ПЛАН РОБОТИ районного методичного об’єднання вихователів та музичних керівників дошкільних навчальних закладів та навчально-виховних комплексів на 2011-2012 навчальний рік


Скачати 121.48 Kb.
НазваПЛАН РОБОТИ районного методичного об’єднання вихователів та музичних керівників дошкільних навчальних закладів та навчально-виховних комплексів на 2011-2012 навчальний рік
Дата16.04.2013
Розмір121.48 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Розглянуто та затверджено

радою методичного кабінету

протокол № ___ від ___________

Голова ради методкабінету

_____________________________

Г.Д. Кушнір

ПЛАН РОБОТИ

районного методичного об’єднання вихователів та музичних керівників дошкільних навчальних закладів та навчально-виховних комплексів

на 2011-2012 навчальний рік

2011

І. Вступ
У 2011-2012 навчальному році районне методичне об’єднання вихователів та музичних керівників ДНЗ керувалося у своїй діяльності Законом України «Про дошкільну освіту», Законом України «Про охорону праці», основами законодавства України «Про охорону життя і здоров’я дітей», Положенням про дошкільний навчальний заклад та Положенням про навчально-виховний комплекс, Конституцією України, нормативними та програмно-методичними матеріалами Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України.

Діяльність РМО вихователів та музичних керівників була спрямована на вирішення проблем особистісно орієнтованого підходу у процесі навчання і виховання дошкільників, поєднання традиційних та інноваційних методів навчання на заняттях в дитячому садку, розвиток творчих здібностей дошкільників засобами гри, індивідуального підходу та раціональних форм і методів навчання і виховання, організації оздоровчо-профілактичної роботи в ДНЗ, організації роботи з обдарованими дітьми, організацією інтегрованої навчально – пізнавальної діяльності за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

Навчально-виховний процес в ДНЗ та НВК у 2010-2011 році здійснювали 68 педагогічних працівників. З них:

- з вищою освітою – 40;

- з середньою спеціальною освітою – 23;

кваліфікаційні категорії:

- вища категорія – 8;

- І категорія – 7;

- ІІ категорія – 6;

- спеціаліст – 47;

- без фахової освіти – 34;

- без педагогічної освіти – 11.

Організовує та координує науково-методичну роботу методична рада, до якої входять досвідчені творчі вихователі та музичні керівники.

У 2010-2011 навчальному році для працівників ДНЗ та НВК на базі закладів були проведені семінари-практикуми:

- для завідувачок ДНЗ та заступників директорів НВК: «Організація роботи з національного виховання в дошкільному навчальному закладі сільської місцевості»(Морозівський НВК). Мета: Ознайомлення з досвідом роботи закладу з національного виховання та його поширення в закладах району. На базі ДНЗ «Вишенька» - «Особливості організації роботи в малокомплектному дошкільному навчальному закладі сільської місцевості». Мета: Привернути увагу керівників ДНЗ до проблем виховання і навчання дітей у різновікових дошкільних групах та ознайомити на практиці з досвідом роботи закладу в цьому напрямі, особливостями організації роботи в малокомплектному ДНЗ сільської місцевості;

- семінари-практикуми для вихователів та музичних керівників ДНЗ:

«Формування логіко-математичної компетентності дошкільнят через інтеграцію навчально-виховного процесу в світлі вимог Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». (Мета: Сучасні підходи до організації навчально-пізнавальної діяльності дітей з логіко-математичного розвитку в умовах дошкільного закладу);

- «Сучасні підходи до сенсорного виховання дітей раннього віку» (Мета: Ознайомити учасників семінару з шляхами реалізації завдань сенсорного виховання дітей раннього віку);

«Особливості організації занять з фізкультури для дітей раннього віку» (Мета: Навчити вихователів ДНЗ та НВК планувати та проводити заняття з фізкультури з врахуванням особливостей роботи з дітьми раннього віку);

 • семінар-практикум для вихователів ДНЗ та НВК, вчителів початкових класів:

«Перспективність та наступність у роботі дошкільної, початкової, середньої ланок освіти»(Мета: Ознайомлення з досвідом роботи закладу з питань наступності).

Протягом навчального року були проведені інструктивно-методичні наради для завідувачок ДНЗ та заступників директорів з навчально-виховної роботи, на яких були розглянуті питання організації розвивального предметно-ігрового середовища в ДНЗ, організації роботи з обдарованими дітьми та переорієнтації на інтеграцію як зміст освіти в умовах роботи сучасного ДНЗ, створення умов для адаптації дітей дошкільного віку до умов перебування в дитячому садку, ефективності контролю та нормативно-правового забезпечення організації додаткових освітніх послуг в умовах ДНЗ, шляхів реалізації нової Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі».

Продовжувалась робота в напрямку виявлення, апробації та впровадження в роботу ДНЗ перспективного педагогічного досвіду. Так, був вивчений та узагальнений досвід вихователя Ярешківського НВК Максименко Н.М.: вихователь розробила адаптовану програму соціально-морального розвитку дошкільнят «Будь здоровий, малючок» для дітей різновікової дошкільної групи. Ця програма отримала схвальний відгук науково-методичної ради КОІПОПК.

Адаптована програма із образотворчого мистецтва «Чарівна Петриківка» вихователя Баришівського ДНЗ «Промінь» Шевченко О.В. отримала схвальний відгук науково-методичної ради КОІПОПК та занесена до анотованого каталогу обласної педагогічної виставки «Освіта Київщини». Ці програми та програма художньо-естетичного напрямку «Вишиваночка» Лукашівського НВК у минулому навчальному році пройшли апробацію в закладах.

Вивчено та узагальнено перспективний педагогічний досвід роботи вихователів району:

 • Недоступ Н.В., Стрижеус Л.П. з громадянського виховання дітей дошкільного віку (Перемозький НВК);

 • творчої групи вихователів Баришівського ДНЗ «Теремок» з нетрадиційних технік в зображувальній діяльності дошкільнят.

 • Нестеренко Л.І. з сенсорного розвитку дітей раннього віку(ДНЗ «Промінь»,смт Баришівка).

З метою розвитку творчих здібностей дошкільнят, активізації роботи з обдарованими, популяризації ремесел народного декоративно-прикладного мистецтва, образотворчого мистецтва в ДНЗ, збереження звичаїв і традицій українського народу, був проведений конкурс дитячої творчості «Україна – це Я» в рамках Всеукраїнського проекту «Маленький Українець» серед вихованців ДНЗ та учнів загальноосвітніх шкіл.

Впродовж навчального року РМО вихователів та музичних керівників ДНЗ зосередило свою увагу на науково-методичному забезпеченні навчально-виховного процесу, пропаганді сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, нових технологій навчання і виховання дошкільнят, впровадженні Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». У 2010-2011 навчальному році діяльність РМО була спрямована на розвиток творчої активності педагогів, підвищення їх професіоналізму, компетенції, відповідальності за результативність своєї праці.

На засіданнях РМО були розглянуті питання особистісно-орієнтованого підходу до розвитку дошкільнят, організації роботи з обдарованими дітьми, планування за новою програмою, створення розвивального середовища в дошкільному закладі, навчальн-методичного забезпечення програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», формування мовленнєвої компетентності у дошкільному віці, розвитку музичних здібностей дітей та ін.

Ефективно працював постійно діючий семінар-практикум з фізичного виховання для вихователів ДНЗ та НВК на базі дошкільного закладу фізкультурно-оздоровчого напрямку «Теремок» з проблеми «Зміцнення здоров’я дошкільнят засобами фізичного виховання»

Здійснювалась координація науково-експериментальної роботи з впровадження здоров’язберігаючих технологій за програмою Українського Інституту екології Людини «Екологічна безпека дитини». Підключено до роботи за цією програмою ще три дошкільні заклади: «Ялинка», с. Коржі, «Промінь», смт Баришівка, дошкільний підрозділ Морозівського НВК, які працюють на регіональному рівні.

На засіданнях семінару-практикуму для завідувачок ДНЗ та заступників директорів з навчально-виховної роботи НВК з дошкільної освіти були розглянуті питання ролі керівника у розвитку професійної компетентності педагогів, організації роботи з національного виховання в дошкільному закладі сільської місцевості, сучасних підходів до організації еколого-оздоровчої роботи з дітьми в ДНЗ.

Аналізуючи роботу РМО вихователів та музичних керівників ДНЗ, можна зробити висновок про те, що робота об’єднання сприяє підвищенню рівня професійної майстерності навчально-виховного процесу.

Проте, в діяльності РМО ще мають місце недоліки та не вирішені проблеми. Ще недостатньо впевнено здійснюється вивчення, апробація та впровадження в практику роботи навчальних закладів ППД, експериментальної та науково-дослідницької роботи. Недостатньо розвинені зв’язки з науковцями, видавнича справа.

Виходячи з вищевказаного, основними напрямками діяльності РМО вихователів та музичних керівників ДНЗ мають стати:

- здійснення постійного моніторингу показників роботи вихователів та музичних керівників ДНЗ з метою вивчення динаміки змін, власного коригування та прийняття рішень щодо підвищення фахової та професійної компетенції;

- вивчення, узагальнення та впровадження в практику роботи ППД педагогів району;

- сприяння науково-дослідницькій та експериментальній роботі педагогів; координація експериментальної роботи по впровадженню здоров’язберігаючих технологій в ДНЗ.

- активізація діяльності вихователів та музичних керівників ДНЗ з обдарованими вихованцями, проведення творчих конкурсів.
ІІІ. Методична рада:
Забіяка Л.В. – вихователь ДНЗ «Теремок», керівник методичного об’єднання

вихователів ДНЗ;

Сікорська Т.І. – вихователь ДНЗ «Промінь», вихователь вищої категорії;

Ярмольчик О.М. – музичний керівник Перемозького НВК;

Волкова Т.В. – вихователь І категорії ДНЗ «Промінь», відповідальна за

апробацію та впровадження нових технологій навчання і

виховання.
ІV. Проблеми, над якими працює методичне об’єднання
4.1. Особистісно орієнтований підхід у процесі навчання і виховання дошкільників. Формування життєвої компетентності дошкільників в межах сфер «Природа», «Культура», «Люди», «Я сам».

4.2. Використання інноваційних технологій, інтерактивних методів організації діяльності дошкільників на заняттях.

4.3. Стимулювання пізнавальної активності дітей через пошуково-дослідницьку діяльність.

4.4. Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами гри, індивідуального підходу та раціональних форм і методів навчання і виховання;

4.5. Організація фізкультурно-оздоровчої та профілактичної роботи в ДНЗ.
V. Підвищення професійного рівня вихователів

та музичних керівників ДНЗ та НВК:
5.1. Засідання секцій:

5.1.1. Аналіз стану функціонування дошкільної освіти в районі та навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах у 2011-2012 н.р.
5.1.2. Про роботу дошкільних навчальних закладів у 2011-2012 навчальному році (Лист МОН молодь і спорту України від 20.06.2011 № 1/9-482). Методичні аспекти організації навчально-виховного процесу у дошкільних навчальних закладах у 2011 -2012 навчальному році.

Савченко Т.А. – методист РМК

5.1.3. Створення розвивального середовища як умова формування життєвої компетентності дитини дошкільного віку в світлі вимог Базової програми розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі».

Авраменко С.М., заступник

директора Морозівського НВК

   1. Про хід і результати впровадження програми «Впевнений старт».

Забіяка Л.В. – керівник МО,

вихователь ДНЗ «Теремок»

   1. Навчально-методичне забезпечення та календарно-тематичне планування навчально-виховного процесу у ДНЗ у 2011 -2012 н. р.

Савченко Т.А. – методист РМК

Серпень 2011 року

   1. Психолого-педагогічне проектування навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі.

Савченко Т.А. – методист РМК

Галушка І.М. – психолог РПМПК

   1. Готовність дитини до шкільного навчання. Дошкільна зрілість як цілісний психічний стан.

Галушка І.М. – психолог

районної ПМПК

Савченко Т.А., методист РМК

   1. Формування мовленнєвої компетентності у дошкільному віці як складова цілісної особистості дитини.

Йотка Л.В. – логопед

районної ПМПК

   1. Творчі звіти вихователів, що атестуються.

Савченко Т.А. – методист РМК

Лютий 2012 року
5.2. План-графік засідань РМО музичних керівників ДНЗ та НВК:

5.2.1. Особистісно-орієнтований підхід до навчання дошкільнят у музично-педагогічному процесі в світлі вимог Базової програми розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі».

5.2.2. Календарно-тематичне планування навчально-виховного процесу з музичного виховання в ДНЗ.

Серпень 2011 року

5.2.3. Організація роботи з обдарованими дітьми. Організація конкурсів дитячої творчості у роботі музичного керівника.

5.2.4. Роль музичної казки в проведенні музичних занять, свят та розваг. Методичні рекомендації з розвитку креативності для вихователів і музичних керівників.

5.2.5. Педагогічні умови музичного розвитку дітей у різновіковій групі.

5.2.6. Використання елементів психогімнастики і аутотренінгу на музичних заняттях.

Січень 2012 року

5.3. Інструктивно-методичні наради для завідувачів ДНЗ та заступників з НВР навчально-виховних комплексів (НВК):

5.3.1. Основні вимоги щодо ведення ділової документації в дошкільному закладі. Інструкція з ведення ділової документації в ДНЗ (1998р.)

5.3.2. Умови ефективності контролю в умовах ДНЗ: плановість і системність.

Гапич С.Б., головний спеціаліст відділу освіти

Савченко Т.А., методист РМК

Жовтень 2011 року

5.3.3. Організація роботи з обдарованими дітьми в ДНЗ в світлі вимог Базової програми розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі».

5.3.4. Нормативно-правове забезпечення організації додаткових освітніх послуг в ДНЗ.

Грудень 2011 року

Маярчук С.Г., методист РМК

Савченко Т.А., методист РМК

5.3.5. Сучасні підходи до організації методичної роботи з педкадрами в дошкільному закладі.

5.3.6. Стан результативності навчально-виховного процесу з мовленнєвого розвитку в ДНЗ району (результати тематичного вивчення).

Лютий 2011 року

Кушнір Г.Д., завідувач РМК

Савченко Т.А., методист РМК

5.3.7. Сучасні підходи до організації пізнавальної діяльності дошкільнят.

5.3.8. Соціальна невпевненість дітей: шляхи подолання.

5.3.9. Організація та проведення оздоровчого періоду в ДНЗ.

Квітень 2011 року

Савченко Т.А., методист РМК

Галушка І.М., психолог РПМПК
5.4. Семінари-практикуми:

5.4.1. Формування мовленнєвої компетентності дошкільнят через інтеграцію навчально-виховного процесу в світлі вимог Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

ДНЗ «Ялинка», с. Коржі Жовтень 2011року

5.4.2. Формування дитячого світобачення за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

Морозівський НВК

Лютий 2012 року

5.4.3. Розвиток соціальної компетентності дітей дошкільного віку в умовах дошкільного закладу.

ДНЗ «Ранок», с. Садове

Грудень 2011 року
VІ. Виявлення, апробація та впровадження перспективного

педагогічного досвіду
6.1. Вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду роботи вихователів ДНЗ «Теремок», смт Баришівка з образотворчого мистецтва «Нетрадиційні техніки малювання» та вихователів Морозівського НВК з громадянського виховання.

6.2. Координація науково-експериментальної роботи з впровадження здоров’язберігаючих технологій в ДНЗ району за програмою Українського Інституту екології Людини «Екологічна безпека дитини».

6.3. Апробація адаптованої програми із ознайомлення з навколишнім «Будь здоровим, малючок!» для дітей різновікової дошкільної групи вихователя Ярешківського НВК Максименко Н.М.

6.4. Апробація адаптованої програми гуртка «Чарівна Петриківка» вихователя ДНЗ «Промінь» Шевченко О.В. в дошкільному навчальному закладі «Промінь».

6.5. Апробація адаптованої програми гуртка «Вишиваночка» вихователя Лукашівського НВК Піляшенко Н.М.

VІІ. Вивчення стану навчально-виховної роботи в ДНЗ району
7.1. Відвідати дошкільні установи з метою перевірки їх готовності до нового навчального року.

Серпень 2011 року

7.2. Надання методичної допомоги вихователям дошкільних навчальних закладів «Ранок», с. Садове, «Ялинка», с. Коржі, «Теремок», «Промінь», смт Баришівка, «Чебурашка», с. Лук’янівка, «Вишенька», с. Лехнівка, Волошинівського, Перемозького, Рудницького, Бзівського, Селищанського, Сезенківського, Морозівського, Ярешківського, Пилипчанського, Подільського та Лукашівського НВК, Веселинівського НВО.

Протягом року

7.3. Вивчення результативності навчально-виховного процесу з мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку.

Лютий-березень 2012 року

7.4. Надання методичної допомоги вихователям ДНЗ та НВК в складанні програм гуртків, методичних посібників, підготовці до семінарів та плануванні навчально-виховного процесу за новою Базовою програмою розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі».

Протягом року

7.5. Надання методичної допомоги завідувачкам ДНЗ та директорам НВК в складанні робочих навчальних планів та річних планів.

Червень-вересень 2011 року

7.6. Надання методичної допомоги вихователям ДНЗ та заступникам з НВР НВК в ході атестаційної експертизи освітньої діяльності ДНЗ «Ранок», с. Садове, Ярешківського та Недрянського НВК.

Протягом року

Схожі:

План роботи методичного об’єднання класних керівників на 2012/2013 навчальний рік
Визначення основних напрямків методичної та виховної роботи на 2012-2013 навчальний рік
Тематика засідань шкільного методичного об’єднання вчителів початкових...
Організація навчально-виховного процесу в початкових класах у 2011-2012 навчальному році
ПЛАН проведення обласного (регіонального) семінару вихователів-методистів...
Проблема. Моделі впровадження Програми розвитку дитини дошкільного віку в практику роботи дошкільних навчальних закладів
Облдержадміністрації від 30. 05. 2012 року №372 “Про робочі навчальні...
При його складанні варто враховувати вимоги Основних напрямків організаційно-педагогічної, навчально-виховної роботи Головного управління...
План роботи ЛОІППО на грудень 2007 р. №
Провести засідання творчої групи вихователів та методистів дошкільних навчальних закладів “Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного...
В. О. Огнев'юк Організація навчально-виховного процесу у початкових...
України надсилає для використання у практичній роботі інструктивно-методичний лист "Організація навчально-виховного процесу у початкових...
Методичне об’єднання вихователів дошкільних груп спеціалізованого...

Методичне об’єднання вихователів дошкільних груп спеціалізованого...

ПЛАН РОБОТИ дошкільного навчального закладу «Пролісок» Цвітоського...
Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за 2010 – 2011 навчальний рік
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН проведення занять зі службової підготовки з особовим...
Завдання особового складу органів і підрозділів МНС України на 2011/2012 навчальний рік
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка