. Період пріоритетного строку продовження доменного імені для Реєстранта складає 14 календарних днів з моменту закінчення строку реєстрації.

1.5. Перереєстрація доменного імені здійснюється виключно за ініціативою Реєстранта відповідно до процедури, визначеної Реєстратором та відповідно до вимог Регламенту Реєстру.

1.6. Трансфер доменного імені здійснюється виключно за ініціативою Реєстранта відповідно до процедури, визначеної Реєстратором та відповідно до вимог Регламенту Реєстру.

1.7. Блокування доменного імені здійснюється:

1.7.1. Реєстратором у випадках, передбачених в п.3.2. даної оферти. В цьому випадку останній зобов’язаний протягом 3 робочих днів повідомити Реєстранта про причини та строки блокування доменного імені;

1.7.2. за ініціативою Реєстранта. В цьому випадку останній зобов’язаний протягом 3 робочих днів надати Реєстранту письмову заяву з проханням заблокувати доменне ім’я та зазначити причини блокування доменного імені.

1.8. Видалення доменного імені здійснюється:

1.8.1. Реєстратором у випадках, передбачених в п. 3.2. даної оферти. В цьому випадку останній зобов’язаний протягом 3 робочих днів повідомити Реєстранта про причини та строки видалення доменного імені;

1.8.2. за ініціативою Реєстранта. В цьому випадку останній зобов’язаний протягом 3 робочих днів надати Реєстранту письмову заяву з проханням видалити доменне ім’я та зазначити причини видалення доменного імені.

1.9. Відновлення видаленого доменного імені здійснюється за ініціативою Реєстранта і лише у випадках, якщо така послуга надається Реєстратором і така операція визначена Регламентом відповідного Реєстру протягом 30 календарних днів з моменту видалення доменного імені.

1.10. Відмова в реєстрації/подовженні реєстрації заявленого домену можлива в наступних випадках:

1.10.1 коли заявлене доменне ім’я вже існує. Це можливе через те, що оновлення даних доступу до реєстрації доменних імен в реєстраційній базі даних, як правило (крім спірних випадків аналогічних описаному в цьому пункті), може здійснюватися із затримкою у кілька годин, впродовж яких інформація про доступність назви домену для реєстрації може бути не достовірною;

1.10.2 згідно з діючими Правилам домену .UA домени у зоні .UA делегуються виключно власникам прав на відповідні торгові марки (словесні знаки для товарів та послуг). Таким чином, для реєстрації домену у зоні .UA обов’язкова наявність: Свідоцтва України на знак для товарів та послуг, або витяг з міжнародної реєстрації (ROMARIN), що діє на території України, виданий уповноваженим держорганом України. Делегування домену у зоні .UA відбувається на термін дії Свідоцтва на знак для товарів та послуг або дії міжнародної реєстрації при умові щорічної сплати послуг технічного супроводження домену Реєстратору.

1.11. Замовляючи реєстрацію певного доменного імені згідно із цим Договором Реєстрант погоджується із тим, що домен, який заявляється ним та реєструється за його дорученням, не порушує можливі права інтелектуальної власності (назви на знаки для товарів та послуг, корисних моделей, об’єктів авторських прав, винаходів та ін.) третіх осіб. Реєстрант повністю приймає на себе власну відповідальність за можливі юридичні наслідки, що виникнуть унаслідок можливого порушення прав інтелектуальної власності третіх осіб.

1.12. Реєстрант погоджується з умовами публічного розміщення інформації про Реєстранта домену в базі даних зареєстрованих доменів (WHOIS).

1.13. Реєстрант має право заборонити публічний доступ до інформації про себе, розміщеної в базі даних зареєстрованих доменів (WHOIS), подавши Реєстратору письмове клопотання про таку заборону за 5 (п’ять) робочих днів до дати, зазначеної в клопотанні.

2. ОПЛАТА ПОСЛУГ

2.1. Оплата послуг, що надаються Реєстратором, здійснюється в національній валюті України відповідно до тарифів, встановлених на момент надання послуг та здійснюється шляхом безготівкового перерахування коштів на розрахунковий рахунок Реєстратора відповідно до рахунків-фактур, які Реєстрант отримує від Реєстратора.

2.2. Виконання послуг Реєстратором та приймання їх результатів Реєстрантом оформлюється Актом прийому-передачі наданих послуг, який підписується повноважними представниками Сторін протягом 3 (трьох) робочих днів після фактичного надання послуг.

3. ПРАВА СТОРІН

3.1. Реєстрант має право:

3.1.1. пріоритетне право на подовження реєстрації домену та відновлення реєстрації первісно зареєстрованого за його дорученням домену у термін згідно з умовами цієї оферти;

3.1.2. повністю розпоряджатися зареєстрованим доменом на свій розсуд в рамках Регламенту відповідного Реєстру, Договору с Реєстратором та законодавства України;

3.1.3. Реєстрант має право самостійно визначати адреси розміщення зареєстрованого домену в системі доменних імен;

3.1.4. Реєстрант має право передати права на користування (розпорядження, адміністрування) певним доменом третій особі, про що він повинен попередити Реєстратора письмово за 5 робочих днів з моменту прийняття рішення про передачу домену. При цьому дія цього Договору стосовно певного домену з даним Реєстратором припиняється;

3.1.5. Реєстрант має право в будь який час припинити дію даного Договору та перевести домен на обслуговування до іншого Реєстратора, та/чи припинити використання домену, про що він повинен попередити Реєстратора письмово за 5 робочих днів з моменту прийняття рішення про припинення дії Договору та/чи переведення або припинення використання домену . Переведення домену  до іншого реєстратора можливе якщо:

а) з моменту попереднього переведення від іншого Реєстратора пройшло не менше 60 календарних днів;

б) з моменту реєстрації домену пройшло не менше 60 календарних днів;

в) на домен не накладено жодних обмежень з боку правоохоронних органів або судом;

г) до закінчення періоду реєстрації домену залишилося не менш як 30 календарних днів;

3.1.6. Вимагати від Реєстратора, а через нього і від Адміністраторів відповідних Реєстрів виконання діючих правил, Регламентів, інших документів, що регулюють порядок реєстрації, делегування, адміністрування і супроводження доменних імен.

3.2. Реєстратор має право:

3.2.1. відмовити Реєстранту в проведені відповідної операції з доменним іменем, якщо Реєстрант вказав неточні чи невірні відомості про себе як про Реєстранта;

3.2.2. у випадку виявлення факту зазначення невірних даних в контактах доменного імені, заблокувати домен до моменту виправлення таких даних;

3.2.3. відмовити Реєстранту в проведені відповідної операції з доменним іменем, якщо доменне ім’я, що використовується, так чи інше порушує законодавство України, діючі правила та Регламент реєстру, в якому воно зареєстровано;

3.2.4. заблокувати чи видалити доменне ім’я, якщо його використання порушує законодавство України, діючі правила та Регламент реєстру, в якому воно зареєстровано;

3.2.5. заблокувати чи видалити доменне ім’я після закінчення строку його реєстрації;

3.2.6. відмінити реєстрацію серверів імен в випадку, якщо доменне ім’я, від якого зареєстровані сервера імен підлягає видаленню з причин, зазначених в п 3.2. цієї оферти. При цьому Реєстратор не несе відповідальності за працездатність доменних імен, що обслуговуються такими серверами імен;

3.2.7. заблокувати чи видалити доменне ім’я за рішенням суду;

3.2.8. заблокувати чи видалити доменне ім’я в випадку систематичного порушення загальноприйнятих правил мережевого етикету (спам, розміщення матеріалів, що розпалюють етнічну/міжконфесійну суперечку, порнографічних ресурсів, матеріалів з торгівлі зброї, наркотиками, пропаганду проституції тощо);

3.2.9. заблокувати чи видалити доменне ім’я в випадку виявлення факту зловмисних дій (злам, атака тощо), що направлені на несанкціоновану зміну стандартного порядку роботи серверів та служб мережі Інтернет;

3.2.10. заблокувати доменне ім’я в випадку, якщо по належним чином оформленій вимозі компетентних органів (судів, органів дізнання, Служби безпеки України), контактна інформація, надана Реєстрантом відповідно до п. 4.2.2., не дозволяє встановити особистість Реєстранта доменного імені.

4. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Реєстратор зобов’язаний:

4.1.1. належним чином виконувати умови цієї оферти;

4.1.2. повідомити Реєстранта про виконання реєстрації чи про причини її відхилення протягом 5 (п’яти) робочих днів після реєстрації або відхилення реєстрації;

4.1.3. інформувати Реєстранта про всі зміни міжнародних норм, положень та додаткових угод, відносно управління його зареєстрованим доменом шляхом розміщення інформації на веб-сайті Реєстратора, а також письмово та/або електронною поштою на адресу Реєстранта протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту настання таких змін.

4.2. Реєстрант зобов’язаний:

4.2.1. належним чином виконувати умови цієї оферти;

4.2.2. здійснити оплату послуг Реєстратора відповідно до умов даного договору;

4.2.3. надавати Реєстратору повну, правдиву та точну інформацію про себе як про Реєстранта, зокрема контактну інформацію, своєчасно повідомляти Реєстратора про всі та будь-які зміни цієї інформації з метою збереження її повноти, правдивості та точності протягом всього терміну дії цього Договору;

4.2.4. для реєстрації доменного імені у зоні .UA Реєстрант зобов'язаний надати належним чином засвідчену копію Свідоцтва на знак для товарів і послуг видане Державною службою інтелектуальної власності України або Довідку про те, що такий торговий знак має міжнародну реєстрацію та охороняється на території України. До моменту надання Реєстратору належним чином засвідченої копії Свідоцтва на знак для товарів та послуг або витягу з міжнародної реєстрації, Реєстрант може надати Реєстратору відскановані копії зазначених документів на адресу info@viaduk.net;

4.2.5. Реєстрант згоден і приймає Правила домену .UA, Регламент реєстрації .COM.UA та Регламент реєстрації .KIEV.UA. А також зобов'язується взяти на себе всю відповідальність у разі надання ним завідомо неправдивих даних щодо прав на Знак для товарів і послуг, які були надані для делегування доменів.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Згідно з цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до діючого Законодавства України.

5.2. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством. 

5.3. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених цим Договором.

5.4. Реєстрант несе повну самостійну відповідальність за використання зареєстрованого за його дорученням домену, включаючи інформаційний обмін поштовими повідомленнями, розміщену ним в Інтернет інформацію та інші дії, пов’язані з використанням цього домену.

5.5. Реєстратор несе відповідальність перед Реєстрантом тільки за дії, що безпосередньо пов’язані з суттю процедури реєстрації, делегування, адміністрування, та супроводження доменних імен, що знаходяться на його обслуговуванні.

5.6. Реєстратор не несе відповідальності за можливі порушення нормального функціонування системи доменних імен, що обумовлені технічними особливостями мережі Інтернет і знаходяться позі сферою дії контролю Реєстратора.

5.7. Реєстратор не несе відповідальність перед Реєстрантом за дії Оператора Реєстру та Адміністратора публічного домену по відношенню до доменних імен. В випадку, якщо дії Оператора Реєстру чи Адміністратора публічного домену тягнуть за собою непрацездатність доменного імені та виходять за межі правил, визначених в відповідному Регламенті публічного домену Реєстрант має право пред’явити Оператору реєстру чи Адміністратору публічного домену відповідну претензію в порядку, визначеному законодавством України, але без притягнення Реєстратора в якості відповідача по такій претензії. При цьому Реєстрант повинен обгрунтувати в даній претензії, що дії саме Оператора Реєстру та Адміністратора публічного домену призвели до непрацездатності доменного імені та виходять за межі правил, визначених в відповідному Регламенті публічного домену.

5.8. Оператор Реєстру, Реєстратор та Адміністратор відповідного Реєстру не несуть відповідальність за використання доменних імен, зареєстрованих з їх допомогою, а також за зміст будь-яких матеріалів на сайтах, що публікуються під такими доменними іменами чи розміщуються на серверах служби.

5.9. Ні Адміністратор, ні Оператор відповідного Реєстру не можуть бути притягнені в якості сторін в судових спорах, пов’язаних з використанням доменних імен.

5.10. Реєстрант несе відповідальність за вибір доменного імені, за можливі порушення законодавства України, прав третіх осіб, пов’язаних з вибором та реєстрацією доменного імені, а також несе ризик збитків, пов’язаних з таким порушенням.

5.11. Реєстрант несе повну виключну відповідальність перед третіми особами за використання зареєстрованого в його інтересах доменного імені.

5.12. Реєстратор зобов’язується зберігати конфіденційність інформації Реєстранта, а також змісту особистих повідомлень електронної пошти, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, а також зберігати конфіденційність інформації, отриманої як після реєстрації домену, так і необхідної для його подальшого адміністрування, та не розголошувати її третім особам.

5.13. В разі, якщо таке розголошення відбулося з вини Реєстратора, відшкодувати збитки Реєстранту, які стали наслідком такого розголошення.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Сторони звільняються від відповідальності у разі затримки виконання зобов’язання або невиконання своїх обов’язків за цим Договором, якщо вказані затримки чи невиконання виникли внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

6.2. До обставин непереборної сили належать: війна, страйки, пожежі, вибухи, повені чи інші стихійні лиха; викрадення чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд, оголошення ембарго, інші дії чи бездіяльність органів влади та/або управління України чи інших країн, підприємств, установ, організацій, які безпосередньо впливають на виконання Сторонами їх обов’язків, зміни міжнародних норм та положень про реєстрацію або використання доменів, що реєструються, коли ці зміни сталися в період здійснення зобов’язань, про які сторонам було не відомо на дату підписання цього Договору.

6.3. Сторони зобов’язані письмово, не пізніше 72 годин з моменту настання обставин непереборної сили, повідомити одна одну про настання таких обставин, якщо вони перешкоджають належному виконанню Договору. Підтвердженням настання обставин непереборної сили є офіційне підтвердження таких обставин Торгово-промисловою палатою України.

6.4. Якщо обставини, вказані в п.6.2. Договору, продовжують діяти впродовж 30 днів з часу їх виникнення, то будь-яка з Сторін має право повідомити у письмовій формі іншу Сторону про наміри розірвати Договір. Договір вважається розірваним по закінченні 30 днів після направлення письмово вказаного повідомлення, якщо воно не буде відкликане.

 7. ДОДАТКОВІ УМОВИ

7.1. Під час реєстрації доменних імен у домені .UA та/або у публічних доменах в домені .UA діють наступні застереження (та/або додаткові умови), а саме:

7.1.1. Адміністратор та Оператор Реєстру (у розумінні Правил домену .UA) не несуть відповідальності щодо наслідків використання або неправомірного використання доменних імен Реєстрантом, у тому числі перед третіми особами, а також щодо порушення Реєстрантом будь-яких прав третіх осіб;

7.1.2. посилання на правила і регламенти у домені .UA:

- Регламент публічного домену: http://hostmaster.net.ua/policy/2ld.ua/;
- Правила домену .UA: http://www.hostmaster.net.ua/policy/Policy_of_.UA.pdf;
- Регламент реєстрації .COM.UA: http://hostmaster.net.ua/policy/?com.ua;
- Регламент реєстрації IDN доменних імен в домені .COM.UA: http://hostmaster.net.ua/policy/?com.ua;
- Регламент реєстрації .KIEV.UA: http://hostmaster.net.ua/policy/?kiev.ua;
- Регламент реєстрації IDN доменних імен в домені .KIEV.UA: http://hostmaster.net.ua/policy/?kiev.ua.

7.2. Інформація відповідно до цього Договору вважається отриманою Реєстратором:

7.2.1. у разі направлення за допомогою засобів факсимільного зв’язку за номером (044) 572-48-58 або електронною поштою на адресу info@viaduk.net - у дату, зазначену в підтвердженні про одержання факсимільного повідомлення або повідомлення електронної пошти, які має Сторона, що направила повідомлення;

7.2.2. у разі направлення рекомендованим листом або кур’єрською поштою - у дату, зазначену в підтвердженні про вручення поштового відправлення.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. За умовами даного Договору сторони визнають дійсними для себе умови міжнародних угод, що регламентують правила реєстрації та використання доменів.

8.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.3. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

9. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

9.1. З усіх питань, які не врегульовані в тексті цього Договору оферти, Сторони керуються чинним законодавством України.

9.2. Відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” від 1 червня 2010 р. №2297-VI, акцептуючи дану оферту Реєстрант дає згоду на використання та обробку (а саме: збір, накопичення, систематизацію, збереження, уточнення, використання, поширення, знеособлення, блокування, видалення) відомостей про нього, а саме: прізвище, ім’я, по-батькові, поштова адреса, контактний номер телефону та електронна адреса, у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних з метою забезпечення реалізації відносин у сфері телекомунікаційних послуг, зокрема – отримання послуг сервісу реєстрацію та супроводження доменних імен, а також виконання Реєстратором умов цієї оферти. Строк дії згоди Реєстранта є необмеженим.

9.3. Для забезпечення механізму трансферу доменного імені Реєстрант погоджується з тим, що інформація про нього як про Реєстранта може бути передана третім особам, а саме Оператору Реєстру, Адміністратору публічного домену, іншому Реєстратору з метою обробки, накопичення, систематизації, збереження, уточнення, використання, поширення, знеособлення, блокування, видалення.

10. РЕКВІЗИТИ РЕЄСТРАТОРА

ТОВ «Віадук-Телеком»

01004, Київ, вул. Пушкінська, 31

р/р 26009429800072 в ПАТ "Кредитпромбанк" Вирлицьке відділення у м.Києві,

МФО 300863, код ЄДРПОУ 22928607, свідоцтво платника ПДВ №100349702

Інд. подат. №229286026594

тел. 572-48-48, факс 572-48-58

Платник податку на прибуток на загальних умовах.

Схожі:

Про надання послуг з розміщення веб-сайтів, віртуальних серверів...

Про надання послуг з розміщення веб-сайтів, віртуальних серверів...

Надалі Виконавець, пропонує надання Послуг з
Абонент (у випадку надання послуг з реєстрації доменних імен та хостингу). Ця угода носить характер публічної оферти, є еквівалентом...
Про надання послуг з розміщення віртуальних веб-серверів (хостингу)...
Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. №295 (надалі – «Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг»), іншими...
Про надання послуг з реєстрації доменного імені (імен)
ТОВ “Дата Інтернет”, що є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі директора Гетманського Д. П., який діє на...
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ІНТЕРНЕТ ПОСЛУГ
П. П. "Інтер Д. С.", надалі за текстом «Провайдер», опубліковує даний Договір про надання Інтернет послуг (далі по тексту «Договір»),...
Політика конфіденційності компанії ТОВ «Дата Інтернет»
Процес реєстрації доменних імен передбачає надання персональної інформації про потенційного власника прав на доменне ім'я. При цьому...
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про надання послуг доступу до Інтернет мережі
Мережа wifiline net, іменований надалі "Виконавець", керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує Інтернет послуги необмеженому...
ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ
...
Публічний договір про надання телекомунікаційних послуг Приватне підприємство «ХОУМТЕЛЕКОМ»
Приватне підприємство «ХОУМТЕЛЕКОМ» (надалі ”Оператор”), включене у реєстр провайдерів та операторів телекомунікаційних послуг рішенням...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка