У гіпотетичній економіці виготовляються блага, дані про які наведені у таблиці 2


Скачати 135.92 Kb.
НазваУ гіпотетичній економіці виготовляються блага, дані про які наведені у таблиці 2
Дата08.05.2013
Розмір135.92 Kb.
ТипЗадача
bibl.com.ua > Інформатика > Задача
Задача 1.
За наведеними в таблиці 1 даними обчислити ВВП (розподільним, виробничим методами та за валовою доданою вартістю), ЧВП та НД
Таблиця 1.

Рахунок

млрд. од. нац. валюти.

1.Валовий випуск товарів та послуг (в основних цінах)

322,7+20*(1+1)

2.Проміжне споживання

191,0+10*(1+1)

3.Валова додана вартість

108,5+10*(1+1)

4.Оплата праці найманих працівників

44,3+3*(1+1)1

5.Валовий прибуток, змішаний доход

39,0+3*(1+1)

6.Податки на виробництво

3,5+2*(1+1)

7.Податки на продукти

24,1

8.Субсидії на продукти

2,1

9.Інші податки за виключенням субсидій, що пов’язані з виробництвом

1+3*(1+1)

10.Споживання основного капіталу

23,2

11.Субсидії на виробництво

2,5+(1+1)

12.Споживання домашніх господарств

71,3+(1+1)

13.Інвестиції (валові)

22,+2*(1+1)

14.Державні закупівлі

29,2+3*(1+1)

15.Експорт

70,9+4*(1+1)

16.Імпорт

63,7+2*(1+1)


Задача 2.

У гіпотетичній економіці виготовляються блага, дані про які наведені у таблиці 2:Таблиця 2.М’ясо

Молоко

Комп’ютери

Туристичні послуги

2000 р.

Ціна

1

1,2

30000

1000

Кількість

200000

(2+1)00000

1000

50000

2005 р.

Ціна

1+0,1*(1+1)

1+0,2*1

30000

1500

Кількість

(1+0,5*1)00000

250000

1000+100*(1+1)

100000


Завдання.

Приймаючи 2000 р. за базисний, обчислити:

 1. Для кожного року номінальний, реальний ВВП, дефлятор ВВП;

 2. Індекс споживчих цін;

 3. Зміни загального рівня цін за період між 2000 та 2005 роками за допомогою індексів Леспейреса та Пааше. Порівняти та пояснити результати.

Задача 3.

У таблиці 3.1 подано дані про номінальний ВВП України. Обчислити ВВП реальний у цінах того року, який відповідає Вашому варіанту в таблиці 3.2. та дефлятор. (Заповнити таблицю 3.1).

Таблиця 3.1.


Роки

ВВП ном.

млрд.грн.

Індекс ВВП, % до попереднього року

ВВП реал.

(у цінах

базисного року.)

Дефлятор ВВП, %

1995

64,5+1

0,871996

81,5+1

091997

93,4+1

0,941998

112,6+1

1,11999

130,4+2*1

0,992000

170,1+2*1

1,052001

200,9+3*1

1,07
Таблиця 3.2.

Варіант (К)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Рік, ціни якого обираються за базисні

1995

2000

1996

1999

1997

2001

1998

1996

2000

1999


Задача 4.

За наведеними в таблиці даними обчислити ВВП (розподільним методом та методом скінченого споживання), ЧВП та НД

Рахунок

Млрд. од. нац. валюти

1. Відсоток за кредит

12+6*(1+1)

2. Валові інвестиції

55+(1+1)

3. Заробітна плата

218-2*(1+1)

4. Прибуток корпорацій

113+(1+1)

5. Непрямі податки

22-(1+1)

6. Рента

20+2*(1+1)

7. Податок на прибуток корпорацій

50

8. Чистий експорт

9+(1+1)

9. Державні закупівлі

90+3*(1+1)

10. Чисті інвестиції

45+2*(1+1)

11. Доходи від власності

21+(1+1)

12. Чисті субсидії державним підприємствам

2

13. Трансфертні платежі населенню.

23+4*(1+1)

14. Споживчі витрати.

260

Задача 5.

Природна норма безробіття гіпотетичної країни становить 1+2 %, а фактичний рівень безробіття в цьому році складає 2*1+6 %. Обчислити:

 1. Розрив ВВП, якщо коефіцієнт чутливості ВВП до динаміки циклічного безробіття дорівнює 2,5+0,1*1;

 2. Обсяг потенційного ВВП, якщо фактичний ВВП в цьому році становив 300+10*1 млрд. грошових одиниць
Задача 6.


Економіка описується наступними даними: природний рівень безробіття дорівнює (6+1)%, фактичний рівень безробіття дорівнює (7,33+1)%, потенційний ВВП зростає на (3+1)% на рік, коефіцієнт чутливості ВВП до динаміки циклічного безробіття дорівнює (2+1)%. Наскільки швидко повинен зростати фактичний обсяг виробництва для того, щоб у наступному році була забезпечена повна зайнятість ресурсів при природному рівні безробіття?
Задача 7


Все населення гіпотетичної країни в 2004 році становило (1+1)000 осіб; населення у віці до 16 років – (1+2)00; ті, хто не входить до складу робочої сили – 300*(1+1); безробітні – 50*(1+1). В 2005 році звільнилося з роботи 60*1 осіб, а 20*(1+1) взагалі відмовилися від пошуку роботи.
Завдання. Скласти для кожного року структуру населення, яка б відповідала класифікації населення за МОП, та обчислити коефіцієнти зайнятості та безробіття.

Задача 8.
В таблиці 5 наведені дані, які характеризують сукупний попит та сукупну пропозицію.
Таблиця 5.

Рівень цін

Вироблений ВНП

ВНП, обчислений за витратами

225+10*1

2000+100*1

400+100*1

200+10*1

2000+100*1

500+100*1

175+10*1

1900+100*1

600+100*1

150+10*1

1700+100*1

700+100*1

125+10*1

1400+100*1

800+100*1

100+10*1

1000+100*1)

900+100*1

100+10*1

500+100*1

900+100*1

75+10*1

0

1000+100*1


Завдання:

 1. Побудувати графіки сукупного попиту та сукупної пропозиції;

 2. Визначити в яких проміжках змінюється обсяг ВНП на класичному відрізку кривої сукупної пропозиції;

 3. Визначити рівноважний ВНП та рівноважний рівень цін.

Задача 9.
Функція споживання має наступний вигляд C=200+0.09*(1+1)*DI (DI -- наявний дохід).
Завдання:

 1. Заповнити дану таблицю 6

Таблиця 6.

DI

C

S

0+100*1200+100*1400+100*1600+100*1800+100*11000+100*1 1. Знайти граничну схильність до споживання;;

 2. Побудувати функцію заощадження

 3. Побудувати графіки функції споживання та заощадження.


Задача 10.
Відомо, що функція споживчих витрат C=(1+1)*100+0,08*(1+1)*Yd (Yd – наявний дохід), інвестиції=200+10*1 млрд. од., експорт=125+10*1 млрд. гр. од, імпорт=25+5*1 млрд. гр. од, податки =200+20*1 млрд. гр. од.
Завдання:

 1. Ґрунтуючись на наведених даних, заповнити таблицю 7

Таблиця 7.

AS=Y

T

Yd

C

I

G

Чистий експорт

AD

2000


2100


2200


2300


2400


 1. Знайти рівень доходу, при якому економіка досягає макроекономічної рівноваги;

 2. Знайти мультиплікатор інвестицій.

 3. Знайти рівень доходу при якому економіка досягне нової рівноваги, якщо обсяг інвестицій становитиме 290-10*(1+1) млрд. гр.. од.

Задача 11.
В таблиці 8.1 наведені дані, що характеризують закриту економіку, яка функціонує при сталому рівні цін та за відсутністю державного втручання.
Таблиця 8.1

Реальний ЧНП

Споживчі витрати

Заощадження

Планові інвестиції

Сукупні витрати

Відхилення фактичних інвестицій від планових

1310+10*1

1290+1

10


1320+10*1

1298+1

12


1330+10*1

1306+1

14


1340+10*1

1314+1

16


1350+10*1

1322+1

18


1360+10*1

1330+1

20


1370+10*1

1338+1

22


1380+10*1

1346+1

24


1390+10*1

1354+1

26


1400+10*1

1362+1

28


1410+10*1

1370+1

30В наступній таблиці 8.2 наведені дані про обсяги планових інвестицій різних рівнях % ставки

Таблиця 8.2

Відсоткова ставка %

10

9

8

7

6

5

4

3

Планові інвестиції

0

7

13

18

22

25

27

28


Таблиця 8.3

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Відсоткова ставка %

10

9

8

7

6

5

4

3

8

9

Відсоткова ставка %

8

7

6

9

10

7

6

8

9

10


Завдання: за даним рівнем відсоткової ставки %, який відповідає Вашому варіанту і визначається з таблиці 8.3:

 1. Заповнити таблицю;

 2. Знайти рівень доходу, при якому економіка досягає макроекономічної рівноваги;

 3. Побудувати функції споживання та заощадження;

 4. Знайти мультиплікатор інвестицій.

 5. Знайти рівень доходу при якому економіка досягне нової рівноваги, якщо відсоткова ставка становитиме %.(Дивись Таб. 8.3)

Задача 12.

Економіка держави задається наступними показниками: державні закупівлі дорівнюють (500+10*1), податкова функція має вигляд , рівень цін . Федеральний борг за відсотковою ставкою . Реальний обсяг виробництва дорівнює 2000+100*1, а потенційний становить 2500+100*(1-2).
Завдання: Обчислити сальдо держбюджету; знайти обсяги структурного та циклічного дефіцитів.

Задача 13

Економіка країни описана наступними даними: товарний експорт складає (214,0+10*1), товарний імпорт (338,3+5*1), доходи від туризму складають (55,2+2*1), доходи від закордонних активів складають (90,5+2*1), витрати по туризму складають (58,2+8*К), виплати відсотків закордонним інвесторам складають (65,8+2*1), однобічні трансферти складають (14,8+2*1), приплив капіталу (146,9+4*1), відтік капіталу складає (29,5+1).
Завдання: Побудувати платіжний баланс даної країни, зробити висновки стосовно складових отриманого платіжного балансу.

Задача 14.

Обмінний курс гривні до долара на початку минулого року становив (5,2+0,1*1) грн./дол. На початку поточного року рівень внутрішніх цін в США зріс в (1,4+0,1*1) разу, а в Україні – у (2+0,2*1) рази
Завдання: Знайти номінальний курс гривні до долара поточного року, щоб реальний залишився без змін?

Задача 15. (Додаткова)
Маємо таблицю 9 міжгалузевого балансу (МОБ) гіпотетичної країни за деякий рік. (у агрегованому вигляді).
Таблиця 9.Галузь готельного та ресторанного бізнесу.

Транспорт

і зв'язок,

торгівля,

інші галузі

Кінцевий

продукт

Валовий

випуск

1

2

3

4

5

6

Галузь готельного та ресторанного бізнесу.

1

73084

18209

46294

137587

Транспорт і зв'язок,

торгівля, інші галузі

2

18259

8009

35225

61493


Завдання:

1.Знайти коефіцієнти прямих витрат;

2.Записати рівняння моделі МОБ.( За Леонтьєвим).

Схожі:

5 ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ЇХ ЕВОЛЮЦІЯ Основні...
Блага економічні — блага, які є результатом економічної (трудової) діяльності людей і яким властива обмеженість як за обсягом,...
Доходи в ринковій економіці Варіант 1
В винагорода робітникові за його здатність створювати матеріальні блага і надавати послуги
Доходи в ринковій економіці Варіант 1
В винагорода робітникові за його здатність створювати матеріальні блага і надавати послуги
Тема: Табличний процесор
Завдання: Для заданої таблиці, у якій наведені результати іспитів, створити електронну таблицю, виконати її редагування
Тема: Встановлення зв’язків між таблицями
У реляційних базах дані таблиці зв'язуються між собою за допомогою співпадаючих значень ключових полів. Ключовим полем може бути...
СТРУКТУРА УРОКУ
Мета: сформувати навички форматувати дані, комірки, діапазони, комірок в електронній таблиці
Тема: Переміщення по таблиці та виділення фрагментів електронної таблиці. Мета
Робоча книга складається з листів які в свою чергу складаються з рядків та стовпців, на перетині яких утворюються комірки
ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ ДЛЯ ПІДБОРУ ГЕЛІОСИСТЕМИ Дані про об'єкт
Дані про обладнання теплопостачання (існуюча або та, що пропонується, система опалення)
Оціночна таблиця: веб-сторінка “Чи згубно діють гроші на вихідця...
Чи використовуються дані дослідження, і наскільки повно вони відображені у таблиці?
Тема: Робота в СУБД. Отримання підсумкових даних
Підсумкові дані можна отримати, створивши перехресний запит. У перехресному запиті відображаються результати статистичних розрахунків...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка