ПОЛОЖЕННЯ про порядок технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій


Скачати 147.69 Kb.
НазваПОЛОЖЕННЯ про порядок технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій
Дата29.03.2013
Розмір147.69 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи


Проект

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок технічного обслуговування та ремонту

реєстраторів розрахункових операцій
Дане Положення розроблено на виконання Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”. Положення визначає порядок організації і проведення технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій (далі – реєстратор або РРО), заходи, спрямовані на забезпечення виконання вимог чинного законодавства щодо застосування реєстраторів, а також обумовлює права, обов’язки та взаємовідносини суб’єктів підприємницької діяльності, які постачають, використовують, ремонтують та обслуговують РРО.


 1. Загальні положення
  1. У Положенні використовуються терміни, визначені у статті 2 Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”, у пункті 2 Вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2002 року № 199, а також додатково такі терміни:

користувач РРО (далі – користувач) – суб’єкт підприємницької діяльності, який відповідно до вимог чинного законодавства застосовує РРО при здійсненні операцій з розрахунків у готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг;

програмне забезпечення РРО – програма, що керує роботою реєстратора і забезпечує занесення інформації до фіскальної пам’яті та друкування розрахункових і звітних документів;

введення в експлуатацію РРО – підготовка РРО до роботи (регулювання, вхідний контроль тощо), введення фіскального номера та переведення РРО у фіскальний режим роботи;

технічне обслуговування РРО – комплекс технічних робіт, які проводяться з метою підтримки експлуатаційних характеристик реєстратора;

ремонт РРО – комплекс робіт щодо відновлення працездатності реєстратора або його складових частин.

  1. Введення в експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт РРО (далі все – сервісне обслуговування) постачальник організовує через мережу центрів сервісного обслуговування (ЦСО).

  2. Для отримання права на здійснення сервісного обслуговування певної моделі (модифікації) РРО суб’єкт підприємницької діяльності (СПД) повинен укласти угоду з її постачальником (далі – Угода). Типова Угода про надання послуг щодо сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій наведена у додатку 1. Положення Угоди є обов’язковими для включення їх до вищезазначених угод між постачальниками та СПД. За домовленістю сторін Угода може містити додаткові положення, що стосуються організації та надання послуг із сервісного обслуговування РРО, взаєморозрахунків, відповідальності сторін.

  3. Угода укладається на підставі подання СПД відповідної заяви на адресу постачальника, а також надання ксерокопій, завірених печаткою та підписом СПД, таких документів:

Статуту СПД та Установчого договору (за його наявності);

свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;

договору на оренду або документу на право користування приміщенням, що придатне для здійснення сервісного обслуговування.

Угода укладається на термін не більше ніж термін наявності моделі (модифікації) РРО у Державному реєстрі реєстраторів розрахункових операцій. У разі включення до Державного реєстру РРО нових моделей (модифікацій) реєстраторів того самого постачальника слід укласти нову Угоду або внести зміни (доповнення) до діючої Угоди.

  1. На умовах Угоди з СПД постачальник:

проводить навчання спеціалістів СПД з питань проведення сервісного обслуговування;

забезпечує СПД необхідним стендовим обладнанням, тестовим програмним забезпеченням, запасними частинами, ремонтною, експлуатаційною та іншою необхідною документацією.

  1. В Угоді повинно бути зазначено, що суб’єкт підприємницької діяльності отримує право проводити сервісне обслуговування і набуває статусу ЦСО тільки після здійснення заходів, визначених пунктом 1.5 цього Положення. Угода повинна містити тільки зобов’язання Сторін щодо сервісного обслуговування РРО.

На умовах Угоди ЦСО:

забезпечує вчасний та якісний ремонт РРО в строки згідно з чинними нормативними документами у відповідності до конструкторської, експлуатаційної та ремонтної документації на РРО;

забезпечує підготовку своїх фахівців для виконання робіт згідно з Угодою;

повинно мати технічне обладнання, програмні засоби, комплекти запасних частин, комплектуючі та матеріали, рекомендовані постачальником для проведення якісного та вчасного ремонту;

зобов’язується не вносити в конструкцію та програмне забезпечення змін (доробок), що не відповідають конструкторській, експлуатаційній та ремонтній документації;

зобов’язується вести облік виконаних робіт та надсилати звіти постачальнику про виконанні роботи за визначений Угодою термін.

В Угоді обов’язково визначаються умови, за яких сторони мають право розірвати її в односторонньому порядку, зокрема, умови, визначені у пункті 4.2 цього Положення.

  1. ЦСО повинні інформувати органи державної податкової служби (ДПС) за місцем проведення діяльності про перелік моделей реєстраторів, що вони мають право обслуговувати, та про Угоди із зазначенням термінів їх дії та постачальників.

Копії Угод повинні знаходитися в приміщеннях ЦСО у доступному для ознайомлення місці.

  1. Виробники (постачальники імпортних моделей РРО) зобов’язані на вимогу користувача надати перелік в регіоні ЦСО, що мають право проводити сервісне обслуговування РРО, з відміткою про право ЦСО здійснювати ремонт фіскального блоку.

  2. Постачальники зобов’язані щорічно до 15 лютого подавати до Державної податкової адміністрації України перелік ЦСО, з якими вони мають Угоди, за формою додатка 2. У разі укладення протягом року нової або припинення дії окремої Угоди постачальник у тижневий термін письмово сповіщає про це Державну податкову адміністрацію України із зазначенням причини припинення дії Угоди.

Органи ДПС повинні організувати доведення до відома користувачів інформації про втрату СПД права на проведення сервісного обслуговування моделей (модифікацій) РРО.

  1. Центри сервісного обслуговування укладають з користувачами договори на проведення робіт з сервісного обслуговування РРО, в яких обов’язково вказуються:

перелік РРО, що приймаються на обслуговування, із зазначенням заводських номерів;

зобов’язання ЦСО щодо видів, строків, якості та гарантії проведення робіт з сервісного обслуговування;

зобов’язання ЦСО забезпечувати відповідність конструкції та програмного забезпечення РРО документації виробника;

зобов’язання користувача застосовувати РРО з додержанням встановлених умов експлуатації;

зобов’язання користувача негайно повідомляти ЦСО про виявлення будь-яких несправностей реєстратора, а також про пошкодження засобів контролю;

зобов’язання користувача надавати при сервісному обслуговуванні спеціалістам ЦСО паспорт (формуляр) на РРО та відповідну книгу обліку розрахункових операцій;

взаємну відповідальність сторін за порушення договірних зобов’язань;

конкретні умови, за яких сторони мають право розірвати договір в односторонньому порядку.

  1. Центри сервісного обслуговування повинні забезпечити облік реєстраторів, які знаходяться на обслуговуванні, та довідок про опломбування РРО.

  2. При укладанні договору на проведення робіт з сервісного обслуговування стосовно реєстратора, що був на обслуговуванні в іншому ЦСО, користувач повинен подати ЦСО, з яким укладає договір, останню довідку про опломбування РРО. При цьому розпломбування реєстратора у ЦСО, з яким припинено договір, та опломбування в ЦСО, з яким укладається договір, здійснюється в установленому порядку.

  3. Центри сервісного обслуговування не мають права здійснювати введення в експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт РРО власного використання.

  4. Роботи з сервісного обслуговування здійснюються спеціалістами ЦСО, що мають посвідчення на обслуговування відповідної моделі РРО, згідно з документацією виробника цієї моделі РРО.

  5. Користувачі мають право укладати договори на проведення робіт з сервісного обслуговування РРО тільки з тими ЦСО, які мають Угоди на ці моделі реєстраторів.

Користувачі не мають права отримувати послуги з сервісного обслуговування від інших організацій чи фізичних осіб, крім ЦСО, з якими укладені відповідні договори, при цьому ЦСО можуть надавати користувачам на договірних засадах інші послуги.

  1. При припиненні дії договору користувача з ЦСО останній повинен повідомити про це орган ДПС, де зареєстрований РРО користувача.
 1. Введення в експлуатацію РРО
  1. Введення реєстратора в експлуатацію здійснюється спеціалістами ЦСО у користувача на місці установки та подальшого застосування РРО.

  2. Користувачі повинні забезпечити наявність повного комплекту експлуатаційної документації на РРО та обладнати робоче місце касира-оператора у відповідності з цією документацією.

  3. При введенні в експлуатацію реєстратора спеціаліст ЦСО зобов’язаний:

перевірити відповідність місця установки РРО та електромережі вимогам експлуатаційної документації;

провести розконсервування РРО;

звірити дані на шильдику реєстратора з даними у паспорті (формулярі) та відбитку на стрічці РРО;

перевірити функціональні характеристики РРО, виконати регулювання, наладку, а при необхідності – усунення несправностей.

  1. Після перевірки характеристик спеціаліст ЦСО повинен:

ввести у фіскальну пам’ять реєстратора фіскальний номер згідно з довідкою про резервування фіскального номера, виданою органом ДЕС, та індивідуальний податковий номер (для платників ПДВ);

перевести реєстратор у фіскальний режим роботи та роздрукувати звіт, що підтверджує введення фіскального номера; звіт за підписом користувача повинен зберігатися в ЦСО;

опломбувати реєстратор згідно з встановленим порядком.

  1. Дані про введення РРО в експлуатацію спеціаліст ЦСО повинен занести в паспорт (формуляр).
 1. Технічне обслуговування та ремонт РРО
  1. Перед проведенням технічного обслуговування або ремонту РРО працівник ЦСО повинен обстежити засоби контролю, встановлені на реєстратор. При виявленні пошкодженого, підробленого засобу контролю або такого, серія та номер якого не збігаються з серією та номером, що вказані у довідці про опломбування РРО, працівник ЦСО складає акт обстеження в трьох примірниках. Один примірник надається користувачу, другий залишається в ЦСО, а третій не пізніше наступного робочого дня передається до місцевого органу ДПС. При цьому технічне обслуговування реєстратора або його ремонт не проводяться.

  2. Технічне обслуговування реєстраторів повинно проводитися з моменту введення їх в експлуатацію.

  3. Спеціалісти ЦСО при проведенні технічного обслуговування зобов’язані:

виконувати профілактичні роботи у визначеному експлуатаційною документацією обсязі;

вносити в книгу обліку розрахункових операцій дані згідно з встановленим порядком її ведення.

  1. Центри сервісного обслуговування повинні забезпечувати проведення гарантійного та післягарантійного ремонту РРО у встановлений чинним законодавством термін.

  2. Після виконання ремонту спеціаліст ЦСО вносить в книгу обліку розрахункових операцій дані згідно з встановленим порядком її ведення.

  3. При передачі реєстратора в ЦСО для проведення ремонту представник ЦСО робить запис у графі 3 розділу 4 книги обліку розрахункових операцій “Переданий до ЦСО (дата і час)”. Після відновлення роботи реєстратора у цій графі вказується характер несправності.

  4. Право ЦСО на ремонт фіскального блока моделі РРО визначається постачальником цієї моделі і фіксується окремим пунктом Угоди чи окремою Угодою.

  5. Якщо згідно з відповідною документацією на реєстратор ремонт фіскального блока вимагав його розпломбування, опломбування фіскального блоку здійснюється в установленому порядку. Зразок пломби ЦСО надає органам ДПС та постачальнику.

  6. У разі необхідності заміни фіскальної пам’яті РРО або знищення (спотворення) фіскальної інформації ця інформація повинна бути поновлена у вигляді загальних підсумків розрахункових операцій за кожною ставкою ПДВ окремо, за сумами, отриманими за продані товари (послуги), та за сумами, виданими покупцям (споживачам послуг), у такому порядку:

за останні два роки застосування РРО користувачем до початку року, в якому була зареєстрована остання розрахункова операція, – за кожний рік окремо;

за період з початку року до початку місяця, в якому була зареєстрована остання розрахункова операція, – за кожний місяць окремо;

за період з початку місяця по дату останнього Z-звіту – за всіма виконаними Z-звітами разом.

  1. Опломбування РРО здійснюється у встановленому порядку.

Спеціалістам ЦСО забороняється розпломбовувати РРО, якщо це не вимагається документацією виробника при виконанні відповідних робіт, крім переопломбування за пунктом 1.12 цього Положення.


 1. Прикінцеві положення
  1. Постачальник зобов’язаний розглянути питання про припинення дії Угоди за таких обставин:

порушення зобов’язань, визначених у пункті 1.6 Положення;

встановлення факту порушення з вини ЦСО встановленого порядку опломбування;

подання відповідного обгрунтованого клопотання контролюючими органами виконавчої влади.

  1. У разі повторного виникнення зазначених у пункті 4.1 обставин постачальник зобов’язаний розірвати Угоду в односторонньому порядку.

Додаток 1

до Положення про порядок

технічного обслуговування та ремонту

реєстраторів розрахункових операцій
Угода

про надання послуг щодо сервісного обслуговування

реєстраторів розрахункових операцій


м._____________

“___” ____________20__ рокуПідприємство ________________________________________________


(назва постачальника реєстраторів розрахункових операцій, код за ЄДРПОУ)
(надалі іменується "Постачальник") в особі ____________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі Статуту, з одного боку, та суб’єкт підприємницької діяльності _________________________________________________________

(назва суб’єкта підприємницької діяльності, код за ЄДРПОУ)

(надалі іменується "Виконавець") в особі _____________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _______________ ___________________________________,

з другого боку, уклали цю Угоду (надалі іменується "Угода") про таке.


 1. ПРЕДМЕТ УГОДИ
  1. Постачальник доручає Виконавецю, а Виконавець погоджується прийняти на себе зобов’язання з надання послуг щодо сервісного обслуговування таких моделей (модифікацій) реєстраторів розрахункових операцій (РРО):
№ з/п

Модель (модифікація) РРО

Версія програмного забезпечення

1.2.
що включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій.

  1. У разі включення до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій додаткових версій програмного забезпечення до зазначених у пункті 1.1 моделей (модифікацій) РРО Угода поширюється на ці додаткові версії.

  2. У контексті даної Угоди сервісне обслуговування складається з таких послуг:

введення в експлуатацію;

технічне обслуговування;

гарантійний та післягарантійний ремонт.

  1. Виконавець має право (або не має права) проводити ремонт фіскального блоку.

  2. Обсяг, методи та терміни виконання робіт з сервісного обслуговування повинні відповідати документації виробника зазначених моделей (модифікацій) РРО і вимогам чинного законодавства України.
 1. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПОСТАЧАЛЬНИКА
  1. Постачальник має право перевіряти обсяг, якість, своєчасність виконання робіт за даною Угодою, технічну оснащеність Виконавця і вносити пропозиції з цих питань.

  2. Постачальник на умовах цієї угоди та у погоджений Сторонами термін зобов’язаний забезпечити Виконавця експлуатаційною, технічною документацією, комплектами запасних частин, тестовим програмним забезпеченням, необхідним стендовим обладнанням за заявкою Виконавця, а також провести навчання фахівців Виконавця з питань сервісного обслуговування зазначеної моделі РРО та у разі позитивних результатів видати їм відповідні посвідчення.

  3. За наявності у Виконавця зазначеної у п.2.2 цієї Угоди документації, обладнання, комплектуючих, а також навчених фахівців Постачальник повинен перевірити готовність Виконавця до надання послуг з сервісного обслуговування у місячний термін з дня підписання Угоди.

  4. Постачальник зобов’язаний своєчасно доводити до Виконавця інформацію про всі зміни в експлуатаційній, ремонтній, технічній документації, що виникли у зв’язку з модернізацією моделей або з інших причин.
 1. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
  1. Виконавець набуває статусу центру сервісного обслуговування щодо моделей (модифікацій) РРО, стосовно яких укладається Угода, та починає надавати послуги з сервісного обслуговування цих моделей (модифікацій) тільки після виконання пунктів 2.2 та 2.3 цієї Угоди.

  2. Виконавець не має права передавати свої повноваження, права та обов’язки, визначені Угодою, іншим суб’єктам підприємницької діяльності.

  3. Виконавець зобов’язується виконувати роботи згідно з цією Угодою у відповідності з експлуатаційною, конструкторською та ремонтною документацією на РРО, а також дотримуватись норм, передбачених діючим законодавством та нормативно-правовими актами до нього.

  4. Виконавець зобов'язується при проведенні робіт з сервісного обслуговування РРО забезпечувати відповідність їх конструкції та програмного забезпечення конструкторсько-технологічній та програмній документації виробника.

  5. Виконавець зобов'язаний письмово інформувати Постачальника про припинення діяльності або неможливість виконання цієї Угоди, а також про зміну реквізитів Виконавця у триденний термін.
 1. ПОРЯДОК ОПЛАТИ РОБІТ ТА РОЗРАХУНКІВ
  1. Роботи по ремонту РРО в гарантійний період експлуатації Виконавець виконує для користувачів безоплатно за рахунок гарантійних коштів Постачальника.

  2. Форма розрахунків за Угодою встановлюється за домовленістю Сторін.

  3. Порядок розрахунків за Угодою та перелік зобов’язань, які підлягають оплаті, встановлюється за домовленістю Сторін.
 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  1. Сторони несуть взаємну відповідальність за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за цією Угодою у відповідності до чинного законодавства України.

  2. У разі невиконання вимог пунктів 2.2 та 2.3 з вини Постачальника він зобов’язаний компенсувати збитки Виконавцю, понесені через неможливість надавати послуги з сервісного обслуговування, у розмірі понесених збитків.

  3. У разі невиконання вимог пунктів 2.2 та 2.3 з вини Виконавця, Постачальник розглядає питання про припинення дії Угоди.

  4. Суперечності, що виникають у процесі виконання цієї Угоди, Сторони повинні вирішувати шляхом переговорів. У разі неможливості досягти згоди спір передається до Господарського суду.
 1. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ
  1. Ця Угода вступає в дію з моменту її підписання та діє до ______ , але не більше терміну дозволу експлуатації визначених в Угоді моделей (модифікацій) РРО на території України, встановленого компетентним центральним органом виконавчої влади України. Якщо такий термін встановлений відносно частини моделей (модифікацій) РРО, визначених у пункті 1.1, то дія Угоди припиняється відносно цих моделей (модифікацій).

  2. Постачальник розриває Угоду в односторонньому порядку за таких обставин:

у разі надання Виконавцем послуг із сервісного обслуговування з порушенням вимог пункту 3.1 цієї Угоди;

за порушення Виконавцем своїх обов’язків, визначених Положенням про технічне обслуговування та ремонт реєстраторів розрахункових операцій;

відповідно до пункту 4.2 Положення про технічне обслуговування та ремонт реєстраторів розрахункових операцій;

за наявної обгрунтованої претензії користувачів.

  1. Угода може бути достроково розірвана за згодою Сторін, а також за ініціативою однієї із Сторін у разі невиконання іншою Стороною своїх обов’язків за цією Угодою. У такому випадку Сторона-ініціатор повинна письмово попередити іншу Сторону про розірвання Угоди за 2 (два) місяці до моменту розірвання.МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Постачальник: ___________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Підписи:

Від імені


Постачальника: __________________
М. П.

Виконавець: ___________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________


Від імені


Виконавця: ___________________________
М. П.
Схожі:

П О С Т А Н О В А від 12 травня 2004 р. N 601 Київ
Затвердити Порядок технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій, що додається
Користувачам реєстраторів розрахункових операцій
Закон №265 суб’єктам господарювання необхідно подавати до податкових органів звітність про використання реєстраторів розрахункових...
Затверджено Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій
У першій частині реєстру визначені реєстратори розрахункових операцій, дозволені до первинної реєстрації. Тобто моделі зазначених...
Технічний регламент послуг з технічного обслуговування і ремонту...
Про затвердження Технічного регламенту послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів
Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі,...

Порядок реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових...
У тексті Порядку слова "суб'єкти підприємницької діяльності" в усіх відмінках замінено словами "суб'єкт господарювання"
Категорії та вартість послуг по технічному обслуговуванні реєстраторів розрахункових операцій

К-28396/06 (К-27922/06) ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
ДПІ у Шевченківському районі м. Києва №06802308 від 25. 06. 2005, яким до позивача за порушення п п. 1, 9 ст. 3 Закону України «Про...
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ З ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ»
Охарактеризуйте форми і способи безготівкових розрахунків, сферу використання та порядок проведення розрахункових операцій
Комплексне кваліфікаційне завдання №1 з професії 7241. 1 „Електромеханік...
Ви працюєте електромеханіком з ремонту та обслуговування лічильно – обчислювальних машин III розряду. Вам пропонується
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка