Інформаційний лист Вельмишановні колеги, запрошуємо Вас до участі у ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції "Інформаційно-комунікаційні технології навчання", яка відбудеться 3-4 жовтня 2011 року


Скачати 48.25 Kb.
НазваІнформаційний лист Вельмишановні колеги, запрошуємо Вас до участі у ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції "Інформаційно-комунікаційні технології навчання", яка відбудеться 3-4 жовтня 2011 року
Дата08.05.2013
Розмір48.25 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ АПН УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ АПН УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

КИЇВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Інформаційний лист

Вельмишановні колеги, запрошуємо Вас до участі

у ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції
"Інформаційно-комунікаційні технології навчання",
яка відбудеться 3-4 жовтня 2011 року

на базі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Наукові напрями роботи конференції:

 • проблеми впровадження комп’ютерно-орієнтованих технологій навчання в освітніх закладах;

 • проблеми дистанційної освіти;

 • використання мережі Internet для освітньої діяльності;

 • формування інформаційної культури та інформатичної компетентності школярів, студентів, освітян;

 • педагогічні проблеми використання ІКТ для контролю рівня навчальних досягнень учнів і студентів;

 • профільне навчання старшокласників у галузі інформаційно-комунікаційних технологій;

 • проблеми інформатизації навчального процесу у середній та вищій школі;

 • проблеми інформатизації управління діяльністю закладів освіти;

 • проблеми створення і використання педагогічних програмних засобів.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі у конференції:

 1. Для участі у конференції необхідно до 1 вересня 2011 р. подати до оргкомітету такі матеріали:

 • заявку (зразок додається);

 • текст доповіді (тези, стаття) у паперовому та в електронному варіанті;

 • копію платіжного доручення оплати оргвнеску (скановане платіжне доручення).

 1. Матеріали конференції будуть надруковані у збірнику наукових праць Уманського державного педагогічного університету (педагогічні науки), затвердженому ВАК України. Вартість однієї сторінки – 20 грн.

 2. Усі витрати, пов'язані з проживанням та харчуванням, здійснюються учасником за власний рахунок або за рахунок організації, що його відрядила.

 3. Вартість оргвнеску – 80 грн.

(публікація тез, організація екскурсії у парк «Софіївка», організаційні витрати і т.п.)

 1. За участь у конференції учасники отримають сертифікат.

Оплату оргвнеску та статей проводити тільки після одержання підтвердження про прийняття матеріалів.

Важливі дати:

До 1.09.2011 – надсилання матеріалів конференції;

з 8 по 21 вересня 2011 року – розсилка запрошень на участь та оплата оргвнеску і вартості статей.

Вимоги до оформлення статей

Стаття (за вимогами ВАК України: udpu.org.ua/viewpage.php?page_id=143) повинна містити такі необхідні елементи: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки.

Матеріали подаються друкованими на папері однією з робочих мов конференції обсягом 8–10 сторінок та в електронному варіанті на диску або на електронну адресу: ps73v@ukr.net (Microsoft Word, формат – А4, стандартні береги; гарнітура – Times New Roman, кегль – 14, без нумерації, міжрядковий інтервал – 1,5).

У першому рядку зліва розміщують УДК …; у наступному рядку великими літерами посередині друкують назву доповіді; окремим рядком зазначають ініціали та прізвище автора, його науковий ступінь; наступний рядок містить назву установи (без абревіатур); далі подають анотації українською, російською та англійською мовами; з наступного рядка і з абзацу друкують основний текст; у кінці подають перелік використаних джерел у відповідності до нових вимог ВАК.

Ілюстративний матеріал виконується чітко та якісно (на комп'ютері) та подається на окремих аркушах. Посилання на ілюстрації у тексті статті обов’язкові. Усі ілюстрації супроводжуються підписами.

Статті, подані з порушенням перелічених вимог, редакційна колегія не розглядає.

Вимоги до оформлення тез

Тези подаються друкованими на папері однією з робочих мов конференції обсягом до 3-х сторінок та в електронному варіанті на диску або на електронну адресу: ps73v@ukr.net (Microsoft Word, формат – А4, стандартні береги; гарнітура – Times New Roman, кегль – 14, без нумерації, міжрядковий інтервал – 1,5).

У першому рядку великими літерами посередині друкують назву тез; окремим рядком зазначають ініціали та прізвище автора, його науковий ступінь; наступний рядок містить назву установи (без абревіатур); з наступного рядка і з абзацу друкують основний текст; у кінці подають перелік використаних джерел у відповідності до нових вимог ВАК.

Ілюстративний матеріал виконується чітко та якісно (на комп'ютері) та подається на окремих аркушах. Посилання на ілюстрації у тексті статті обов’язкові. Усі ілюстрації супроводжуються підписами.

Заявка учасника

Прізвище _____________________________________________

Ім'я _____________________________________________

По батькові (повністю) ____________________________________

Місце роботи, посада ____________________________________

Назва доповіді __________________________________________

Напрям роботи конференції _____________________________

Планую (потрібне підкреслити):

 • виступити з доповіддю;

 • виступити з інформацією;

 • взяти участь як слухач.

Потреба у бронюванні місць у готелі (так, ні).

Необхідність у технічних засобах (потрібне підкреслити):

 • мультимедійний проектор, комп’ютер

 • епіпроектор

 • відеомагнітофон

Поштова адреса __________________________________________

Телефон _____________________________________________

Е-mail _____________________________________________

Дата

Підпис__________

Матеріали для опублікування та грошові перекази просимо надсилати за адресою:

Паршуковій Л.М., кафедра інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій, фізико-математичний факультет, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, вул. Садова, 2, м. Умань, Черкаська обл., 20300 (обов'язково вказати прізвище учасника), або на електронну адресу: ps73v@ukr.net, – з поміткою: на конференцію.

Більш детальну інформацію про конференцію можна отримати за телефонами:

(04744) 5–31–62 (кафедра інформатики та ІКТ);

(04744) 5–90–84 (фізико-математичний факультет).

Чекаємо на Вас!

Схожі:

Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України Сумський державний...
Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні проблеми та перспективи навчання дисциплін...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний...
Всеукраїнській міждисциплінарній науково-практичній конференції студентів та молодих учених «Проблема вибору: психологічний, суспільно-політичний...
Уроки виборів-2004; виборчі ресурси 2006 року
Запрошуємо Вас до участі у IV Всеукраїнській науковій конференції "Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина...
V Міжнародна науково-практична конференція «Інновації у вищій освіті»
Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Інновації у вищій освіті», яка відбудеться 10-11 жовтня...
Вельмишановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми фразеології”
Шановні колеги, студенти, аспіранти та молоді вчені!
Маємо за честь запросити Вас взяти участь у X Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Запрошуємо взяти участь у ІХ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції
Шановні колеги! Кафедра іноземних мов Львівського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ)
Запрошує студентів Вашого навчального закладу до участі у 4-ій Міжвузівській студентській науково-практичній конференції «Фінанси...
Національна академія педагогічних наук України Відділення психології,...
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі II Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Віртуальний освітній простір: психологічні...
Відділення психології, дефектології та вікової фізіології НАНП України...
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Віртуальний освітній простір: психологічні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка